Trendy

871 598 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

56 380 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

1 373 259 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

750

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Adresa

od 17.12.2015 Semtín 107, 530 02 Pardubice

Historické adresy

9.12.2015 - 17.12.2015 Semtín 107, 530 02 Pardubice
9.11.2015 - 9.12.2015 Semtín 107, 530 02 Pardubice
2.4.2007 - 9.11.2015 Pardubice - Semtín 107, PSČ 53050
8.11.2006 - 2.4.2007 Pardubice - Semtín 107, PSČ 53217
21.7.1998 - 8.11.2006 532 17 Pardubice - Semtín

Adresa v registru živnostenského podnikání

od 21.12.2015 Semtín 107, 530 02, Pardubice

Datum narození

21. července 1998

25291581

DIČ

od 1.1.2002

CZ25291581

Datová schránka

jjgd2hv

Soud

Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 1828

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 9.11.2015

1 415 000 000 Kč

Historické jmění

8.10.2013 - 9.11.2015

1 415 000 000 Kč

12.9.2003 - 8.10.2013

1 165 000 000 Kč

11.11.2002 - 12.9.2003

449 000 000 Kč

21.7.1998 - 11.11.2002

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Pardubic

Bankovní účty

zvěřejněno 27.6.2015

117547093 / 0300

... více účtů (celkem 28) najdete zde

Historické provozovny

1.2.2013 - 9.6.2017

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Češkova 1758, 530 02, Pardubice - Zelené Předměstí

... více provozoven (celkem 7) najdete zde

Rating subjektu

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 1. srpna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 20. února 2013 : Ke dni zápisu 1.1.2013 je společnost Explosia a.s., se sídlem Pardubice, Semtín 107, PSČ 530 50, IČ: 252 91 581, je nástupnickou společností, na kterou přešlo v důsledku sloučení j Ke dni zápisu 1.1.2013 je společnost Explosia a.s., se sídlem Pardubice, Semtín 107, PSČ 530 50, IČ: 252 91 581, je nástupnickou společností, na kterou přešlo v důsledku sloučení j...mění zanikající společnosti FOSPOL a.s., se sídlem Pardubice, Zelené Předměstí, Češkova 1758, PSČ 530 02, IČ: 150 53 628, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 2277. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 29. července 2013 - 8. října 2013 : (a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje ze stávající výše 1.165.000.000,- Kč (slovy: jedna miliarda jedno sto šedesát pět milionů korun českých) o částku 250.000.000,- Kč (slov... y: dvě stě padesát milionů korun českých) na částku 1.415.000.000,- Kč (slovy: jedna miliarda čtyři sta patnáct milionů korun českých), a to peněžitým vkladem.(b) Důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení vlastních zdrojů společnosti s ohledem na její další podnikatelský rozvoj.(c) Stanoví se, že zvýšení základního kapitálu společnosti se realizuje úpisem nových akcií.(d) Stanoví se, že upisování akcií nad částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.(e) Nové akcie budou vydány v počtu 250 (slovy: dvě stě padesát) kusů kmenových akcií, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě po 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), a to v listinné podobě. Emisní kurz upisovaných akcií se rovná jmenovité hodnotě akcie. Práva spojená s těmito akciemi budou stejná jako práva spojená se stávajícími akciemi společnosti.(f) Zvýšení základního kapitálu bude uskutečněno bez využití přednostního práva jediného akcionáře. Právo na upsání akcií vykoná předem stanovený zájemce – jediný akcionář, jímž je Česká republika – Ministerstvo financí, se sídlem Praha 1, Letenská 15, PSČ 118 10, identifikační číslo 00006947, a to uzavřením smlouvy o upsání akcií, kterou uzavírá předem stanovený zájemce se společností podle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Úpis akcií emitovaných při zvýšení základního kapitálu společnosti, tzn. uzavření smlouvy o upsání akcií, bude proveden na Ministerstvu financí v pracovních dnech mezi 9.00 a 16.00 hodinou, a to ve lhůtě 30 (třiceti) kalendářních dní ode dne, kdy bude proveden zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.Představenstvo společnosti je povinno doručit předem stanovenému zájemci návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií tak, aby byla předem určenému zájemci poskytnuta lhůta alespoň 14 (čtrnácti) kalendářních dní k přijetí doručeného návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, a to ve vztahu k výše uvedené lhůtě, v níž má být úpis proveden.Úpis akcií při zvýšení základního kapitálu může být proveden i přede dnem zápisu rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, avšak za předpokladu, že bude podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí akcionáře při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku.(g) Upsané akcie budou splaceny v plné výši peněžitým vkladem nejpozději ve lhůtě 30 (třiceti) kalendářních dní ode dne upsání akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, na zvláštní účet společnosti č. 17187713/0300 u Československé obchodní banky, a.s. zobrazit více skrýt více
 • 1. ledna 2013 - 20. února 2013 : Společnost Explosia a.s., se sídlem Pardubice, Semtín 107, PSČ 530 50, IČ: 252 91 581, je nástupnickou společností, na kterou přešlo v důsledku sloučení jmění zanikající společnost... i FOSPOL a.s., se sídlem Pardubice, Zelené Předměstí, Češkova 1758, PSČ 530 02, IČ: 150 53 628, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 2277. zobrazit více skrýt více
 • 22. dubna 2003 - 8. listopadu 2006 : 6.Dohoda o započtení bude uzavřena podle těchto pravidel:a) Návrh Dohody o započtení společnost předá upisovatelispolečně s návrhem Smlouvy o úpisu akcií.b) Dohoda o započtení bude... uzavřena ve stejný den jako Smlouva oúpisu akcií.c) Podepsanou Dohodu osobami oprávněnými jednat za upisovatele,upisovatel předá společnosti současně se Smlouvou o úpisu.d) Dohoda o započtení nabude účinnosti v souladu s ustanovením §205 odst. 3 obchodního zákoníku ve lhůtě pro splacení emisníhokursu akcií, uvedené ve Smlouvě o úpisu akcií. zobrazit více skrýt více
 • 22. dubna 2003 - 8. listopadu 2006 : 5.Začátek úpisu bude 4.12.2002 s tím, že upisování akcií budevázáno na rozvazovací podmínku podle § 203 odst. 4 obch. zák.Lhůta pro upisování akcií bude činit 14 dnů ode dne předán... ínávrhu na uzavření Smlouvy o úpisu akcií upisovateli.Upisovateli bude oznámen počátek běhu této lhůty předáním návrhuSmlouvy o úpisu akcií přímo v sídle upisovatele.K úpisu dojde uzavřením Smlouvy o úpisu akcií podle § 204odst. 204 odst. 5. obch. zák.Upisovatel bude povinen uzavřít se společností dohodu ozapočtení podle § 204 odst. 2 obch. zák.Způsob určení emisního kursu nově vydaných akcií:emisní kurs nově vydávaných akcií se ve smyslu ustanovení § 203odst. 2 písm. e) ve spojení s § 204a odst. 2 písm. c) obchodníhozákoníku určuje tak, že je tvořen jmenovitou hodnotou akcií vcelkové výši 716.000.000,- Kč, tj. jmenovitou hodnotou ve výši1,000.000,- Kč na jednu akcii a emisním ážiem na jednu akcii,které bude vypočítáno ke dni uzavření Dohody o započtení jakorozdíl mezi částkou, kterou tvoří jistina pohledávky ve výši700 mil. Kč s příslušenstvím ke dni uzavření Dohody o započtenía celkovou jmenovitou hodnotou nově vydávaných akcií dělenopočtem těchto akcií. zobrazit více skrýt více
 • 22. dubna 2003 - 8. listopadu 2006 : Průkaznost existence závazků společnosti EXPLOSIA a.s. vůčispolečnosti Strojírny Košíře a.s. v uvedené výši byla ověřenaauditorem Ing. Danou Köhlerovou, osvědčení č. 1452, EY AUDIT... Česká Republika, s.r.o. ve Stanovisku auditora k úmyslu zvýšenízákladního kapitálu Explosia a.s. ze dne 1.12.2002. zobrazit více skrýt více
 • 22. dubna 2003 - 8. listopadu 2006 : 4.Souhlasí se s tím, aby na splacení emisního kursu upsaných akciína zvýšení základního kapitálu společnosti EXPLOSIA a.s. bylazapočtena pohledávka společnosti STROJÍRNY KOŠÍŘE, a.... s., přičemžse k započtení použije v nominální hodnotě částka 700.000.000,-Kč s příslušenstvím vypočítaným ke dni započtení. zobrazit více skrýt více
 • 22. dubna 2003 - 8. listopadu 2006 : 3.Připouští se možnost a vyslovuje souhlas se započtenímpohledávky uvedené v bodě 2.Důvodem navrhovaného započtení je tak řešení závazku společnostivůči věřiteli, společnosti STROJ... ÍRNY KOŠÍŘE, a.s. Vzhledem kvývoji trhu ve speciálních komoditách, které jsou předmětempodnikání společnosti a tudíž k očekávaným výsledkům hospodařenía finanční situaci, společnost důvodně předpokládá, že nebudeani v budoucnu schopna vytvářet dostatek volných finančníchprostředků na úhradu splátek závazků v době jejich splatnosti, ato ani po jejich dohodnutém odkladu. Protože věřitel projevilzájem nabýt rozhodující postavení ve společnosti, považuje se zavýhodné vyřešit splacení závazků uvedeným způsobem. zobrazit více skrýt více
 • 22. dubna 2003 - 8. listopadu 2006 : Důvodem vyloučení přednostního práva k úpisu akcií je nabídkaúpisu předem určenému zájemci, jímž je věřitel společnosti tak,aby tento věřitel mohl ke splacení emisního kursu upsaný... ch akciízapočíst své pohledávky vůči společnosti EXPLOSIA a.s., protožedůležitým zájmem společnosti je vypořádání závazků společnostivůči tomuto věřiteli. zobrazit více skrýt více
 • 22. dubna 2003 - 8. listopadu 2006 : 2.Vylučuje se přednostní právo stávajícího akcionáře k úpisu akciís tím, že úpis akcií bude nabídnut předem určenému zájemcispolečnosti STROJÍRNY KOŠÍŘE, a.s. se sídlem Vrchlického... 11,Praha 5, IČ: 00674311, zapsané v obchodním rejstříku vedenémMěstským soudem v Praze oddíl B, vložka 226, která má vůčispolečnosti EXPLOSIA a.s. pohledávky v celkové výši v nominále700.000.000,- Kč s příslušenstvím. zobrazit více skrýt více
 • 22. dubna 2003 - 8. listopadu 2006 : Celkem bude vydáno 716 ks kmenových akcií v listinné podobě, najméno, ve jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč na jednu akcii.
 • 22. dubna 2003 - 8. listopadu 2006 : 1.Základní kapitál společnosti se zvyšuje z částky 449.000.000,-Kč (slovy: čtyřistačtyřicetdevětmilionů korun českých) o částku716.000.000,- Kč (slovy. sedmsetšestnáctmilionů korun... českých)na částku 1.165.000.000,- Kč(jednamiliardajednostošedesátpětmilionů korun českých).Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základníhokapitálu se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 16. srpna 2002 - 8. listopadu 2006 : Společnost ALIACHEM a.s. se sídlem Pardubice, Semtín, Pardubiceč.p. 103, PSČ: 532 17, IČ: 60108916, dosud zapsaná v obchodnírejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vl... ožka5756 jako jediný akcionář v působnosti valné hromady společnostiExposia a.s., se sídlem Pardubice - Semtín, PSČ: 532 17, IČ:25291581, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudemv Hradci Králové v oddíle B, vložka 1828 rozhodla o zvýšenízákladního kapitálu společnosti Explosia a.s. o částku448 000 000,- Kč (slovy: čtyřistačtyřicetosmmilionů korunčeských) na částku 449.000.000,- Kč (slovy:čtyřistačtyřicetdevětmilionů korun českých) s tím, že upisováníakcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu senepřipouští. Celkem bude vydáno 448 (slovy čtyřistačtyřicetosm)kusů kmenových akcií v listinné podobě, na jméno, ve jmenovitéhodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých) najednu akcii. Emisní kurs nově vydávaných akcií je rovenjmenovité hodnotě akcií. Na jednu dosavadní akcii ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč(slovy: jedenmilion korun českých) upíše stávající jedinýakcionář, společnost ALIACHEM a.s. se sídlem Pardubice - Semtín,č.p. 103, PSČ: 532 17, IČ: 60108916, dosud zapsaná v obchodnímrejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5756všech 448 (čtyřistačtyřicetosm) kusů akcií. Akcie budou upsány nepeněžitým vkladem části podniku společnostiALIACHEM a.s. - VOJ Explosia a středisko 1450 rozpouštědla,nalézajícího se v areálu ALIACHEM a.s. společnosti ALIACHEMa.s., odštěpného závodu SYNTHESIA - divize Explosia. Výše ocenění nepeněžitého vkladu: hodnota nepeněžitého vkladubyla stanovena po zaokrouhlení na celé tisíce korun českých načástku 448 388 000,- Kč (slovy:čtyřistačtyřicetosmtřistaosmdesátosm milionů korun českých), ato na základě společného znaleckého posudku číslo 1645-15/02 a505-044/02 o stanovení hodnoty nepeněžitého vkladu - částipodniku ALIACHEM a.s. znalců - znaleckých ústavů AUDIT & CONSULTING EXPERTS, s.r.o. se sídlem Brno, Ptašinského 4, IČ:41601416 a AREAS BRNO spol. s r.o. se sídlem Brno, Jílkova 203,IČ: 63490561 jmenovaných za tím účelem v souladu s ust. § 59odst. 3 obch. zák., usnesením Krajského soudu v Hradci Královéč.j. 46 Cm 38/2001-30 ze dne 16.7.2001. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu podle znaleckéhoposudku stanovenou na částku 448 388 000,- Kč (slovy:čtyřistačtyřicetosmtřistaosmdesátosm milionů korun českých) ajmenovitou hodnotou akcií ve výši 448 000 000,- Kč (slovy:čtyřistačtyřicetosmmilionů korun českých) tedy rozdíl v částce388.000,- Kč (slovy: třistaosmdesátosm tisíc korun českých) senepovažuje za emisní ážio a společnost bude povinna vyplatittuto částku ve výši 388.000,- Kč upisovateli na účet číslo801561/0100, vedený u Komerční banka, a.s. pobočka Pardubice,Náměstí Republiky 222, PSČ: 530 02, a to ve lhůtě nejpozději do14 (slovy: čtrnácti) dnů od vydání akcií. Začátek úpisu bude 20.5.2002 s tím, že upisování akcií budevázáno na rozvazovací podmínku podle § 203 odst. 4 obch. zák.,jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápisrozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodníhorejstříku. Lhůta pro upsání akcií činí 60 dnů. Upisovateli budeoznámen začátek běhu této lhůty písemnou výzvou. K úpisu dojdeuzavřením smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obch. zák.nejpozději do konce lhůty pro úpis akcií. Místem úpisu asplacení akcií bude sídlo společnosti Explosia a.s. na adresePardubice - Semtín, PSČ: 532 17. Upisovatel bude povinen uzavřítse společnosti Smlouvu o vkladu části podniku ALIACHEM a.s. -VOJ Explosia a středisko 1450 rozpouštědla, jako nepeněžitéhovkladu do základního kapitálu společnosti Explosia a.s. podleustanovení § 59 odst. 5 obch. zák. a to nejpozději do 14 dnů odedne uzavření Smlouvy úpisu. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů