Základní údaje

Historické adresy

4.1.2012 - 1.4.2015 Kunovice, Na Záhonech 1177, PSČ 68604
31.10.1994 - 4.1.2012 Kunovice 1177
1.1.1991 - 31.10.1994 Kunovice

00010553

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1993 - 7.4.2014

CZ00010553

Datum vzniku

1. ledna 1991

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. dubna 2015

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. dubna 2015

Datová schránka

b3wbh52

Historické názvy

12.2.1996 - 1.4.2015

LET, a.s.

1.1.1991 - 12.2.1996

LET, a.s., angl.LET Company Limited, fran.LET Sociéte Anonyme, ital. LETsocieta per azioni, něm.LET Aktiengesellschaft,rus.LET akcioněrnoe obš.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 238

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

20.10.1998 - 1.4.2015

1 900 053 000 Kč

17.2.1997 - 20.10.1998

1 561 053 000 Kč

19.11.1996 - 17.2.1997

1 000 000 Kč

25.10.1996 - 19.11.1996

1 225 849 000 Kč

21.10.1996 - 25.10.1996

1 000 000 Kč

12.2.1996 - 21.10.1996

1 225 849 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Uherské Hradiště

Historické provozovny

19.9.1994 - 1.4.2015

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • 696 64, Kněždub ev. č. 400

... více provozoven (celkem 4) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 1. dubna 2015 - 1. dubna 2015 : Společnost se vymazává z obchodního rejstříku po právní moci tohoto usnesení, včetně všech zapsaných skutečností, na základě usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 3.6.2013, č.j. 2... 7 K 45/2000-1828, které nabylo právní moci dne 9.7.2013, z důvodu, že konkurs na majetek dlužníka byl zrušen po splnění rozvrhového usnesení. zobrazit více skrýt více
 • 26. listopadu 1999 - 1. dubna 2015 : Společnost předložila stanovy v novém znění včetně změnscválených rozhodnutím valné hromady ze dne 19.8.1999.
 • 11. prosince 1998 - 1. dubna 2015 : Zapisuje se úplné nové znění stanov schválené mimořádnou valnouhromadou 28.8.1998.
 • 17. září 1997 - 1. dubna 2015 : Zapisuje se úplné znění stanov schválené řádnou valnou hromadou29.5.1997.
 • 26. května 1997 - 1. dubna 2015 : Zapisuje se usnesení Krajského obchodního soudu v Brněč.j.: 27 Kv 2/95-1605 ze dne 2.5.1997 o vyrovnání t a k t o : I. Soud prohlašuje vyrovnání za skončené.
 • 3. prosince 1996 - 1. dubna 2015 : Změna stanov čl. IV., V., VI., val. hromadou 9.11.1996.
 • 19. listopadu 1996 - 1. dubna 2015 : Změna čl. V. a VI. stanov valnou hromadou 23.8.1996.
 • 25. října 1996 - 1. dubna 2015 : Poznamenává se usnesení valné hromady ze dne 23.8.1996 ozáměru snížit základní jmění z l,225.849.000,- Kč na l,OOO.000,-Kč, které je rozděleno na l.OOO ks akcií na jméno ve jmenovi... téhodnotě l.OOO,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 21. října 1996 - 1. dubna 2015 : Změna čl. V. a VI. stanov valnou hromadou 23.8.1996.
 • 28. března 1995 - 1. dubna 2015 : Ke dni 28.3.1995 se zapisuje změna stanov čl. V,VI, přijatávalnou hromadou konanou dne 25.1.1995.
 • 31. října 1994 - 1. dubna 2015 : Ke dni 30.9.1994 byly předloženy stanovy společnosti v novémznění.
 • 1. ledna 1991 - 1. dubna 2015 : Způsob zřízení : Zakladatelským plánem o jednorázovém založenístátní akciové společnosti ze dne 19.12.1990 a dle rozhodnutíministra strojírenství a elektrotechniky ČR č. 73/90ze dn... e 21.11.1990 zobrazit více skrýt více
 • 10. října 2000 - 26. října 2000 : Krajský obchodní soud v Brně usnesením č.j. 27 K 45/2000-289 zedne 2.10.2000 rozhodl o ustanovení předběžného správce.Předběžný správce:JUDr. Zlatava Davidová,CSc.advokátkaAK Brno,... Přívrat 12 zobrazit více skrýt více
 • 9. června 1998 - 20. října 1998 : d) akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního právastávajícími akcionáři LETu,a.s., budou upsány akcionáři nazákladě dohody dle § 205 obch.zák., popř. přednostní právo naú... pis nových akcií může být samostatně převedeno v souladu sezákonem zobrazit více skrýt více
 • 9. června 1998 - 20. října 1998 : c) v souladu s § 28 odst.3 Stanov společnosti LET,a.s. v souladus ust.§ 204a) obch.zák. mají stávající akcionáři LETu,a.s.možnost využít přednostní právo upsat část nových akcií s ... tím,že1. místem pro vykonání přednostního práva upsat část novýchakcií bude sídlo společnosti LET,a.s., kterým jsou Kunovicečp.1177, budova A 73, kancelář generálního ředitele Ing.ZdeňkaPernici2. lhůta pro vykonání přednostního práva upsat část nových akciíčiní 20 pracovních dnů a počíná běžet následujícího dne pozápisu usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základníhojmění do obchodního rejstříku3. přednostní právo na úpis nových akcií společnosti LET,a.s.upisovaných ke zvýšení základního jmění společnosti lze vykonatmaximálně v rozsahu stávajícího podílu akcionáře na základnímjmění společnosti4. jmenovitá hodnota nově upisovaných akcií odpovídá jejichemisnímu kurzu a tudíž činí 1 000,-Kč,druh nově upisovaných akcií, jedná se o akcie kmenové,forma nově upisovaných akcií, jedná se o akcie na jménoemisní kurz nově upisovaných akcií odpovídá jejich jmenovitéhodnotě a činí 1 000,-Kč. zobrazit více skrýt více
 • 9. června 1998 - 20. října 1998 : b) jedná se o akcie kmenové, listinné, na jméno o celkovém počtuminimálně 339 000 ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000,-Kč každé znich, nejvýše však 364 000 ks akcií o jmenovité hodn... otě1000,-Kč každé z nich zobrazit více skrýt více
 • 9. června 1998 - 20. října 1998 : a) zvýšení základního jmění obchodní společnosti LET,a.s. jedáno minimální částkou zvýšení, a to 339 000 000,-Kč, nejvýševšak 364 000 000,-Kč, přičemž o konečné výši navrhovanéhozv... ýšení základního jmění rozhodne představenstvo LET,a.s. zobrazit více skrýt více
 • 9. června 1998 - 20. října 1998 : Zapisuje se usnesení mimořádné valné hromady ze dne 14.5.1998o zvýšení základního jmění společnosti LET,a.s. upsáním novýchakcií dle § 203 obchodního zákoníku a to tak, že stávajíc... ízákladní jmění 1 561 053 000,-Kč, které je rozděleno na1 561 053 ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000,-Kč každé z nich,se zvyšuje o částku 339 000 000,-Kč, nejvýše však o364 000 000,-Kč s tím, že o konečné výši navrhovaného zvýšenízákladního jmění rozhodne představenstvo obchodní společnostiLET,a.s., přičemž: zobrazit více skrýt více
 • 9. června 1998 - 20. října 1998 : Lhůta pro upsání akcií a splacení upsaných akcií.Lhůta pro nových akcií činí 20 pracovních dnů, přičemž tatopočíná běžet následujícího dne po zápisu usnesení mimořádnévalné hromady... o zvýšení základního jmění do obchodníhorejstříku.Emisní kurz upsaných akcií musí být splacen v plné výši do pětipracovních dnů po upsání akcií. zobrazit více skrýt více
 • 9. června 1998 - 20. října 1998 : Navrhovaná výše emisního kurzu nových akcií odpovídá jejichjmenovité hodnotě a bude činit 1.000,-Kč.
 • 9. června 1998 - 20. října 1998 : Jmenovitá hodnota nových akcií bude činit 1 000,-Kč.
 • 9. června 1998 - 20. října 1998 : Navrhovaný druh, podoba, forma a počet nově vydaných akciíobchodní společnosti LET,a.s.Jedná se o akcie kmenové, lisitnné, na jméno o celkovém počtuminimálně 339 000 ks akcií o jme... novité hodnotě 1 000,-Kč, každéz nich, nejvýše však 364 000 ks akcií o jmenovité hodnotě1 000,-Kč každé z nich. zobrazit více skrýt více
 • 9. června 1998 - 20. října 1998 : Rozsah zvýšení základního jmění obchodní společnosti LET,a.s. jedán minimální částkou zvýšení, a to 339 000 000,-Kč, nejvýševšak 364 000 000,-Kč, přičemž o konečné výši navrhovanéh... ozvýšení základního jmění rozhodne představenstvo obchodníspolečnosti LET,a.s. zobrazit více skrýt více
 • 9. června 1998 - 20. října 1998 : Způsob zvýšení základního jmění obchodní společnosti LET,a.s. jedán § 203 a násl.zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník vplatném znění tzn., že ke zvýšení základního jmění dochází... upsáním nových akcií stávajícími akcionáři. Přičemž emisní kurzupsaných akcií se splácí jednorázovými peněžitými vkladyakcionářů, kteří se rozhodnou využít svého přednostního práva naupisování nových akcií společnosti v souladu s § 28 odst.3Stanov obchodní společnosti LET,a.s. zobrazit více skrýt více
 • 9. června 1998 - 20. října 1998 : Důvodem navrhovaného zvýšení základního jmění obchodníspolečnosti LET,a.s. je potřeba dalšího provozního kapitálu propodnikání společnosti.
 • 9. června 1998 - 20. října 1998 : f) vzhledem k tomu, že navrhovaný rozsah zvýšení základníhojmění společnosti LET,a.s. je dán minimální částkou339 000 000,-Kč, nejvýše však 364 000 000,-Kč, rozhodne okonečné výši ... navrhovaného zvýšení základního jmění LET,a.s.představenstvo obchodní společnosti LET,a.s. zobrazit více skrýt více
 • 9. června 1998 - 20. října 1998 : e) emisní kurz upsaných akcií musí být upisovateli splacen vplné výši do 5 pracovních dnů po upsání akcií a to na účet č.2402409/3300 vedený u Konsolidační banky Praha,s.p.ú.
 • 3. prosince 1996 - 9. června 1998 : Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře AERO Holding a.s., sesídlem Praha 9-Letňany, Beranových 130, LETu a.s., se sídlem vKunovicích ll77 o upsání nových akcií, a to ze stávajíc... íhozákladního jmění l,OOO.OOO,- Kč na základní jměníl,561,O53.000,- Kč, které bude rozděleno na l,561.053 ks akciío jmenovité hodnotě l.OOO,- Kč každé z nich, tzn., že základníjmění LETu a.s., se zvyšuje o l,560,053.000,- Kč s tím, že senepřipouští upisování akcií nad rámec navrhovaného zvýšenízákladního jmění. Akcie znějí na jméno a mají podobu listinnéhocenného papíru a budou nabídnuty určitým zájemcům:l. Motokov, a.s., Praha 4, Na strži 63,2. TESET, a.s. Semily, ul. 3. května, Semily,3. VÚES Brno, s.p., Brno, Mostecká 26,4. Sokolovská uhelná, a.s., Sokolov, Staré nám. 69,5. Konsolidační banka Praha, s.p.ú., Praha 7, Janovského 2,6. BA-GCInvestmentbank Austria AG, Burgring 3, Vídeň, Rakousko,7. První brněnská strojírna, a.s., Velká Bíteš,8. AERO Holding, a.s., Praha 9, Beranových 130,9. Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s., Praha 9, Beranových 130,10.Škoda, a.s., Plzeň, Tylova 57, Plzeň,ll.ŠKODA ENGINEERING Plzeň, s.r.o., Plzeň,nám.Českých bratří 8,12.Banka Bohemia, a.s., v likvidaci, Praha l, Havlíčkova 3.Místem upisování akcií bude sídlo společnosti LET a.s.,Kunovice ll77, budova A 73, kancelář generálního ředitele.Lhůta pro upisování akcií počíná běžet následujícího dne pozápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a skončí lO.dne počítaného od počátku běhu této lhůty.Emisní kurs upisovaných akcií o počtu l,560.053 ks činí l.OOO,-Kč každé z nich, znějí na jméno a mají podobu listinnéhocenného papíru.Místem pro splacení nepeněžitých vkladů bude sídlospolečnosti LET, a.s., Kunovice ll77, budova A 73, kancelářgenerálního ředitele.Lhůta pro splacení nepeněžitých vkladů činí lO dnů prokaždého zájemce - upisovatele a počíná běžet od okamžiku zápisudo listiny upisovatelů.Vzhledem k tomu, že předmětem nepeněžitého vkladu jsoupohledávky subjektů, kteří jsou věřiteli LETu a.s., použijí sena převod jejich pohledávek na LET a.s. ustanovení příslušnýchprávních předpisů o postoupení pohledávky. zobrazit více skrýt více
 • 17. října 1996 - 26. května 1997 : Usnesení Krajského obchodního soudu v Brně č.j.: 27 Kv 2/95 -ll27 ze dne 16.7.1996 v právní věci navrhovatele - dlužníka LET,a.s., o vyrovnání t a k t o :K návrhu dlužníka z 29.8.... 1995 LET, a.s., se sídlem v KunovicíchIČO: 00010553 zapsaného v obchodním rejstříku Krajskéhoobchodního soudu v Brně, Husova 15 odd. B vložky 238 soud potvrzuje vyrovnánípřijaté a uzavřené po soudních jednáních mezi dlužníkem a jehověřiteli na vyrovnávacím jednání, konané dne 30.5.1996 v tomtoznění:dlužník zaplatí 45% pohledávek s příslušenstvím ve lhůtěsplatnosti do dvou měsíců od právní moci rozhodnutí opotvrzení vyrovnání, nejpozději do 30.8.1997, formou peněžníúhrady věřitelům uvedeným v usnesení. zobrazit více skrýt více
 • 15. května 1996 - 26. května 1997 : Zapisuje se vyrovnací správce: JUDr. Miroslava Kejdová, CSc., advokátka se sídlem v Brně, Bayerova 23.
 • 15. května 1996 - 26. května 1997 : Usnesením Krajského obchodního soudu v Brně ze dne 4. 4. 1996,jednací číslo 27 Kv 2/95-370 bylo povoleno vyrovnání namajetek obchodní společnosti LET, a.s. včetně ustavenívyrovnáva... cího správce, s tím, že účinky povolení vyrovnánínastaly vyvěšením usnesení na úřední desce soudu dne 4. 4. 1996. zobrazit více skrýt více
 • 12. února 1996 - 15. května 1996 : Valná hromada dne 6.10.1995 schválila nové znění stanovspolečnosti.
 • 28. března 1995 - 12. února 1996 : Akcie:1 225 849 ks akcií na jméno, jm.hodnoty 1 000,- Kč.Tento počet akcií nahrazuje jedna hromadná akciev listinné podobě.
 • 28. března 1995 - 12. února 1996 : Základní jmění: 1 225 849 000,- Kč
 • 1. ledna 1991 - 28. března 1995 : je rozdělen na 1.155.652 akcií jmenovité hodnoty 1.000,-Kčsznějících na jméno
 • 1. ledna 1991 - 28. března 1995 : Základní kapitál akciové společnosti činí 1.155.652.000,-Kčs
 • 1. ledna 1991 - 31. října 1994 : Podepisování : K názvu společnosti připojí svůj podpis :- všichni členové představenstva nebo- jeden nebo několik členů představenstva, kteří k tomu bylipředstavenstvem písemně zmo... cněni nebo- předseda nebo místopředseda představenstva spolus kterýmkoliv dalším členem představenstva nebo- ředitel společnosti zobrazit více skrýt více
posunout dolů