Základní údaje

Sídlo

od 4.1.2012 Otrokovice, Letiště 1578, PSČ 76502

Historické adresy

21.10.1997 - 4.1.2012 Otrokovice, Letiště 1578, okres Zlín, PSČ 76581
29.12.1990 - 21.10.1997 Otrokovice

00010618

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1993 - 12.11.2014

CZ00010618

Datová schránka

mytbrf6

Historické názvy

1.9.1988 - 21.11.1997

AERO, koncernový podnik československého leteckého průmyslu koncernový podnik MORAVAN

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 219

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 20.3.1998

509 222 000 Kč

Historické jmění

20.3.1998 - 20.3.1998

509 222 000 Kč

7.11.1997 - 20.3.1998

366 222 000 Kč

29.12.1990 - 7.11.1997

366 222 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Otrokovice

Provozovny

od 3.12.1993

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Letiště 1578, 765 81, Otrokovice

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 30. prosince 2006 : Rozhodnutí společnosti AVAN a.s. se sídlem Slušovice, Náměstí Svobody 57, IČ: 634 84 358 jako jediného akcionáře společnosti MORAVAN akciová společnost se sídlem Otrokovice, Letišt Rozhodnutí společnosti AVAN a.s. se sídlem Slušovice, Náměstí Svobody 57, IČ: 634 84 358 jako jediného akcionáře společnosti MORAVAN akciová společnost se sídlem Otrokovice, Letišt...ě 1578, IČ: 000 10 618 při výkonu působnosti valné hromady ze dne 19.7.1999, kterým bylo rozhodnuto o zvýšení základního jmění společnosti MORAVAN akciová společnost upisováním nových akcií peněžitými vklady o částku 640.000.000,- Kč na částku 1.149.222.000,- Kč upisováním 640 kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč každé akcie a o vyloučení přednostního práva dosavadního akcionáře na úpis nových akcií v celkové jmenovité hodnotě 640.000.000,- Kč, je neplatné. zobrazit více skrýt více
 • 8. března 2005 : Usnesení č.j. 32K 21/2001-1265 nabylo právní moci dne 08.03.2005.
 • 13. ledna 1999 : Byly předloženy stanovy společnosti schválené valnou hromadoudne 11.6.1998.
 • 13. ledna 1999 : Byly předloženy stanovy společnosti schválené valnou hromadoudne 30.7.1998.
 • 20. března 1998 : Byly předloženy stanovy upravené rozhodnutím jediného akcionářespolečnosti ze dne 13.10.1997.
 • 7. listopadu 1997 : Jediný akcionář: AVAN a.s., Slušovice, Náměstí Svobody 57, okresZlín, IČO 63 48 43 58
 • 21. října 1997 : Změna stanov společnosti od 15.01.1997, a to v sídle, počtučlenů dozorčí rady, zastupování a podepisování za společnost.
 • 29. prosince 1990 : Mutace názvu: MORAVAN Company Limited - anglicky MORAVAN Société Anonyme - francouzsky MORAVAN Aktiengesellschaft - německy MORAVAN akcioněrn Mutace názvu: MORAVAN Company Limited - anglicky MORAVAN Société Anonyme - francouzsky MORAVAN Aktiengesellschaft - německy MORAVAN akcioněrn...oje obščestvo - rusky MORAVAN Sociedad Anonima - španělsky zobrazit více skrýt více
 • 29. prosince 1990 : Způsob zřízení: Zakladatelským plánem o založení akciovéspolečnosti ze dne 19.12.1990 přijatým rozhodnutím představenstvaa.s. AERO se sídlem v Praze.

Historické ostatní skutečnosti

 • 3. srpna 1999 - 30. prosince 2006 : Úpis akcií se uskuteční v sídle společnosti MORAVAN akciováspolečnost, se sídlem Letiště 1578, Otrokovice, 765 81.Akcie je možno upsat ve lhůtě 30 dnů počínající dnem právní mocius... nesení Krajského obchodního soudu o povolení zápisu tohotorozhodnutí o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku.Emisní kurs akcií se rovná jmenovité hodnotě tj. 1.000.000,- Kč(slovy jedenmilión korun českých)Akcie budou splaceny u peněžního ústavu: Chase Manhattan Bank,N.A., USA, č.účtu: 3231363892.Jestliže upisovatel nesplatí v zákonné lhůtě emisní kursupsaných akcií nebo jeho splatnou část, vyzve jej představenstvoaby jej splatil ve lhůtě šedesáti dnů od doručení výzvy. Připorušení splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho částzaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši 5% ročně. zobrazit více skrýt více
 • 3. srpna 1999 - 30. prosince 2006 : IV. Upsání akcií, lhůta a místo pro upsáníJediný akcionář v souladu s čl. 8 odst.3 Stanov společnostivzhledem k důležitému zájmu společnosti spočívajícím v zajištěnívstupu strategi... ckého zahraničního partnera rozhodl o vyloučenípřednostního práva na úpis nových akcií ve jmenovité hodnotě640.000.000,- Kč. Práva a povinnosti spojená s účastí na úpisunových akcií ve jmenovité hodnotě 640.000,000,- Kč v celémrozsahu společnost SDC International, Inc. se sídlem USA, PalmBeach, FL 33480.Při hlasování na valné hromadě náleží na každých 1.000,- Kčjmenovité hodnoty akcií jeden hlas. zobrazit více skrýt více
 • 3. srpna 1999 - 30. prosince 2006 : III. Druh, podoba a forma nových akciíVšechny nově upisované akcie budou:- kmenové akcie- listinné- akcie na jméno- veřejně neobchodovatelné.
 • 3. srpna 1999 - 30. prosince 2006 : II. Počty a jmenovitá hodnota upisovaných akciíPočet upisovaných akcií: 640 akcií (slovy šestsetčtyřicet)Jmenovitá hodnota jedné akcie: 1.000.000,- Kč (slovy jedenmiliónkorun česk... ých). zobrazit více skrýt více
 • 3. srpna 1999 - 30. prosince 2006 : I. Částka zvýšení základního jměníZákladní jmění společnosti ve výši 509.222.000,- Kč bude vsouladu s tímto rozhodnutím zvýšeno peněžitým vkladem o částku640.000.000,- Kč (slovy še... stsetčtyřicetmilionů korun českých)nebo k ní vztaženou alikvótní hodnotu v cizí měně na hodnotu1.149.222.000,- Kč.Upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního jměníse nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 3. srpna 1999 - 30. prosince 2006 : Z důvodu posílení kapitálové pozice společnosti a získáníefektivních finančních prostředků k dalšímu rozvoji společnosti,k jejímu zapojení do celosvětového procesu globalizace form... ouvstupu zahraničního strategického partnera, k zajištěníprosperity společnosti a tak i vyššího zhodnocení akcií sezvyšuje základní jmění společnosti takto: zobrazit více skrýt více
 • 18. prosince 1997 - 20. března 1998 : E. Částka 372.900,- Kč /slovy:třistasedmdesátdvatisícedevětsetkorunčeských/, představujícírozdíl mezi celkovou schválenou hodnotou nepeněžitých vkladůve výši 143,372.900,- Kč /slov... y:jednostočtyřicettřimiliónytřistasedmdesátdvatísícedevětsetkorunčeských/ a celkovou jmenovitou hodnotou akcií,které mají být vydány upisovateli v souvislosti sezvýšením základního jmění ve výši 143,000.000,- Kč /slovy:jednostočtyřicettřimiliónykorunčeských/, bude převedena dorezervního fondu společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 18. prosince 1997 - 20. března 1998 : D. Nepeněžitý vklad, jehož předmětem je shora uvedenápohledávka o nominální hodnotě 83,054.600,- Kč /slovy:osmdesáttřimiliónypadesátčtyřitisícešestsetkorunčeských/, musíbýt splacen... formou uzavření smlouvy o postoupení pohledávky do10 pracovních dní ode dne doručení pravomocného usneseníKrajského obchodního soudu v Brně o zápisu rozhodnutíjediného akcionáře o zvýšení základního jmění.Nepeněžité vklady, jejichž předmětem jsou nemovitosti již bylysplaceny v plné výši na základě rozhodnutí jediného akcionáře ozvýšení základního jmění ze dne 11.12.1995, upisovací listiny,prohlášení vkladatele a Dodatku č. l Smlouvy o budoucí smlouvěze dne 11.12.1995, uzavřeného dne 12.12.1995, jak vyplývá zpřiložených výpisů z katastru nemovitostí. zobrazit více skrýt více
 • 18. prosince 1997 - 20. března 1998 : Dle Dodatku č. l Smlouvy o budoucí smlouvě ze dne 11.12.1995,uzavřeného dne 12.12.1995, vstoupila do všech práv a povinnostíupisovatele - společnosti INVESTIČNÍ a POŠTOVNÍ BANKA, a... kciováspolečnost, společnost AVAN a.s., na základě čehož se věřitelem uvedené pohledávky ve výši 83,054.600,- Kč /slovy:osmdesáttřimiliónypadesátčtyřitisícešestsetkorunčeských/ zaspolečností MORAVAN akciová spolelčnost stala společnost AVANa.s. Tato peněžitá pohledávka za společností MORAVAN akciováspolečnost byla oceněna odbornými odhady soudního znalce Ing.Aleše Galatíka, bytem Markova 651, Frenštát pod Radhoštěm, načástku 80,563.000,- Kč /slovy:osmdesátmiliónůpětsetšedesáttřitisícekorunčeských/ a soudníhoznalce Ing. Yvety Janasové, bytem Bratrská 8, Přerov, na částku78,902.000,- Kč /slovy:sedmdesátosmmiliónůdevětsetdvatisícekorunčeských/, přičemžjediný akcionář schvaluje ocenění nižší, tedy ocenění ve výši78,902.000,- Kč /slovy:sedmdesátosmmiliónůdevětsetdvatisícekorunčeských/. zobrazit více skrýt více
 • 18. prosince 1997 - 20. března 1998 : 2. Peněžitá pohledávka, a to pohledávka společnosti AVAN a.s.za společností MORAVAN akciová společnost ve výši 83,054.600,-Kč (slovy:osmdesáttřimilonypadesátčtyřítisícešestsetkorun... českých). Tatopeněžitá pohledávka společnosti AVAN a.s. za společností MORAVANakciová společnost vznikla z titulu bezdůvodného obohaceníspolečnosti MORAVAN akciová společnost, neboť na základěrozhodnutí jediného akcionáře, (nesprávně označeného jakorozhodnutí valné hromady) společnosti MORAVAN akciová společnostze dne 11.12.1995, jímž byla v době rozhodnutí společnostINVESTIČNÍ a POŠTOVNÍ BANKA, akciová společnost, se sídlem podadresou Senovážné nám. 32, 110 00 Praha l, IČO: 45316619, ozvýšení základního jmění společnosti MORAVAN akciová společnost,byly společnosti INVESTIČNÍ A POŠTOVNÍ BANKA, akciová společnostsplaceny upisované akcie na zvýšení základního jmění v nominálníhodnotě 83,054.600,- Kč nepeněžitým vkladem, a to postoupenímpohledávek společnosti INVESTIČNÍ A POŠTOVNÍ BANKA, akciováspolečnost, za společností MORAVAN akciová společnost ve výši47,268.801,- Kč a 35,785.799,- Kč. Usnesením Krajskéhoobchodního soudu v Brně č.j. Firm 3187/96 ze dne 10.10.1996 bylnávrh na zápis zvýšení základního jmění do obchodního rejstříkuzamítnut, důsledkem čehož byl zánik závazku společnostiMORAVAN akciová společnost emitovat upsané akcie z důvodudodatečné nemožnosti plnění s důsledky uvedenými v ust. § 351zák. č. 513/1991 Sb. v platném znění. Postoupením výšeuvedených pohledávek na MORAVAN akciová společnost došlo kesplynutí práva věřitele a povinnosti dlužníka a pohledávky tedyzanikly podle ust. § 584 zák. č. 40/1964 Sb. v platném znění.Jelikož není možná naturální restituce, postupiteliresp.upisovateli výše uvedených pohledávek vznikla nová peněžitápohledávka za společnosti MORAVAN akciová společnost ve výši83,054.600,- Kč /slovy:osmdesáttřimiliónypadesátčtyřitisícešestsetkorunčeských/. zobrazit více skrýt více
 • 18. prosince 1997 - 20. března 1998 : Shora popsané pozemky byly oceněny odbornými odhady soudníhoznalce ing. Zdeňka Vrby, bytem ulice Stará Tenice 1199, UherskéHradiště, na částku 64,470.900,-Kč (slovy:šedesátčtyřimil... ionyčtyřistasedmdesáttisícdevětsetkorunčeských) asoudního znalce p.Stanislava Sedláčka, bytem Sušice 34, Přerov,na částku 64,487.400,-Kč (slovy:šedesátčtyřimilionyčtyřistaosmdesátsedmtisícčtyřistakorunčeských), přičemž jediný akcionář schvaluje ocenění nižší, tedy oceněníve výši částku 64,470.900,-Kč (slovy:šedesátčtyřimilionyčtyřistasedmdesáttisícdevětsetkorunčeských). zobrazit více skrýt více
 • 18. prosince 1997 - 20. března 1998 : d) Pozemek p.č.375, zapsaný na LV č.2002 ( v roce 1995 zapsanýna LV 1958) pro k.ú. Kvítkovice u Otrokovic, obec Otrokovice uKatastrálního úřadu ve Zlíně.
 • 18. prosince 1997 - 20. března 1998 : c) Pozemky p.č.3093, 3095/3, 3097/3, 3097/4, 3097/5 díl 1, díl2, 3097/6, 3097/7, 3097/9, 3099/2, 3099/3, 3099/4, 3099/5,3100/2, 3115/10, 3115/13, 3115/14, 3115/15, 3115/16, 3115/17... ,3115/21, 3115/22, 3115/35, 3115/37, 3115/38, 3115/39, 3115/40,3115/41, 3115/42, 3115/43, 3115/44, 3115/45, 3115/46, 3115/47,3115/48, 3115/49, 3115/50, 3115/51, 3115/52, 3115/53, 3115/54,3115/55, 3115/56, 3115/57, 3115/58, 3115/59, 3115/60, 3115/61,3115/62, 3115/63, 3115/64, 3115/65, 3115/66, 3115/67, 3115/68,3115/69, 3115/70, 3115/71, 3115/72, 3115/73, 3115/74, 3115/76,3115/77, 3115/82, 3115/85, 3115/88, 3115/89, 3115/90, 3115/94,3115/95, 3115/96, 3115/97, 3115/98, 3115/99, 3115/101,3115/103, 3115/104, 3115/105, 3115/106, 3115/107, 3115/108,3155/1, 3155/28, 3155/29, 3155/30, 3156 díl 1, díl 2, 3158/ díl1, díl 2, 3388, 3393, 3394, 2104, 2804, 1088, 267/2, 275/8,275/9, 3115/1, 3115/9, 3115/84, zapsané na LV č.2793 ( v roce1995 zapsané na LV č.3265) pro k.ú. a obec Otrokovice uKatastrálního úřadu ve Zlíně, přičemž pozemky parc.č.267/2,275/8, 275/9, vznikly rozdělením původního pozemku p.č.267/2. zobrazit více skrýt více
 • 18. prosince 1997 - 20. března 1998 : b) Pozemky p.č. 611/4, 625/3, 664/2, 706/7, 706/10, 726/2,727/4, 742/2, 1223/4, 1223/5, 156, 162, 181, 212, 213, 244, 262,265, 266, 288, 289, 298, 299, zapsané na LV č. 385 (v roce... 1995zapsané na LV č. 391) pro k.ú. a obec Podkopná Lhota uKatastrálního úřadu ve Zlíně. zobrazit více skrýt více
 • 18. prosince 1997 - 20. března 1998 : 1. a) Pozemky p.č. 1089, 1090, 1138, 1139, 1205, 1243, 1244,1325, 1369, 1395, 1412, 1414, 1415, 1416, 1419, 1420, 1421,1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431,14... 32, 1433, 1434, 1435, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1443,1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453,1501, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1752, 1860, 1862,1863,2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2090, 2091, 2092, 2544, 2545,2546, 2547, 2548, zapsané na LV č. 2793 (v roce 1995 zapsané naLV č. 3265) pro k.ú. a obec Otrokovice u Katastrálního úřadu veZlíně. zobrazit více skrýt více
 • 18. prosince 1997 - 20. března 1998 : C. Emisní kurs všech upisovaných akcií na zvýšení základníhojmění bude splacen nepeněžitými vklady jediného akcionáře,společnosti AVAN a.s., přičemž předmět nepeněžitých vkladůtvoř... í: zobrazit více skrýt více
 • 18. prosince 1997 - 20. března 1998 : B. Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním nových akcií,a to upsáním 143.000 kusů (slovy: jednostočtyřicettřitísíce)kmenových akcií na jméno, o jmenovité hodnotě každé z ni... ch1.000,- Kč (slovy: jedentisíc), emitovaných v zaknihovanépodobě. Emisní kurs jedné akcie na zvýšení základního jmění činí1.000,- Kč (slovy: jedentisíc). Akcie budou nabídnuty k úpisuspolečnosti AVAN a.s., se sídlem pod adresou Slušovice, NáměstíSvobody 57, okres Zlín, IČO: 63484358, jelikož předmětemnavrhovaných nepěněžitých vkladů společnosti AVAN a.s. dospolečnosti MORAVAN akciová společnost jsou i nemovitosti, kteréspolečnost MORAVAN akciová společnost nezbytně potřebuje prosvůj další podnikatelský rozvoj. zobrazit více skrýt více
 • 18. prosince 1997 - 20. března 1998 : A. Základní jmění společnosti MORAVAN akciová společnost sezvyšuje o částku 143,000.000,- Kč (slovy:jednostočtyřicetřimilióny korun českých), a to z dosavadníhodnoty základního jmě... ní ve výši 366,222.000,- Kč (slovy:třistašedesátšestmilionůdvěstědvacetdvatisíce korun českých) nanovou výši 509,222.000,- Kč (slovy:pětsetdevětmilionůdvěstědvacetdvatisíce korun českých).Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 11. října 1996 - 20. března 1998 : Byly předloženy stanovy upravené rozhodnutím valné hromadykonané dne 14.12.1995.
 • 5. října 1992 - 2. září 1994 : Dozorčí rada:Jan Moravčík, Otrokovice, Hlavní 1250Vladimír Grebeníček, Staré Město u Uh. Hradiště, Nerudova 1406Miloš Maňásek, Bílovice - Včelany 311
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů