Trendy

367 312 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

-58 842 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

237 638 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 28.8.2014 Pernerova 676/51, Karlín, 186 00 Praha 8

Historické adresy

1.7.2011 - 28.8.2014 Praha 1, Vladislavova 1390/17, PSČ 11000
2.3.2005 - 1.7.2011 Praha 1, Opletalova 37/1284, PSČ 11121
15.4.2003 - 2.3.2005 Praha 1, Na Příkopě 8/850, PSČ 11121
28.8.2002 - 15.4.2003 Praha 1, Na Příkopě 8/850, PSČ 11183
1.1.1991 - 28.8.2002 Praha 1, Na příkopě 8

00001066

DIČ

od 1.1.1993

CZ00001066

Datum vzniku

1. ledna 1991

Datová schránka

js9djtf

Historické názvy

13.1.2005 - 1.5.2010

Čechofracht a.s.

1.1.1991 - 13.1.2005

Čechofracht a.s. pro námořní dopravu a mezinárodní zasilatelství

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 416

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 30.9.2013

91 800 000 Kč

Historické jmění

19.11.1992 - 30.9.2013

102 000 000 Kč

1.1.1991 - 19.11.1992

102 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 8

Bankovní účty

zvěřejněno 4.10.2013

CZ1455000000001021106933

... více účtů (celkem 6) najdete zde

Provozovny

od 28.8.2014

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Pernerova 676/51, 186 00, Praha 8 - Karlín

... více provozoven (celkem 23) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 24. dubna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
 • 24. dubna 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 30. září 2013 : U společnosti AWT Čechofracht a.s. došlo dle projektu rozdělení odštěpení sloučením ze dne 1.7.2013 k odštěpení části jejího jmění sloučením s nástupnickou společeností AWT ROSCO a U společnosti AWT Čechofracht a.s. došlo dle projektu rozdělení odštěpení sloučením ze dne 1.7.2013 k odštěpení části jejího jmění sloučením s nástupnickou společeností AWT ROSCO a....s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Hornopolní 3314/38, PSČ 702 62, IČ: 474 73 070. zobrazit více skrýt více
 • 30. června 2011 : Na nástupnickou společnost AWT Čechofracht a.s. se sídlem Praha 1, Opletalova 37/1284, PSČ 111 21, IČ: 000 01 066 přešlo v důsledku vnitrostátní fúze sloučením jmění zanikajících s Na nástupnickou společnost AWT Čechofracht a.s. se sídlem Praha 1, Opletalova 37/1284, PSČ 111 21, IČ: 000 01 066 přešlo v důsledku vnitrostátní fúze sloučením jmění zanikajících s...polečností, a to společnosti AWT BlueTrucks s.r.o. se sídlem Praha 10, K Hrušovu 293/2, PSČ 102 03, IČ: 273 97 386 a společnosti AWT SPEDI-TRANS s.r.o. se sídlem Praha 1, Vladislavova 1390/17, PSČ 110 00, IČ: 250 95 269, kdy rozhodným dnem pro fúzi byl 1.1.2011. zobrazit více skrýt více
 • 10. prosince 1997 : Údaje o zřízení:akciová společnost byla založena jednorázově podlezakladatelského plánu FINOP, účelově zahraničně obchodníorganizace, Praha ze dne 19.12.1990, s tím že byly schvále Údaje o zřízení:akciová společnost byla založena jednorázově podlezakladatelského plánu FINOP, účelově zahraničně obchodníorganizace, Praha ze dne 19.12.1990, s tím že byly schvále...nystanovy, jmenováno představenstvo, dozorčí rada a revizorúčtů, upsáno 100% akcií, splaceno více než 30%. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 3. dubna 2008 - 27. června 2008 : Mimořádná valná hromada společnosti Čechofracht a.s. přijala dne 21.3.2008 následující usnesení podle § 183i a násl. zák. č. 513/1991 Sb. v platném znění, o přechodu akcií společno... sti ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře:Určení hlavního akcionářeHlavním akcionářem společnosti Čehchofracht a.s., se sídlem Praha 1, Opletalova 37/1284, PSČ 111 21, IČ 00001066, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 416 (dále jen Společnost) je společnost Hattisburg Enterprises Limited, se sídlem Pindarou, 12, Amaral 21, Flat/Office 501, P.C.1060, Nicosia, Cyprus (dále jen Hlavní akcionář). Hlavní akcionář vlastní 100.717 ks nekótovaných kmenových akcií na majitele vydaných Společností v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 Kč představující 98,74% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti, a to konkrétně 1 ks hromadné listiny série B, č. 000001 nahrazující 96.346 ks akcií pořadových čísel: série A, číslo 005655-102000, 1 ks hromadné listiny série B. č. 000002 nahrazující 4.285 ks akcií pořadových čísel série A, č. 001014-005298, a dále 86 ks jednotlivých akcií následujících pořadových čísel: série A, č. 000213, 000250, 000356-000361, 000366-000367, 000411, 000428, 000430, 000449-000450, 000461, 000470-000482, 000510, 000521-000523, 000581-000590,000598-000599, 000640, 000697-000699, 000771-000773, 000913-000917, 001001, 005328, 005332-005333, 005346-005348, 005444, 005523, 005534, 005500, 005539-005540, 005550, 005572-005575, 005581-005583, 005608, 005623, 005625-005627, 005645, 005650-005651. Hlavní akcionář se stal vlastníkem uvedených akcií dne 20.12.2007. Vlastnictví akcií Hlavního akcionáře ke dni, kdy doručil Společnosti svou žádost o svolání této valné hromady, tj. 11.2.2008, jakož i ke dni konání této valné hromady, bylo osvědčeno prohlášením obchodníka s cennými papíry Patria Finance, a.s., se sídlem Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ 110 00, IČ: 60197226 o úschově akcií společnosti Čechofracht a.s. ze dne 21.3.2008 a čestným prohlášením Hlavního akcionáře ze dne 21.3.2008. Z předložených dokumentů vyplývá, že Hlavní akcionář byl ke dni doručení jeho žádosti o svolání valné hromady, jakož i stále je ke dni konání této valné hromady, vlastníkem výše specifikovaných akcií. Hlavní akcionář je tedy osobou oprávněnou vykonat právo výkupu podle ust. § 183i a násl. obchodního zákoníku.Přechod ostatních akcií vydaných Společností na hlavního akcionářeValná hromada Společnosti rozhoduje dle § 183i a násl. obchodního zákoníku o přechodu vlastnického práva ke všem akciím vydaným Společností ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od Hlavního akcionáře na Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku v Obchodním věstníku (dále jen "den účinnosti přechodu akcií"). Na Hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu akcií přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od Hlavníh akcionáře.Výše protiplněníHlavní akcionář poskytne za vykupované akcie Společnosti ostatním akcionářům peněžité protiplnění ve výši 10.382,- Kč (slovy: desettisíctřistaosmdesátdvě koruny české) za jednu akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Navržená výše protiplnění je v souladu se zdůvodněním výše protiplnění Hlavním akcionářem a znaleckým posudkem č. 242/2008 vypracovaným znalcem Ing. Petrem Šímou, Fr. Křížka 18, Praha 7 dne 7.1.2008 za účelem stanovení přiměřenosti výše protiplnění.Poskytnutí protiplněníHlavní akcionář poskytne protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 (slovy: patnácti) dnů, ode dne předání vykoupených akcií níže uvedenému zmocněnému zástupci Společnosti. Osobou oprávněnou bude vždy vlastník akcie či akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcie či akcií, pak Hlavní akcionář poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli. To neplatí, prokáže-li vlastník akcie či akcií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak. Hlavní akcionář poskytne protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám prostřednictvím svého zmocněného zástupce - společnosti Patria Finance, a.s., se sídlem Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ 110 00 tel.: 221 424146, který je rovněž Společností zmocněn k přebírání vykoupených akcií od akcionářů. V případě, kdy protiplnění bude v přepočtu vyšší než 15.000 EUR, musí být platba protiplnění v souladu se zákonem č. 254/2004 Sb. v platném znění provedena bezhotovostním převodem ve prospěch účtu oprávněné osoby, a bankovní spojení musí oprávněná osoba sdělit níže uvedeným způsobem. V ostatních případech bude protiplnění oprávněným osobám zasláno formou peněžní poukázky na adresu nejpozději při předávání akcií oprávněnou osobou nebo osobou k takovému sdělení zmocněnou na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem oprávněné osoby, ledaže oprávněná osoba osobně, nebo zástupce oprávněné osoby na základě plné moci udělené k takovému účelu oprávněnou osobou a opatřené úředně ověřeným podpisem oprávněné osoby, nejpozději při předávání akcií písemně sdělí a potvrdí společnosti Patria Finance, a.s. bankovní spojení oprávněné osoby pro výplatu protiplnění. V případě, kdy bude adresa či bankovní spojení pro zaslání protiplnění sdělováno jindy než při předávání akcií, musí být takové sdělení opatřeno úředně ověřeným podpisem oprávněné osoby či jeho zástupce a bude-li se jednat o úkon dle plné moci, musí být doložen i její originál či ověřená fotokopie. V případě sdělení bankovního spojení uvedeným způsobem, bude protiplnění uhrazeno oprávněným osobám bezhotovostním převodem. Pokud oprávněné osoby nesdělí bankovní spojení či adresu pro zaslání protiplnění poštovní poukázkou nejpozději 5 pracovních dnů před termínem pro výplatu protiplnění, bude protiplnění oprávněné osobě zasláno, nebude-li to v rozporu se zákonem č. 254/2004 Sb. v platném znění, peněžní poukázkou na posledně známou adresu sdělenou Společnosti či společnosti Patria Finance, a.s. zobrazit více skrýt více
 • 15. dubna 2003 - 13. ledna 2005 : Čechofracht, Aktiengesellschaft für Seeschifffahrt undinternationale Spedition - něm.
 • 20. června 2000 - 13. ledna 2005 : Čechofracht, societé anonyme de transports maritimes etd´expédition internationale-fr.
 • 20. června 2000 - 13. ledna 2005 : Čechofracht, akcionnernoe obščestvo po morskomu transportui meždunarodnoj ekspediciji - rusky
 • 1. ledna 1991 - 13. ledna 2005 : Čechofracht, Shipping and International Forwarding Joint StockCo. - angl.
 • 20. června 2000 - 15. dubna 2003 : Čechofracht, Aktiengesellschaft für Seeschifffart undinternationale Spedition - něm.
 • 1. ledna 1991 - 20. června 2000 : Čechofracht, societé anonyme de transports maritimes et dexpedition internationale - fr.
 • 1. ledna 1991 - 20. června 2000 : Čechofracht, akcionnernoe obščestvo po morskom transportui meždunarodnoj ekspediciji - rusky
 • 1. ledna 1991 - 20. června 2000 : Čechofracht, Aktiengesellschaft fuer Seeschiffart undinternationale Spedition - něm.
 • 1. ledna 1991 - 10. prosince 1997 : Údaje o zřízení:akciová společnost byla založena jednorázově podlezakladatelského plánu FINOP, účelově zahraničně obchodníorganizace, Praha ze dne 19.12.1990, s tím že byla schvále... nystanovy, jmenováno představenstvo, dozorčí rada a revizorúčtů, upsáno 100% akcií, splaceno více než 30%. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů