Trendy

80 088 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2011

Trendy

52 760 tis. Kč

Zisk za rok 2011

Trendy

20 481 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2011

Základní údaje

Historické adresy

3.7.2006 - 4.5.2013 Praha 4, Kloknerova 2249/9, PSČ 14800
21.11.1995 - 3.7.2006 Třebíč, Průmyslová čtvrť, PSČ 67433
1.1.1991 - 21.11.1995 Třebíč

00010898

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1993 - 4.5.2013

CZ00010898

Datum vzniku

1. ledna 1991

Datum zániku v obchodním rejstříku

4. května 2013

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

4. května 2013

Historické názvy

21.11.1995 - 4.5.2013

UNIPLET Třebíč,a.s.

1.1.1991 - 21.11.1995

UNIPLET, a.s.

1.7.1990 - 31.12.1990

UNIPLET Třebíč, státní podnik

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 232

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

26.5.1993 - 4.5.2013

293 570 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 11

Historické provozovny

7.4.1993 - 20.4.1993

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Průmyslová čtvrť 158, 674 01, Třebíč - Jejkov

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 4. května 2013 - 4. května 2013 : Obchodní společnost UNIPLET Třebíč, a.s. se sídlem Kloknerova 2249/9, 14800 Praha 4, IČ: 00010898 je vymazána ke dni právní moci tohoto rozhodnutí z obchodního rejstříku včetně vše... ch zapsaných skutečností. Právní důvod výmazu je fúze sloučením se společností UNIPLET GROUP a.s. se sídlem Kloknerova 2249/9, 14800 Praha 4, IČ: 60196262 jako nástupnickou společností. zobrazit více skrýt více
 • 12. ledna 2006 - 4. května 2013 : Představenstvo společnosti UNIPLET Třebíč, a.s. se sídlem Třebíč, Průmyslová čtvrť, PSČ 674 33, IČ: 00010898 zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka... 232, tímto v souladu s § 183i a následujících obchodního zákoníku uveřejňuje usnesení mimořádné valné hromady společnosti UNIPLET Třebíč, a.s. konané dne 12.8.2005 sídle společnosti Průmyslová čtvrť, Třebíč.Mimořádná valná hromadaa) konstatuje, že společnost UNIPLET GROUP a.s., se sídlem Kloknerova 2249/9, Praha 4, PSČ 140 00, IČ: 60196262 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 2476, jako vlastník 271.592 kusů (slovy: dvě stě sedmdesát jedna tisíc pět set devadesát dva kusů) kmenových akcií společnosti v zaknihované podobě na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun čeksých), což představuje 92,51% (slovy: devadesát dva celých padesát jedna setin procent) podíl na základním kapitálu společnosti a hlasovacích právech společnosti UNIPLET Třebíč, a.s., je hlavním akcionářem společnosti ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku. Tyto údaje vyplývají ze zákonné evidence cenných papírů.b) konstatuje, že hlavní akcionář společnosti, a to společnost UNIPLET GROUP a.s., se sídlem Kloknerova 2249/9, Praha 4, PSČ: 140 00, IČ: 60196262, byl akcionářem oprávněným požádat o svolání mimořádné valné hromady společnosti, která rozhodne o přechodu akcií všech ostatních akcionářů společnosti UNIPLET Třebíč, a.s. na hlavního akcionáře, neboť tento akcionář doložil výpisem z majetkového účtu vedeného Střediskem cenných papírů, že ke dni doručení žádosti o svolání mimořádné valné hromady společnosti dle § 183i a násl. obchodního zákoníku, tj. k 21.7.2005, tak i k rozhodnému dni, tj. k 5.8.2005, vlastnil 271.592 kusů (slovy: dvě stě sedmdesát jedna tisíc pět set devadesát dva kusů) kmenových akcií společnosti v zaknihované podobě na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), což představuje 92,51% (slovy: devadesát dva celých padesát jedna setin procent) podíl na základním kapitálu společnosti. Postavení hlavního akcionáře je doloženo výpisem z obchodního rejstříku i výpisem z registru emitenta cenných papírů vedeného pro společnost Střediskem cenných papírů, vyhotoveným ke dni doručení žádosti o svolání mimořádné valné hromady společnosti dle § 183i a násl. obchodního zákoníku, tj. k 21.7.2005 a k rozhodnému dni pro účast na této mimořádné valné hromadě tj. k 5.8.2005c) schvaluje ve smyslu ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem ostatním akciím ve vlastnictví akcionářů společnosti odlišných od hlavního akcionáře, kterým je společnost UNIPLET GROUP a.s., se sídlem Kloknerova 2249/9, Praha 4, PSČ 140 00, IČ: 60196262, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spis. zn., oddíl B, vložka 2476, za podmínek stanovených § 183i až 183m obchodního zákoníku. Vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku.d) konstatuje, že hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům společnosti za akcie protiplnění ve výši 64,- Kč (slovy: šedesát čtyři korun českých) za každou jednu zaknihovanou akcii na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Přiměřenost výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 046/2005 ze dne 21.7.2005, znalce z oboru ekonomika, odvětví, ceny a odhady, specializací na cenné papíry a kapitálový trh, Ing. Jiřího Vaňka.e) určuje lhůtu pro protiplnění tak, že protiplnění bude akcionářům poskytnuto bez zbytečného odkladu po zápisu vlastnického práva k akciím na majetkového účtu hlavního akcionáře v příslušné evidenci cenných papírů, nejpozději však do dvou měsíců po tomto zápisu vlastnického práva.f) ukládá představenstvu společnosti UNIPLET Třebíč, a.s. zabezpečit vyhotovení výpisu z registru společnosti jako emitenta cenných papírů vedeného Střediskem cenných papírů, obsahujícího identifikaci zástavních věřitelů oprávněných ze zástavního práva k akciím společnosti UNIPLET Třebíč, a.s., zpracovaného ke dni účinnosti přechodu vlastnického práva k akciím společnosti, a to bez zbytečného odkladu nejpozději do 5-ti dnů po účinnosti přechodu vlastnického práva. zobrazit více skrýt více
 • 7. června 1999 - 4. května 2013 : Valná hromada konaná dne 22.10.1998 přijala nové úplné zněnístanov společnosti.
 • 9. prosince 1997 - 4. května 2013 : Valná hromada dne 3.7.1997 přijala nové znění stanov.
 • 2. září 1994 - 4. května 2013 : Ke dni 24.6.1994 byly předloženy stanovy společnosti v novémznění.
 • 1. ledna 1991 - 4. května 2013 : Základní ochranné známky: UNIPLET, a to samostatně nebo s názvemspolečnosti.
 • 1. ledna 1991 - 4. května 2013 : Způsob zřízení: Jednorázové založení státní akciové společnostidle par. 32 zák. č. 111/1990 Sb., o státním podniku a ustanovenípar. 62 a 25 a dalších zák. č. 104/1990 Sb. o akciový... chspolečnostech, na základě zakladatelského plánu a schvále-ných stanov. zobrazit více skrýt více
 • 1. ledna 1991 - 21. listopadu 1995 : Podepisování: K vytištěnému nebo napsanému názvu společnostipřipojí svůj podpis předseda představenstva, popř. místopředsedav době nepřítomnosti předsedy a jeden člen představenstv... a. zobrazit více skrýt více
 • 26. května 1993 - 23. června 1993 : Ředitel: Ing. Jan J a n o v s k ý
 • 26. května 1993 - 23. června 1993 : Revizor účtů: Ing. Milan Z e i b e r t
 • 1. ledna 1991 - 26. května 1993 : a je vyjádřen: jednou hromadnou akcií na 248.669.000,-- Kčsznějící na jméno.
 • 1. ledna 1991 - 26. května 1993 : Základní kapitál: 248,669.000,-- Kčs
 • 1. ledna 1991 - 26. května 1993 : Ostatní orgány:Dozorčí rada : Ing. Dušan Z á b r o d s k ý Ing. Josef M a r y š k o Ing. Oldřich Š i r o k ý Ing. Jaroslav ... M a x aRevizor účtů : Ing. Milan Z e i b e r tŘeditel : Ing. Jan J a n o v s k ý zobrazit více skrýt více
posunout dolů