Trendy

1 240 803 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

73 478 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

641 187 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

750

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 18.1.2013 Sokolská 1318/60, 680 01 Boskovice

Historické adresy

1.1.1991 - 18.1.2013 Boskovice, Sokolská 60, PSČ 68017

00010944

DIČ

od 1.1.1993

CZ00010944

Datová schránka

byxe73f

Historické názvy

1.7.1988 - 31.12.1990

MINERVA BOSKOVICE, státní podnik

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 210

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 12.4.2010

412 899 000 Kč

Historické jmění

31.12.1997 - 12.4.2010

312 899 000 Kč

11.2.1993 - 31.12.1997

283 363 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Boskovice

Bankovní účty

zvěřejněno 5.4.2013

1102631 / 0100

... více účtů (celkem 6) najdete zde

Historické provozovny

25.11.1992 - 2.10.2014

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Havlíčkova 1042/18, 680 01, Boskovice

... více provozoven (celkem 3) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 7. července 2016 : Společnost se řídí stanovami schválenými valnou hromadou společnosti dne 07.06.2016.
 • 1. července 2014 : Společnost se řídí stanovami schválenými valnou hromadou ze dne 05.06.2014
 • 1. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 11. října 2005 : Společnost se řídí stanovami schválenými řádnou valnou hromadou ze dne 30.6.2004.
 • 15. prosince 1999 : Společnost se řídí stanovami schválenými valnou hromadou9.6.1999.
 • 31. prosince 1997 : Společnost se řídí stanovami schválenými mimořádnou valnouhromadou 27.11.1997.
 • 29. srpna 1997 : Zapisuje se úplné znění stanov přijaté valnou hromadoull.6.1997.
 • 13. ledna 1997 : Změna stanov čl.2, odst.1, čl.10 odst.2 písm.d/, čl.12odst.8, čl.19 odst.1, čl.20, čl.23 odst.2, čl.24odst. 1,2, čl.27 odst.1, čl.30, čl.31 odst.3, čl.44 odst.1,přijatá valnou hrom Změna stanov čl.2, odst.1, čl.10 odst.2 písm.d/, čl.12odst.8, čl.19 odst.1, čl.20, čl.23 odst.2, čl.24odst. 1,2, čl.27 odst.1, čl.30, čl.31 odst.3, čl.44 odst.1,přijatá valnou hrom...adou 27.6.1996. zobrazit více skrýt více
 • 13. ledna 1997 : Základní jmění: 283 363 000 Kč, splaceno.
 • 21. října 1994 : Ke dni 16.6.1994 byly předloženy stanovy společnosti upravené adoplněné v čl. l5, 22, 29.
 • 1. ledna 1991 : Způsob zřízení : Zakladatelským plánem o jednorázovém založenístátní akciové společnosti vydaného Ministerstvemstojírenství a elektrotechniky ČR dne 17.12.1990v Praze.

Historické ostatní skutečnosti

 • 18. ledna 2010 - 5. května 2010 : Usnesení valné hromady společnosti ze dne 18.12.2009: Základní kapitál společnosti, který činí k dnešnímu dni 312.899.000 Kč, se zvyšuje o 100.000.000 Kč na 412.899.000 Kč. Zvýšení... základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, přičemž upsání akcií nad částku 100.000.000 Kč se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu se upíše 100.000 ks nových zaknihovaných kmenových akcií, znějících na majitele, ve jmenovité hodnotě 1.000 Kč za jednu akcii. Na jednu dosavadní akcii lze upsat 0,32 nové akcie (100 000/312 899 po zaokrouhlení), přičemž lze upisovat pouze celé akcie.Emisní kurz jedné akcie je roven její jmenovité hodnotě. Dosavadní akcionáři mají k úpisu nových akcií přednostní právo.Místem úpisu nových akcií v prvním kole je sídlo společnosti MINERVA BOSKOVICE, a.s., Sokolská 60, 680 17 Boskovice, a to v pracovních dnech pondělí až čtvrtek od 9,30 hod. do 13,00 hod. Lhůta pro úpis akcií činí lměsíc a počíná běžet 10. dnem po nabytí právní moci usnesení o zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je 1. den lhůty pro úpis akcií. Počátek běhu lhůty pro úpis akcií bude akcionářům oznámen způsobem určeným pro svolání valné hromady, tedy zveřejněním v Obchodním věstníku a Hospodářských novinách. Přednostní právo na upisování akcií zaniká marným uplynutím lhůty pro vykonání přednostního práva nebo vzdáním se tohoto práva.Upisovatelé jsou povinni splatit cenu upsaných akcií nejpozději do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty stanovené pro úpis akcií na účet č. 43-6265400277/0100 zřízený společností pro tento účel u Komerční banky, a.s., pobočka Boskovice. Všechny akcie, které nebudou stávajícími akcionáři ve stanovené lhůtě upsány s využitím přednostního práva, budou z důvodu kapitalizace pohledávek všechny nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, tedy společnosti Dürkopp Adler, a to z důvodu snížení zadluženosti vůči této společnosti jako věřiteli.K upsání akcií tímto věřitelem dojde na základě smlouvy o upsání akcií. Určenému zájemci předloží společnost nejpozději do 15 dnů od uplynutí lhůty pro úpis akcií s využitím přednostního práva návrh smlouvy o upsání akcií a smlouva o upsání akcií musí být uzavřena do 15 dnů od doručení návrhu na její uzavření. Představenstvu společnosti se ukládá podat návrh na zápis usnesení této mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu formou vydání nových akcií do obchodního rejstříku a dále zveřejněním v Obchodním věstníku a Hospodářských novinách oznámit akcionářům podmínky pro využití jejich přednostního práva k úpisu nových akcií. zobrazit více skrýt více
 • 17. prosince 1997 - 31. prosince 1997 : 8. Určuje se, že hodnota nepeněžitého vkladu určeného kesplacení emisního kursu akcií upsaných v rámci zvýšenízákladního jmění Minervy Boskovice a.s. upisovatelem,společnosti Dürko... pp Adler AG činí částku 29,536.000,-Kč, slovydvacetdevětmilionůpětsettřicetšesttisíc korun českých. zobrazit více skrýt více
 • 17. prosince 1997 - 31. prosince 1997 : 7. Znalecké ocenění nepeněžitého vkladu bylo provedenoznaleckými posudky a to: posudkem INFO 7 - znalecká organizaces.r.o. se sídlem Sbíhavá 455/2, Praha 2, č.znaleckého posudku10... 0 - 79/97 ze dne 24.11.1997 a činí 29 536.000,-Kč,slovy dvacetdevětmilionůpětsettřicetšesttisíc korun českých adále pak posudkem soudního znalce Ing. Štefana Bažanta,Ondříčkova 10, Praha 3, č.znaleckého posudku 210/97 ze dne25.11.1997 a činí částku 29.536.000,-Kč, slovydvacetdevětmilionůpětsettřicetšesttisíc korun českých. zobrazit více skrýt více
 • 17. prosince 1997 - 31. prosince 1997 : 6. Upisovatel je povinen splatit nepeněžitý vklad převedenímvlastnického práva k předmětu vkladu na Minervu Boskovice,a.s.do 1 měsíce ode dne zápisu tohoto usnesení do obchodníhore... jstříku zobrazit více skrýt více
 • 17. prosince 1997 - 31. prosince 1997 : 5. Akcie budou splaceny hmotným nepeněžitým vkladem určenéhoupisovatele. Předmětem vkladu je soubor hmotného investičníhomajetku, který je ve výhradním vlastnictví upisovatele, je ... vplném rozsahu využitelný pro plnění předmětu činnosti MinervyBoskovice, a.s. jehož jmenovitý seznam je uveden v přílozetohoto zápisu a je jeho nedílnou součástí. zobrazit více skrýt více
 • 17. prosince 1997 - 31. prosince 1997 : 4. Určuje se, že akcie na zvýšení základního jmění budou v celémrozsahu upsány bez veřejné výzvy, výhradně jediným upisovatelem,kterým je společnost Dürkopp Adler AG se sídlem v Bi... elefeldu. zobrazit více skrýt více
 • 17. prosince 1997 - 31. prosince 1997 : 3. Základní jmění se zvyšuje upsáním 29.536 kusů akcií kmenovýchznějících na majitele, zaknihovaných, v jmenovité hodnotě jednéakcie 1000,-Kč, slovy jeden tisíc korun českých, emis... ní kursakcií činí 29.536.000,-Kč. zobrazit více skrýt více
 • 17. prosince 1997 - 31. prosince 1997 : 2. Určuje se, že upisování akcií nad částku 29.536.000,-Kč senepřipouští.
 • 17. prosince 1997 - 31. prosince 1997 : 1. Základní jmění Minervy Boskovice,a.s. se zvyšuje z283.363.000,-Kč o částku 29.536.000,-Kč, slovydvacetdevětmilionůpětsettřicetšesttisíc korun českých, tedy nacelkovou částku ve ... výši 312.899.000,-Kč, slovytřistadvanáctmilionůosmsetdevadesátdevěttisíc korun českých. zobrazit více skrýt více
 • 17. prosince 1997 - 31. prosince 1997 : Dne 27.11.1997 rozhodlo představenstvo společnosti dle čl.37bod.6 stanov společnosti, na základě usnesení mimořádné valnéhromady ze dne 27.11.1997 a § 210 obchodního zákoníku o zvý... šenízákladního jmění Minervy Boskovice,a.s. takto: zobrazit více skrýt více
 • 14. května 1992 - 4. listopadu 1993 : Dozorčí rada :- Vladimír Pavlíček, Boskovice, Hybešova 36 předseda- ing. Jaroslav Kakáč, Brno, Havránkova 62- Zdeněk Sojka, Praha, Pod lipami 74
 • 1. ledna 1991 - 11. února 1993 : Základní kapitál společnosti činí 241.103 tis. Kčsa je upsaný na jednu akcii o stejné hodnotě znějícína jméno.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů