Trendy

161 464 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

8 377 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

144 439 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 27.10.2016 č.p. 55, 345 34 Klenčí pod Čerchovem

Historické adresy

1.4.2003 - 27.10.2016 Klenčí pod Čerchovem č.p. 55, PSČ 34534
29.10.1993 - 1.4.2003 Klenčí pod Čerchovem, okres Domažlice
18.2.1976 - 29.10.1993 Klenčí, okres Domažlice

00115517

DIČ

od 1.1.1993

CZ00115517

Datová schránka

edrgzae

Historické názvy

29.10.1993 - 1.4.2003

Zemědělské družstvo Čerchov

10.12.1990 - 29.10.1993

Zemědělské družstvo ČERCHOV v Klenčí

6.4.1989 - 10.12.1990

Jednotné zemědělské družstvo ČERCHOV v Klenčí

18.2.1976 - 6.4.1989

Jednotné zemědělské družstvo "Čerchov" se sídlem v Klenčí

Soud

Krajský soud v Plzni, odd. vložka: DrXXIV 1511

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 1.4.2003

55 986 000 Kč

Historické jmění

29.10.1993 - 1.4.2003

5 960 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Domažlice

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

CZ1003000000000127776068

... více účtů (celkem 5) najdete zde

Provozovny

od 15.6.1995

Zemědělské družstvo Čerchov
 • Adresy:
  • 345 33, Chodov 175

... více provozoven (celkem 8) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 20. září 2016 : Akcie je možno převádět pouze se souhlasem představenstva s výjimkou převodů akcií mezi akcionářem a osobou blízkou. Jestliže se nejedná o převod akcií mezi akcionářem a osobou blí Akcie je možno převádět pouze se souhlasem představenstva s výjimkou převodů akcií mezi akcionářem a osobou blízkou. Jestliže se nejedná o převod akcií mezi akcionářem a osobou blí...zkou, mohou se akcie převádět pouze mezi akcionáři. Představenstvo je povinno souhlas s převodem odmítnout, jestliže by nabyvatel akcií získal převodem akcií více jak 10 % základního kapitálu. Jestliže představenstvo odmítne udělit souhlas k převodu akcie na jméno v případech, kdy podle stanov nebylo povinno udělení souhlasu odmítnout, odkoupí společnost na žádost akcionáře tuto akcii do jednoho měsíce od doručení za cenu přiměřenou její hodnotě. Souhlas představenstva se vyžaduje za účelem nabytí účinnosti a účinné změny v postavení akcionáře i v případě přechodu vlastnictví prodejem akcií v dražbě či v případě vydržení vlastnického práva k akciím. K přechodu vlastnického práva na základě rozhodnutí soudu o dědictví se souhlas představenstva nevyžaduje. Nerozhodne-li představenstvo o žádosti o převod akcií do dvou měsíců od doručení žádosti, platí, že souhlas k převodu akcií byl udělen. zobrazit více skrýt více
 • 12. září 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 12. září 2014 : Počet členů dozorčí rady: 6
 • 12. září 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 11
 • 1. dubna 2003 : Členská schůze dne 6.12.2002 rozhodla o změně právní formyZemědělského družstva Čerchov na Výrobní společnost Čerchova.s., rozhodnutí bylo osvědčeno notářským zápisem č. NZ 13/2003 Členská schůze dne 6.12.2002 rozhodla o změně právní formyZemědělského družstva Čerchov na Výrobní společnost Čerchova.s., rozhodnutí bylo osvědčeno notářským zápisem č. NZ 13/2003...JUDr. Marcely Svobodové, notářky v Městci Králové, a v rámcirozhodnutí o změně právní formy přijala stanovy akciovéspolečnosti. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 14. srpna 2006 - 24. července 2008 : Valná hromada společnosti Výrobní společnost Čerchov a.s. rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 5.600.000,- Kč (slovy: pětmilionůšestsettisíc korun) s tím, že... se nepřipouští upisování akcií nad tuto navrhovanou částku.Společnost zvyšuje základní kapitál z důvodů kapitálového posílení a podpory ekonomických ukazatelů společnosti.Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upisováním nových akcií z částky 55.986.000,- Kč (slovy: padesátpětmilionůdevětsetosmdesátšesttisíc korun) na částku 61.586.000,-Kč (slovy: šedesátjednamilionůpětsetosmdesátšesttisíc korun) a jejich emisní kurz bude splacen peněžitými vklady. Všechny nové akcie budu upsány s využitím přednostního práva akcionářů. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti.Zvýšení základního kapitálu o navrhovanou částku bude provedeno upisováním nových kmenových akcií v listinné podobě, na jméno a v počtu 560 kusů (pětsetšedesát kusů) o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun) na jeden kus akcie, s nově vydanými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva. Upsané akcie budou splaceny peněžitým vkladem.Místem pro upisování nových akcií se stanoví sídlo společnosti Výrobní společnost Čerchov a.s., tj. Klenčí pod Čerchovem 55 každý pracovní den od 8.00 hod. do 15.00 hod..Lhůta pro úpis akcií, s využitím přednostního práva, bude činit šest týdnů a počne běžet dnem následujícím po dni pravomocného zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude akcionářům oznámen doporučeným dopisem na adresu jejich sídla nebo bydliště a zveřejněny v Obchodním věstníku.Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč připadá podíl ve výši 0.0100024 na jedné nové akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, tj. na 2 026 ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč připadá 20,27 ks akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč.Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč připadá podíl ve výši 0,100025 na jedné nové akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, tj. na 5 396 ks akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč připadá 539,73 ks akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč.Upisovat lze pouze celé akcie.Upisovatel je povinen splatit emisní kurz upsaných akcií, který odpovídá jejich jmenovité hodnotě a má být splacen peněžitými vklady na zvláštní bankovní účet. č.ú. 2094499594/0300, vedený u ČSOB a.s., pobočka Domažlice.Lhůta pro splacení celého emisního kurzu akcií je jeden měsíc po upsání akcií.Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou upsány předem určeným zájemcem obchodní společností Rosenberg s.r.o. se sídlem Klenčí pod Čerchovem čp. 101, IČ 00870226, a to do jednoho měsíce po marném uplynutí lhůty pro upsání akcií akcionáři s přednostním právem.Počátek běhu lhůty pro úpis akcií předem určenému zájemci bude oznámen písemně s tím, že pokud předem určený zájemce v této lhůtě nevyužije svého práva k úpisu akcií na zvýšení základního kapitálu společnosti, bude rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do výše jmenovité hodnoty neupsaných akcií marným uplynutím této lhůty neúčinné. Od počátku lhůty k úpisu bude na sídle společnosti Klenčí pod Čerchovem čp. 55 připraven návrh smlouvy o upsání akcií, kterou předem určený zájemce uzavře se společností. Návrh smlouvy o upsání akcií bude již podepsán jménem společnosti jejím statutárním orgánem. Tento návrh smlouvy bude obsahovat veškeré zákonné náležitosti včetně počtu upisovaných akcií.Podpisy na smlouvě musí být úředně ověřeny.Místo pro úpis akcií bude v sídle společnosti, v kanceláři předsedy představenstva, Klenčí pod Čerchovem. zobrazit více skrýt více
 • 29. října 1993 - 1. dubna 2003 : Základní členský vklad:a) základní členský vklad fyzické osoby činí 20.000,- Kč, slovy(dvacettisíc korun) a je splatný do 3 let od vzniku členství. Vjeho rámci je stanoven vstupní ... vklad 1.000,- Kč, slovytisíckorun, splatný před vznikem členstvíb) základní členský vklad právnické osoby činí vždy násobekzákl. čl. vkladu fyzické osoby a je minimálně 100.000,- Kč,slovy (stotisíckorun) splatný do 1 roku od vzniku členství.Představenstvo může stanovit vyšší zákl. čl. vklad dle velikostiprávnické osoby.V rámci zák. čl. vkladu je stanoven vstupní vklad, který činívždy polovinu zákl. čl. vkladu, minimálně 50.000,- Kč, slovy(padesáttisíckorun) splatný před vznikem členství. zobrazit více skrýt více
 • 6. dubna 1989 - 29. října 1993 : Ručení: Člen má podle čl. 8 písm. f) povinnost ručit zapřípadnou nekrytou ztrátu výsledku hospodaření družstva do jednétřetiny své průměrné měsíční odměny.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů