Základní údaje

Sídlo

od 13.9.2016 Českomoravská 220/29, Vysočany, 190 00 Praha 9

Historické adresy

30.6.1989 - 13.9.2016 Praha 9, Českomoravská 29

00011762

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1993 - 30.4.2006

CZ00011762

Datum vzniku

30. června 1989

Datová schránka

pztabja

Historické názvy

30.6.1989 - 8.1.1998

Barvy a laky, státní podnik

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: ALX 232

Právní forma

301 Státní podnik

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 27. května 1997 : rozhodnutím č. 424/95 ministra průmyslu a obchodu ČR se převádíčást privatizovaného majetku - formulář 4C /3001 závod 16 VÚNH,který byl vyjmut ze státního podniku Barvy a laky se s rozhodnutím č. 424/95 ministra průmyslu a obchodu ČR se převádíčást privatizovaného majetku - formulář 4C /3001 závod 16 VÚNH,který byl vyjmut ze státního podniku Barvy a laky se s...ídlem vPraze na FNM ČR. Jde o mejetek, který je uveden v privatizačnímprojektu č. 26071 zpracovaném spol. LAVIS, s.r.o. Praha, kterýbyl schválen usn. vlády ČR ze dne 3.8.1994 č. 420.HOdnotapřeváděného majetku podle aktualizace schváleného privatizačníhopropjektu ke dni 30.6.1994 činí 26 404 000,- Kč.Spolu s částí privatizovaného majetku přechází na FNM ČR práva,závazky a pohledávky z hodpodářskoprávních,občanskoprávních,pracovněprávních a jiných právních vztahů,která se vztahují k tomuto převáděnému majetku. zobrazit více skrýt více
 • 27. května 1997 : rozhodnutím č. 191/96 ministra průmyslu a obchodu ČR se převádíčást privatizovaného majetku - formulář 4B/2001 závod 20 aobchodní provozovna 88 Kralupy nad Vlt., který byl vyjmut z rozhodnutím č. 191/96 ministra průmyslu a obchodu ČR se převádíčást privatizovaného majetku - formulář 4B/2001 závod 20 aobchodní provozovna 88 Kralupy nad Vlt., který byl vyjmut z...estátního podniku Barvy a laky se sídlem v Praze 9, Českomoravská29 na FNM ČR. Jde o majetek, který je uveden v privatizačnímprojektu č. 26069 zpracovaném vedením státního podniku, kterýbyl schválen ministerstvem pro správu národního majetku a jehoprivatizaci ČR dne 2.2.1995 čj. 460/0455/95.HOdnota převáděného majetku podle aktualizace schválenéhoprivatizačního projektu ke dni 30.6.1994 činí 192 996 000,- Kč.Spolu s částí privatizovaného majetku přechází na FNM ČR práva,závazky a pohledávky z hospodářskoprávních, občanskoprávních,pracovněprávních a jiných právních vztahů, která se vztahují ktomuto převáděnému majetku. zobrazit více skrýt více
 • 31. července 1995 : vyjmut ze státního podniku Barvy a laky se sídlem v Prazeve výši 19 954 000,- Kč na FNM ČR dle schváleného privati-začního projektu č. 26070 zpracovaného vedením závoduHostivař. O vyjmut ze státního podniku Barvy a laky se sídlem v Prazeve výši 19 954 000,- Kč na FNM ČR dle schváleného privati-začního projektu č. 26070 zpracovaného vedením závoduHostivař. O... tuto část převedeného majetku se snižuje majetekuvedeného státního podniku. zobrazit více skrýt více
 • 31. července 1995 : Rozhodnutím č. 335/1995 ministra průmyslu a obchodu ČR zedne 15.6.1995 byla převedena část majetku - formulář4F/6001, který byl vyjmut ze státního podniku Barvy a lakyse sídlem v Rozhodnutím č. 335/1995 ministra průmyslu a obchodu ČR zedne 15.6.1995 byla převedena část majetku - formulář4F/6001, který byl vyjmut ze státního podniku Barvy a lakyse sídlem v ...Praze na Fond národního majetku ČR na základěprivatizačního projektu č. 26070 schváleného Ministerstvempro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR ze dne29.12.1994 čj. 620/3330/94 a dokladu FNM ČR ze dne 13.6.1995 čj. 26070/Va/95.V souladu s tímto rozhodnutím se převádí ke dni 1.7.1995část privatizovaného majetku - formulář 4F/6001, který byl zobrazit více skrýt více
 • 31. července 1995 : 930/1544/95/JJ, 930/1545/95/JJ.V souladu s tímto rozhodnutím se převádí ke dni 1.6.1995část privatizovaného majetku - formulář 4C/3001, 3002,3004.3006,3007,3009,3010,3012,3014,3016 930/1544/95/JJ, 930/1545/95/JJ.V souladu s tímto rozhodnutím se převádí ke dni 1.6.1995část privatizovaného majetku - formulář 4C/3001, 3002,3004.3006,3007,3009,3010,3012,3014,3016...,3018,3020,3021, závodKralupy nad Vltavou, který byl vyjmut se sátního podnikuBarvy a laky se sídlem v Praze ve výši 1 878 000,- Kč na FNMČR dle schváleného privatizačního projektu č. 26069zpracovaného vedením závodu 2 Kralupy nad Vltavou. O tutočást převedeného majetku se snižuje majetek uvedenéhostátního podniku. zobrazit více skrýt více
 • 31. července 1995 : Rozhodnutím č. 306/95 ministra průmyslu a obchodu ČR ze dne25.5.1995 byla převedena část majetku - formulář 4C/3001,3002,3004,3006,3007,3009,3010,3012,3014,3016,3018,3020,3021,závo Rozhodnutím č. 306/95 ministra průmyslu a obchodu ČR ze dne25.5.1995 byla převedena část majetku - formulář 4C/3001,3002,3004,3006,3007,3009,3010,3012,3014,3016,3018,3020,3021,závo...d Kralupy nad Vltavou - který byl vyjmut ze státníhopodniku Barvy a laky se sídlem v Praze na FNM ČR na základěprivatizačního projektu č. 26069 schváleného usnesením vládyČR ze dne 25.1.1995 č. 50 a dokladu FNM ČR ze dne 22.5.1995čj. 930/1525/95/JJ, 930/1526/95 /JJ, 930/1528/95/JJ, 930/1530/95/JJ, 930/1531/95/JJ, 930/1533/95/JJ, 930/1534/95/JJ,930/1536/95/JJ, 930/1538/95/JJ,930/1540/95/JJ,930/1542/95/JJ zobrazit více skrýt více
 • 31. července 1995 : výši 4 758 000 ,- Kč na FNM ČR dle schváleného privatizační-ho projektu č. 26069 zpracovaného vedením závodu 2 Kralupynad Vltavou.O tuto část převedeného majetku se snižujemajetek výši 4 758 000 ,- Kč na FNM ČR dle schváleného privatizační-ho projektu č. 26069 zpracovaného vedením závodu 2 Kralupynad Vltavou.O tuto část převedeného majetku se snižujemajetek... uvedeného státního podniku. zobrazit více skrýt více
 • 31. července 1995 : Rozhodnutím č. 307/95 ministra průmyslu a obchodu ČR ze dne25.5.1995 byla převedena část majetku - formulář 4F/6001který byl vyjmut ze státního podniku Barvy a laky se sídlemv Praz Rozhodnutím č. 307/95 ministra průmyslu a obchodu ČR ze dne25.5.1995 byla převedena část majetku - formulář 4F/6001který byl vyjmut ze státního podniku Barvy a laky se sídlemv Praz...e na FNM ČR na základě privatizačního projektu č.26069 schváleného Ministerstvem pro správu národního majet-ku a jeho privatizaci ČR ze dne 2.2.1995 čj. 460/0455/95 adokladu FNM ČR ze dne 18.5.1995 čj. 26069/Va/95.V souladu s tímto rozhodnutím se převádí ke dni 1.6.1995část privatizovaného majetku - formulář 4F/6001, který bylvyjmut ze státního podniku Barvy a laky se sídlem v Praze ve zobrazit více skrýt více
 • 31. července 1995 : Kralupy nad Vltavou - který byl vyjmut ze státního podnikuBarvy a laky se sídlem v Praze ve výši 286000,- na FNM ČRdle schváleného privatizačního projektu č. 26069 zpracovaného ved Kralupy nad Vltavou - který byl vyjmut ze státního podnikuBarvy a laky se sídlem v Praze ve výši 286000,- na FNM ČRdle schváleného privatizačního projektu č. 26069 zpracovaného ved...ením závodu 2 Kralupy nad Vltavou. O tuto část pře-vedeného majetku se snižuje majetek uvedeného státníhopodniku. zobrazit více skrýt více
 • 31. července 1995 : Rozhodnutím č. 309/1995 ministerstva průmyslu a obchodu ČRze dne 26.5.1995 byla převedena část majetku - formulář 4C/3008 a 3011, závod Kralupy nad Vltavou - který byl vyjmutze stá Rozhodnutím č. 309/1995 ministerstva průmyslu a obchodu ČRze dne 26.5.1995 byla převedena část majetku - formulář 4C/3008 a 3011, závod Kralupy nad Vltavou - který byl vyjmutze stá...tního podniku Barvy a laky se sídlem v Praze na Fondnárodního majetku ČR na základě privatizačního projektu č.26069 schváleného usnesením vlády ČRze dne 25.1.1995 č. 50a dokladu FNM ČR ze dne 22.5.1995 čj. 930/1532/95/JJ a 930/1535/95/JJ.V souladu s tímto rozhodnutím se převádí ke dni 1.6.1995část privatizovaného majetku - formulář 4C/3008 a 3011 závod zobrazit více skrýt více
 • 7. června 1995 : Rozhodnutím č. 276/95 ministra průmyslu a obchodu ČR ze dne9.5.1995 byla převedena část majetku - formulář 4A/1001,1002 - který byl vyjmut ze státního podniku Barvy a lakyse sídl Rozhodnutím č. 276/95 ministra průmyslu a obchodu ČR ze dne9.5.1995 byla převedena část majetku - formulář 4A/1001,1002 - který byl vyjmut ze státního podniku Barvy a lakyse sídl...em v Praze na FNM ČR na základě privatizačníhoprojektu č. 26070 schváleného Ministerstvem pro správunárodního majetku a jeho provatizaci ČR ze dne 29.12.1994 čj620/330/94 a dokladu Fondu národního majetku ČR ze dne 25.4.1995 čj. 734/95 - 950.V souladu s tímto rozhodnutím se převádí ke dni vydraženíčást privatizovaného majetku - formulář4A/1001,1002,ve zobrazit více skrýt více
 • 7. června 1995 : výši 8 605 000,- Kč ( 4A/1001) a 279 000,- Kč (4A/1002)na Fond národního majetku ČR.O tuto část převedeného majetkuse snižuje majetek uvedeného státního podniku.
 • 24. dubna 1995 : Rozhodnutím č. 118/95 ministra průmyslu a obchodu Českérepubliky ze dne 23.2.1995 byla převedena část majetku -formulář 4C/3001, obchodnbí provozovny Praha, Touškov 90,Polná 84 - k Rozhodnutím č. 118/95 ministra průmyslu a obchodu Českérepubliky ze dne 23.2.1995 byla převedena část majetku -formulář 4C/3001, obchodnbí provozovny Praha, Touškov 90,Polná 84 - k...terý byl vyjmut ze státního podniku Barvy lakyse sídlem v Praze na Fond národního majetku České republikyna základě privatizačního projektu č. 26067 schválenéhousensením vlády České republiky ze dne 19.1.1994 č. 31 adokladu Fondu národního majetku České republiky ze dne 22.2.1995 čj. 930/555/95. Převádí se ke dni 1.3.1995. zobrazit více skrýt více
 • 15. března 1995 : Rozhodnutím č. 626/1994 ministra průmyslu a obchodu Českérepubliky ze dne 28.září 1994 byla převedena část majetku -- formulář 4C/3001, závod 30, Opava - Komárov, vč. obchodníprov Rozhodnutím č. 626/1994 ministra průmyslu a obchodu Českérepubliky ze dne 28.září 1994 byla převedena část majetku -- formulář 4C/3001, závod 30, Opava - Komárov, vč. obchodníprov...ozovny 89 - který byl vyjmut ze státního podniku Barvya laky se sídlem v Praze na Fond národního majetku Českérepubliky na základě privatizačního projetku č. 26066 schvá-leného usnesením vlády České republiky ze dne 13.ledna 1994č. 21 a dokladu Fondu národního majetku České republiky zedne 16.9.1994 čj. 092/1099/94/JJ.Spolu s částí privatizovaného majetku přecházejí na Fond ná- zobrazit více skrýt více
 • 15. března 1995 : rodního majetku ČR práva, závazky a pohledávky z hospodářskoprávních, občanskoprávních, pracovněprávních a jiných práv-ních vztahů, které se vztahují k tomuto převáděnému majetku
 • 30. září 1994 : Rozhodnutím č. 561/1994 ministra průmyslu a obchodu ČR zedne 2.9.1994 byla převedena část majetku státního podniku naFNM ČR na základě privatizačního projektu č. 26061schváleného u Rozhodnutím č. 561/1994 ministra průmyslu a obchodu ČR zedne 2.9.1994 byla převedena část majetku státního podniku naFNM ČR na základě privatizačního projektu č. 26061schváleného u...snesením vlády ČR ze dne 13.1.1994 č. 21a dokladu FNM ČR ze dne 30.8.1994 č.j. 26061/Va/94. zobrazit více skrýt více
 • 30. září 1994 : Spolu s částí privatizovaného majetku přecházejí na FNM ČRpráva, závazky a pohledávky z hospodářskoprávních, občansko-právních, pracovně-právních a jiných právních vztahů, kterése Spolu s částí privatizovaného majetku přecházejí na FNM ČRpráva, závazky a pohledávky z hospodářskoprávních, občansko-právních, pracovně-právních a jiných právních vztahů, kterése ...vztahují k tomuto převáděnému majetku. zobrazit více skrýt více
 • 27. září 1994 : Spolu s částí privatizovaného majetku přecházejí na FNM ČRpráva, závazky a pohledávky z hospodářskoprávních,občanskoprávních, pracovně-právních a jiných právníchvztahů, které se vz Spolu s částí privatizovaného majetku přecházejí na FNM ČRpráva, závazky a pohledávky z hospodářskoprávních,občanskoprávních, pracovně-právních a jiných právníchvztahů, které se vz...tahují k tomuto převáděnému majetku. zobrazit více skrýt více
 • 27. září 1994 : Rozhodnutím č. 548/1994 ministra průmyslu a obchodu ČRze dne 29.8.1994 byla převedena část majetku státníhomajetku na FNM ČR na základě privatizačního projektuč. 26073 schváleného Rozhodnutím č. 548/1994 ministra průmyslu a obchodu ČRze dne 29.8.1994 byla převedena část majetku státníhomajetku na FNM ČR na základě privatizačního projektuč. 26073 schváleného ...usnesením vlády ČR ze dne 26.8.1994č.j. 092/1375/94. zobrazit více skrýt více
 • 27. října 1993 : Rozhodnutím č. 422/1993 ministra průmyslu a obchodu Českérepubliky ze dne 24.5.1993 byla vyjmuta a převedenak 1.6.1993 část majetku státního podniku Barvy a laky naFond národního m Rozhodnutím č. 422/1993 ministra průmyslu a obchodu Českérepubliky ze dne 24.5.1993 byla vyjmuta a převedenak 1.6.1993 část majetku státního podniku Barvy a laky naFond národního m...ajetku České republiky na základěprivatizačního projektu č. 26064 schváleného usnesenímvlády ČR ze dne 28.4.1993 č. 209 a podle dokladu vydanéhoFondem národního majetku ČR ze dne 24.5.1993, č.j.26064/Va/93. zobrazit více skrýt více
 • 17. listopadu 1989 : Rozhodnutím ministra průmyslu České socialistické republikyze dne 31.10.1989 č. 175/1989 zapisuje se jmění státního po-dniku k 1.7.1989.
 • 30. června 1989 : Den vzniku: 1. červenec 1989.
 • 30. června 1989 : Údaje o zřízení:Státní podnik byl založen rezhodnutím č.109/1989 ministra prů-myslu č. 109/1989 ministra průmyslu České socialistické republikyze dne 22.6.1989.

Historické ostatní skutečnosti

 • 30. srpna 1993 - 19. srpna 1998 : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 • 17. října 1990 - 19. srpna 1998 : Vedoucí: Ing. Miloslav SudaPraha 10-Petrovice, Rezlerova 282xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 • 17. října 1990 - 19. srpna 1998 : Odštěpné závody:
 • 17. října 1990 - 19. srpna 1998 : Název: Barvy a laky, státní podnik závod 1
 • 17. října 1990 - 19. srpna 1998 : Sídlo: Praha 10-Hostivař, Štěrbohoslká 571
 • 30. srpna 1993 - 27. května 1997 : Vedoucí: ing. Lubomír Randák, bytem Kralupy nad Vltavou,nábřeží J. Holuba 738
 • 22. ledna 1991 - 27. května 1997 : Sídlo: Praha 9-Vysočany, Podkovářská 2
 • 22. ledna 1991 - 27. května 1997 : Vedoucí: ing. Jan PaseckýPraha 4-Háje, Štichova 642xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 • 22. ledna 1991 - 27. května 1997 : Název: Barvy a laky, státní podnik, odštěpný závod 16-VÚNH
 • 17. října 1990 - 27. května 1997 : Název: Barvy a laky, státní podnik závod 2
 • 17. října 1990 - 27. května 1997 : Sídlo: Kralupy nad Vltavou, Minická ul.
 • 30. prosince 1991 - 24. dubna 1995 : Vedoucí: Ing. Jan PospíšilOpava 5-Kateřinky, Junaácká 44xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 • 30. prosince 1991 - 24. dubna 1995 : Název: Barvy a laky, sttní podnik, odštěpný závod
 • 22. ledna 1991 - 24. dubna 1995 : Název: Barvy a laky, státní podnik odštěpný obchodní závod
 • 22. ledna 1991 - 24. dubna 1995 : Sídlo: Praha 9-Vysočany, Poděbradská 7
 • 22. ledna 1991 - 24. dubna 1995 : Vedoucí: Václav RynešPraha 4-Pankrác, Mikuláše Husy č. 10xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 • 22. ledna 1991 - 24. dubna 1995 : Sídlo: Praha 9-Vysočany, Poděbradská 36
 • 22. ledna 1991 - 24. dubna 1995 : Vedoucí: Josef KostrounekPraha 9-Hloubětín, Poděbradská 720xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 • 17. října 1990 - 24. dubna 1995 : Název: Barvy a laky, státní podnik závod 6
 • 17. října 1990 - 24. dubna 1995 : Vedoucí: Lubomír MrázekLetovice, Smetanova č. 518/1xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 • 17. října 1990 - 24. dubna 1995 : Sídlo: Skrchov u Letovic
 • 17. října 1990 - 24. dubna 1995 : Sídlo: Opava-Komárov
 • 17. října 1990 - 24. dubna 1995 : Název: Barvy a laky, státní podnik závod 3
 • 17. listopadu 1989 - 27. října 1993 : Jmění státního podniku: 1 231 718 531,81 Kčs.
 • 9. června 1992 - 30. srpna 1993 : Vedoucí: Karel UltrichKralupy nad Vltavou, Masarykova 637xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 • 17. října 1990 - 9. června 1992 : Vedoucí: Jiří KochmanKralupy nad Vltavou, nábř. J. Holuba 737xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 • 22. ledna 1991 - 30. prosince 1991 : Název: Barvy a laky, státní podnik odštěpný obchodní závod
 • 17. října 1990 - 30. prosince 1991 : Název: Barvy a laky, státní podnik závod 8
 • 17. října 1990 - 30. prosince 1991 : Sídlo: Plzeň, Cpvařská 10
 • 17. října 1990 - 30. prosince 1991 : Vedoucí: jiří BošekPlzeň, Božkova 55xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 • 17. října 1990 - 30. prosince 1991 : Vedoucí: Ing. Miroslav Kolář, Opava, Šrámkova 10xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů