Trendy

8 326 100 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

542 436 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

5 079 040 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

1 250

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 11.2.2014 Masarykova 753, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí

Historické adresy

6.8.2001 - 11.2.2014 Valašské Meziříčí, Masarykova č.p. 753, PSČ 75728
17.7.1997 - 6.8.2001 Valašské Meziříčí, Masarykova 753, okres Vsetín, PSČ 75728
3.9.1993 - 17.7.1997 Valašské Meziříčí, Hřbitovní 753, okres Vsetín, PSČ 75728
29.12.1990 - 3.9.1993 Valašské Meziříčí, okres Vsetín, PSČ 75727

00011835

DIČ

od 1.1.1993

CZ00011835

Datová schránka

av3cdzk

Historické názvy

29.12.1990 - 6.8.2001

DEZA, akciová společnost

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 120

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 26.7.2006

1 101 025 000 Kč

Historické jmění

11.12.1992 - 26.7.2006

1 101 025 000 Kč

29.12.1990 - 11.12.1992

818 096 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Valašské Meziříčí

Bankovní účty

zvěřejněno 5.7.2016

CZ7435000000001330551504

... více účtů (celkem 12) najdete zde

Provozovny

od 1.11.2013

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • 765 02, Otrokovice

... více provozoven (celkem 4) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 22. dubna 2016 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 30. června 2008 : Na společnost DEZA , a.s., IČ 00011835, se sídlem Valašské Meziříčí, Masarykova č.p. 753, PSČ 75728, jako nástupnickou společnost, přešlo na základě smlouvy o fúzi sloučením ze dne Na společnost DEZA , a.s., IČ 00011835, se sídlem Valašské Meziříčí, Masarykova č.p. 753, PSČ 75728, jako nástupnickou společnost, přešlo na základě smlouvy o fúzi sloučením ze dne... 14. května 2008 jmění společnosti AGROBOHEMIE a.s., IČ 63078121, se sídlem Praha 4, Chodov, Pyšelská 2327/2, PSČ 149 00, jako zanikající společnosti. Společnost DEZA, a.s. je podle smlouvy o fúzi sloučením ze dne 14. května 2008 právním nástupcem bez likvidace zrušené zaniklé společnosti AGROBOHEMIE a.s. zobrazit více skrýt více
 • 29. prosince 1990 : Den vzniku: 31. prosince 1990
 • 29. prosince 1990 : Způsob založení:Akciová společnost byla založena jednorázově dle § 25 zák. č.104/90 Sb., rozhodnutím č. 569/1990 ministra průmyslu ČR, nazákladě zakladatelského plánu ze dne 31.12. Způsob založení:Akciová společnost byla založena jednorázově dle § 25 zák. č.104/90 Sb., rozhodnutím č. 569/1990 ministra průmyslu ČR, nazákladě zakladatelského plánu ze dne 31.12....1990 a přijatýchstanov. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 11. února 2014 - 22. dubna 2016 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních společnostech a družstvech
 • 11. února 2014 - 22. dubna 2016 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 11. února 2014 - 22. dubna 2016 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 29. července 2005 - 26. července 2006 : Usnesení mimořádné valné hromady konané dne 25.července 2005 v sídle společnosti na základě žádosti hlavního akcionáře ze dne 1.července 2005, doručené společnosti dne 1.července 2... 005, přijaté v souladu s ustanoveními zákona 513/1991 Sb. §§181i až 183n.Valná hromada emitenta DEZA a.s., sídlem zapsaným v obchodním rejsříku Valašské Meziříčí, úplnou adresou sídla Valašské Meziříčí, Masarykova č. p. 753, PSČ 757 28, IČ 00011835, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 120, přijala v souladu s ustanoveními zákona 513/1991 Sb. §§183i až 183n následující usnesení:1/ Určení hlavního akcionáře- valná hromada určuje, že na základě potvrzení osoby oprávněné provádět úschovu cenných papírů, CAPITAL PARTNERS CF s.r.o., se sídlem Praha 1, Dušní 22, PSČ 110 00, IČ 26152231, ze dne 29.6.2005 o počtech a jmenovitých hodnotách akcií emitovaných společností DEZA a.s., které jsou v majetku PRECHEZA a.s., sídlem zapsaným v obchodním rejstříku Přerov, úplnou adresou sídla Přerov, nábř. Dr. E. Beneše 24, PSČ 750 62, IČ 14617064, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 153 a které jsou u oprávněné osoby pro PRECHEZA a.s., sídlem zapsaným v obchodním rejstříku Přerov, úplnou adresou sídla Přerov, nábř. Dr. E. Beneše 24, PSČ 750 62, IČ 14617064, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 153, je hlavním akcionářem společnosti DEZA a.s. s podílem na hlasovacích právech společnosti DEZA a.s. ve výši 99,10%, neboť jsou pro něj u oprávněné osoby uloženy akcie společnosti o souhrnné jmenovité hodnotě 1 091 166 000,- Kč;2/ Osvědčení PRECHEZA a.s. jako hlavního akcionáře- valná hromada konstatuje a osvědčuje, že akcionář PRECHEZA a.s., sídlem zapsaným v obchodním rejstříku Přerov, úplnou adresou sídla Přerov, nábř. Dr. E. Beneše 24, PSČ 750 62, IČ 14617064, společnost je zapsaná v ochodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 153 je ve smyslu ust. § 183i odst. 1 písm. c) obch. zák. hlavním akcionářem oprávněným k přechodu ostatních účastnických cenných papírů (akcií) od dosavadních vlastníků ostatních účastnických cenných papírů (akcionárů) na jeho osobu podle zákona 513/1991 Sb. - obchodního zákoníku v platném znění;3/ Rozhodnutí o přechodu účastnických cenných papírů, které nejsou v majetku hlavního akcionáře na hlavního akcionáře- valná hromada schvaluje návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozoduje o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů - akcií takto: všechny kmenové, listinné akcie ve formě na majitele, o jmenovitých hodnotách 1 000,- Kč a 1 000 000,- Kč, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj. akcie ve vlastnictví ostatních akcionářů), přecházejí na hlavního akcionáře PRECHEZA a.s., sídlem zapsaným v obchodním rejstříku Přerov, úplnou adresou sídla Přerov, nábř. Dr. E. Beneše 24, PSČ 750 62, IČ 14617064, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 153, za podmínek stanovených zákonem 513/1991 Sb. v platném znění, §§183i až 183n;4/ Určení výše protiplnění- valná hromada určuje, že výše protiplnění činí 3 135,-- Kč za každou jednu kmenovou, listinnou akcii ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč a 3 134 736,- Kč za každou jednu kmenovou, listinnou akcii ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč, a že výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem znalce A&CE Consulting, s.r.o., sídlem v Brně, Ptašinského 307/4, PSČ 602 00, IČ 44119097, ze dne 1.7.2005, který je zapsán ve znaleckém deníku pod číslem 243-143/05;5/ Přechod vlastnického práva k účastnickým cenným papírům- vlastnické právo k účastnickým cenným papírům přechází na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce ode dne zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku;6/ Způsob, místo a lhůta pro předání - předložení účastnických cenných papírů dosavadními vlastníky- dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů (dosavadní akcionáři) tyto předloží v sídle společnosti do30-ti dnů od přechodu vlastnického práva k těmto účastnickým cenným papírům (aciím) na hlavního akcionáře dle předcházejícího odstavce. Dosavadní vlastník účastických cenných papírů (akcionář) předá účastnické cenné papíry (akcie) osobně v sídle společnosti DEZA a.s. v kanceláři asistenta finančního ředitele každý pracovní den ode dne následujícího po přechodu vlastnického práva v pracovní dobu od 8.00 do 14.00 hod. Společnost vydá dosavadnímu vlastníku účastnických cenných papírů (akcionáři) potvrzení o převzetí účastnických cenných papírů (akcií) s uvedením počtu, jmenovité hodnoty a číselného označení účastnických cenných papírů. Dosavadní vlastník účastnických cenných papírů (akcionář) může účastnické cenné papíry (akcie) předložit i formou jejich zaslání poštou na adresu sídla společnosti, kdy k zaslaným účastnickým papírům bude připojena písemná žádost ke způsobu poskytnutí protiplnění hlavním akcionářem (bankovní účet, poštovní poukázka apod.). Podpis dosavadního vlastníka účastnických cenných papírů (akcionáře) na žádosti musí být úředně ověřen. V případě, že v písemné žádosti nebude uveden požadavek na způsob poskytnutí protiplnění, bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou.V případě, že bude zjištěno zastavení účastnických papírů (akcií), bude protiplnění poskytnuto zástavnímu věřiteli, pokud vlastník účasnického cenného papíru neprokáže, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak.Společnost bez zbytečného odkladu předá hlavnímu akcionáři údaje potřebné pro poskytnutí protiplnění.7/ Lhůta pro poskytnutí protiplnění- valná hromada určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že hlavní akcionář je povinen poskytnout ostatním dosavadním vlastníkům účastnických cenných papírů (ostatním akcionářům) protiplnění ve lhůtě deseti dnů od splnění podmínek stanovených § 183m, odstavec 2, zákona 513/1991 Sb., to je poté, co předají účastnické cenné papíry, o jejichž přechodu na hlavního akcionáře bylo rozhodnuto, společnosti dle odst. 6 tohoto usnesení. Po dobu prodlení dosavadního vlastníka účastnických cenných papírů s jejich předáním - předložením společnosti nemůže dosavadní vlastník požadovat na hlavním akcionáři protiplnění.Nepředloží-li dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto účastnické cenné papíry do měsíce ode dne zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku a ani do dodatečné lhůty, kterou určí představenstvo společnosti a které nebude kratší než 14 dní, bude postupováno dle § 214 odst. 1 až 3 obch. zák.8/ Zmocnění představenstvu- valná hromada zmocňuje představenstvo a ukládá mu, aby bez zbytečného odkladu podalo návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku, aby znění tohoto usnesení uveřejnilo způsobem určeným stanovami společnosti pro svolání valné hromady a současně, aby uložilo notářský zápis osvědčující toto rozhodnutí v sídle společnosti k nahlédnutí. zobrazit více skrýt více
 • 29. prosince 1990 - 5. května 1995 : Název společnosti:- v jazyce anglickém: DEZA, Company Limited- v jazyce španělském: DEZA, Sociedad Anonima- v jazyce německém: DEZA, Aktiengesellschaft- v jazyce francouzském: DEZA... , Sociéte Anonyma- v jazyce ruském: DEZA, akcioněrnoe obščestvo zobrazit více skrýt více
 • 29. prosince 1990 - 11. prosince 1992 : Základní jmění činí 818 096 000 Kčs, s toho SOU19 318 000,- Kčs.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů