Trendy

191 679 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

1 365 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

223 656 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

150

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 9.10.2015 Dřevec 42, 331 41 Kožlany

Historické adresy

13.12.2005 - 9.10.2015 Kožlany - Dřevec 42, PSČ 33141
13.12.2001 - 13.12.2005 Dřevec 42, Kralovice, PSČ 331 41
24.3.1962 - 13.12.2001 Dřevec, okres Plzeň-sever
26.9.1955 - 24.3.1962 Dřevec, okres Plasy

00118541

DIČ

od 1.1.1993

CZ00118541

Datum vzniku

26. září 1955

Datová schránka

v2ddqse

Historické názvy

26.11.1990 - 13.12.2005

Zemědělské družstvo Dřevec-Kožlany

24.3.1989 - 26.11.1990

JZD "Předvoj" ve Dřevci

28.8.1975 - 24.3.1989

Jednotné zemědělské družstvo "Předvoj" Dřevec - Kožlany

24.3.1962 - 28.8.1975

Jednotné zemědělské družstvo "Předvoj" ve  D ř e v c i

24.3.1962 - 28.8.1975

Jednotné zemědělské družstvo "Předvoj" ve D ř e v c i

26.9.1955 - 24.3.1962

Jednotné zemědělské družstvo v Dřevci

Soud

Krajský soud v Plzni, odd. vložka: DrXXIV 740

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 22.3.2010

60 029 000 Kč

Historické jmění

8.3.2008 - 22.3.2010

58 866 000 Kč

13.12.2005 - 8.3.2008

29 199 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Kralovice

Bankovní účty

zvěřejněno 14.5.2016

2108465327 / 2700

... více účtů (celkem 10) najdete zde

Provozovny

od 20.10.2011

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • 331 41, Kožlany - Dřevec

... více provozoven (celkem 7) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 9. října 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 13. prosince 2005 : Rozhodnutím mimořádné členské schůze družstva ze dne16. září 2005 bylo rozhodnuto o změně právní formy družstva na akciovou společnost.

Historické ostatní skutečnosti

 • 10. listopadu 2009 - 22. března 2010 : Představenstvo společnosti přijalo dne 16.9.2009 usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti:a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 1 163 000,-- Kč (jeden milio... n sto šedesát tři tisíc korun českých), tj. z částky 58 866 000,-- Kč (padesát osm milionů osm set šedesát šest tisíc korun českých) na celkovou výši základního kapitálu společnosti 60 029 000,-- Kč (šedesát milionů dvacet devět tisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.b) Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, tj. novou emisí 13 (třinácti) kusů kmenových listinných akcií společnosti vedených na jméno, nepřijatých k obchodování na českém nebo zahraničním veřejném (regulovaném) trhu, o jmenovité hodnotě 1000,-- Kč (jeden tisíc korun českých) a 115 (stopatnácti) kusů kmenových listinných akcií společnosti, vedených na jméno, nepřijatých k obchodování na českém nebo zahraničním veřejném (regulovaném) trhu o jmenovité hodnotě 10 000,-- Kč (deset tisíc korun českých). Akcie budou v souladu se stanovami emitovány ve formě hromadných akcií pro jednotlivé akcionáře, kteří je upíší.c) Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií předem určenými zájemci, kterými jsou čtyři (4) níže uvedení věřitelé společnosti, kteří mají vůči společnosti pohledávky na vypořádání části majetkového podílu dle zákona č. 42/1992 Sb. v celkové výši 1 163 000,-- Kč (jeden milion sto šedesát tři tisíc korun českých) a uzavřeli se společností do dne tohoto rozhodnutí představenstva dohodu o jejich částečném vypořádání svojí účastí na zvýšení základního kapitálu společnosti v tomto finančním rozsahu, tj:- Anna Holá, nar. 26.9.1976, bytem Větrná 387, 331 44 Kožlany, která vlastní pohledávku vůči společnosti pohledávku vzniklou z titulu nároku na vypořádání části majetkového (transformačního) podílu, která uzavřela se společností dohodu o vypořádání této pohledávky v rozsahu 223 000,-- Kč (dvě stě dvacet tři tisíc korun českých) dne 28.8.2009, s právem upsat 3 (tři) kusy kmenových listinných akcií společnosti vedených na jméno, nepřijatých k obchodování na českém nebo zahraničním veřejném (regulovaném) trhu, o jmenovité hodnotě 1 000,-- Kč (jeden tisíc korun českých) a 22 (dvacetdva) kusů kmenových listinných akcií společnosti, vedených na jméno, nepřijatých k obchodování na českém nebo zahraničním veřejném (regulovaném) trhu o jmenovité hodnotě 10 000,-- Kč (deset tisíc korun českých).- Luděk Běláč, nar. 18.4.1968, bytem Konečná 935, 331 41 Kralovice, který vlastní pohledávku vůči společnosti vzniklou z titulu nároku na vypořádání části majetkového (transformačního) podílu, který uzavřel se společností dohodu o vypořádání této pohledávky v rozsahu 163 000,-- Kč (sto šedesát tři tisíc korun českých) dne 29.6.2009, s právem upsat 3 (tři) kusy kmenových listinných akcií společnosti vedených na jméno, nepřijatých k obchodování na českém nebo zahraničním veřejném (regulovaném) trhu, o jmenovité hodnotě 1 000,-- Kč (jeden tisíc korun českých) a 16 (šestnáct) kusů kmenových listinných akcií společnosti, vedených na jméno, nepřijatých k obchodování na českém nebo zahraničním veřejném (regulovaném) trhu o jmenovité hodnotě 10 000,-- Kč (deset tisíc korun českých).- Jiří Běláč, nar. 27.2.1935, bytem Černíkovice 7, 331 41 Kralovice, který vlastní pohledávku vůči společnosti vzniklou z titulu nároku na vypořádání části majetkového (transformačního) podílu, který uzavřel se společností dohodu o vypořádání této pohledávky v rozsahu 73 000,-- Kč (sedmdesát tři tisíc korun českých) dne 23.6.2009, s právem upsat 3 (tři) kusy kmenových listinných akcií společnosti vedených na jméno, nepřijatých k obchodování na českém nebo zahraničním veřejném (regulovaném) trhu, o jmenovité hodnotě 1 000,-- Kč (jeden tisíc korun českých) a 7 (sedm) kusů kmenových listinných akcií společnosti, vedených na jméno, nepřijatých k obchodování na českém nebo zahraničním veřejném (regulovaném) trhu o jmenovité hodnotě 10 000,-- Kč (deset tisíc korun českých).- Václav Fürst, nar. 8.12.1967, bytem Černíkovice 2, 331 41 Kralovice, který vlastní pohledávku vůči společnosti vzniklou z titulu nároku na vypořádání části majetkového (transformačního) podílu, který uzavřel se společností dohodu o vypořádání této pohledávky v rozsahu 704 000,-- Kč (sedm set čtyři tisíc korun českých) dne 3.8.2009, s právem upsat 4 (čtyři) kusy kmenových listinných akcií společnosti vedených na jméno, nepřijatých k obchodování na českém nebo zahraničním veřejném (regulovaném) trhu, o jmenovité hodnotě 1 000,-- Kč (jeden tisíc korun českých) a 70 (sedmdesát) kusů kmenových listinných akcií společnosti, vedených na jméno, nepřijatých k obchodování na českém nebo zahraničním veřejném (regulovaném) trhu o jmenovité hodnotě 10 000,-- Kč (deset tisíc korun českých).d) Místem úpisu akcií bude sídlo společnosti v Kožlanech, Dřevci 42, PSČ 331 41 nebo v místě trvalého bydliště upisovatele. Úpis akcií proběhně ve lhůtě 60 (šedesáti) kalendářních dnů a tato lhůta počíná 15. (patnáctým) dnem ode dne, kdy bude rozhodnutí Krajského soudu v Plzni o zápisu rozhodnutí představenstva společnosti o zvýšení základního kapitálu účinné (pravomocné); o počátku běhu lhůty k úpisu akcií a její délce budou zájemci o úpis akcií společností vyrozuměni písemným sdělením, zaslaným na adresu jejich bydliště. Emisní kurz emitovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě.e) Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky zájemců na vypořádání majetkového podílu dle zákona č. 42/1992 Sb., či jejich částí vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu - emisní kurz všech emitovaných akcií bude s ohledem na vyloučení přednostního práva akcionářů v důležitém zájmu společnosti splacen výhradně započtením. Předem určení zájemci upíší akcie ve smlouvě o upsání akcií, které uzavřou se společností, přičemž smlouvy o započtení, které budou obsaženy v jedné listině se smlouvou o úpisu akcií, budou uzavírány dle těchto pravidel:ea) smlouvy budou uzavírány mezi společností a zájemcem (upisovatelem) ve lhůtě určené k úpisu akcií;eb) o lhůtě k uzavření smlouvy bude každý zájemce písemně informován;ec) návrh smlouvy o úpisu akcií a o započtení předloží zájemci - upisovatelé společnosti ve trojím vyhotovení;ed) smlouva o započtení musí mít písemnou formu a podpisy musí být úředně ověřeny; zobrazit více skrýt více
 • 22. listopadu 2007 - 8. března 2008 : Valná hromada společnosti přijala dne 22.6.2007 usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti:I. Důvody zvýšení základního kapitálua) Důvodem zvýšení základního kapitálu spol... ečnosti je dosáhnout toho, aby se věřitelé společnosti s pohledávkami na vypořádání pronajatých konkretizovaných majetkových podílů (vyplývajícího z dohod o novaci závazků), majetkových podílů podle zákona č. 42/1992 Sb. (transformační zákon) a vypořádacích podílů z důvodu ukončení členství v družstvu Zemědělské družstva Dřevec - Kožlany (dále jen pohledávky) podíleli těmito pohledávkami na kapitálu společnosti (dlužníka) tak, že upíší akcie při zvýšení základního kapitálu a zároveň započtou tyto své pohledávky na pohledávky společnosti na zaplacení emisního kurzu upsaných akcií. Dojde tak k úhradě těchto pohledávek věřitelů vůči společnosti a tak ke snížení závazkového zatížení společnosti o tyto dlouhodobé pohledávky, důsledkem čehož dojde k výraznému zlepšení ekonomické situace společnosti.b) Základní kapitál společnosti se zvyšuje celkem o částku 29 667 000 Kč.c) Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu nebude připuštěno.d) Základní kapitál bude zvýšen novou emisí kmenových listinných nekótovaných akcií společnosti na jméno v počtu 1 337 ks o jmenovité hodnotě 1 000Kč a v počtu 2 833 ks o jmenovité hodnotě 10 000 Kč;e) Emisní kurz emitovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě a je pro všechny upisovatele stejný.f) Základní kapitál bude zvyšován upsáním nových akcií předem určenými zájemci o úpis (dále jen zájemci), kterými je celkem 285 konkrétně určených věřitelů (uvedených v notářském zápisu notářky JUDr. Bohumily Oliveriusové NZ 111/2007), kteří mají v době zvýšení kapitálu vůči společnosti pohledávky uvedené v bodu a) a uzavřeli se společností do dne rozhodnutí valné hromady Dohodu o jejich vypořádání či částečném vypořádání svojí účastí na navýšení základního kapitálu společnosti.g) Místem úpisu akcií bude sídlo společnosti v Kožlanech, Dřevci 42, PSČ 331 41 nebo jiné místo dohodnuté se zájemcem.h) Úpis akcií proběhne ve lhůtě 120ti kalendářních dnů a tato lhůta počíná 15 dnem ode dne, kdy bude rozhodnutí Krajského soudu v Plzni o zápisu rozhodnutí valné hromady společnosti o úmyslu zvýšit základní kapitál účinné. O počátku běhu lhůty k úpisu akcií a její délce budou zájemci písemně vyrozuměni způsobem pro svolání valné hromady.i) Zájemci upíší akcie ve Smlouvě o upsání akcií, kterou uzavřou se společností. K upsání akcií (podpisu smlouvy) bude zájemcům poskytnuta lhůta 90 dnů od doručení návrhu na uzavření Smlouvy o upsání akcií. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formou a podpisy účastníků musí být úředně ověřeny.j) Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky zájemců specifikované ad a) proti pohledávce na splacení emisního kursu. Emisní kurz všech emitovaných akcií bude splacen výhradně tímto započtením. Účet u banky pro splacení části emisního kurzu se proto nestanoví.k) Emisní kurz bude každým zájemcem, který provedl úpis akcií splacen před podáním návrhu na zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to formou uzavření Smlouvy (dohody) o započtení, která bude v jedné listině se Smlouvou o úpisu akcií.l) Smlouvy o započtení budou uzavírány dle těchto pravidel:la) Smlouvy budou uzavírány mezi společností a zájemcem (upisovatelem) ve lhůtě určené k úpisu akcií dle bodu i), a to před podání návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.lb) O lhůtě k uzavření Smlouvy bude každý zájemce písemně informován.lc) Návrh Smlouvy o započtení předloží zájemci (upisovateli) společnost ve trojím vyhotovení společně s návrhem Smlouvy o úpisu akcií.ld) Smlouva o úpisu akcií a o započtení musí mít písemnou formu a podpisy účastníků musí být úředně ověřeny.II. vyloučení přednostního práva akcionářů na úpis akciíV důležitém zájmu společnosti je vyloučeno přednostní právo všech akcionářů společnosti na upisování nových akcií. Tímto důležitým zájmem je dosažení úhrady ("kapitalizace") pohledávek vůči společnosti a snížení zatížení společnosti těmito pohledávkami. zobrazit více skrýt více
 • 13. prosince 2005 - 13. prosince 2005 : Rozhodnutím mimořádné členské schůze družstva ze dne16. září 2005 bylo rozhodnuto o změně právní formy družstva na akciovou společnost.
 • 22. července 1975 - 13. prosince 2005 : Rozhodnutím členské schůze konané dne 28. 12. 1974 bylo s tímtodružstvem sloučeno Jednotné zemědělské družstvo Kožlany (Dz 126)s platností od 1. 1. 1975. Sloučení družstev bylo sch... válenoradou ONV Plzeň-sever dne 20. 6. 1975 - usnesení č. 167, část. 6. zobrazit více skrýt více
 • 24. března 1962 - 13. prosince 2005 : Rozhodnutím členské schůze slučovací ze dne 29. 2. 1960 bylasloučena Jednotná zemědělská družstva v Hedčanech, Hodyni,Černíkovicích, ve Dřevci a Bučku.
 • 13. května 1992 - 14. května 1993 : Rozhodnutím výroční členské schůze družstva konané dne27. 3. 1992 došlo ke změně stanov čl. 11 bod c), čl. 34 odst. 2- doplnění. Změny se týkají vnitřních poměrů družstva.
 • 4. června 1991 - 14. května 1993 : Právní poměry družstva se zakládají na stanovách přijatýchčlenskou schůzí družstva dne 8. 3. 1991 v souladu se zákonemč. 162/1990 o zemědělském družstevnictví.
 • 24. března 1989 - 4. června 1991 : Právní poměry družstva se zakládají na stanovách přijatýchčlenskou schůzí družstva dne 17. 2. 1989 v souladu se zákonemč. 90/1988 o zem. družstevnictví
 • 24. září 1976 - 24. března 1989 : Rozhodnutím členské schůze konané dne 24. února 1976 bylypřijaty nové stanovy družstva, schválené v radě ONV Plzeň-severdne 6. srpna 1976.
 • 22. července 1975 - 24. září 1976 : Usnesením členské schůze konané dne 28. 12. 1974 byly přijatyzměny a doplňky vlastních stanov v čl. 28. a 32.
 • 11. listopadu 1974 - 22. července 1975 : Rozhodnutím členské schůze konané dne 1. března 1974 bylypřijaty doplňky vlastních stanov, schválené odborem VLHZ ONVPlzeň-sever dne 30. 9. 1974. Doplňky stanov týkají se vnitřních... poměrů družstva. zobrazit více skrýt více
 • 4. prosince 1970 - 11. listopadu 1974 : Rozhodnutím členské schůze ze dne 29. 7. 1970 byla přijata změnačlánku 4 stanov a projednána a schválena komisí VLHZ Plzeň-severdne 24. 11. 1970.
 • 17. prosince 1968 - 4. prosince 1970 : Rozhodnutím členské schůze ze dne 20. 2. 1968 byla přijata změnastanov schválená komisí VHZL - ONV Plzeň-sever dne 26. listo-padu 1968. Změna týká se vnitřních poměrů družstva.
 • 9. června 1965 - 17. prosince 1968 : Rozhodnutím členské schůze ze dne 17. února 1965 byly přijatyvlastní stanovy družstva, schválené radou ONV Plzeň-sever dne5. března 1965.
 • 24. března 1962 - 9. června 1965 : Rozhodnutím členské schůze ze dne 1. prosince 1961 byly přijatyvlastní stanovy družstva a potvrzeny radou ONV Plzeň-sever dne23. 2. 1962.
 • 10. března 1960 - 24. března 1962 : Právní poměry družstva zakládají se nyní též na doplněnýchvlastních stanovách, přijatých členskou schůzí dne 2. 12. 1959,potvrzených radou ONV v Plasích dne 4. 12. 1959.
 • 13. června 1958 - 10. března 1960 : Právní poměry družstva jsou nyní založeny na vlastníchstanovách, přijatých členskou schůzí dne 17. prosince 1957 apotvrzených radou Okresního národního výboru v Plasích dne3. ledna... 1958. zobrazit více skrýt více
 • 26. září 1955 - 13. června 1958 : Právní poměry družstva jsou založeny na vzorových stanováchjednotných zemědělských družstev, přijatých dne 15. 2. 1953prvním celostátním sjezdem jednotných zemědělských družstev as... chválených dne 17. 2. 1953 vládou republiky Československé. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů