Trendy

286 118 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

29 379 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

364 742 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 1.7.2013 Jáchymov 1, 471 29 Brniště

Historické adresy

22.8.2012 - 1.7.2013 Brniště, Jáchymov 1, PSČ 471 29
1.7.2012 - 22.8.2012 Brniště 1, Jáchymov, PSČ 471 29
23.8.2001 - 1.7.2012 Brniště 1, okres Česká Lípa, PSČ 471 29
18.3.1994 - 23.8.2001 Brniště, okres Česká Lípa, PSČ 47129
19.11.1991 - 18.3.1994 Brniště
27.5.1961 - 19.11.1991 Brniště, okres Česká Lípa

00119407

DIČ

od 1.1.1993

CZ00119407

Datová schránka

xn5umdc

Historické názvy

18.3.1994 - 1.7.2012

Zemědělské obchodní družstvo

19.11.1991 - 18.3.1994

Zemědělské družstvo Nástup

27.5.1961 - 19.11.1991

Jednotné zemědělské družstvo N Á S T U P

27.5.1961 - 19.11.1991

Jednotné zemědělské družstvo  N Á S T U P

Soud

Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: DrXXIV 1075

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 15.7.2015

22 951 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Česká Lípa

Bankovní účty

zvěřejněno 10.4.2013

280452 / 0800

... více účtů (celkem 7) najdete zde

Provozovny

od 27.7.2012

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • 471 29, Brniště

... více provozoven (celkem 18) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 10. července 2017 : Společnost ZOD Brniště a.s. se jako nástupnická společnost zúčastnila fúze sloučením, a to se společností Farma Brniště, s.r.o., IČ: 04977521, jako zanikající společností. V důsled Společnost ZOD Brniště a.s. se jako nástupnická společnost zúčastnila fúze sloučením, a to se společností Farma Brniště, s.r.o., IČ: 04977521, jako zanikající společností. V důsled...ku fúze sloučením přešlo na společnost ZOD Brniště, a.s., jako na nástupnickou společnost, jmění zanikající společnosti Farma Brniště, s.r.o., IČ: 04977521. zobrazit více skrýt více
 • 20. června 2016 : Valná hromada společnosti ZOD Brniště a.s. přijala dne 09.06.2016 rozhodnutí o schválení nuceného přechodu účastnických cenných papírů společnosti na hlavního akcionáře v tomto zn Valná hromada společnosti ZOD Brniště a.s. přijala dne 09.06.2016 rozhodnutí o schválení nuceného přechodu účastnických cenných papírů společnosti na hlavního akcionáře v tomto zn...ění:Valná hromada, vzhledem k tomu, že:(A)Farma Brniště s.r.o. se sídlem Jáchymov 1, 471 29 Brniště, IČ049 77 521 je akcionářem společnosti ZOD Brniště a.s. (dále jen Společnost), jenž vlastní akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 22 133 000,-Kč, což představuje podíl ve výši 96,44% na základním kapitálu společnosti, na nějž byly vydány akcie společnosti, a s nimiž je spojen 96,44% podíl na hlasovacích právech Společnosti (dále jen Hlavní akcionář), je hlavním akcionářem společnosti ve smyslu ve smyslu § 375 zákona o obchodních korporacích,(B) společnosti byla v souladu s § 375 zákona o obchodních korporacích doručena žádost Hlavního akcionáře o svolání valné hromady, která má rozhodnout o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů (akcií) společnosti na Hlavního akcionáře,(C) společnosti byl předložen znalecký posudek číslo 1559/09/16 ze dne 11. dubna 2016 vypracovaný znalcem Ing. Otto Šmídou, znalcem v oboru ekonomika, Na Jezírku 628, 460 06 Liberec, jmenovaným rozhodnutím Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 14.4. 1997, č.j. Spr. 2273/97, což znamená, že byla splněna podmínka stanovená v § 376 odst. 1 zákona o obchodních korporacích,(D) pověřenou osobou ve smyslu § 378 zákona o obchodních korporacích je společnost Komerční banka a.s., se sídlem Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1, IČ: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou B 1360 (dále jen Pověřená osoba), která je bankou s licencí udělenou Českou národní bankou,(E) před přijetím tohoto usnesení bylo představenstvu společnosti prokázáno složení příslušné částky u Pověřené osoby, tímto v souladu s § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích, dále též i jen ZOK):1. určuje, že hlavním akcionářem společnosti ZOD Brniště a.s. se sídlem Jáchymov 1, 471 29 Brniště, IČ 00119407 je společnost Farma Brniště s.r.o. se sídlem Jáchymov 1, 471 29 Brniště, IČ 049 77 521 vlastníci akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 22 133 000,-Kč, což představuje podíl ve výši 96,44% na základním kapitálu společnosti, na nějž byly vydány akcie společnosti, a s nimiž je spojen 96,44% podíl na hlasovacích právech Společnosti. Společnost Farma Brniště s.r.o. vlastní 22 133 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě. Společnost Farma Brniště s.r.o. je tak hlavním akcionářem ve smyslu § 375 a násl. ZOK a tudíž i osobu oprávněnou vykonat právo nuceného přechodu účastnických cenných papírů podle ust. § 375 a násl. ZOK od ostatních akcionářů na svoji osobu;2. rozhoduje ve smyslu § 375 a násl. ZOK o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem akciím společnosti, tj. kmenovým akciím na jméno o jmenovité hodnotě po 1 000,- Kč (tisíc korun českých), ve vlastnictví akcionářů společnosti odlišných od Hlavního akcionáře (uvedené akcie dále jen Akcie), na Hlavního akcionáře; vlastnické právo k Akciím přechází na Hlavního akcionáře uplynutím 1 (slovy: jednoho) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku;3. určuje, že Hlavní akcionář poskytne všem ostatním akcionářům společnosti protiplnění ve výši 6 026 Kč (slovy: šest tisíc dvacet šest korun českých) za každou Akcii, tedy za každou jednu kmenovou akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, když přiměřenost tohoto protiplnění byla doložena Hlavním akcionářem znaleckým posudkem číslo 1559/09/16 ze dne 11. dubna 2016 vypracovaným znalcem Ing. Otto Šmídou, znalcem v oboru ekonomika, Na Jezírku 628, 460 06 Liberec;4. určuje, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění na své náklady prostřednictvím Pověřené osoby, tedy spol. Komerční banka a.s., se sídlem Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1, IČ: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou B 1360, včetně případného úroku, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů po předání akcií Společnosti; 5. upozorňuje, že pokud dosavadní vlastníci akcií nepředloží tyto akcie společnosti do 30 dnů po přechodu vlastnického práva na Hlavního akcionáře, popřípadě v dodatečné lhůtě určené Společností v délce 15 dnů, bude Společnost postupovat podle § 346 odst 1 věty první ZOK; okamžik přechodu Akcií na Hlavního akcionáře a další podrobnosti výplaty protiplnění budou zveřejněny na internetových stránkách společnosti;6. stanoví, že akcie Společnosti se předkládají v souladu s § 387 odst. 1 ZOK do 30 dnů po přechodu vlastnického práva Společnosti, tedy v jejím sídle Jáchymov 1, 471 29 Brniště, v pracovních dnech, v době od 8.00. do 15.30 hod. zobrazit více skrýt více
 • 8. srpna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 8. srpna 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 8. srpna 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 7

Historické ostatní skutečnosti

 • 4. května 2009 - 1. července 2012 : Základní členský vklad pro fyzické osoby činí 30.000,-Kč a musíbýt splacen ke dni vzniku členství.Základní členský vklad právnické osoby je 150.000,- Kč. Počet hlasůodpovídá počtu ... členských vkladů. zobrazit více skrýt více
 • 18. března 1994 - 1. července 2012 : Údaje o družstvu se doplňují:Valná hromada oprávněných osob konaná dne 17.10.1992 schválilatransformační projekt družstva. Členské schůze družstva konanédne 14.11.1992, 26.5.1993 a... 25.10.1993 schválily nové stanovydružstva a jejich změny odpovídají úpravě v obchodním zákoníkuč. 513/1991 Sb.. zobrazit více skrýt více
 • 24. dubna 1989 - 1. července 2012 : Členové družstva ručí za případnou ztrátu družstva zkrácenímpodílové odměny a roční odměny funkcionářů družstva takto:- za 1 % neplnění zisku (zvýšení ztráty) krátit o 1 % podílovo... uodměnu až do 100 % krácení u střediska, závodu, družstva- za 1 % neplnění zisku (zvýšení ztráty) krátit roční odměnyfunkcionářů družstva o 1 % až do 10 %. zobrazit více skrýt více
 • 1. září 1977 - 1. července 2012 : Podle žádosti Okresní zemědělské správy v České Lípě ze dne1.září 1977 došlo podle rozhodnutí příslušných orgánů ke změněsídla a názvu Okresní zemědělské správy v České Lípě jakona... dřízeného orgánu.Název nadřízeného orgánu nyní:Okresní zemědělská správa Česká LípaNové sídlo nadřízeného orgánu:Zahrádky u České Lípy, okres Česká Lípa zobrazit více skrýt více
 • 27. května 1961 - 1. července 2012 : Údaje o družstvu:Družstvo vzniklo usnesením slučovací členské schůze ze dne14.1.1961, kterým se sloučila dosavadní JZD Brniště, JZD VelkýGrunov, JZD Velenice a JZD Kamenice u Zákup... v jediné družstvo snázvem JZD N Á S T U P a sídlem v Brništi, které přejímáveškeré členstvo, majetek a závazky sloučením zaniklýchdružstev.Sloučení družstev bylo schváleno ONV v České Lípě dne 2.5.1961. zobrazit více skrýt více
 • 14. května 2003 - 4. května 2009 : Základní členský vklad pro fyzické osoby činí 30.000,-Kč a musíbýt splacen ke dni vzniku členství.Základní členský vklad pro právnické osoby je 150.000,-Kč.Počethlasů odpovídá počt... u členských vkladů, maximálně však deset. zobrazit více skrýt více
 • 10. února 1999 - 30. října 2002 : Členská schůze družstva konaná dne 3. dubna 1997 schválila změnustanov družstva.
 • 23. května 1996 - 30. října 2002 : Údaje o družstvu:Členská schůze družstva dne 28.3.1996 schválila změnu stanovdružstva.
 • 19. listopadu 1991 - 18. března 1994 : Podle článku 25 stanov se zapisuje:Členem družstva může být pouze fyzická osoba, která vloží dodružstva základní členský podíl, a to zemědělskou půdu, výrobnínebo finanční prostřed... ky. Základní členský podíl musí míthodnotu minimálně 20 000,-Kčs.Podle článku 8 stanov se zapisuje:Člen ručí za ztráty družstva až do výše svého členského podílu. zobrazit více skrýt více
 • 7. dubna 1977 - 18. března 1994 : Výroční členskou schůzí konanou dne 4.3.1977 byly přijaty aschváleny nové stanovy družstva. Tyto stanovy byly rovněžschváleny Radou Okresního národního výboru v České Lípě dne18.2.... 1977 a Okresní zemědělskou správou v České Lípě dne16.11.1976. zobrazit více skrýt více
 • 8. října 1987 - 24. dubna 1989 : Při provozování pomocné a přidružené výroby bude družstvodůsledně dodržovat všechna platná nařízení včetně oblasti cenovéi mzdové politiky a předpisů o bezpečnosti práce.Přidružená... výroba nesmí být provozována na úkor neustáléhorozvoje zemědělské velkovýroby, ani zneužívána k nedovolenémupodnikání nebo k získávání neoprávněného hospodářskéhoprospěchu. Je-li k provozování určité činnosti třeba povolenípodle zvláštních předpisů, může družstvo provozovat takovoučinnost jako přidruženou výrobu, jen získá-li toto povolení. zobrazit více skrýt více
 • 30. března 1971 - 24. dubna 1989 : Doprava byla povolena Okresním národním výborem - odboremdopravy v České Lípě dne 24.března 1969 č.j. 1549/1969-277/1.
 • 17. října 1972 - 1. září 1977 : Rozhodnutím ministerstva zemědělství a výživy Českésocialistické republiky ze dne 23.srpna 1972 č.j. 869/1972-III/2bylo podle § 16 odst. 2. písmeno c ustanovení zákona a podle §360... a odstavec 5 ust. hospodářského zákoníka zrušeno Okresnízemědělské sdružení v České Lípě.Podle ustanovení § 1 odstavec 2 zákona číslo 37/1972 Sb bylazřízena Okresní zemědělská správa v České Lípě.Z tohoto důvodu se zapisuje, že Jednotné zemědělské družstvoLípa je nyní podřízeno Okresní zemědělské správě v České Lípě. zobrazit více skrýt více
 • 27. března 1965 - 7. dubna 1977 : Družstvo přijalo na členské schůzi dne 8.1.1965 vlastnístanovy družstva, které byly schváleny radou Okresního národníhovýboru v České Lípě dne 12.února 1965 a zaregistrovány dne1.... března 1965 pod pořadovým číslem 10. zobrazit více skrýt více
 • 12. března 1962 - 27. března 1965 : Družstvo přijalo na členské schůzi dne 8.11.1961 vlastnístanovy, přizpůsobené vzorovým stanovám pro JZD, přijatým V.celostátním sjezdem JZD ze dne 26.3.1961 a schválených vládouČSS... R dne 26.4.1961.Tyto stanovy družstva byly schváleny ONV v České Lípě. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů