Trendy

33 417 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

2 768 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

28 886 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

7

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 15.8.2013 č.p. 288, 411 86 Bechlín

Historické adresy

6.9.1993 - 15.8.2013 Bechlín, PSČ 41186
21.4.1961 - 6.9.1993 Bechlín, okres Litoměřice
23.2.1952 - 21.4.1961 Bechlín, okres Roudnice nad Labem

00120502

DIČ

od 1.1.1993

CZ00120502

Datová schránka

mkhcxw2

Historické názvy

6.9.1993 - 1.8.2013

Zemědělské družstvo vlastníků "Podřipsko"

11.11.1991 - 6.9.1993

Zemědělské družstvo "Podřipsko"

18.6.1974 - 11.11.1991

Jednotné zemědělské družstvo "PODŘIPSKO"

21.4.1961 - 18.6.1974

" Jednotné zemědělské družstvo  D R U Ž B A "

23.2.1952 - 21.4.1961

Jednotné zemědělské družstvo v  B e ch l í n ě

Soud

Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: DrXXIV 231

Právní forma

112 Společnost s ručením omezeným

Základní jmění

od 1.8.2012

2 940 000 Kč

Historické jmění

12.5.2004 - 1.8.2012

4 131 000 Kč

7.6.2002 - 12.5.2004

4 401 000 Kč

6.6.2001 - 7.6.2002

4 779 000 Kč

30.5.2000 - 6.6.2001

4 860 000 Kč

9.6.1997 - 30.5.2000

5 535 000 Kč

14.7.1995 - 9.6.1997

6 048 000 Kč

6.9.1993 - 14.7.1995

8 890 909 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Roudnice nad Labem

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

716471 / 0100

Historické provozovny

11.1.1993 - 12.11.2001

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • 411 86, Bechlín

... více provozoven (celkem 3) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 22. května 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
 • 1. srpna 2013 : Družstvo Zemědělské družstvo vlastníků "Podřipsko", se sídlem Bechlín, PSČ 411 86, IČ 00120502 změnilo právní formu z družstva na společnost s ručením omezeným Agrobech, s.r.o.

Historické ostatní skutečnosti

 • 22. května 2014 - 20. července 2017 : Počet členů statutárního orgánu: 4
 • 9. června 1997 - 1. srpna 2013 : Členská schůze schválila dne 27.3.1997 nové stanovy družstva.
 • 6. září 1993 - 1. srpna 2013 : II. valná hromada oprávněných osob, konaná dne 20.11.1992schválila transformační projekt družstva. Členské schůze konanédne 15.12.1992 a dne 20.4.1993 schválily nové stanovy družst... va ajejich změny, odpovídající úpravě v obchodním zákoníkuč. 513/1991 Sb.. zobrazit více skrýt více
 • 27. září 1976 - 1. srpna 2013 : Členskou schůzí družstva konanou dne 20.ledna 1976 a na podkladěschválení Okresního národního výboru - odboru vodního a lesníhohospodářství a zemědělství v Litoměřicích č.j.: Zem.K... o-stanovyJZD ze dne 19. července 1976 zapisují se nové stanovy družstvapodle zákona číslo 122/75 Sb. a nařízení vlády číslo 137/75 Sb.. zobrazit více skrýt více
 • 18. června 1974 - 1. srpna 2013 : Ustavující členskou schůzí konanou dne 17.února 1974 byloprojednáno a schváleno sloučení družstev a to Jednotnéhozemědělského družstva " P O L A B Í " se sídlem v Záluží okresLitom... ěřice (zdejší Dz 1127) a Jednotného zemědělského družstva" P O D Ř I P A N " se sídlem v Krabčicích pod Řípem, okresLitoměřice (zdejší Dz 1045) jako družstvy přejímanými doJednotného zemědělského družstva " D R U Ž B A " se sídlemv Bechlíně, okres Litoměřice jako družstvem přejímajícím.Tato družstva byla sloučena za předpokladu a zapisují se dopodnikového rejstříku, že přejímající družstvo t.j. Jednotnézemědělské družstvo " D R U Ž B A " se sídlem v Bechlíněpřevezme veškerá práva, povinnosti, závazky jakož i veškeréčlenstvo zrušených jednotných zemědělských družtev t.j. v Zálužía Krabčicích po Řípem.Sloučení toto bylo schváleno Radou Okresního národního výboru vLitoměřicích ze dne 14. června 1974 č.j. org. 24/74 podle výpisuz usnesení rady ONV číslo 293/74 a dále bylo schváleno sloučeníOkresní zemědělskou správou v Litoměřicích ze dne 17.června 1974č.j. 307/74-ek. zobrazit více skrýt více
 • 17. ledna 1973 - 1. srpna 2013 : Rozhodnutím ministertva zemědělství a výživy České socialistickérepubliky č.j. 869/1972-III/2 ze dne 23.srpna 1972 byla podleustanovení §u 1 odstavec 2 zákona číslo 37/1972 Sb. zří... zenaOkresní zemědělská správa v Litoměřicích namísto zrušenéhoOkresního zemědělského sdružení v Litoměřicích.Zapisuje se proto, že družstvo je nyní podřízeno Okresnízemědělské správě v Litoměřicích. zobrazit více skrýt více
 • 16. února 1970 - 1. srpna 2013 : Výroční členskou schůzí konanou dne 23.února 1968 byly přijatyzměny a doplňky vlastních stanov JZD v článcích 16 odst. 4,a článek 4.Změny a doplňky stanov byly potvrzeny usnesením ... rady Okresníhonárodního výboru v Litoměřicích dne 18. dubna a 12. prosince1969 a zaregistrovány pod pod zem. 73/1970 Kt dne 14.1.1970. zobrazit více skrýt více
 • 15. prosince 1965 - 1. srpna 2013 : Družstvo přijalo na členské schůzi dne 20. února 1965 vlastnístanovy odpovídající vzorovým stanovám pro JZD.Stanovy byly schváleny dne 3. září 1965 radou ONV v Litoměřicícha zaregi... strovány. zobrazit více skrýt více
 • 4. ledna 1963 - 1. srpna 2013 : Družstvo přijalo na členské schůzi dne 17.11.1961 vlastnístanovy, přizpůsobené vzorovým stanovám pro JZD, přijatým V.celostátním sjezdem JZD ze dne 26.3.1961 a schválených vládouČS... SR dne 26.4.1961.Tyto stanovy družstva byly schváleny ONV v Litoměřicích a dne19. 12. 1962 zaregistrovány. zobrazit více skrýt více
 • 21. dubna 1961 - 1. srpna 2013 : Výroční členskou schůzí ze dne 1.3.1960 bylo schváleno sloučeníJZD v Bechlíně s JZD v Předoníně jako družstvem přejímaným.Sloučení družstev ke dni 1.1.1960 bylo schváleno ONV v Rou... dnicinad Labem. JZD v Předoníně (zdejší Dz 395) sloučením zaniklo ajeho členstvo, majetek a závazky převzalo ke dni 1.1.1960 JZD vBechlíně. zobrazit více skrýt více
 • 23. února 1952 - 1. srpna 2013 : Údaje o zřízení podniku:Družstvo vzniklo usnesením Ústřední rady družstev, zastoupenéokresní družstevní radou v Roudnici nad Labem ze dne 21.VI.1949o schválení ustavení družstva dl... e §u 5 odst. 2 zák. čís.69/49 Sb.. zobrazit více skrýt více
 • 23. února 1952 - 1. srpna 2013 : Podíl členský byl ustanoven valnou hromadou, konanou dne4.II.1950 na 400 Kčs a je splatný nejpozději do 6ti měsíců popřijetí za člena.
 • 11. listopadu 1991 - 6. září 1993 : Člen ZD ručí za případnou ztrátu na hospodářském výsledku1/2 členského podílu peněžního a celou hodnotu podílu zapracovní účast a za půdu.
 • 19. května 1989 - 11. listopadu 1991 : Členové ručí za případnou ztrátu družstva svým podílem nahospodářských výsledcích při vyčíslení bilancované ztráty zahospodářský rok.
 • 23. února 1952 - 19. května 1989 : Ručení: Členové ručí nejvýše dvojnásobkem svého členskéhopodílu.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů