Trendy

966 302 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

44 526 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

580 945 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

750

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 19.3.2015 Hamerská 9, 756 54 Zubří

Historické adresy

6.5.2014 - 19.3.2015 Hamerská 9, 756 54 Zubří
30.11.2004 - 6.5.2014 Zubří, Hamerská 9, PSČ 75654
27.7.2000 - 30.11.2004 Zubří, Hamerská 9
29.12.1990 - 27.7.2000 Zubří

00012122

DIČ

od 1.1.1993

CZ00012122

Datová schránka

46hces7

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 111

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 25.5.2017

300 000 000 Kč

Historické jmění

5.5.2014 - 25.5.2017

240 000 000 Kč

29.11.2006 - 5.5.2014

230 000 000 Kč

12.5.1994 - 29.11.2006

228 203 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm

Bankovní účty

zvěřejněno 16.5.2015

CZ2801000000432034410277

... více účtů (celkem 3) najdete zde

Historické provozovny

28.9.1992 - 25.8.2014

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Hamerská 9, 756 54, Zubří

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 25. května 2017 : V působnosti valné hromady akciové společnosti Gumárny Zubří, akciová společnost učinil dne 9.5.2017 jediný akcionář společnost Vingrálek Consult a.s. se sídlem Moravský Beroun, J V působnosti valné hromady akciové společnosti Gumárny Zubří, akciová společnost učinil dne 9.5.2017 jediný akcionář společnost Vingrálek Consult a.s. se sídlem Moravský Beroun, J...iráskova 355, 793 05, IČ 060 23 746, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10923 rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu tak, že: Rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti Gumárny Zubří, akciová společnost nominální formou - z vlastních zdrojů, v souladu s § 495 a násl. zákona o obchodních korporacích takto: a) částka, o níž se základní kapitál zvyšuje: - základní kapitál se zvyšuje o částku ve výši 60.000.000,-- Kč, slovy: šedesát miliónů korun českých, tj. ze stávajícího základního kapitálu ve výši 240.000.000,-- Kč, slovy: dvě sta čtyřicet miliónů korun českých na novou výši základního kapitálu ve výši 300.000.000,-- Kč, slovy: tři sta milionů korun českých. b) označení vlastního zdroje nebo zdrojů, z nichž se základní kapitál zvyšuje, v členění podle struktury vlastního kapitálu v řádné účetní závěrce: - základní kapitál se zvyšuje ze zdroje položky A.IV.1. - nerozdělený zisk minulých let (řádek 96 ve výši 102.684.000,-- Kč, slovy: jedno sto dva milionů šest set osmdesát čtyři tisíc korun českých) v návaznosti na položku A.IV. - výsledek hospodaření minulých let (řádek č. 095) citované řádné účetní závěrky, a to o část tohoto nerozděleného zisku ve výši 60.000.000,-- Kč, slovy: šedesát miliónů korun českých.c) nová výše vkladu jediného akcionáře:- nová výše vkladu jediného akcionáře - společnosti Vingrálek Consult a.s. se sídlem Moravský Beroun, Jiráskova 355, 793 05, IČ 060 23 746, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10923 bude činit po zvýšení základního kapitálu 300.000.000,-- Kč, slovy: tři sta milionů korun českých.d) zvýšením základního kapitálu společnosti se rovnoměrně zvýší nominální hodnota akcií tak, že: - z částky, o kterou se základní kapitál zvyšuje, tj. o 60.000.000,-- Kč, slovy: šedesát milionů korun českých, připadá na jednu dosavadní akcii, tj. kmenovou akci na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10.000.000,-- Kč, slovy: deset milionů korun českých, částka ve výši 2.500.000,-- Kč, slovy: dva miliony pět set tisíc korun českých, - jmenovitá hodnota každé kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10.000.000,-- Kč, slovy: deset milionů korun českých se zvýší o částku 2.500.000,-- Kč, slovy: dva miliony pět set tisíc korun českých, nově tedy bude - jmenovitá hodnota každé kmenové akcie na jméno v listinné podobě 12.500.000,-- Kč, slovy: dvanáct milionů pět set tisíc korun českých.e) určuje lhůtu pro předložení akcií, a to v délce 15-ti dnů ode dne zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.Společnost Vingrálek Consult a.s. potvrzuje, že zvýšení základního kapitálu není vyšší, než kolik činí rozdíl mezi výší vlastního kapitálu a součtem základního kapitálu a jiných vlastních zdrojů, které jsou účelově vázány a společnost není oprávněna jejich účel měnit ( 495 odst. 2 z.o.k.) zobrazit více skrýt více
 • 19. března 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 5. května 2014 : V působnosti valné hromady akciové společnosti Gumárny Zubří, akciová společnost učinil dne 18.4.2014 jediný akcionář Dr. Pavel Vingrálek, r.č. 560802/1529, bytem Moravský Beroun, V působnosti valné hromady akciové společnosti Gumárny Zubří, akciová společnost učinil dne 18.4.2014 jediný akcionář Dr. Pavel Vingrálek, r.č. 560802/1529, bytem Moravský Beroun, ...Jiráskova 355, PSČ 793 05 rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu takto:1) rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti z vlastních zdrojů o částku 10.000.000 Kč, slovy: deset milionů korun českých, t.j. z dosavadní výše základního kapitálu společnosti, která činí 230.000.000 Kč, slovy: dvě sta třicet milionů korun českých,k na novou výše základního kapitálu, která bude činit 240.000.000 Kč, slovy: dvě stě čtyřicet milionů korun českých2) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 10.000.000,-Kč, slovy deset milionů korun českých, ze zdroje uvedeného v roční účetní auditované závěrce řádek 84 výsledek hosp. běžného úč. období, a to z části, která bude přidělena do nerozděleného zisku ve výši 21.941.637,43 Kč, slovy: dvacet jedna milionů devět set čtyřicet jedna tisíc šest set třicet sedm korun českých, čtyřicet tři haléřů. Uvedené zvýšení základního kapitálu vyhovuje podmínce dané stanovami společnosti v článku 14, odst. 18 a § 495 odst. 2 zákona o obchodních korporacích o tom, že zvýšení základního kapitálu nemůže být vyšší než kolik činí rozdíl mezi výší vlastního kapitálu ( 254.713.000,-Kč, slovy: dvě sta padesát čtyři milionů sedm set třináct tisíc korun českých) a součtem hodnoty základního kapitálu ( 230.000.000,-Kč, slovy: dvě sta třicet milionů korun českých) a rezervních fondů ( 12.335.000,-Kč, slovy: dvanáct milionů tři sta třicet pět tisíc korun českých)3) na zvýšení základního kapitálu bude emitován jeden kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě,nezaknihované, o jmenovité hodnotě 10.000.000, Kč, slovy: deset milionů korun českých4) na jednu dosud vydanou akcii o jmenovité hodnotě 10.000.000,-Kč, slovy: deset milionů korun českých připadá 1/23, slovy: jedna třiadvacetina akcie emitované v důsledku zvýšení základního kapitálu. Dosud emitované akcie jsou všechny v držení jediného akcionáře.Nová akcie bude bezplatně přidělena společností tomuto jedinému akcionáři do 15, slovy: patnácti dnů od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku5) emisní kurz nové akcie se bude rovnat její jmenovité hodnotě, tj. 10.000.000,-Kč, slovy: deset milionů korun českých 6) druh, forma a podoba akcií se nemění zobrazit více skrýt více
 • 29. prosince 1990 : Den vzniku: 31. prosince 1990
 • 29. prosince 1990 : Způsob založení: Akciová společnost byla založena jednorázovědle § 25 zák. č. 104/90 Sb. na základě rozhodnutí ministerstvaprůmyslu ČR ze dne 27.12.1990, č. 537/1990, zakladatelské Způsob založení: Akciová společnost byla založena jednorázovědle § 25 zák. č. 104/90 Sb. na základě rozhodnutí ministerstvaprůmyslu ČR ze dne 27.12.1990, č. 537/1990, zakladatelské...hoplánu a přijatých stanov. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 19. května 2014 - 19. března 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 1
 • 19. května 2014 - 19. března 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 19. května 2014 - 19. března 2015 : Počet členů správní rady: 3
 • 5. května 2014 - 19. května 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 5. května 2014 - 19. května 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 22. listopadu 2006 - 12. března 2007 : 1. Jediný akcionář v působnosti valné hromady rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti efektivním způsobem, upsáním akcií, o částku 1,797,000,-Kč (slovy: jedenmilionsedms... etdevadesátsedmtisíckorunčeských), tj. z dosavadní výše základního kapitálu společnosti, která činí 228,203.000,-Kč (slovy: dvěstědvacetosmmilionůdvěstětřitisíckorunčeských), na novou výši základního kapitálu, která bude činit 230,000.000,-Kč (slovy: dvěstětřicetmilionůkorunčeských). zobrazit více skrýt více
 • 22. listopadu 2006 - 12. března 2007 : 2. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.3. Bude emitován jeden kus kmenové akcie na majitele v listinné podobě, nezaknihované, o jme... novité hodnotě 1,797.000,-Kč (slovy: jedenmilionsedmsetdevadesátsedmtisíckorunčeských).4. Emisní kurz nové akcie se bude rovnat její jmenovité hodnotě, tj. 1,797.000,-Kč (slovy: jedenmilionsedmsetdevadesátsedmtisíckorunčeských). Akcie bude upisována s využitím přednostního práva stávajícího akcionáře Dr. Pavla Vingrálka, r.č. 560802/1529, Jiráskova 355, 793 05 Moravský Beroun, a to v sídle společnosti na sekretariátě předsedy představenstva každý pracovní dne v době od 8 do 12 hodin dopoledne.5. Jediný akcionář v působnosti valné hromady rozhodl ve smyslu ust. § 203 odst. 4, věta poslední, o tom, že upisování akcií může začít dříve, než usnesení valné hromady bude zapsáno do obchodního rejstříku, avšak v takovém případě je však upisování akcií vázáno na odkládací podmínku podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí soudu, jímž se návrh na zápis usnesení valné hromady do obchodního rejstříku zamítá. Při dodržení uvedených principů je možno splatit upsanou akcii před zápisem usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.6. Emisní kurs upsané akcie bude splacen na zvláštní účet společnosti založený pro tento účel u Československé obchodní banky, a.s., č. účtu 17629593/0300 s využitím přednostního práva jediného akcionáře do pěti dnů od upsání akcie. zobrazit více skrýt více
 • 8. listopadu 2005 - 22. února 2007 : 4. Hlavní akcionář poskytne protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám prostřednictvím společnosti SEC Corporate, s.r.o., IČ: 26444925, se sídlem V Zeleném údolí 5/1301, Praha ... 4, PSČ 148 00 bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců ode dne předání vykoupených akcií společnosti § 183l odst. 5 a 6 obchodního zákoníku. Osobou oprávněnou k poskytnutí protiplnění bude vždy vlastník vykoupených akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcií, pak hlavní akcionář poskytne příslušnou částku zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník akcie či akcií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak). Konkrétní způsob poskytnutí protiplnění oznámí hlavní akcionář způsobem určeným stanovami společnosti a zákonem pro svolání valné hromady, a to nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne účinnosti přechodu akcií. zobrazit více skrýt více
 • 8. listopadu 2005 - 22. února 2007 : 5. Představenstvo společnosti zabezpečí vyhotovení seznamů oprávněných osob, kterým vzniklo právo na protiplnění, včetně uvedení počtu a identifikace předaných akcií a částky proti... plnění u jednotlivých oprávněných osob a včetně uvedení údajů o zastavení akcií společnosti a identifikaci zástavních věřitelů, a to ke dni uplynutí jednoho měsíce ode dne účinnosti, dále ke dni uplynutí dvou měsíců ode dne účinnosti a ke dni prohlášení za neplatné akcií společnosti, které nebyly předloženy jejich vlastníky v lhůtě stanovené zákonem, a předá tyto seznamy vždy hlavnímu akcionáři nejpozději do sedmi pracovních dnů po skončení výše uvedeného období za účelem poskytování protiplnění ostatním akcionářům společnosti, popř. částky odpovídající hodnotě zastavených akcií zástavním věřitelům. zobrazit více skrýt více
 • 8. listopadu 2005 - 22. února 2007 : 3. Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům, kteří drží akcie ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, za akcie společnosti peněžité protiplnění ve výši 500,-Kč (slovy: pět... set korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč. Navržená výše protiplnění je v souladu se zákonem doložena znaleckým posudkem č. 0804/05, zpracovaným společností - znaleckým ústavem PROSCON, s.r.o. se sídlem Praha 4 , Na Zlatnici 13, identifikační číslo: 49356381 (dále jen " znalecký posudek"). Z výrokové části znaleckého posudku vyplývá, že: "Hodnota protiplnění za jednu akcii společnosti Gumárny Zubří, akciová společnost o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, navržená hlavním akcionářem ve výši 500,-Kč (slovy: pět set korun českých), je přiměřená hodnotě zjištěné tímto znaleckým posudkem ve výši 398,-Kč (slovy: tři sta devadesát osm korun českých)". Jak vyplývá ze znaleckého posudku, při posouzení přiměřenosti navrženého protiplnění byla hodnota jedné akcie emitované společností stanovena z hodnoty firmy určené z volného peněžního toku pro vlastníky a věřitele a to z důvodu, že poskytuje nejobjektivnější pohled na výsledky hospodaření z hlediska akcionářů i současných a budoucích investorů. zobrazit více skrýt více
 • 8. listopadu 2005 - 22. února 2007 : 2. Valná hromada společnosti schvaluje přechod vlastnického práva ke všem akciím společnosti ve vlastnictví akcionářů společnosti, odlišných od hlavního akcionáře, na hlavního akci... onáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti přechodu"). Na hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od hlavního akcináře. zobrazit více skrýt více
 • 8. listopadu 2005 - 22. února 2007 : Z čestného prohlášení tedy vyplývá, že hlavní akcionář vlastnil akcie emitované společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady činí 98,5964 % základního kapitálu společn... osti. Vlastnictví akcií společnosti hlavním akcionářem ke dni konání této valné hromady je osvědčeno prostřednictvím dalšího čestného prohlášení učiněného hlavním akcionářem ke dni konání této valné hromady, fyzickým předložením specifikovaných listinných akcií i listinou přítomných na této valné hromadě, z nichž vyplývá, že hlavní akcionář je ke dni konání této valné hromady vlastníkem nejméně shora uvedených akcií emitovaných společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady činí nejméně 90, 00 % základního kapitálu společnosti, a že tedy hlavní akcionář je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu podle ust. § 183i a násl. obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
 • 8. listopadu 2005 - 22. února 2007 : i) 22 ks, slovy: dvacetdva kusů akcií na majitele emitovaných společností, přičemž jmenovitá hodnota jedné akcie je 10.000.000,-Kč, celková nominální hodnota těchto akcií činí 220... .000.000,-Kč, série 1, čísla 1-22, datum emise 10.2.2005ii) 5 ks, slovy: pět kusů akcií na majitele emitovaných společností, přičemž jmenovitá hodnota jedné akcie je 1.000.000,-Kč, celková nominální hodnota těchto akcií činí 5.000.000,-Kč, série 2, čísla 1-5, datum emise 10.2.2005 zobrazit více skrýt více
 • 8. listopadu 2005 - 22. února 2007 : 1. Mimořádná valná hromada určuje, že hlavním akcionářem společnosti Gumárny Zubří, akciová společnost, se sídlem Zubří, Hamerská 9, PSČ 756 54, identifikační číslo: 000 12 122, je... pan Dr. Pavel Vingrálek, datum narození: 2.8.1956, rodné číslo: 560802/1529, trvale bytem Moravský Beroun, Jiráskova 355, PSČ 793 05 (dále jen "hlavní akcionář"), který vlastní akcie společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90 % podíl na základním kapitálu společnosti. Vlastnictví akcií společnosti hlavním akcionářem bylo osvědčeno prostřednictvím čestného prohlášení učiněného hlavním akcionářem dne 18.8.2005 (dále jen "čestné prohlášení") z něhož vyplývá, že hlavní akcionář k tomuto dni vlastnil: zobrazit více skrýt více
 • 12. května 1994 - 31. ledna 2003 : Akcie:228 203 kusů akcií na majitele po 1 000,-Kč jmenovité hodnotys charakterem veřejně obchodovatelných cenných papírů.
 • 29. prosince 1990 - 4. března 1998 : Název společnostiv jazyce anglickém: Gumárny Zubří, Company Limitedv jazyce německém: Gumárny Zubří, Aktiengesellschaftv jazyce francouzském: Gumárny Zubří, Societe Anonymev jazyc... e španělském: Gumárny Zubří, Sociedad Anonimav jazyce ruském: Gumárny Zubří, akcioněrnoe obščestvo zobrazit více skrýt více
 • 29. prosince 1990 - 12. května 1994 : Základní kapitál společnosti činí: 185 403 tis. Kčs, je vydáno1 854 akcií, přičemž jmenovitá hodnota každé z nich činí Kčs100.000,-. Akcie společnosti znějí na jméno.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů