Trendy

3 023 821 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

304 814 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

1 902 341 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

1 750

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 13.3.2013 Akademika Bedrny 531/8a, Věkoše, 500 03 Hradec Králové

Historické adresy

3.12.2002 - 13.3.2013 Hradec Králové, Akademika Bedrny, PSČ 50200
26.1.2000 - 3.12.2002 Hradec Králové, Akademika Bedrny
29.12.1990 - 26.1.2000 Hradec Králové

00012131

DIČ

od 1.1.1993

CZ00012131

Datum vzniku

29. prosince 1990

Datová schránka

skwf5hx

Historické názvy

26.1.2000 - 1.11.2017

RUBENA a. s.

29.12.1990 - 26.1.2000

Gumokov,akciová společnost

Soud

Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 91

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 15.6.2009

257 321 750 Kč

Historické jmění

22.9.2000 - 15.6.2009

148 494 750 Kč

26.1.2000 - 22.9.2000

114 854 750 Kč

14.3.1997 - 26.1.2000

114 854 750 Kč

22.10.1996 - 14.3.1997

64 691 500 Kč

13.10.1993 - 22.10.1996

258 766 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Hradec Králové

Bankovní účty

zvěřejněno 26.5.2013

2030600305 / 2600

... více účtů (celkem 3) najdete zde

Provozovny

od 1.5.2009

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Českých bratří 539, 547 01, Náchod

... více provozoven (celkem 8) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 29. prosince 2015 : Osobou pověřenou jednáním vůči zaměstnancům společnosti RUBENA a.s. byl představenstvem společnosti RUBENA a.s. určen Ing. Karel Hlaváč, nar. 27. srpna 1959, bytem Nemastova 1908, Osobou pověřenou jednáním vůči zaměstnancům společnosti RUBENA a.s. byl představenstvem společnosti RUBENA a.s. určen Ing. Karel Hlaváč, nar. 27. srpna 1959, bytem Nemastova 1908, ...547 01 Náchod. zobrazit více skrýt více
 • 9. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 13. dubna 2011 : Na společnost RUBENA a.s., se sídlem Hradec Králové, Akademika Bedrny 89, PSČ 502 00, identifikační číslo 000 12 131 přešla jako na nástupnickou společnost odštěpovaná část jmění r Na společnost RUBENA a.s., se sídlem Hradec Králové, Akademika Bedrny 89, PSČ 502 00, identifikační číslo 000 12 131 přešla jako na nástupnickou společnost odštěpovaná část jmění r...ozdělované společnosti BS Servis Centrum, s.r.o. se sídlem Otrokovice, Lidická 1246, PSČ 765 02, identifikační číslo 479 10 755, uvedená v projektu rozdělení odštěpením sloučením schváleném dne 24. 2. 2011. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 9. července 2014 - 29. prosince 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 2. června 2009 - 15. června 2009 : IV. Předem určený výše uvedený zájemce se zavazuje upsat tyto nové akcie a splatit v plné výši nepeněžitý vklad nejpozději do patnácti dnů poté, kdy dojde k zápisu tohoto rozhodnut... í o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upsání akcií nad stanovenou částku je nepřípustné. V souladu s ustanovením § 204, odst.5 obchodního zákoníka budou akcie určeným zájemcem upsány smlouvou o upsání akcií, uzavřenou v sídle jediného akcionáře v Praze 10, Švehlova 1900, kde rovněž dojde ke splacení nepeněžitého vkladu. Přesný termín bude určenému zájemci sdělen dopisem nejméně čtrnáct dnů předem, pokud nebude na základě vzájemné dohody obchodní společnosti RUBENA a.s. a určeným zájemcem využita možnost ustanovení § 203, odst. 4 obchodního zákoníku, tedy uzavření smlouvy o upsání akcií s rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí soudu o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 2. června 2009 - 15. června 2009 : III. Předmětem nepeněžitého vkladu jsou nemovitosti, a sice:a) pozemky parc.č. St.483, St. 509, St. 513, St. 514, St. 525, St. 768, St. 820/1, St. 1213, St. 1620, St. 1631/2, St. 1... 783, St. 2259, St. 2292/1, St. 2292/2 (vše zastavěná plocha a nádvoří), 1208/2 (ostatní plocha), 1209/11 (ostatní plocha), 1209/12 (ostatní plocha), 1211/8 (zahrada), 1230/2 (ostatní plocha) a 2024/4 (ostatní plocha), vše v k.ú. Náchod, zapsané na LV 7701,b) spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 na pozemku parc.č. 407/3 (ostatní plocha) v k.ú. Hronov, zapsaný na LV 185,c) pozemek parc.č. St. 617 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Věkoše, zapsaný na LV 12647,d) stavba na pozemku parc.č. St. 483 č.p. 295 (výroba), stavba na pozemku St. 1783 č.p. 539 (obyč.vyb.), stavba na pozemku St. 1213 bez čp/če (garáž), stavba na pozemku St. 2259 bez čp/če (výroba), stavba na pozemku St. 2292/1 bez čp/če (výroba) a stavba na pozemku St. 2292/2 (výroba), včetně příslušenství těchto staveb, vše v k.ú. Náchod, zapsané na LV 7701,e) stavba na pozemku parc.č. St. 617 bez čp/če (výroba) včetně příslušenství této stavby v k.ú. Věkoše, zapsané na LV 12647,jejichž současným vlastníkem je společnost BS Servis Centrum, s.r.o.Předmět nepeněžitého vkladu je popsán a oceněn ve výši 108.827.000,- Kč (slovy: jednostoosm milionů osmsetdvacetsedm tisíc korun českých) ve znaleckém posudku č. 1483 - 19/2009 znalce Jana Münstera, r.č. 530224/328, bytem Praha 2, Václavská 9/1898, PSČ 120 00 ze dne 27. dubna 2009, přičemž tento znalec byl pro vypracování zmíněného posudku v souladu s ustanovením § 59 odst.3 a § 196a odst.3 obchodního zákoníku jmenován Krajským soudem v Hradci Králové usnesením čj. 2 Nc 262/2009-35.III. Za výše uvedený nepeněžitý vklad do základního kapitálu obchodní společnosti RUBENA a.s. bude vydáno celkem 108.827 ks (slovy: jednostoosm tisíc osmsetdvacetsedm kusů kmenových akcií na jméno předem určeného zájemce, a to v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Emisní hodnota nových akcií je totožná s jejich jmenovitou hodnotou. S novými akciemi jsou spojena shodná práva jako s původními akciemi; vydání nových akcií nemá vliv na práva původních akcií obchodní společnosti RUBENA a.s. zobrazit více skrýt více
 • 2. června 2009 - 15. června 2009 : II. Základní kapitál je zvyšován nepeněžitým vkladem předem určeného zájemce, kterým je obchodní společnost BS Servis Centrum, s.r.o., se sídlem: Otrokovice, Lidická 1246, PSČ 765 ... 02, IČ: 47910755, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 9845, jejíž jediným společníkem je rovněž jediný akcionář obchodní společnosti RUBENA a.s.. zobrazit více skrýt více
 • 2. června 2009 - 15. června 2009 : I. Základní kapitál obchodní společnosti RUBENA a.s. se zvyšuje o částku 108.827.000,- Kč (slovy: jednostoosm milionů osmsetdvacetsedm tisíc korun českých), tedy z původní výše 148... .494.750,- Kč (slovy: jednostočtyřicetosm miliónů čtyřistadevadesátčtyři tisíce sedmsetpadesát korun českých) na částku 257.321.750 (slovy: dvěstěpadesátsedm milionů třistadvacetjeden tisíc sedmsetpadesát korun českých), a to za níže stanovených podmínek. Současně se jediný akcionář vzdává svého přednostního práva na upsání nových akcií z tohoto zvýšení základního kapitálu. zobrazit více skrýt více
 • 2. června 2009 - 15. června 2009 : Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 30. 4. 2009 o zvýšení základního kapitálu společnosti:
 • 2. června 2009 - 15. června 2009 : Důvodem zvýšení základního kapitálu je optimalizace finančních zdrojů v rámci koncernu ČGS, do něhož obchodní společnosti RUBENA a.s. i BS Servis Centrum, s.r.o. náleží. O hospodář... ském využití nepeněžitého vkladu zpracovalo představenstvo obchodní společnosti RUBENA a.s. písemnou zprávu, se kterou se jediný akcionář seznámil a vzal na vědomí před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu. zobrazit více skrýt více
 • 6. října 2005 - 2. června 2009 : Rozhodnutí mimořádné valné hromady společnosti konané dne 16.8.2005 o přechodu akcií společnosti dle ust. § 183i a násl. obchodního zákoníku:1. Určení hlavního akcionáře.Valná hrom... ada určuje, že hlavním akcionářem společnosti RUBENA a.s., se sídlem v Hradci Králové, Akademika Bedrny, PSČ 502 00, identifikační číslo 000 12 131, (dále jen společnost) je Česká gumárenská společnost, a.s., se sídlem Švehlova 1900, 106 24 Praha 10, identifikační číslo 26212021. Hlavní akcionář vlastní 49035 ks akcií o jmenovité hodnotě 250,- Kč, 67 ks akcií o jmenovité hodnotě 1000,- Kč, 31 ks akcií o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč a 133 ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč společnosti, všechny akcie jsou kmenové, znějí na majitele a mají listinnou podobu. Skutečnost, že Česká gumárenská společnost, a.s. je hlavní akcionář, je osvědčena prohlášením hlavního akcionáře o tom, že je vlastníkem výše uvedených akcií, předložením těchto akcií představenstvu a tím, že souhrnná jmenovitá hodnota výše uvedených akcií činí 99,954 % základního kapitálu společnosti.2. Přechod akcií.Valná hromada rozhoduje o přechodu všech ostatních akcií společnosti ve vlastnictví ostatních akcionářů společnosti na hlavního akcionáře, a to za protiplnění ve výši 753,- Kč za každých 250,- Kč jmenovité hodnoty jejich akcií. Přiměřenost výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem znalce Mgr. Ing. Martina Zvěřiny ze dne 28.7.2005. Hlavní akcionář poskytne protiplnění vlastníkům vykoupených akcií či oprávněným zástavním věřitelům bez zbytečného odkladu ve lhůtě 60 dnů po předložení akcií společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 8. srpna 2006 - 9. dubna 2008 : Na základě smlouvy o rozdělení došlo k rozdělení Česká gumárenská společnost a.s. odštěpením sloučením ve smyslu § 69c odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění po... zdějších předpisů. Odštěpované části jmění Česká gumárenská společnost a.s. specifikované ve smlouvě o rozdělení předšly na nástupnické společnosti RUBENA a.s. se sídlem Hradec Králové, Akademika Berdrny, PSČ 502 00, IČ 000 12 131 a BUZULUK Komárov, nástupnická a.s. se sídlem Komárov, Buzulucká 108, PSČ 267 62, IČ 250 56 301. zobrazit více skrýt více
 • 2. dubna 1996 - 9. dubna 2008 : Valná hromada společnosti rozhodla dne 13.3.1996 o sníženízákladního jmění na 64.691 500,- Kč.
 • 14. února 1994 - 9. dubna 2008 : Právní poměry: změna provedena podle notářského zápisusepsaného dne 5.2.1994.
 • 24. března 1993 - 9. dubna 2008 : Nové stanovy schváleny valnou hromadou dne 18.3.1993.
 • 29. prosince 1990 - 9. dubna 2008 : Údaje o zřízení:Akciová společnost byla založena na základě § 15 a násl. zák.č.104/90 Sb. o akciových společnostech rozhodnutím č.541/90ministra průmyslu ČR ze dne 27.12.1990 jedno... rázově. zobrazit více skrýt více
 • 21. července 2000 - 22. září 2000 : V.Lhůta k upsání akcií, jejichž emisní kurs činí na každých1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, jmenovité hodnotyakcie částku 3.270,- Kč, slovy: tři tisíce dvě stě sedmdes... átkorun českých, je stanovena na jeden měsíc ode dne zápisurozhodnutí valné hromady o zvýšení základního jmění doobchodního rejstříku. Upisovatel se zavazuje splatit nížespecifikovaný nepeněžitý vklad v sídle společnosti RUBENA a.s.nejpozději do čtrnácti dnů po upsání akcií. zobrazit více skrýt více
 • 21. července 2000 - 22. září 2000 : IV.Na zvýšení základního jmění se vydává:- 33 kusů akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, slovy: jedenmilion korun českých- 6 kusů akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy:... jednosto tisíc korun českých- a 40 kusů akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: jedentisíc korun českýchVšechny nové akcie jsou kmenové, jsou vydány na majitele, a to vlistinné podobě. zobrazit více skrýt více
 • 21. července 2000 - 22. září 2000 : III.Zvýšení základního jmění se realizuje vydáním nových akciíspolečnosti, jejichž upisovatelem je společnost R-TECH a.s. sesídlem v Náchodě, Č. Bratří 338, IČO 46 50 47 61.
 • 21. července 2000 - 22. září 2000 : II.Důvodem zvýšení základního jmění je řešení ekonomické situacespolečnosti.
 • 21. července 2000 - 22. září 2000 : I.Základní jmění společnosti se zvyšuje z původní výše114.854.750,- Kč, slovy: jedno sto čtrnáct milionů osm setpadesát čtyři tisíc sedm set padesát korun českých o částku33.640.00... 0,- Kč, slovy: třicet tři milionů šest set čtyřicettisíc korun českých, a sice níže specifikovaným nepeněžitýmvkladem. Nová výše základního jmění činí 148.494.750,- Kč,slovy: jedno sto čtyřicet osm milionů čtyři sta devadesátčtyři tisíc sedm set padesát korun českých. zobrazit více skrýt více
 • 21. července 2000 - 22. září 2000 : Valná hromada společnosti rozhodla dne 29.6.2000 o zvýšenízákladního jmění na 148.494.750,- Kč dle toho usnesení:U s n e s e n ío zvýšení základního jmění
 • 21. července 2000 - 22. září 2000 : Valná hromada bere na vědomí znalecká ocenění nepeněžitéhovkladu a současně schvaluje ocenění nepeněžitého vkladu načástku 110.002.800,- Kč, slovy: sto deset milionů dva tisíce osm... set korun českých. Hodnota nepeněžitého vkladu odpovídá emisnímukursu upisovaných akcií. zobrazit více skrýt více
 • 21. července 2000 - 22. září 2000 : VIII.Předmět nepeněžitého vkladu tvoří soubor nemovitých a movitýchvěcí z majetku společnosti R-TECH a.s., tak jak je popsán:- ve znaleckém posudku č. 092 - 1066/00 JUDr. Václava H... rnčíře av ceně 12.314.000,- Kč,- ve znaleckém posudku č. 094 - 1068/00 JUDr. Václava Hrnčíře av ceně 14.916.000,- Kč,- ve znaleckém posudku č. 110 - 1084/00 JUDr. Václava Hrnčíře av ceně 2.921.000,- Kč,- ve znaleckém posudku č. 111 - 1085/00 JUDr. Václava Hrnčíře av ceně 21.428.000,- Kč,- ve znaleckém posudku č. 112 - 1086/00 JUDr. Václava Hrnčíře av ceně 12.640.000,- Kč,- ve znaleckém posudku č. 113 - 1087/00 JUDr. Václava Hrnčíře av ceně 12.550.000,- Kč,- ve znaleckém posudku č. 117 - 1091/00 JUDr. Václava Hrnčíře av ceně 41.093.000,- Kč,- ve znaleckém posudku č. 118 - 1092/00 JUDr. Václava Hrnčíře av ceně 8.204.000,- Kč,tedy celkem v ceně 126.066.000,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 21. července 2000 - 22. září 2000 : VII.Přednostní právo stávajících akcionářů k upsání nových akcií sevylučuje, a to z tohoto důvodu, že níže uvedené vklady jeschopna vložit do společnosti pouze výše uvedená právnic... káosoba. zobrazit více skrýt více
 • 21. července 2000 - 22. září 2000 : VI.S novými akciemi jsou spojena shodná práva jako s akciemipůvodními. Proto vydání nových akcií nemá žádné důsledky napráva spojená s akciemi dříve vydanými.
 • 21. července 2000 - 22. září 2000 : - ve znaleckém posudku č. 089/3511/2000 Ing. Václava Zimy a vceně 12.310.000,- Kč,- ve znaleckém posudku č. 657-51/2000 pana Jana Münstera a vceně 14.915.300,- Kč,- ve znaleckém po... sudku č. 150/3571/2000 Ing. Václava Zimy a vceně 3.321.373,- Kč,- ve znaleckém posudku č. 662-0056/00 pana Jana Münstera a vceně 21.400.000,- Kč,- ve znaleckém posudku č. 134/3555/2000 Ing. Václava Zimy a vceně 12.600.000,- Kč,- ve znaleckém posudku č. 135/3556/2000 Ing. Václava Zimy a vceně 12.550.000,- Kč,- ve znaleckém posudku č. 156/3577/2000 Ing. Václava Zimy a vceně 41.117.000,- Kč,- ve znaleckém posudku č. 157/3578/2000 Ing. Václava Zimy a vceně 8.183.000,- Kč,tedy celkem v ceně 126.396.673,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 14. února 1994 - 22. října 1996 : Akcie: 258 766 kusů akcií na majitele po 1.000,-- Kčjmenovité hodnoty s charakterem veřejně obchodovatelnýchcenných papírů. Zakladatel rozhodl emitovat akciespolečnosti v zaknihova... né podobě. zobrazit více skrýt více
 • 29. prosince 1990 - 13. října 1993 : Základní kapitál:Základní kapitál společnosti činí 258.766.000,-Kčs.Je vydáno25.877 kusů akcií, přičemž jmenovitá hodnota každé činí10.000-Kčs.Akcie znějí na jméno, jsou splaceny s... tátem vklademveškerého majetku zrušeného státního podniku.Podle znaleckého posudku soudního znalce z oboru ekonomiky -odvětví účetní evidence Ing.Zdeňka Kovaříka převáděný majetekodpovídá výši základního kapitálu. zobrazit více skrýt více
 • 29. prosince 1990 - 13. října 1993 : Zastupování a podepisování za společnost:Společnost zastupuje navenek jako statutární orgánpředstavenstvo, které je pětičlenné.Podepisování představenstva za společnost se děje tak... , že kvytištěnému či napsanému názvu společnosti připojí svůj podpispředseda představenstva popř. místopředseda v době nepřítomnostipředsedy a jeden člen představenstva. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů