Základní údaje

Historické adresy

1.11.1995 - 31.12.1998 Chropyně, Komenského 75, PSČ 76811
29.12.1990 - 1.11.1995 Chropyně, Komenského, PSČ 76811

00012211

DIČ

Není plátce DPH

Datum vzniku

29. prosince 1990

Datum zániku v obchodním rejstříku

31. prosince 1998

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

31. prosince 1998

Historické názvy

29.12.1990 - 31.12.1998

TECHNOPLAST, akciová společnost

1.7.1989 - 30.12.1990

TECHNOPLAST, státní podnik

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 269

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

13.5.1997 - 31.12.1998

1 226 174 000 Kč

30.10.1996 - 13.5.1997

939 595 000 Kč

1.11.1995 - 30.10.1996

839 595 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 31. prosince 1998 - 31. prosince 1998 : Vymazává se:TECHNOPLAST, akciová společnostse sídlem v Chropyni, Komenského 75, PSČ 768 11se všemi zápisy ke dni 31.12.1998Ostatní skutečnosti:Společnost se dobrovolně zrušila a sl... oučila s obchodníspolečností SYNTHESIA a.s. se sídlem v Pardubicích-Semtíně,IČO 60 10 89 16, zapsanou pod Rg B 1031 Krajského soudu v HradciKrálové. zobrazit více skrýt více
 • 11. srpna 1998 - 31. prosince 1998 : Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím valnéhromady konané dne 14.5.1998.
 • 13. května 1997 - 31. prosince 1998 : Akcie jsou převoditelné po přednostním nabídnutí dosavadnímakcionářům a po schválení 3/4-inami hlasů akcionářů přítomnýchna valné hromadě.
 • 13. května 1997 - 31. prosince 1998 : Akcie:121 ks listinných kmenových akcií na jméno, jm. hodnoty10 000 000 Kč15 ks listinných kmenových akcií na jméno, jm. hodnoty1 000 000 Kč116 ks listinných kmenových akcií na jmé... no, jm. hodnoty10 000 Kč14 ks listinných kmenových akcií na jméno, jm. hodnoty 1 000 Kč zobrazit více skrýt více
 • 13. května 1997 - 31. prosince 1998 : Základní jmění: 1 226 174 000 Kč, je splaceno.
 • 13. května 1997 - 31. prosince 1998 : Byly předloženy stanovy společnosti ve znění přijatémrozhodnutím jediného akcionáře dne 14.3.1997.
 • 30. října 1996 - 31. prosince 1998 : Byly předloženy stanovy upravené rozhodnutím jediného akcionáředne 8.8.1996.
 • 1. listopadu 1995 - 31. prosince 1998 : Ke dni 1. 11. 1995 byly předloženy stanovy v novém zněnípřijaté valnou hromadou dne 28. 7. 1995.
 • 29. prosince 1990 - 31. prosince 1998 : Způsob zřízení : Rozhodnutím ministerstva průmyslu ČR č. 554/1990ze dne 27.12.1990 o zrušení bez likvidace s.p.TECHNOPLAST se sídlem v Chropyni dnem 30.12.1990a vložením jeho majet... ku dnem 31.12.1990 do akciovéspolečnosti TECHNOPLAST se sídlem v Chropyni. zobrazit více skrýt více
 • 30. října 1996 - 2. března 1998 : Jediný akcionář: FSG, a.s. se sídlem ve Zlíně, Kvítková 4703,IČO 63476037
 • 26. února 1997 - 13. května 1997 : 6 ks kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotějedné akcie 1 000 000,-Kč
 • 26. února 1997 - 13. května 1997 : na 9 akcií o jmenovité hodnotě 1 akcie 1 000 000,-Kč lze upsat 6akcií o jmenovité hodnotě 1 000 000,-Kč
 • 26. února 1997 - 13. května 1997 : na 59 akcií o jmenovité hodnotě 1 akcie 10 000,-Kč lze upsat 57akcií o jmenovité hodnotě 10 000,-Kč
 • 26. února 1997 - 13. května 1997 : Toto přednostní právo upsat nové akcie je FSG, a.s. povinnavyužít ve lhůtě 3 týdnů ode dne, kdy bude rozhodnutí jedinéhoakcionáře o zvýšení základního jmění zapsáno do obchodníhore... jstříku, a to v sídle TECHNOPLASTu, a.s. Přednostní právo lzevykonat za nominální cenu akcií. Emisní kurs akcií se rovnánominální hodnotě. Akcie je možno splatit peněžitým vkladem velhůtách zobrazit více skrýt více
 • 26. února 1997 - 13. května 1997 : v případě využití přednostního práva do 5 týdnů ode dne, kdybude rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního jměnízapsáno do obchodního rejstříku
 • 26. února 1997 - 13. května 1997 : v jiném případě do 7 týdnů ode dne, kdy bude rozhodnutí jedinéhoakcionáře o zvýšení základního jmění zapsáno do obchodníhorejstříkuu České spořitelny, a.s., pobočka Kroměříž, č.ú. ... 2251-698/0800.Akcie ke zvýšení základního jmění je možno upsat i nepeněžitýmvkladem, a to postoupením části pohledávky FSG, a.s. zaTECHNOPLASTem a.s. v účetní hodnotě 295 177 000,-Kč za cenuodpovídající zvýšení základního jmění. Splacení nepeněžitýmvkladem je možno provést ve lhůtě do 5 týdnů od data, kdy buderozhodnutí jediného akcionáře zapsáno do obchodního rejstříkutak, že TECHNOPLASTU, a.s. bude nabídnuta k podpisu smlouva opřevodu části pohledávky FSG, a.s. za TECHNOPLASTEM, a.s. vúčetní hodnotě 295 177 000,- za cenu odpovídající navýšenízákladního jmění, tj. 286 579 000,-Kč. zobrazit více skrýt více
 • 26. února 1997 - 13. května 1997 : Všechny akcie, u nichž nebude využito přednostní právo kupisování, budou nabídnuty na základě výzvy k veřejnémuupisování akcií. Upisovat tyto akcie je možno v sídlespolečnosti ve l... hůtě 4-6 týdnů ode dne, kdy bude rozhodnutíjediného akcionáře o zvýšení základního jmění zapsáno doobchodního rejstříku. Emisní kurs akcií se bude rovnat nominálníhodnotě. zobrazit více skrýt více
 • 26. února 1997 - 13. května 1997 : Rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního jměníspolečnosti upsáním nových akcií:
 • 26. února 1997 - 13. května 1997 : Společnost FSG, a.s. jako jediný akcionář společnostiTECHNOPLAST, a.s. rozhodla dne 18.12.1996 v působnosti valnéhromady o zvýšení základního jmění společnosti TECHNOPLAST, a.s.o 2... 86 579 000,- Kč /slovy:dvěstěosmdesátšestmilionůpětsetsedmdesátděvet tisíc korunčeských/ upsáním nových akcií. Upisování nad stanovenou částkuse nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 26. února 1997 - 13. května 1997 : Nově upisované základní jmění je rozděleno na:
 • 26. února 1997 - 13. května 1997 : 28 ks kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotějedné akcie 10 000 000,-Kč
 • 26. února 1997 - 13. května 1997 : na 5 akcií o jmenovité hodnotě 1 akcie 1000,-Kč lze upsat 9 ksakcií o jmenovité hodnotě 1000,-Kč
 • 26. února 1997 - 13. května 1997 : 57 ks kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotějedné akcie 10 000,-Kč
 • 26. února 1997 - 13. května 1997 : 9 ks kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotějedné akcie 1 000,-Kč
 • 26. února 1997 - 13. května 1997 : Přednostní právo k upsání nových akcií má dosavadní jedinýakcionář FSG, a.s. tak, že
 • 26. února 1997 - 13. května 1997 : na 93 akcií o jmenovité hodnotě 1 akcie 10 000 000,-Kč můžeupsat 28 akcií o jmenovité hodnotě 10 000 000,-Kč
 • 30. října 1996 - 13. května 1997 : 93 ks akcií na jméno, jm. hodnoty 10 000 000 Kč9 ks akcií na jméno, jm. hodnoty 1 000 000 Kč59 ks akcií na jméno, jm. hodnoty 10 000 Kč5 ks akcií na jméno, jm. hodnoty 1 000 KčAkci... e jsou převoditelné po přednostním nabídnutí dosavadnímakcionářům a po schválení 3/4-inami hlasů akcionářů přítomnýchna valné hromadě. zobrazit více skrýt více
 • 30. října 1996 - 13. května 1997 : Základní jmění: 939 595 000 Kč, splaceno.
 • 2. září 1991 - 30. října 1996 : Podle rozhodnutí předsedy představenstva a ředitele společnostize dne 29.03.1991 :- prokuristou byl ustanoven Ing. Jiří Antoš CSc.
 • 2. září 1991 - 3. května 1993 : Podepisování : Podepisovací právo za společnost mají oba statut. zástupci ředitele společnosti.
 • 29. prosince 1990 - 3. května 1993 : Podepisování : K názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, popřípadě místo- předseda v době nepřítomnosti předsedy a ... jeden člen představenstva. zobrazit více skrýt více
 • 29. prosince 1990 - 2. září 1991 : Základní kapitál : činí 822,419.000,- Kčsa je rozdělen na : 82.242 ks akcií v nominální hodnotě po 10.000,- Kčs znějících na jméno
posunout dolů