Trendy

924 991 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

- 179 209 tis. Kč

Ztráta za rok 2015

Trendy

770 879 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

750

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 20.9.2016 Nový svět 915, 471 14 Kamenický Šenov

Historické adresy

6.9.1993 - 20.9.2016 Kamenický Šenov, ul.Nový Svět čp.915, PSČ 47114
30.11.1990 - 6.9.1993 Kamenický Šenov

00012645

DIČ

od 1.1.1993

CZ00012645

Datum vzniku

30. listopadu 1990

Datová schránka

24xfsqi

Historické názvy

22.2.1996 - 5.1.2002

PRECIOSA - LUSTRY, akciová společnost

30.11.1990 - 22.2.1996

LUSTRY Kamenický Šenov, akciová společnost

Soud

Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 37

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 13.4.2001

312 178 000 Kč

Historické jmění

9.9.1997 - 13.4.2001

327 029 000 Kč

11.6.1996 - 9.9.1997

327 029 000 Kč

28.2.1993 - 11.6.1996

297 029 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Nový Bor

Bankovní účty

zvěřejněno 30.8.2013

CZ5701000000431058560267

... více účtů (celkem 3) najdete zde

Provozovny

od 1.12.2016

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Rytířská 536/29, 110 00, Praha 1 - Staré Město

... více provozoven (celkem 9) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 26. srpna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 6. září 1993 : Valná hromada dne 29.6.1993 schválila nové stanovy akciovéspolečnosti.
 • 30. listopadu 1990 : Společnost je založena na dobu neurčitou.
 • 30. listopadu 1990 : Údaje o založení:LUSTRY Kamenický Šenov, akciová společnost, byla založenajednorázově zakladatelským plánem ministerstva průmyslu Českérepubliky v souladu se zákonem o akciových sp Údaje o založení:LUSTRY Kamenický Šenov, akciová společnost, byla založenajednorázově zakladatelským plánem ministerstva průmyslu Českérepubliky v souladu se zákonem o akciových sp...olečnostech astanovami.Je právním nástupcem veškerých práv a povinností státního podnikuLustry Kamenický Šenov a přejímá jeho veškerý majetek. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 26. srpna 2014 - 26. dubna 2017 : Počet členů statutárního orgánu: 5
 • 26. srpna 2014 - 26. dubna 2017 : Počet členů dozorčí rady: 1
 • 2. listopadu 2005 - 11. prosince 2006 : Mimořádná valná hromada společnosti PRECIOSA - LUSTRY, a.s. se sídlem Kamenický Šenov, ul. Nový Svět čp. 915, PSČ 471 14, identifikační číslo: 00012645, zapsané v obchodním rejstří... ku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 37, konaná v zasedací místnosti v sídle společnosti PRECIOSA - LUSTRY, a.s. dne 18.8.2005 schválila toto usnesení:1. Hlavním akcionářem společnosti PRECIOSA - LUSTRY, a.s., se sídlem Kamenický Šenov, ul. Nový Svět čp.915, PSČ 471 14, identifikační číslo: 00012645, je společnost NLT, a.s., identifikační číslo: 25026402, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1052, se sídlem Liberec, Františkovská 12, PSČ 460 01 (dále jen "hlavní akcionář"), která vlastní akcie společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90% podíl na základním kapitálu společnosti. Vlastnictví akcií společnosti hlavním akcionářem ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady bylo osvědčeno prostřednictvím čestného prohlášení učiněného hlavním akcionářem dne 29.7.2005 ve formě notářského zápisu pořízeného JUDr. Václavou Švarcovou, notářkou v Liberci pod č.j. NZ 288/2005, N 317/2005 (dále jen "čestné prohlášení") z něhož vyplývá, že hlavní akcionář k tomuto dni vlastnil:(i) 256 ks, slovy: dvě stě padesát šest kusů hromadných akcií na majitele emitovaných společností, přičemž každá jednotlivá hromadná listina nahrazuje 1.000 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, celková nominální hodnota hromadných listin činí 256 mil. Kč, číselné označení hromadné listiny série: B, číslo 000001 - 000256, datum emise: 26.11.2001;(ii) 34 ks, slovy: třicet čtyři kusů hromadných akcií na majitele emitovaných společností, přičemž každá jednotlivá hromadná listina nahrazuje 1.000 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, celková nominální hodnota hromadných listin činí 34 mil. Kč, číselné označení hromadné listiny série: C, číslo: 000001 - 000034, datum emise: 26.11.2001;(iii) 4996 ks, slovy: čtyři tisíce devět set devadesát šest kusů akcií na majitele emitovaných společností, přičemž jmenovitá hodnota jedné akcie je 1.000,- Kč, celková nominální hodnota těchto akcií činí 4 996 000,- Kč, čísla 008724, 008745 - 009000, 009998 - 014501, 014950 - 015000, 014947 - 014949, 055501 - 055504, 056001 - 056177, datum emise: 26.11.2001. Z čestného prohlášení tedy vyplývá, že hlavní akcionář ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady vlastnil akcie emitované společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady činí 94,4961 % základního kapitálu společnosti. Vlastnictví akcií společnosti hlavním akcionářem ke dni konání této valné hromady je osvědčeno prostřednictvím čestného prohlášení učiněného hlavním akcionářem ke dni konání této valné hromady a listinou přítomných na této valné hromadě, z nichž vyplývá, že hlavní akcionář je ke dni konání této valné hromady vlastníkem nejméně shora uvedených akcií emitovaných společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady činí nejméně 94,4961 % základního kapitálu společnosti, a že tedy hlavní akcionář je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu podle ust. § 183i a násl. obchodního zákoníku.2. Mimořádná valná hromada společnosti schvaluje přechod vlastnického práva ke všem akciím společnosti ve vlastnictví akcionářů společnosti, odlišných od hlavního akcionáře, na hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti přechodu"). Na hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od hlavního akcionáře.3. Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům společnosti za akcie společnosti peněžité protiplnění ve výši 310,- Kč (slovy: tři sta deset korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč. Navržená výše protiplnění je v souladu se zákonem doložena znaleckým posudkem č. 0707/05 zpracovaným znaleckým ústavem PROSCON, s.r.o. se sídlem Praha 4, Na Zlatnici 13, identifikační číslo: 49356381 (dále jen "znalecký posudek"). Z části znaleckého posudku označené jako "Závěrečný výrok" vyplývá, že: "Hodnota protiplnění za jednu akcii společnosti PRECIOSA - LUSTRY, a.s. o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, navržená hlavním akcionářem ve výši 310,-Kč (slovy tři sta deset korun českých), je přiměřená hodnotě zjištěné tímto znaleckým posudkem ve výši 302,- Kč (slovy tři sta dvě koruny české)." Jak vyplývá ze znaleckého posudku číslo 0707/05, při posouzení přiměřenosti navrženého protiplnění byla hodnota jedné akcie emitované společností stanovena metodou diskontovaných peněžních toků (DFC) dle plánu PRECIOSA - LUSTRY, a.s., a to z důvodu, že poskytuje nejobjektivnější pohled na výsledky hospodaření z hlediska akcionářů i současných a budoucích investorů. Byla to jediná metoda ocenění použitá pro účely zjištění přiměřenosti výše protiplnění poskytovaného podle § 183m obchodního zákoníku, které navrhl hlavní akcionář.4. Hlavní akcionář poskytne protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám prostřednictvím společnosti SEC Corporate, s.r.o., IČ: 26444925, se sídlem V Zeleném údolí 5/1301, Praha 4, PSČ: 148 00 bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců ode dne předání vykoupených akcií společnosti podle § 1831 odst. 5 a 6 obchodního zákoníku. Osobou oprávněnou k poskytnutí protiplnění bude vždy vlastník vykoupených akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcií, pak hlavní akcionář poskytne příslušnou částku zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník akcie či akcií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak). Konkrétní způsob poskytnutí protiplnění oznámí hlavní akcionář způsobem určeným stanovami společnosti a zákonem pro svolání valné hromady, a to nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne účinnosti přechodu akcií.5. Představenstvo společnosti zabezpečí vyhotovení seznamů oprávněných osob, kterým vzniklo právo na protiplnění, včetně uvedení počtu a identifikace předaných akcií a částky protiplnění u jednotlivých oprávněných osob a včetně uvedení údajů o zastavení akcií společnosti a identifikaci zástavních věřitelů, a to ke dni uplynutí jednoho měsíce ode dne účinnosti, dále ke dni uplynutí dvou měsíců ode dne účinnosti a ke dni prohlášení za neplatné akcií společnosti, které nebyly předloženy jejich vlastníky ve lhůtě stanovené zákonem, a předá tyto seznamy vždy hlavnímu akcionáři nejpozději do sedmi pracovních dnů po skončení výše uvedeného období za účelem poskytování protiplnění ostatním akcionářům společnosti, popř. částky odpovídající hodnotě zastavených akcií zástavním věřitelům. zobrazit více skrýt více
 • 14. července 2000 - 13. dubna 2001 : Řádná valná hromada společnosti konaná dne 15.5.2000 rozhodlao snížení základního jmění společnosti takto:Základní jmění společnosti, které v současné době činí327 029 000 Kč, se s... nižuje o částku 14 851 000 Kč, tj.: nanovou výši základního jmění v hodnotě 312 178 000 Kč.Důvodem snížení základního jmění je plnění zákonem stanovenépovinnosti vyplývající z ust. § 161 b odst. 3,4 obch. zák., tj.:z důvodu nezcizení vlastních kmenových akcií ve vlastnictvíspolečnosti v zákonné lhůtě.Snížení základního jmění společnosti bude provedeno zrušením 4.série emise CS 0008414553 kmenových akcií, které mají podobuzaknihovaného cenného papíru v počtu 14 851 ks v nominálníhodnotě 1 000 Kč/1 akcie, ve Středisku cenných papírů. zobrazit více skrýt více
 • 2. srpna 1995 - 4. února 1997 : Člen : Ing. Karel K a m í rbytem: Jablonec nad Nisou, Mšenská 62
 • 2. srpna 1995 - 4. února 1997 : Předseda: Ing. Jiří S c h i e rbytem: Liberec, Na žižkově 635
 • 6. září 1993 - 2. srpna 1995 : Předseda : Ing. Pavel K o z á k ,bytem: Pod Vyhlídkou 6, Praha 6
 • 6. září 1993 - 2. srpna 1995 : Jednání jménem společnosti :Jménem společnosti podepisují a jednají- předseda představenstva nebo místopředseda představenstvaa jeden člen představenstva- ředitel společnosti v roz... sahu svého zmocnění- jednotliví členové představenstva v rozsahu svého zmocnění- vedoucí pracovníci společnosti v rozsahu svého zocnění. zobrazit více skrýt více
 • 6. září 1993 - 2. srpna 1995 : Člen : Ing. Jaromír P o s p í š i l ,bytem: Rakovnická 41, Děčín
 • 6. září 1993 - 2. srpna 1995 : Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnémunebo napsanému obchodnímu názvu společnosti připojí svůjvlastnoruční podpis s uvedením jména a funkce.
 • 28. února 1993 - 6. září 1993 : Dozorčí rada společnosti :Ing. Milan K o h o u t , bytem Heranova 1542, Praha 5Ing. Antonín K o l á č e k , bytem Choceradská 3120/8,Praha 4 - SpořilovJan T o u r e k , bytem Hu... níkov čp.24, Česká Kamenice. zobrazit více skrýt více
 • 28. února 1993 - 6. září 1993 : Valná hromada dne 11.2.1993 schválila změny stanov akciovéspolečnosti v čl. IV, čl. V, čl. XI bod 1 písm. a) a začl. XI se vkládá nový čl. XI A.
 • 30. listopadu 1990 - 6. září 1993 : Ředitel akciové společnosti je zástupcem společnosti v rozsahupravomocí, udělených mu představenstvem.
 • 30. listopadu 1990 - 6. září 1993 : Práva a povinnosti valné hromady vykonává zakladatel až do dobypřistoupení dalšího akcionáře.Představenstvo je statutárním orgánem společosti. Skládá se zpěti členů. Volí ze svého ... středu předsedu a místopředsedu, kterýpředsedu zastupuje.Podepisování představenstva za společnost se děje tak, že knapsanému nebo vytištěnému názvu společnosti připojí svůj podpispředseda představenstva, popř. místopředseda představenstva vdobě jeho nepřítomnosti a jeden člen představenstva. zobrazit více skrýt více
 • 17. listopadu 1992 - 28. února 1993 : Základní jmění společnosti : 262 374 000,-- Kčs.Počet, druh a jmenovitá hodnota akcií :26 237 akcií na jméno po 10 000,-- Kčs4 akcie na jméno po 1 000,-- Kčs.
 • 19. prosince 1991 - 17. listopadu 1992 : Ministerstvo průmyslu České republiky ve funkci valné hromadyobchodní společnosti LUSTRY Kamenický Šenov, akciová společnost,rozhodl svým usnesením č.1/1991 ze dne 4.7.1991 snížit ... podle § 73zákona č. 104/1990 Sb., a čl. VII. bod 1/ stanov základníkapitál této akciové společnosti o 325,6 tis.Kčs z důvoduvyčlenění Středního odborného učiliště podle § 11a zákonač.522/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č.29/1984 Sb., osoustavě základních a středních škol (školský zákon) ve zněnízákona č.171/1990 Sb. zobrazit více skrýt více
 • 30. listopadu 1990 - 17. listopadu 1992 : Základní kapitál společnosti činí 262 700 000,-- Kčs. Bude na nějvydáno 26 270 kusů akcií s jmenovitou hodnotou každé z nich vevýši 10 000,-- Kčs. Akcie budou znít na jméno a jejic... h výhradnímmajtelem bude stát, zastoupený ministerstvem průmyslu Českérepubliky. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů