Trendy

5 909 484 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

1 058 769 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

6 303 179 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

1 750

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 20.10.2015 Sokolovská 106, Nedošín, 570 01 Litomyšl

Historické adresy

1.6.2006 - 20.10.2015 Litomyšl, Sokolovská 106, PSČ 57021
29.11.1995 - 1.6.2006 Litomyšl, Sokolovská 106, okres Svitavy, PSČ 57021
4.5.1993 - 29.11.1995 Litomyšl, okr.Svitavy, Ropkova 51, PSČ 57021
3.12.1990 - 4.5.1993 Litomyšl, okr.Svitavy, Robkova 51

00012661

DIČ

od 1.1.1993

CZ00012661

Datum vzniku

3. prosince 1990

Datová schránka

kpe7zw7

Historické názvy

1.6.2006 - 1.9.2011

Saint-Gobain Vertex, s.r.o.

2.10.2001 - 1.6.2006

Saint-Gobain Vertex, a.s.

12.11.1993 - 2.10.2001

VERTEX, a. s.

3.12.1990 - 12.11.1993

VERTEX , akciová společnost

1.7.1988 - 3.12.1990

VERTEX, státní podnik

Soud

Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 71

Právní forma

112 Společnost s ručením omezeným

Základní jmění

od 8.7.1999

2 045 816 000 Kč

Historické jmění

2.11.1994 - 8.7.1999

1 704 846 000 Kč

1.8.1994 - 2.11.1994

1 578 846 000 Kč

4.5.1993 - 1.8.1994

1 278 846 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Litomyšl

Bankovní účty

zvěřejněno 12.2.2014

2109075734 / 2700

... více účtů (celkem 3) najdete zde

Provozovny

od 17.10.2016

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • 669 02, Dyje 75

... více provozoven (celkem 22) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 22. října 2015 : Na základě Projektu fúze sloučením ze dne 28. srpna 2015 jmění zanikající společnosti SAINT-GOBAIN ADFORS CZ Glass Mat s.r.o. se sídlem Litomyšl, Sokolovská 106, PSČ 570 21, ident Na základě Projektu fúze sloučením ze dne 28. srpna 2015 jmění zanikající společnosti SAINT-GOBAIN ADFORS CZ Glass Mat s.r.o. se sídlem Litomyšl, Sokolovská 106, PSČ 570 21, ident...ifikační číslo 259 70 712 přešlo na společnost SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o. se sídlem Litomyšl, Sokolovská 106, PSČ 570 21, identifikační číslo 000 12 661 zobrazit více skrýt více
 • 1. července 2014 : Společnost se ve smyslu ust. § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech (zákon o obchodních korporacích) podrobuje změnou své společenské smlouvy zá Společnost se ve smyslu ust. § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech (zákon o obchodních korporacích) podrobuje změnou své společenské smlouvy zá...konu o obchodních korporacích jako celku.. zobrazit více skrýt více
 • 28. července 2012 : Na základě fúze sloučením přešlo na společnost SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o., jako společnost nástupnickou, jmění zanikající společnosti SAINT-GOBAIN ADFORS CZ Fabrics s.r.o. se sí Na základě fúze sloučením přešlo na společnost SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o., jako společnost nástupnickou, jmění zanikající společnosti SAINT-GOBAIN ADFORS CZ Fabrics s.r.o. se sí...dlem Litomyšl, Sokolovská 106, PSČ 570 21, identifikační číslo 259 18 966, v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové zapsané v odd. C, vložka 14524. zobrazit více skrýt více
 • 1. června 2006 : Společnost změnila právní formu rozhodnutím o změně právní formy ze dne 31.3.2006 ze společnosti Saint-Gobain Vertex, a.s. se sídlem Litomyšl, Sokolovská 106, PSČ 570 21, identifik Společnost změnila právní formu rozhodnutím o změně právní formy ze dne 31.3.2006 ze společnosti Saint-Gobain Vertex, a.s. se sídlem Litomyšl, Sokolovská 106, PSČ 570 21, identifik...ační číslo 000 12 661, vedené obchodním rejstříkem Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B, vložka 71. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 1. července 2014 - 1. února 2017 : Počet členů statutárního orgánu: 5
 • 5. října 2005 - 1. června 2006 : Mimořádná valná hromada, konaná dne 2. září 2005 v souladu s ustanovením § 183i zákona č. 513/1991, Sb. obchodního zákoníku v platném znění, přijala usnesení následujícího obsahu:"... Mimořádná valná hromada v souladu s ustanovením § 183i zákona č. 513/1991, Sb. obchodního zákoníku v platném znění- konstatuje, že společnost SAINT-GOBAIN Vetrotex Deutschland GmbH, se sídlem Herzogenrath, Spolková republika Německo vlastní celkem 2.039.932 z celkového počtu 2.045.816 kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč na jednou akcii, ISIN 770990001388, vydaných Společností v zaknihované podobě, jejichž jmenovitá hodnota činí přibližně 99,71 % základního kapitálu společnosti, což je osvědčeno výpisy z registru emitenta Společnosti ze Střediska cenných papírů vyhotovenými k 25. červenci 2005 a k rozhodnému dni pro konání této mimořádné valné hromady, tj. k 26. srpnu 2005. Společnost SAINT-GOBAIN Vetrotex Deutschland GmbH je tedy hlavním akcionářem společnosti Saint-Gobain Vertex, a.s. ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 obchodního zákoníku.- rozhoduje podle § 183i obchodního zákoníku o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů vydaných společností Saint-Gobain Vertex, a.s., tj. akcií o jmenovité hodnotě 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) Kč na jednu akcii vydaných v zaknihované podobě ve formě na majitele ISIN 770990001388, které jsou ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře, tj. společnost SAINT-GOBAIN Vetrotex Deutschland GmbH, se sídlem Herzogenrath, Spolková republika Německo, za protiplnění ve výši 5.021 Kč (slovy: pět tisíc dvacet jedna korun českých) za jednu akcii. Právní účinky spojené s přechodem akcií společnosti Saint Gobain Vertex, a.s. na hlavního akcionáře nastávají uplynutím lhůty jednoho (1) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku v Obchodním věstníku (dále jen "Den účinnosti"). Dnem účinnosti se stává hlavní akcionář SAINT-GOBAIN Vetrotex Deutschland GmbH vlastníkem všech akcií společnosti, které budou k danému okamžiku ve vlastnictví ostatních akcionářů společnosti odlišných od hlavního akcionáře a současně na hlavního akcionáře přecházejí veškerá práva spojená s vykupovanými akciemi společnosti Saint-Gobain Vertex, a.s.- určuje, že společnost SAINT-GOBAIN Vetrotex Deutschland GmbH poskytne všem ostaním akcionářům společnosti Saint-Gobain Vertex, a.s. resp. zástavním věřitelům či jiným oprávněným osobám protiplnění ve výši 5.021 Kč (slovy: pět tisíc dvacet jedna korun českých) za jednu akcii ISIN 770990001388 o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Přiměřenost stanovené výše protiplnění byla v souladu s § 183i a násl. obchodního zákoníku doložena posudkem znalce vypracovaným znaleckým ústavem TACOMA Consulting, a.s., se sídlem Olivova 2096/4 Praha 1, PSČ 110 00, IČ: 639 98 581, pod č. 69-1/2005 ze dne 22. července 2005, podle kterého je hodnota protiplnění určená společností SAINT-GOBAIN Vetrotex Deutschland GmbH v rámci práva výkupu účastnických cenných papírů ve výši 5.021 Kč (slovy: pět tisíc dvacet jedna korun českých) přiměřená ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku. V souladu s ustanovením § 183j odst. 2 obchodního zákoníku představenstvo společnosti Saint-Gobain Vertex, a.s. projednalo přiměřenost protiplnění a vyjádřilo se k tomu, zda považuje výši protiplnění stanovenou společností SAINT-GOBAIN Vetrotex Deutschland GmbH za spravedlivou ve smyslu § 183j odst. 2 obchodního zákoníku tak, že výše protiplnění stanovená společností SAINT-GOBAIN Vetrotex Deutschland GmbH v její žádosti o svolání valné hromady dle § 183i obchodního zákoníku, je přiměřená hodnotě akcií společnosti. Společnost SAINT-GOBAIN Vetrotex Deutschland GmbH poskytne (v souladu s § 183m odst. 2, 3 a 5 obchodního zákoníku) protiplnění oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců ode dne zápisu vlastnického práva společnost SAINT-GOBAIN Vetrotex Deutschland GmbH k vykoupeným akciím na majetkovém účtu v příslušné evidenci cenných papírů (Středisko cenných papírů). Osobou oprávněnou k poskytnutí protiplnění bude vždy vlastník vykoupených akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcií. V takovém případě hlavní akcionář poskytne příslušnou částku zástavnímu věřiteli: to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak.- pověřuje představenstvo společnosti Saint-Gobain Vertex, a.s. k provedení veškerých kroků potřebných k zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku a k realizaci dalších kroků vyžadovaných právními předpisy v této souvislosti: a dále k poskytnutí potřebné součinnosti společnosti SAINT-GOBAIN Vetrotex Deutschland GmbH v souvislosti s výplatou protiplnění oprávněným osobám." zobrazit více skrýt více
 • 1. srpna 1994 - 1. června 2006 : Právní poměry - změny schváleny na valné hromadě dne25.5.1994.
 • 27. ledna 1994 - 1. června 2006 : generální ředitel - ing. Jiří Z a g o r aul. Jateční čp. 155, 570 01 Litomyšl
 • 3. prosince 1990 - 1. června 2006 : Údaje o zřízení:Akciová společnost byla založena podle ustanovení §u 15 a násl.zák. o akciových společnostech rozhodnutím ministra průmysluČeské republiky č.485/ /90 ze dne 26.11.1... 990 s účinností od1.12.1990. zobrazit více skrýt více
 • 4. května 1999 - 8. července 1999 : Při splacení vkladu nebo jeho části vydá společnost upisovatelipísemné potvrzení, ve kterém uvede:- druh, formu, podobu, počet a jmenovitou hodnotu upsaných akcií- celkovou hodnotu... emisního kursu upsaných akcií- rozsah splacení emisního kursu upsaných akcií zobrazit více skrýt více
 • 4. května 1999 - 8. července 1999 : Upisovatel se zapíše do listiny upisovatelů. Zápis zahrnujepočet, jmenovitou hodnotu, formu, podobu, popřípadě druhupisovaných akcií, hodnotu vkladu s uvedením, zda se jedná ovklad... peněžitý nebo nepeněžitý, emisní kurs upsaných akcií,lhůty pro splácení upsaných akcií, obchodní jméno nebo název asídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, kteráje upisovatelem, a její podpis. zobrazit více skrýt více
 • 4. května 1999 - 8. července 1999 : Úpisu se zúčastní osoby, jenž budou k tomuto dni vlastníky akciíspolečnosti nebo osoby, jenž prokáží, že řádně nabyly samostatnépřevoditelné přednostní právo na úpis akcií. Upisova... tel se dáleprokáže občanským průkazem, v případě zastoupení plnou mocí súředně ověřeným podpisem zmocnitele, právnická osoba navícúředně ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 4. května 1999 - 8. července 1999 : Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je první denvýše uvedené lhůty, tedy den následující po zveřejnění usnesenímimořádné valné hromady o zvýšení základního jmění společ... nosti vObchodním věstníku. zobrazit více skrýt více
 • 4. května 1999 - 8. července 1999 : Lhůta pro vykonání přednostního práva činí 15 dnů a začíná běžetnásledující den po zveřejnění usnesení mimořádné valné hromady ozvýšení základního jmění společnosti v Obchodním věs... tníku. zobrazit více skrýt více
 • 4. května 1999 - 8. července 1999 : Při upisování akcií mají stávající akcionáři nebo osoby, kterélistinami prokáží, že řádně nabyly samostatné převoditelnépřednostní právo na úpis akcií, přednostní právo upsat částn... ových akcií společnosti v rozsahu jejich podílů na dosavadnímzákladním jmění /dále jen přednostní právo/.Za jednu stávající akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč získáakcionář jednu akcii nové série o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč.Přednostní právo lze vykonat v sídle společnosti VERTEX, a.s., ato na adrese Litomyšl, Sokolovská 106, v kanceláři č. 309, III.poschodí, od 9.oo do 14.oo hod. v pracovních dnech. zobrazit více skrýt více
 • 4. května 1999 - 8. července 1999 : Upisování bude probíhat dvoukolově, upisované akcie musí býtsplaceny peněžitými vklady.
 • 4. května 1999 - 8. července 1999 : Upisování nových akcií nad částku tohoto zvýšení, t.j. nad340.970.000,- Kč se nepřipouští.
 • 4. května 1999 - 8. července 1999 : Základní jmění akciové společnosti VERTEX, a.s. se sídlemLitomyšl, Sokolovská 106, PSČ 570 21, IČO 00 012 661, zapsané vobchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddílu... B,vložka 71, dále jen "společnost", se zvyšuje o 340.970.000,- Kč,slovy třistačtyřicetmilionůdevětsetsedmdesáttisíc korun českých,upsáním nových akcií. Celková výše základního jmění společnostipo zvýšení činí: 2.045.816.000,- Kč,slovy: dvěmiliardyčtyřicetpětmilionůosmsetšestnácttisíc zobrazit více skrýt více
 • 4. května 1999 - 8. července 1999 : Usnesení mimořádné valné hromady akciové společnosti VERTEX,a.s.Rozhodnutí o zvýšení základního jmění společnosti.
 • 4. května 1999 - 8. července 1999 : Základní charakteristika:- počet akcií: 340.970 ks- jmenovitá hodnota jedné akcie: 1.000,- Kč- emisní kurz: 2.900,- Kč/ks- forma akcií: na doručitele- druh akcií: kmenové- podoba a... kcií: zaknihovaná- obchodovatelnost: neveřejně obchodovatelné zobrazit více skrýt více
 • 4. května 1999 - 8. července 1999 : Platba se považuje za včasnou, bude-li nejpozději v poslední denstanovené lhůty připsána na účet společnosti. V opačném případěbude společnost postupovat dle stanov společnosti a ... příslušnýchustanovení zákona. zobrazit více skrýt více
 • 4. května 1999 - 8. července 1999 : Upisovatelé, jenž budou využívat přednostního práva, i osobaurčená valnou hromadou pro upisování akcií bez využitípřednostního práva, jsou povinni splatit 100% ceny upsanýchakcií v... četně emisního ažia nejpozději do sedmi dnů po skončenílhůt stanovených k upisování. Výši ceny upsaných akcií, kteránepřevýší 50.000,- Kč, je upisovatel povinen uhradit v plnévýši v hotovosti při úpisu. Ostatní platby mohou probíhat buď vhotovosti složením celé částky do pokladny v sídle společnosti,nebo převodem na účet společnosti č.: 160380209/1900 u SocieteGenerale pobočka Praha, variabilní symbol: IČO nebo rodné číslofyzické osoby. Při platbě ze zahraničí uveďte bankovní spojení:Societe Generale, Prague branchPobřežní 3, 186 00, Prague 8Czech RepublicSWIFT: SOGECZPPaccount number: 16038020beneficiary: VERTEX zobrazit více skrýt více
 • 4. května 1999 - 8. července 1999 : Upisování akcií touto osobou proběhne v patnáctidenní lhůtěpočínající prvním pracovním dnem následujícím po ukončeníprvního kola v sídle společnosti VERTEX, a.s., a to na adreseLit... omyšl, Sokolovská 106, v kanceláři č. 309, III. poschodí, od9.oo do 14.oo hod. v pracovních dnech. Emisní kurs taktoupisovaných akcií je 2.900,- Kč/ks. zobrazit více skrýt více
 • 4. května 1999 - 8. července 1999 : Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budouvšechny nabídnuty zájemci- VETROTEX Deutschland GmbH se sídlem BICHEROUX strasse 61, 521 34 Herzogenrath, SRN.
 • 2. listopadu 1994 - 8. července 1999 : Ostatní skutečnosti:Základní jmění zvýšeno rozhodnutím představenstva ze dne21.9.1994.
 • 12. listopadu 1993 - 14. srpna 1996 : Nové stanovy schváleny na valné hromadě dne 22.9.1993.
 • 12. listopadu 1993 - 24. července 1995 : Cizojazyčné mutace obchodního jména:anglicky: VERTEX Company Limitedfrancouzsky: VERTEX Societe Anonymeněmecky: VERTEX Aktiengesellschaftrusky: VERTEX Akcioněrnoje obščestvo
 • 3. prosince 1990 - 12. listopadu 1993 : Zastupování společnosti:Společnost navenek zastupuje představenstvo. Představenstvo můžepověřit výkonem svých práv další orgány společnosti i jiné osoby.Výkonným orgánem společnost... i je ředitel. Ředitel zastupujespolečnost navenek v rámci oprávnění udělených mupředstavenstvem.Podepisování:Za společnost podepisuje představenstvo a to tak, že kvytištěnému, nebo napsanému názvu spol.připojí svůj podpispředseda představ.,popř.místopředseda, v době nepřítomnostipředsedy a jeden člen představ., nebo dva členové představ., vpřípadě nepřítomnosti předsedy a místopředsedy. zobrazit více skrýt více
 • 23. října 1991 - 4. května 1993 : Podnikový rejstřík bere na vědomí doplňení stanov doplňkemč.1/1991, kterým se vkládá nový článek Xa.
 • 25. ledna 1991 - 4. května 1993 : Zapisuje se změna Stanov v bodu IV, odst.1, nyní zní:Základní kapitál společnosti je oceněn na 1.313 279 tis.Kčsvčetně pozemků, z toho hmotná část základního kapitálu činí795.762 t... is - Kčs, cena pozemků činí 30.732 tis. Kčs.Dále bod VII, odst.2. Zakladatelský plán se doplňuje v bodě 3. zobrazit více skrýt více
 • 3. prosince 1990 - 4. května 1993 : Výše základního kapitálu:Výše základního kapitálu společnosti činí 1 313 279 tis. Kčs,včetně započtení cen pozemků, z toho hmotná část základníhokapitálu činí 795 762 tis.Kčs. Zákl... adní kapitál byl oceněn bilanční metodou.Správnost stanovené výše základního kapitálu je stvrzenaznaleckým posudkem z oboru ekonomiky Jana Koláře, odvětví účetníevidence.Základní kapitál je rozdělen na 118 195 akcií.Jmenovitá hodnotajedné akcie je 10.000-Kčs a zní na jméno. Výhradním majitelemakcií bude stát zastoupený ministerstvem průmyslu Českérepubliky. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů