Trendy

135 951 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

-47 006 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

956 569 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

75

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 20.10.2015 Duhová 1444/2, Michle, 140 00 Praha 4

Historické adresy

4.1.2008 - 20.10.2015 Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 14074
8.12.2003 - 4.1.2008 Praha 6, Milady Horákové č.or. 109 č.p. 116, PSČ 16041
27.11.1992 - 8.12.2003 Praha 6, Milady Horákové 109
10.12.1990 - 27.11.1992 Praha 1, Spálená 17

00128201

DIČ

od 1.1.1993

CZ00128201

Datum vzniku

10. prosince 1990

Datová schránka

wqhgi74

Historické názvy

14.3.1997 - 5.2.1998

ŠKODA PRAHA, a.s.

10.12.1990 - 14.3.1997

ŠKODA PRAHA akciová společnost

30.3.1990 - 26.4.1991

Škoda Praha, s.p.

11.7.1988 - 31.3.1990

Výstavba elektráren ŠKODA, koncernový podnik Praha

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 372

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 25.9.2014

670 571 824 Kč

Historické jmění

8.12.2008 - 25.9.2014

95 571 824 Kč

14.1.2004 - 8.12.2008

1 257 524 000 Kč

20.5.1999 - 14.1.2004

557 524 000 Kč

20.5.1999 - 20.5.1999

557 524 000 Kč

27.11.1992 - 20.5.1999

557 524 000 Kč

10.12.1990 - 27.11.1992

331 469 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 4

Bankovní účty

zvěřejněno 30.5.2013

CZ4135000000001220444003

... více účtů (celkem 8) najdete zde

Provozovny

od 30.6.2004

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • 675 56, Dukovany

... více provozoven (celkem 10) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 25. září 2014 : Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady dne 2. září schválil rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu takto: 1.Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 575.000.00 Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady dne 2. září schválil rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu takto: 1.Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 575.000.00...0,-- Kč (pětsetsedmdesátpětmilionů korun českých). Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2.Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 575 (pětsetsedmdesátpět) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (slovy jedenmilion korun českých), přičemž všechny akcie budou cennými papíry na jméno, (dále společně též jen Akcie). 3.Přednostní právo akcionářů: Údaje dle ustanovení § 485, odstavce 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění, (dále též jen ZoK), o přednostním právu akcionářů na upsání nových akcií se neuvádějí, neboť všechny Akcie mají být upsány jediným akcionářem. 4.Upsání všech Akcií bude nabídnuto určenému zájemci stávajícímu jedinému akcionáři společnosti ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, IČ 452 74 649, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, číslo vložky 1581, (dále též jen Zájemce). 5.Akcie je možno upsat ve lhůtě jednoho měsíce, která počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií dle § 479 ZoK Zájemci. Společnost je povinna odeslat návrh smlouvy o upsání akcií nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. 6.Zdůvodnění emisního kursu: Akcie upisuje Zájemce jako jediný akcionář společnosti, pročež je emisní kurs nastaven v nejnižší možné zákonné výši dle ustanovení § 247, odstavce 1 ZoK. zobrazit více skrýt více
 • 25. září 2014 : 7.Emisní kurs upsaných Akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (slovy jedenmilion korun českých) bude upsána 7.Emisní kurs upsaných Akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (slovy jedenmilion korun českých) bude upsána ...emisním kursem 1.000.000,-- Kč (slovy jedenmilion korun českých). 8.Emisní kurs upsaných Akcií bude splacen peněžitým vkladem takto: Celý emisní kurs upsaných Akcií je Zájemce jako upisovatel povinen splatit peněžitým vkladem nejpozději ve lhůtě jednoho měsíce ode dne upsání akcií, a to složením na účet společnosti číslo 35706011/0100 vedený u společnosti Komerční banka, a.s. zobrazit více skrýt více
 • 24. dubna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
 • 10. listopadu 2008 : Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti ŠKODA PRAHA a.s. rozhodl takto:Základní kapitál společnosti ŠKODA PRAHA a.s. ve výši 1.257.524.000,- Kč se snižuje o Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti ŠKODA PRAHA a.s. rozhodl takto:Základní kapitál společnosti ŠKODA PRAHA a.s. ve výši 1.257.524.000,- Kč se snižuje o... částku 1.161.952.176,- Kč na 95.571.824,- Kč.Důvodem a účelem snížení základního kapitálu je úhrada neuhrazené ztráty minulých let a dobrovolná tvorba rezervního fondu dle § 216a odst. 1 obchodního zákoníku v platném znění na úhradu budoucí ztráty.S částkou odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 1.161.952,176,- Kč bude naloženo takto:- částka 1.153.498.514,52 Kčbude použita na úhradu neuhrazené ztráty minulých let,- částka 8.453.661,48 Kč (jež nepřesahuje 10 % základního kapitálu) bude převedena do zákonného rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty.Snížení základního kapitálu (způsob) bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech akcií v souladu s § 213a obchodního zákoníku v platném znění z původní jmenovité hodnoty 1.000,- Kč na novou jmenovitou hodnotu 76,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 10. prosince 1990 : Údaje o zřízení společnosti:akciová společnost byla založena jednorázově podlezakladatelského plánu Ministerstva strojírenství aelektrotechniky ze dne 29.11.1990. Zakladatel součas Údaje o zřízení společnosti:akciová společnost byla založena jednorázově podlezakladatelského plánu Ministerstva strojírenství aelektrotechniky ze dne 29.11.1990. Zakladatel součas...něvypracoval stanovy a jmenoval orgány společnosti. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 25. září 2014 - 21. září 2016 : Počet členů dozorčí rady: 4
 • 25. září 2014 - 21. září 2016 : Počet členů statutárního orgánu: 5
 • 2. července 2014 - 25. září 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 5
 • 16. září 2005 - 13. prosince 2005 : Mimořádná valná hromada určuje, že hlavním akcionářem společnosti ŠKODA PRAHA a.s. je společnost ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, IČ 452 74 649, zapsaná v ... obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1581, která je vlastníkem akcií společnosti ŠKODA PRAHA a.s., a to 1 227 323 akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč každá, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 97,6 % jejího základního kapitálu. Skutečnost, že společnost ČEZ, a. s. je osobou vlastnící akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 97,6 % základního kapitálu, je osvědčena stavovým výpisem z účtu majitele vydaným Střediskem cenných papírů ke dni 8.8.2005 a rovněž výpisem z registru emitenta vydaným Střediskem cenných papírů k rozhodnému dni.Mimořádná valná hromada rozhoduje v souladu s ustanovením § 183i odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, o přechodu všech účastnických cenných papírů - akcií společnosti ŠKODA PRAHA a.s. ve vlastnictví ostatních akcionářů společnosti ŠKODA PRAHA a.s. na společnost ČEZ, a. s., a to za protiplnění, které na 1 akcii společnosti ŠKODA PRAHA a.s. o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč činí 352,- Kč.Přiměřenost výše protiplnění za jednu akcii je doložena znaleckým posudkem č. 66-1/2005 ze dne 19.7.2005, vypracovaným znaleckým ústavem TACOMA Consulting, a.s., se sídlem Praha 1, Olivova 2096/4, PSČ 110 00, IČ 639 98 581.Hlavní akcionář, společnost ČEZ, a. s. poskytne protiplnění vlastníkům vykoupených účastnických cenných papírů - akcii společnosti ŠKODA PRAHA a.s. či oprávněným zástavním věřitelům bez zbytečného odkladu ve lhůtě 60ti dnů po zápisu vlastnického práva na majetkovém účtu společnosti ČEZ, a. s. v příslušné evidenci cenných papírů v souladu s ustanovením § 183m obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
 • 1. října 2003 - 14. ledna 2004 : Mimořádná valná hromada konaná dne 10.9.20031) schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti ŠKODA PRAHA a.s. ("Společnost") z 557.524.000,- Kč o minimálně 700.000.000,- Kč s t... ím, že se připouští upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu do výše základního kapitálu maximálně 1.672.572.000,- Kč (tedy maximálně o částku 1.115.048.000,- Kč), za podmínek uvedených dále. Základní charakteristika emise pro obě upisovací kola, tj. pro upisování s využitím přednostního práva a pro upisování určitým zájemcem:Druh cenného papíru: Kmenová akcieEmitent : ŠKODA PRAHA a.s.Forma cenného papíru: na majitele (doručitele)Jmenovitá hodnota 1 akcie: 1.000,- KčPodoba cenného papíru: zaknihovanáPočet cenných papírů: minimálně 700.000 ks s připuštěním upisování do maximálně 1.115.048 ksRozsah a obsah práv: všechna akcionářská práva spojená s kmenovými akciemi ŠKODA PRAHA a.s. ve smyslu stanov ŠKODA PRAHA a.s. a právního řádu České republikyEmisní kurs: 1.000,- KčForma splacení: peněžitý vkladZpůsob upisování akciíI.koloPrvní kolo je určeno pro upisování akcií akcionáři Společnosti s využitím přednostního práva s tím, že upisovací nárok se vypočte z maximální výše zvýšení základního kapitálu.Předmět upisování:Druh cenného papíru: kmenová akcieEmitent: ŠKODA PRAHA a.s.Forma cenného papíru: na majitele (doručitele)Jmenovitá hodnota 1 akcie: 1.000,- KčPodoba cenného papíru: zaknihovanáPočet cenných papírů: minimálně 700.000 ks s připuštěním upisování do maximálně 1.115.048 ksRozsah a obsah práv: všechna akcionářská práva spojená s kmenovými akciemi ŠKODA PRAHA a.s. ve smyslu stanov ŠKODA PRAHA a.s. a právního řádu České republikyEmisní kurs: 1.000,-KčForma splacení: peněžitý vkladMísto a čas upisování: sídlo Společnosti, Milady Horákové 109, Praha 6, kancelář č. A332, kontaktní osoba Mgr. Petr Jirouš, každý pracovní den od 10.00 hod. do 15.00 hod.Lhůta pro upisování a způsob oznámení počátku běhu lhůty: po dobu 14 dnů, přičemž lhůta pro upisování začne běžet druhým pracovním dnem po zveřejnění infornace o přednostním právu dle § 204a odst. 2 písm. a) obchodního zákoníku v Obchodním věstníku, uveřejnění této informace v Hospodářských novinách a oznámení této informace vyvěšením v sídle Společnosti s tím, že lhůta počíná běžet od posledního data splnění oznamovací povinnosti.Upisovací nárok: na 1 dosavadní akcii Společnosti lze upsat 2 nové akcie SpolečnostiRozhodný den: Upisování v prvním kole se mohou účastnit výlučně osoby, které v rozhodný den, tj. v první den lhůty pro upisování, budou akcionáři Společnosti dle evidence Střediska cenných papírů. Společnost za účelem technického zabezpečení upisování akcií pozastaví převody akcií Společnosti nejdéle na šest dní přede dnem zahájení upisování a v den zahájení upisování.V případě, že akcionář převedl v souladu s § 204a odst. 3 obchodního zákoníku své přednostní právo na upisování akcií, prokáže se osoba, která takovýmto způsobem nabyla právo na přednostní upisování akcií stejným způsobem, jakým se prokazuje akcionář na valné hromadě Společnosti, přičemž je dále povinna Společnosti předat (i) příslušnou smlouvu, kterou došlo k převodu přednostního práva, s ověřenými podpisy všech účastníků smlouvy, a pokud je převádějícím akcionářem právnická osoba, (ii) dokumenty týkají cí se převádějícího akcionáře, které by jinak musel takový akcionář při úpisu v souladu s podmínkami zde uvedenými předkládat. V případě, že se k úpisu samostatně dostaví jak akcionář (původní držitel přednostního práva), tak nabyvatel tohoto práva a oba požádají o umožnění upisování akcií, je v případě kolize platný úpis, který byl proveden dříve, až do doby, než rozhodne soud jinak.Úhrada emisního kursu:Upisovatel musí uhradit emisní kurs jím upsaných akcií tak, aby úhrada byla připsána na účet Společnosti č. 94-1056690287/0100 vedený u Komerční banky, a.s., s účetním datem nejpozději posledního dne lhůty pro upisování. Upisovatel - fyzická osoba uvede jako variabilní symbol své rodné číslo, upisovatel - právnická osoba uvede jako variabilní symbol své identifikační číslo.II.koloDruhé kolo upisování je určeno pro určitého zájemce, kterým je společnost ČEZ, a.s., se sídlem Duhová 2/1444, Praha 4, IČ: 45274649 ("ČEZ").Předmět upisování:Druh cenného papíru: kmenová akcieEmitent: ŠKODA PRAHA a.s.Forma cenného papíru: na majitele (doručitele)Jmenovitá hodnota 1 akcie: 1.000,- KčPodobs cenného papíru: zaknihovanáPočet cenných papírů: akcie, které nebyly upsány s využitím přednostního práva v rámci prvního kola upisování, a akcie, jejichž úpis v rámci prvního kola byl neúčinnýRozsah a obsah práv: všechna akcionářská práva spojená s kmenovými akciemi ŠKODA PRAHA a.s. ve smyslu stanov ŠKODA PRAHA a.s. a právního řádu České republikyEmisní kurs: 1.000,- KčForma splacení: peněžitý vkladMísto a čas upisování: sídlo Společnosti, Milady Horákové 109, Praha 6, kancelář č. A332, kontaktní osoba Mgr. Petr Jirouš, každý pracovní den od 10.00 hod. do 15.00 hod. Určitý zájemce oznámí termín, kdy se dostaví do sídla Společnosti, kontaktní osobě telefonicky na číslo 233 325 179.Lhůta pro upisování a způsob oznámení počátku běhu lhůty:po dobu 14 dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií, který bude určitému zájemci písemně zaslán do jeho sídla nejpozději do 5 dnů od uplynutí lhůty pro upisování akcií s využitím přednostního práva v rámci prvního kola upisování. Návrhy smlouvy o úpisu budou podepsány osobami oprávněnými jednat jménem Společnosti - podpisy budou úředně ověřeny. Určitý zájemce je v případě akceptace povinen doručit akceptované návrhy (tj. smlouvy řádně podepsané osobami oprávněnými jednat jménem určitého zájemce s tím, že podpisy budou úředně ověřeny) Společnosti nejpozději v poslední den lhůty pro upisování.Úhrada emisního kursu a pravidla pro uzavření smlouvy o započtení:formou započtení pohledávky ČEZ za Společností ve výši 700.000.000,- Kč, vzniklé na základě dohody o narovnání uzavřené dne 16.6.2003 mezi ČEZ a Společností ("Dohoda"), proti pohledávce Společnosti za ČEZ na splacení emisního kursu. Návrh smlouvy o započtení bude určitému zájemci zaslán spolu s návrhem smlouvy o úpisu akcií. Návrhy smlouvy o započtení budou podepsány osobami oprávněnými jednat jménem Společnosti - podpisy budou úředně ověřeny. Určitý zájemce je v případě akceptace povinen doručit akceptované návrhy (tj. smlouvy řádně podepsané osobami oprávněnými jednat jménem utčitého zájemce s tím, že podpisy budou úředně ověřeny) Společnosti nejpozději v poslední den lhůty pro upisování.Další náležitosti upisování platné pro obě kola upisování, pokud není uvedeno jinak:Pro účely upisování v rámci obou kol upisování se jednotliví upisovatelé prokazují způsobem uvedeným v článku 38, odst. 3, písm. i) stanov Společnosti.Upisovatel při úpisu Společnosti sdělí číslo svého účtu majitele cenných papírů ve Středisku cenných papírů, případně předloží kopii výpisu z tohoto účtu.Důvody návrhu na vyslovení souhlasu se započtením pohledávek a důvody zvýšení základního kapitálu navrhovaným způsobem:(a) Naplnění procesu stabilizace a restrukturalizace Společnosti a strategie rozvoje Společnosti, kterou schválila valná hromada Společnosti konaná dne 30.6.2003, jejichž cílem je (i) celková stabilizace Společnosti jak po ekonomické (finanční), tak právní stránce, (ii) vypořádání se s riziky vyplývajícími z podnikatelské minulosti Společnosti, zejména rizik vyplývajících z nároků uplatněných vůči Společnosti ČEZ způsobem dohodnutým v Dohodě, a (iii) takové finanční posílení, které umožní další rozvoj Společnosti a jejích podnikatelských aktivit.(b) Povinnost splnit závazky z Dohody, jejichž splnění umožní (i) dořešení nejrizikovějších aspektů podnikatelské minulosti Společnosti a posílení základního kapitálu Společnosti, aniž by Společnost musela poskytnout vlastní finanční prostředky, a (i) aktivní budoucí spolupráci mezi Společností a určitým zájemcem, která je riziky z podnikatelské minulosti Společnosti ohrožena.(2) schvaluje, aby nově vydávané akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva nebo jejichž úpis v rámci prvního kola upisování bude neúčinný, byly upsány určitým zájemcem - společností ČEZ blíže definovanou výše.(3) připouští započtení pohledávky ČEZ za Společností ve výši 700.000.000,- Kč vzniklé na základě dohody o narovnání uzavřené dne 16.6.2003 mezi ČEZ a Společností, proti pohledávce Společnosti za ČEZ na splacení emisního kursu.(4) pověřuje představenstvo Společnosti, aby ve smyslu ustanovení §203 odst. 2 písm. i) rozhodlo o konečné částce zvýšení základního kapitálu Společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 30. července 1996 - 20. května 1999 : Dne 5.8.1993 byla pod sp.zn. Po 269/Z Obvodním soudem Bratislava1 zapsána organizační složka pod obchodním jménem ŠKODA PRAHA,a.s. - organizačná zložka Mochovce se sídlem Mochovce,... Elektráreň. Vedoucím organizační složky je Ing. FrantišekPoukar, bytem Třebíč, Švabinského 1239, dlouhodobý pobytve Slovenské republice Levice, kpt.Nálepku 3011/5. zobrazit více skrýt více
 • 16. listopadu 1993 - 30. července 1996 : Dne 5.8.1993 byla pod sp.zn. Po 269/Z Obvodním soudem Bratislava1 zapsána organizační složka pod obchodním jménem ŠKODA PRAHA,a.s. - organizačná zložka Mochovce se sídlem Mochovce,... Elektráreň. Vedoucím organizační složky je Ing. FrantišekPoukar, bytem Třebíč, Švabinského 1239. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů