Základní údaje

Historické adresy

24.7.1998 - 13.3.2003 České Budějovice, Mánesova 3, PSČ 37067
20.4.1993 - 24.7.1998 České Budějovice, Průmyslová 2a, PSČ 37067
29.12.1990 - 20.4.1993 České Budějovice

00130036

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1993 - 13.3.2003

077-00130036

Datum vzniku

29. prosince 1990

Datum zániku v obchodním rejstříku

13. března 2003

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

13. března 2003

Historické názvy

20.4.1993 - 13.3.2003

Gama,akciová společnost České Budějovice

29.12.1990 - 20.4.1993

Gama,akciová společnost České Budějovice, v cizích jazycích:Gama,CompanyLimited, Gma, Akciengesselschaft, Gama, Societeé Anonyme, Gama, Socieda

Soud

Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 35

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

19.10.2000 - 13.3.2003

150 000 000 Kč

2.7.1997 - 19.10.2000

294 438 000 Kč

20.4.1993 - 2.7.1997

249 438 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 13. března 2003 - 13. března 2003 : I. Obchodní společnost Gama, akciová společnost ČeskéBudějovice, se sídlem České Budějovice, Mánesova 3, PSČ 370 67,IČ 00 13 00 36 zanikla převodem jmění na hlavního (jediného)akc... ionáře, a to obchodní společnost GAMA GROUP a.s., se sídlemČeské Budějovice, Mánesova 3/11, PSČ 370 67, IČ 45 79 74 63,zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v ČeskýchBudějovicích v oddílu B vložce 1286.II. Z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v ČeskýchBudějovicích, oddílu B, vložky 35 se v y m a z á v áobchodní společnost Gama, akciová společnost České Budějovice,se sídlem České Budějovice, Mánesova 3, PSČ 370 67, IČ 00 13 0036 včetně všech ostatních zapsaných skutečností. zobrazit více skrýt více
 • 17. srpna 1999 - 13. března 2003 : Základní jmění je splaceno.
 • 14. května 1996 - 13. března 2003 : Mimořádná valná hromada konaná dne 16.1.1996 přijala změnystanov spolenčosti - úplné znění stanov tvoří přílohu notářskéhozápisu pořízeního o průběhu této valné hromady.
 • 29. prosince 1990 - 13. března 2003 : Akciová společnost byla založena jednorázově rozhodnutímministerstva průmyslu České republiky č. 530/1990 ze dne27.12.1990, jímž byl v souladu s ustanivením § 32 zákona č.111/1990 ... Sb. o státním podniku, zrušen bez likvidace dnem30.12.1990 státní podnik Gama se sídlem v Českých Budějovicích ajeho celý hmotný majetek vložen dnem 31.12.1990 do akciovéspolečnosti s obchodním názvem Gama, a.s., České Budějovice, sesídlem v Českých Budějovicích.Zakladatelský plán a stanovy založené akciové společnosti bylypřiloženy. zobrazit více skrýt více
 • 29. prosince 1990 - 13. března 2003 : Základní kapitál je vytvořen nepeněžitým vkladem ohodnocenýmsoudním znalcem.
 • 26. července 2000 - 19. října 2000 : Mimořádná valná hromada společnosti rozhodla dne 20. července2000 o snížení základního jmění společnosti takto:Usnesením valné hromady se snižuje zákadní jmění v rozsahujmenovitých... hodnota akcií, které budou vzaty z oběhu. Bude-lispolečnost v den uveřejnění veřejného návrhu smlouvy o koupiakcií za účelem jejich vzetí z oběhu mít ve svém majetku vlastníakcie nebo zatímní listy, použije je také ke snížení základníhojmění. Důvodem snížení základního jmění je plnění akcionářůmspolečnosti. Způsobem snížení základního jmění bude návrhakcionářům na úplatné vzetí akcií z oběhu veřejným návrhemsmlouvy o koupi akcií za účelem jejich vzetí z oběhu. Výšeúplaty bude v návrhu akcionářům stanovena na 1.150,-Kč, slovyjedentisícstopadesát korun českých za jednu akcii. Lhůta propředložení listinných akcií bude činit 30 dní po dni zápisu výšezákladního jmění do obchodního rejstříku a lhůta splatnostikupní ceny bude činit 15 dní po předložení listinných akcií. zobrazit více skrýt více
 • 21. února 1997 - 17. srpna 1999 : Záladní jmění je spalceno.
 • 23. října 1996 - 17. srpna 1999 : Zapisuje se usnesení mimořádné valné hromady o zvýšenízákladního jmění o 45,000.000,-Kč úpisem 45 000 kmenovýchzaknihovaných akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě1.000,-K... č. Základní jmění bude upsáním akcií zvýšeno z249,438.000,-Kč na 294,439.000,-Kč. zobrazit více skrýt více
 • 20. dubna 1993 - 17. října 1995 : a vlastnoruční podpis předseda představenstva nebo v jehonepřítomnosti místopředseda představenstva spolu s dalšímčlenem představenstva.
 • 20. dubna 1993 - 17. října 1995 : Společnost zastupuje představenstvo, které je jejím sta-tutárním orgánem. Výkonem svých práv může pověřit dalšíorgány společnosti a jiné osoby.Jiní pracovníci nebo funkcionáři spol... ečnosti jsou opráv-něni jménem společnosti jednat a za ni podepisovat jenje-li to nutné ke splnění jim uložených pracovních úkolův případech, kdy je to stanovené ve vnitřních předpisechspolečnosti, nebo je to v hospodářském styku obvyklé.Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému,nebo napsanému názvu společnosti připojí své jméno zobrazit více skrýt více
 • 29. prosince 1990 - 20. dubna 1993 : Výše základního kapitálu společnosti činí 223,500.000,- Kčs,slovy dvěstědvacettřimilionypětsettisíc korun čsl.
 • 29. prosince 1990 - 20. dubna 1993 : Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebonapsanému názvu společnosti připojí své jméno a vlastnoručnípodpis předseda představenstva nebo v jeho nepřítomnostimís... topředseda představenstva spolu s dalším členem představenstvanebo ředitelem společnosti, popřípadě jiná oprávněná osoba. zobrazit více skrýt více
 • 29. prosince 1990 - 20. dubna 1993 : Zastupování a podepisování:Společnost zastupuje představenstvo, které je jejím statutárnímorgánem.Výkonem svých práv může pověřit další orgány společnosti a jinéosoby.Jiní pracovní... ci nebo funkcionáři společnosti jsou oprávněnijménem společnosti jednat a za ni se podepisovat jen je-li tonutné ke splnění jim uložených pracovních úkolů v případech, kdyje to stanovené ve vnitřních předpisech společnosti nebo je to vhospodářském styku obvyklé. zobrazit více skrýt více
 • 29. prosince 1990 - 20. dubna 1993 : Počet, forma a jmenovitá hodnota akcií:Je vydáno 22.350 kusů akcií znějící na jméno, přičemž jmenovitáhodnota každé z nich činí 10.000,- Kčs.Výhradním majitelem akcií je čsl. stát ... zastoupený Ministerstvemprůmyslu České republiky. zobrazit více skrýt více
posunout dolů