Trendy

478 217 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

5 184 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

449 583 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

750

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 19.3.2015 Zborovská 823/65, 741 01 Nový Jičín

Historické adresy

9.11.2011 - 19.3.2015 Nový Jičín, Zborovská 823, PSČ 74101
20.12.2001 - 9.11.2011 Zborovská č.p. 823, 741 11 Nový Jičín
26.5.1999 - 20.12.2001 Zborovská 65, 741 11 Nový Jičín
10.6.1997 - 26.5.1999 Nový Jičín, Zborovská 65, 741 11 Nový Jičín
2.4.1993 - 10.6.1997 Nový Jičín, Zborovská 65
29.12.1990 - 2.4.1993 Nový Jičín

00013226

DIČ

od 1.1.1993

CZ00013226

Datová schránka

y9rvvd6

Historické názvy

2.4.1993 - 20.12.2001

TONAK, akciová společnost

29.12.1990 - 2.4.1993

TONAK a.s. /anglicky, německy, španělsky, italsky, rusky - viz ostatní skutečnosti/

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 110

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 8.1.2010

192 917 115 Kč

Historické jmění

21.5.2009 - 8.1.2010

162 917 100 Kč

6.12.1995 - 21.5.2009

362 038 000 Kč

2.4.1993 - 6.12.1995

329 125 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Nový Jičín

Bankovní účty

zvěřejněno 5.6.2013

CZ1303001760300809084093

... více účtů (celkem 8) najdete zde

Provozovny

od 7.3.2018

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • U Hellady 697/4, 140 00, Praha 4 - Michle

... více provozoven (celkem 9) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 20. července 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 22. října 2009 : Usnesením mimořádné valné hromady společnosti ze dne 15.10.2009 bylo rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií peněžitými vklady s využitím přednost Usnesením mimořádné valné hromady společnosti ze dne 15.10.2009 bylo rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií peněžitými vklady s využitím přednost...ního práva akcionářů na základě veřejné nabídky k úpisu akcií. Důvodem zvýšení základního kapitálu je získání dalšího kapitálu za účelem snížení úvěrového zatížení akciové společnosti. Základní kapitál se zvyšuje o částku 30.000.015,-Kč (slovy: třicetmiliónůpatnáctkorunčeských) ze stávající výše základního kapitálu 162.917.100,-Kč na novou výši 192.917.115,-Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Nově upsané akcie budou téhož druhu, stejné formy a podoby jako akcie dříve upsané a budou s nimi spojena veškerá práva podle platných stanov společnosti.Počet nově upsaných kmenových akcií, znějících na majitele majících charakter zaknihovaného cenného papíru činí 666.667 ks. Jmenovitá hodnota nově upsaných akcií činí 45,-Kč na jednu akcii. Emisní kurz nových akcií je stanoven ve výši jmenovité hodnoty akcie, tj. 45,-Kč.Úpis s emisním ážiem se nepřipouští. Dosavadní akcionáři mají přednostní právo na úpis akcií v rozsahu jejich podílů na základním kapitálu společnosti tak, že na jednu dosavadní akcii ve jmenovité hodnotě 45,-Kč připadá podíl ve výši 18.41428% (666.667/3.620.380) na jedné nové akcii o jmenovité hodnotě 45,-Kč, přičemž upisovat lze pouze celé akcie. Úpis akcií bude realizován ve dvou kolech. 1.kolo proběhne v době od 10.11. do 30.11.2009. 2.kolo proběhne v době od 1.12. do 15.12. 2009.Prvního kola se zúčastní pouze stávající akcionáři za účelem využití svého přednostního práva.Ve druhém kole budou akcie, které nebyly upsány s využitím přednostního práva, nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, kterým je společnost STARK B.V., se sídlem na adrese Fred. Roeskestraat 123, 1076 EE Amsterdam, Nizozemsko. Místem pro upisování akcií v obou kolech je sídlo akciové společnosti TONAK a.s., na adrese Zborovská č.p. 823, 741 11 Nový Jičín - každý pracovní den v době od 8.00 hod do 15.00 hod.Emisní kurz upisovaných akcií je upisovatel povinen v rozsahu 100% splatit bezodkladně po upsání akcií, nejpozději do 30.11.2009, resp. do pěti dnů od podpisu smlouvy o upsání akcií, pokud jde o předem určeného zájemce, a to na zvláštní účet č. 2102538142/2700 k tomuto účelu akciovou společností zřízený a vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., přičemž splacením emisního kurzu se rozumí datum připsání příslušné částky na shora uvedený účet.Upisování bude provedeno na základě veřejné nabídky k úpisu akcií zveřejněné způsobem určeným pro svolávání valné hromady, tedy zveřejněním v Obchodním věstníku a v internetovém deníku Kurzy.cz.Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva akcionářů je první den lhůty pro upisování. K upsání akcií dojde zápisem do listiny upisovatelů v sídle společnosti. Upisovatel, který se nemůže osobně dostavit, může zmocnit jinou osobu, aby za něj zápis provedla. Plná moc musí být přiložena k listině upisovatele, přičemž podpis upisovatele (zmocnitele) musí být úředně ověřen. Upisovatel - předem určený zájemce - je povinen splatit emisní kurz do pěti dnů od uzavření smlouvy sepsané podle náležitostí stanovených § 205 obch. zák., kterou mu společnost k rukám pověřeného zástupce doručí dne 1.12.2009. Jinak je upsání akcií neúčinné. zobrazit více skrýt více
 • 21. května 2009 : Usnesením valné hromady společnosti ze dne 18.3.2009 bylo rozhodnuto o snížení základního kapitálu společnosti z důvodu úhrady ztrát z předchozích let a převodu do rezervního fondu Usnesením valné hromady společnosti ze dne 18.3.2009 bylo rozhodnuto o snížení základního kapitálu společnosti z důvodu úhrady ztrát z předchozích let a převodu do rezervního fondu... na úhradu budoucí ztráty z částky 362.038.000,-- Kč na částku 162.917.100,-- Kč, a to snížením jmenovité hodnoty akcií z původní hodnoty 100,-- Kč na jmenovitou hodnotu 45,-- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 6. listopadu 2002 : Dne 28.3.2002 byla uzavřena smlouva o prodeji části podniku"Energetika - výtopna TONAK" mezi TONAK a.s., se sídlemZborovská čp. 823, 741 11 Nový Jičín, zaps. u Krajského soudu vOst Dne 28.3.2002 byla uzavřena smlouva o prodeji části podniku"Energetika - výtopna TONAK" mezi TONAK a.s., se sídlemZborovská čp. 823, 741 11 Nový Jičín, zaps. u Krajského soudu vOst...ravě, oddíl B, vložka 110, IČ: 00013226 jako prodávajícím aDalkia Morava, a.s., se sídlem Ostrava, 28. října 3123/152, PSČ709 74, zaps. u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 318,IČ: 45193410 jako kupujícím, smlouva nabyla účinnosti dne1.4.2002. zobrazit více skrýt více
 • 29. prosince 1990 : Způsob založení:Akciová společnost byla založena jednorázově na základěustanovení § 25 zák. č. 104/90 Sb., zakladatelského pláná z 31.12. 1990 a přijatých stanov.

Historické ostatní skutečnosti

 • 22. července 2014 - 19. března 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 3Počet členů dozorčí rady: 3
 • 6. dubna 1993 - 20. prosince 2001 : Obchodní jméno společnosti:v jazyce anglickém : TONAK, Public Limited Company (PLC)v jazyce německém : TONAK, Aktiengesellschaft (AG)v jazyce francouzském: TONAK, Société Anon... yme (S.A.)v jazyce italském : TONAK, Sociedad Anonima (S.p.a.)v jazyce ruském : TONAK, akcioněrnoe obščestvo (a.o.)v jazyce španělském : TONAK, Sociedad Ananyma (S.a.) zobrazit více skrýt více
 • 29. prosince 1990 - 25. října 1994 : P o d e p i s o v á n í :Podepisování představenstva za společnost se děje tak, že kvytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpispředseda představenstva, popřípa... dě místopředseda v doběnepřítomnosti předsedy a jeden člen představenstva nebo dvačlenové představenstva v případě nepřítomnosti předsedy amístopředsedy. zobrazit více skrýt více
 • 29. prosince 1990 - 2. dubna 1993 : Základní kapitál společnosti činí:221 564 tis. Kčs, bude vydáno 22 156 akcií, přičemž jmenovitáhodnota každé z nich bude 10 000,-- Kčs, akcie společnosti znějína jméno.
 • 29. prosince 1990 - 2. dubna 1993 : ad/ Název společnosti:aglicky: TONAK, Company Limited.německy: TONAK, Aktiengesellschaft.španělsky: TONAK, Sociedad Anonima.italsky: TONAK, Azione Anonimo.rusky: TONAK, Acioněrnoje... obščestvo. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů