Základní údaje

Sídlo

od 12.6.2007 Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15057

Historické adresy

13.2.2002 - 12.6.2007 Praha 1-Nové Město, Na Příkopě 854/14, PSČ 11520
21.12.1964 - 13.2.2002 Praha 1-Nové Město, Na Příkopě 14

Adresa z obchodního rejstříku

od 18.12.2013 Radlická 333/150, Radlice, 150 00 Praha 5

00001350

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1993 - 31.12.2008

CZ00001350

Datum vzniku

21. prosince 1964

Datová schránka

8qvdk3s

Historické názvy

9.1.1998 - 13.2.2002

Československá obchodní banka, a.s.

11.10.1995 - 9.1.1998

Československá obchodní banka, akciová společnost

28.12.1990 - 11.10.1995

Československá obchodní banka, akciová společnost, slovensky: Československá obchodná banka, akciová spoločnost'

21.12.1964 - 28.12.1990

Československá obchodní banka, akciová společnost, slovensky: Československá obchodná banka, účastinná spoločnost'

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: BXXXVI 46

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 21.12.2015

5 855 000 040 Kč

Historické jmění

23.7.2013 - 21.12.2015

5 855 000 020 Kč

19.12.2007 - 23.7.2013

5 855 000 000 Kč

9.1.1998 - 19.12.2007

5 105 000 000 Kč

16.3.1994 - 9.1.1998

5 105 000 000 Kč

28.12.1990 - 16.3.1994

1 050 000 000 Kč

6.7.1979 - 28.12.1990

1 000 000 000 Kč

20.9.1967 - 6.7.1979

700 000 000 Kč

21.12.1964 - 20.9.1967

500 000 000 Kč

Registrace u ČNB

Ano (reg.č.: 038614VPZ) ( zobrazit podrobnosti )

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 1. prosince 2017 : V důsledku vnitrostátní fúze sloučením společnosti Československá obchodní banka, a. s., IČO: 000 01 350, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15057, zapsané v obchodním rejstř V důsledku vnitrostátní fúze sloučením společnosti Československá obchodní banka, a. s., IČO: 000 01 350, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15057, zapsané v obchodním rejstř...íku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl BXXXVI, vložka 46, jako nástupnické společnosti, společnosti Patria Online, a.s., IČO: 618 59 273, se sídlem Jungmannova 745/24, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2804, jako zanikající společnosti a společnosti Centrum Radlická a.s., IČO: 267 60 401, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15057, jako zanikající společnosti, došlo k zániku společnosti Patria Online, a.s. a společnosti Centrum Radlická a.s. a k přechodu jejich jmění na společnost Československá obchodní banka, a. s. zobrazit více skrýt více
 • 12. června 2017 : Počet členů statutárního orgánu: 8
 • 22. února 2016 : Československá obchodní banka, a. s., odkoupila na základě smlouvy o prodeji části obchodního závodu ze dne 22. prosince 2015 s účinností ke dni 31. prosince 2015 od KBC Group NV, Československá obchodní banka, a. s., odkoupila na základě smlouvy o prodeji části obchodního závodu ze dne 22. prosince 2015 s účinností ke dni 31. prosince 2015 od KBC Group NV, ...se sídlem Havenlaan 2, 1080 Brusel, Belgické království, registrační číslo právnické osoby 0403.227.515, část odštěpného závodu KBC Group NV Czech Branch, organizační složka, se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO 285 16 869, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 64399. zobrazit více skrýt více
 • 12. srpna 2014 : Počet členů dozorčí rady: 6
 • 17. února 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech.
 • 4. června 2001 : Československá obchodní banka, a.s. odkoupila na základě smlouvyo prodeji podniku ze dne 19. června 2000 od Investiční aPoštovní banky, a.s. se sídlem Senovážné náměstí 32, Praha 1 Československá obchodní banka, a.s. odkoupila na základě smlouvyo prodeji podniku ze dne 19. června 2000 od Investiční aPoštovní banky, a.s. se sídlem Senovážné náměstí 32, Praha 1..., IČ45316619 (dále jen "IPB") celý podnik IPB, který představujesoubor věcí, práv a jiných majetkových hodnot, které patří IPB aslouží k provozování podniku IPB nebo vzhledem ke své povazemají tomuto účelu sloužit. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 22. února 2016 - 12. června 2017 : Počet členů statutárního orgánu: 6
 • 21. prosince 2015 - 22. února 2016 : Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 16.12.2015 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto:1.Základní kapitál společnosti, který byl v plné výši splacen, se zvyšuje o částk... u 20,- Kč (dvacet korun českých), tedy z dosavadní výše základního kapitálu 5.855.000.020,- Kč (pět miliard osm set padesát pět milionů a dvacet korun českých) na novou výši základního kapitálu 5.855.000.040,- Kč (pět miliard osm set padesát pět milionů a čtyřicet korun českých). Upisování nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2.Zvýšení základního kapitálu bude provedeno bez veřejné nabídky akcií úpisem 1 (jednoho) kusu nové kmenové akcie na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 20,- Kč (dvacet korun českých), jejíž emisní kurs bude splácen peněžitým vkladem. Nová akcie společnosti nebude obchodována na evropském regulovaném trhu.3.Novou akcii, představující celý rozsah zvyšovaného základního kapitálu, upíše na základě smlouvy o upsání akcie jediný akcionář - obchodní společnost KBC Bank NV se sídlem Havenlaan 2, 1080 Sint Jans Molenbeek, Brusel, Belgické království, společnost zapsaná v databázi firem pod číslem 0462.920.226. Z tohoto důvodu se údaje pro využití přednostního práva akcionářů dle ust. § 475 písm. c) zákona o obchodních korporacích ve smyslu ust. § 485 odst. 2 zákona o obchodních korporacích neuvádí.4.Emisní kurs nově upisované akcie o jmenovité hodnotě 20,- Kč (dvacet korun českých) bude činit 5.420.000.000,- Kč (pět miliard čtyři sta dvacet milionů korun českých).5.Lhůta pro upsání nové akcie činí 15 (patnáct) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcie jedinému akcionáři.6.Lhůta pro splacení emisního kursu upsaných akcií činí 15 (patnáct) dnů ode dne upsání akcií.7.Emisní kurs upsané akcie splácený peněžitým vkladem bude splacen na bankovní účet společnosti vedený u Československé obchodní banky, a.s., číslo účtu: 188093797/0300, IBAN CZ1403000000000188093797.8.Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají v souvislosti se zvýšením základního kapitálu beze změny.9.Představenstvo je povinno zaslat jedinému akcionáři na adresu jeho sídla do 5 (pěti) dnů ode dne tohoto rozhodnutí návrh smlouvy o upsání akcie s uvedením počátku a konce běhu lhůty pro úpis akcie a s výší emisního kurzu.10.Představenstvo je povinno podat bez zbytečného odkladu po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku příkaz k vydání akcie v evidenci zaknihovaných cenných papírů a jejího vydání na majetkový účet jediného akcionáře. zobrazit více skrýt více
 • 12. srpna 2014 - 22. února 2016 : Počet členů statutárního orgánu: 8
 • 9. června 2014 - 12. srpna 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 8
 • 15. července 2013 - 23. července 2013 : Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 11. července 2013 o zvýšení základního kapitálu takto:Základní kapitál společnosti Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Praha 5, ... Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČ 000 01 350, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl BXXXVI, vložka 46 (dále jen „ČSOB”), se zvyšuje z dosavadní výše 5.855.000.000,- Kč (pět miliard osm set padesát pět milionů korun českých) o částku 20,- Kč (dvacet korun českých) na novou výši 5.855.000.020,- Kč (pět miliard osm set padesát pět milionů dvacet korun českých), přičemž: (i) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním jedné nové kmenové akcie na majitele, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě 20,- Kč (dvacet korun českých), (ii) emisní kurs nové akcie bude 8.000.000.000,- Kč (osm miliard korun českých) s tím, že emisní ážio akcie bude 7.999.999.980,- Kč (sedm miliard devět set devadesát devět milionů devět set devadesát devět tisíc devět set osmdesát korun českých) (dále jen “Akcie”), (iii) Akcie může být upsána výlučně peněžitým vkladem, (iv) Akcie nebude upisována s využitím přednostního práva v souladu s § 204a zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku (dále jen “ObchZ), neboť se jediný akcionář vzdal svého přednostního práva před tímto rozhodnutím, (v) KBC Bank N.V. jako předem určený zájemce upíše Akcii ve smlouvě o upsání akcie uzavřené s ČSOB. Tato smlouva bude uzavřena v sídle ČSOB v pracovních dnech v době od 09:00 do 17:00. Lhůta pro upsání nových akcií činí 30 (třicet) dní ode dne doručení jejího návrhu představenstvem ČSOB, (vi) v případě, že KBC Bank N.V. neupíše nabídnutou Akcii, je upsání Akcie dle ustanovení § 167 ObchZ neúčinné, (vii) upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, (viii) upisování před zápisem rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku je možné za podmínek stanovených v § 203 odst. 4. ObchZ. KBC Bank N.V. jako předem určený zájemce je povinna splatit emisní kurs nově upsané akcie do 15 (patnácti) kalendářních dnů ode dne jejího upsání, na zvláštní účet č. 0024469380/2100, vedený u společnosti Hypoteční banka, a.s. zobrazit více skrýt více
 • 9. ledna 1998 - 24. ledna 2011 : Převody akcií na jméno podléhají schválení dozorčí radyspolečnosti.
 • 14. prosince 2007 - 19. prosince 2007 : Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 750.000.000,- Kč (sedm set padesát milionů korun českých) z částky 5.105.000.000,- Kč (pět miliard jedno sto pět milionů kor... un českých) na částku 5.855.000.000,- Kč (pět miliard osm set padesát pět milionů korun českých) za následujících podmínek:------------------------------------------------ upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští,--- akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se jediný akcionář vzdal svého přednostního práva před tímto rozhodnutím, ---------------------------------------------------------------------------------------- zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 750.000 ks (sedmi set padesáti tisíci kusů) nových kmenových akcií na jméno, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) každá,---------------------------------------------- všechny akcie budou upsány ve smlouvě o upsání akcií uzavřené mezi předem určeným zájemcem - jediným akcionářem společnosti, tj. společností KBC Bank N.V. a společností Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČ 000 01 350. Smlouva bude uzavřena v sídle společnosti Československá obchodní banka, a. s. do 4 (čtyř) kalendářních měsíců ode dne doručení výzvy představenstva společnosti k jejímu uzavření předem určenému zájemci - jedinému akcionáři, jejíž přílohou bude text smlouvy o upsání akcií navržený společností. Emisní kurz každé akcie, která má být na základě tohoto rozhodnutí předem určeným zájemcem - jediným akcionářem upsána, činí 8.000,- Kč (osm tisíc korun českých), ------- předem určený zájemce - jediný akcionář je povinen splatit emisní kurz všech nově upsaných akcií do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne jejich upsání. Emisní kurz upsaných akcií bude předem určeným zájemcem - jediným akcionářem splacen výhradně peněžitým vkladem na zvláštní účet zřízený společností za tímto účelem, č. účtu 14909223/2100.--------------------------------------------------------------------------------------- zobrazit více skrýt více
 • 30. dubna 2007 - 12. června 2007 : Rozhodnutí mimořádné valné hromady společnosti Československá obchodní banka, a. s., konané dne 20.4.2007 v 14:00 hod v konferenčním sále Hotelu Palace v Praze 1, Panská 12:1. Rozh... odnutí o výkupu účastnických cenných papírů společnostiMimořádná valná hromada společnosti schvaluje podle § 183i a násl. zákona č. 513/1991Sb. obchodní zákoník v platném znění (dále jen "obchodní zákoník") přechod vlastnického práva ke všem akciím vydaným společností, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře, kterým je KBC Bank, N.V., se sídlem na adrese Havenlaan 2, 1080 Brusel, Belgie, na hlavního akcionáře s tím, že k přechodu vlastnického práva dochází uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku v souladu s § 183l odst. 3 obchodního zákoníku.2. Určení hlavního akcionáře a údaje osvědčující, že tento akcionář je hlavním akcionářemHlavním akcionářem společnosti Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Praha 1-Nové Město, Na Příkopě 854/14, PSČ 115 20, IČ 000 01 350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl BXXXVI, vložka 46 (dále jen "společnost") je společnost KBC Bank, N.V., se sídlem na adrese Havenlaan 2, 1080 Brusel, Belgie (dále jen "hlavní akcionář"), která vlastní akcie společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této mimořádné valné hromady přesahuje 90% podíl na základním kapitálu společnosti.Vlastnické právo hlavního akcionáře k 5.031.858 akciím společnosti je doloženo výpisem z účtu majitele zaknihovaných cenných papírů z evidence majitelů zaknihovaných cenných papírů vedené Střediskem cenných papírů vyhotoveného ke dni 13.dubna 2007. Vlastnické právo hlavního akcionáře k 5.031.858 akciím společnosti bylo též osvědčeno prostřednictvím výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro společnost Střediskem cenných papírů vyhotoveného ke dni 13.dubna 2007.Hlavní akcionář překročil 90%ní podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti dne 20. prosince 2006, kdy došlo k vypořádání převodu 381.365 akcií společnosti z Evropské banky pro obnovu a rozvoj, s ústředím sídlícím na adrese One Exchange Square, EC2A 2JN, Londýn, Velká Británie, na hlavního akcionáře. Hlavní akcionář požádal představenstvo společnosti o svolání valné hromady podle §183i odst. 1 obchodního zákoníku dne 14. března 2007, z čehož vyplývá, že uplatnil právo uvedené v §183i odst. 1 obchodního zákoníku ve lhůtě 3 měsíců od nabytí rozhodného podílu v souladu s ustanovením §183n odst. 3 obchodního zákoníku.Ze všech výše uvedených skutečností vyplývá, že hlavní akcionář je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu podle §183i a násl. obchodního zákoníku.3. Výše protiplnění a znaleckého posudkuHlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům společnosti protiplnění ve výši 36.298 Kč (třicet šest tisíc dvě stě devadesát osm korun českých) za jednu akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, ISIN CZ0008000288.Přiměřenost výše protiplnění je v souladu s §183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 153/2007 ze dne 6. března 2007, vypracovaným Ing. Petrem Šímou, bytem Fr. Křížka 18, Praha 7, zapsaným Ministerstvem spravedlnosti ČR do seznamu znalců dne 14. května 2001 pod zn. 2394/2000, a to pro znalecké posudky v oboru ekonomika, ceny a odhady, specializace odhady podniků a jejich částí, majetkových účastí a cenných papírů (dále jen "Znalec"). Dle Znalcova ocenění činí hodnota vlastního kapitálu společnosti 185.300 milionů Kč. Hodnota každé akcie společnosti o jmenovité hodnotě 1.000 Kč, ISIN CZ0008000288, byla stanovena na 36.298 Kč. Dle výroku Znalce je výše uvedené protiplnění ve smyslu ustanovení § 183m odst. 1 Obchodního zákoníku protiplnění přiměřeným hodnotě akcií společnosti.Přiměřenost výše protiplnění hodnotě účastnických cenných papírů společnosti byla předmětem přezkoumání ze strany České národní banky, která svým rozhodnutím čj. Sp/544/46/2007 2007/4167/540 ze dne 8. března 2007, které nabylo právní moci dne 12. března 2007, udělila předchozí souhlas k přijetí usnesení valné hromady společnosti o přechodu všech účastnických cenných papírů, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře, na hlavního akcionáře.4. Poskytnutí protiplněníHlavní akcionář poskytne v souladu s §183m odst. 2 až 4 obchodního zákoníku protiplnění ve výši 36.298 Kč (třicet šest tisíc dvě stě devadesát osm korun českých) za jednu akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, ISIN CZ0008000288, oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 (tří) měsíců po zápisu vlastnického práva k vykoupeným akciím na majetkovém účtu hlavního akcionáře v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Střediskem cenných papírů. Osobou oprávněnou k poskytnutí protiplnění bude vždy vlastník vykoupených akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcií. V případě prokázaného zastavení akcií poskytne hlavní akcionář příslušnou částku zástavnímu věřiteli; to neplatí prokáže li vlastník akcie či akcií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak.Hlavní akcionář doložil mimořádné valné hromadě, že před konáním mimořádné valné hromady předal peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění obchodníkovi s cennými papíry Patria Finance, a. s., kterému bylo přiděleno identifikační číslo 60197226 a jež má sídlo v Jungmannově ul. č. 745/24, 110 00 Praha 1 (dále jen "Patria"); tuto skutečnost doložil písemným prohlášením Patrie ze dne 18. dubna 2007.Výplatu protiplnění provede Patria. Výplata bude provedena na náklady hlavního akcionáře. Nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů po zápisu vlastnického práva k vykoupeným akciím na majetkovém účtu hlavního akcionáře v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Střediskem cenných papírů vyzve Patria oprávněné osoby dopisem zaslaným na adresu uvedenou ve výpise z registru emitenta společnosti zpracovaného ke dni účinnosti přechodu akcií, aby společnosti Patria písemně sdělily číslo účtu, na které má Patria vyplatit protiplnění. Oprávněné osoby můžou písemně požádat společnost Patria, aby protiplnění vyplatila poštovní poukázkou. Patria vyplatí protiplnění do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů od obdržení čísla účtu, na který má protiplnění vyplatit, případně od obdržení žádosti o výplatu protiplnění poštovní poukázkou na adresu uvedenou v takové žádosti. Pokud oprávněné osoby do 2 (dvou) měsíců po zápisu vlastnického práva k vykoupeným akciím na majetkovém účtu hlavního akcionáře v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Střediskem cenných papírů nesdělí Patrii písemně číslo účtu, na který má Patria protiplnění vyplatit, ani v téže lhůtě písemně nepožádají společnost Patria, aby protiplnění vyplatila poštovní poukázkou, bude příslušná částka protiplnění vyplacena formou poštovní poukázky zaslané na adresu bydliště, resp. sídla, oprávněné osoby uvedené ve výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro společnost v evidenci Střediska cenných papírů zpracovaného ke dni účinnosti přechodu akcií.5. Vyhotovení výpisu z registru emitentaPředstavenstvo společnosti zabezpečí vyhotovení výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro společnost v evidenci Střediska cenných papírů obsahujícího i identifikaci zástavních věřitelů oprávněných ze zástavního práva k akciím společnosti, a to ke dni účinnosti přechodu akcií, a předá jej bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 (dvou) pracovních dnů, hlavnímu akcionáři za účelem poskytnutí protiplnění oprávněným osobám prostřednictvím Patrie. zobrazit více skrýt více
 • 24. února 2005 - 12. září 2005 : Exekuce skončila tím, že došlo k úhradě pohledávky včetně příslušenství a nákladů exekuce.
 • 4. února 2005 - 24. února 2005 : Dne 1.11.2004 Obvodní soud pro Prahu 1 č.j. 33 Nc 8143/2004 nařídil exekuci k vymožení pohledávky ve výši 601.680, - Kč, pro náklady řízení v částce 129.600,- Kč, právnímu zástupci... částku na odměně exekučního řízení ve výši 25.448,- Kč a dále náklady exekuce a náklady oprávněného ve výši a způsobem určeným příkazem k úhradě nákladů exekuce.Provedením exekuce a vymožení nákladů exekuce se pověřuje soudní exekutor Mgr. Jan Pekárek Exekutorského úřadu Praha 10 se sídlem Parléřova 10, 169 00 Praha 6. zobrazit více skrýt více
 • 9. ledna 1998 - 29. listopadu 2000 : Obchodní jméno společnosti ve slovenském jazyce zní :Československá obchodná banka, a.s.
 • 28. prosince 1990 - 11. října 1995 : Stanovy ruší a nahražují v plném rozsahu stanovy schválenéministerstvem financí dne 12.11.1964 č.j. 203/65,274/64 se všemipozdějšími dodatky a doplňky.
 • 23. prosince 1986 - 11. října 1995 : JUDr. Ivo Novotný, Praha 8-Kobylisy, Košťálkova 1104
 • 21. prosince 1964 - 11. října 1995 : Představenstvo společnosti se skládá z 9 členů. Podle ustanovení15 odst. 2 stanov oprávnění k zastupování a podepisování bylopřeneseno na ředitelství, podle ustanovení § 10, odst. ... 2­zák. č. 243/49 Sb. zobrazit více skrýt více
 • 8. března 1990 - 29. prosince 1990 : náměstek generálního ředitele Ing. Pavel Kavánek, Praha 1,Ostrovní 2064/5
 • 8. března 1990 - 29. prosince 1990 : náměstek generálního ředitele Marie Marvanová, Praha 4,Nad lesem 13/142
 • 8. března 1990 - 29. prosince 1990 : náměstek generálního ředitele Ing. Michael Korýdek, Praha 7,Obránců míru 24/481
 • 25. května 1989 - 29. prosince 1990 : Členové ředitelství: generální ředitel Ing. Rostislav Petráš, Hradec Králové III.,Rudé armády 800
 • 6. listopadu 1989 - 8. března 1990 : RSDr. Stanislav Tauc,CSC.,Praha 4, Dědinova 16/1988
 • 25. července 1989 - 8. března 1990 : náměstek generálního ředitele Ing. Miroslav Varaus, Praha4-Nusle, V luhu 18/754
 • 25. července 1989 - 8. března 1990 : náměstek generálního ředitele JUDr. Jan Vintr, Praha 4,Pujmanové 878/33
 • 13. srpna 1987 - 8. března 1990 : náměstek generálního ředitele Ing. Alojz Ondra, Bratislava 4,Saratovská 18
 • 23. prosince 1986 - 8. března 1990 : Ing. Michael Korýdek, Praha 7, Obránců míru 24/481
 • 25. února 1985 - 8. března 1990 : Ing.Albert Valčák, Bratislava, L.Sáru 8
 • 2. června 1976 - 8. března 1990 : Usnesením valné hromady ze dne 27.4.1976 byly schváleny dílčíúpravy stanov společnosti,schválené Federálním ministerstvemfinancí ČSSR ze dne 17.5.1976, čj.XI/1-11-096/76.Tyto dílčí... úpravy stanov se týkají vnitřních poměrů společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 6. září 1972 - 6. listopadu 1989 : RSDr.Antonín Volek, Praha 10-Zahradní město,Malinova 11/1659
 • 11. srpna 1983 - 25. července 1989 : náměstek generálního ředitele Ing. Rostislav PetrášHradec Králové III.,Rudé armády 800.
 • 11. srpna 1975 - 25. července 1989 : náměstek generálního ředitele Ing. Milan VrškovýBratislava, Sibirská 43
 • 25. března 1981 - 25. května 1989 : Členové ředitelství: generální ředitel Ing. Květoslav Brdička, Praha 5,Nepomucká 7
 • 3. listopadu 1967 - 5. dubna 1988 : Antonín Bezkočka, Národní Obrany 14/714, Praha 6-Dejvice
 • 3. listopadu 1967 - 13. srpna 1987 : náměstek generálního ředitele Ing. Josef MalátPrůběžná 62/1941, Praha 10-Strašnice
 • 2. dubna 1979 - 23. prosince 1986 : JUDr. Jan Vinter, Praha 4-Podolí, Pujmanové 878/33.
 • 22. dubna 1982 - 25. února 1985 : Ing. Vladimír Valach, Bratislava, Nezabudkova 26
 • 22. září 1970 - 11. srpna 1983 : náměstek generálního ředitele Ing. František CahaPraha 4 - Michle, Hvězdova 35/1259
 • 6. října 1976 - 22. dubna 1982 : Ing. Alojz Ondra, Bratislava,Saratovská 18
 • 6. září 1972 - 25. března 1981 : Členové ředitelství: generální ředitel Ing. Timotej Dubrovay,Červenej armádyul.č.26/a, Bratislava
 • 4. října 1968 - 6. října 1976 : Ing. Vladimír Valach, Bratislava, Nezabúdková 26
 • 21. prosince 1964 - 29. září 1975 : náměstek generálního ředitele Antonín Hrdina,Družstevní ochoz 22, Praha 4-Nusle
 • 26. května 1971 - 6. září 1972 : Člen ředitelství:generální ředitel Ing. Timotej Dubrovay,Červenej armádyul.č.26/a, Bratislava
 • 21. prosince 1964 - 26. května 1971 : Členové ředitelství:generální ředitel Ludovít Kováčik, Kamenická 1, Praha 7
 • 3. listopadu 1967 - 22. září 1970 : Ing. František Caha, Hvězdova 15/1259, Praha 4-Michle
 • 3. listopadu 1967 - 2. července 1970 : Rudolf Houdek, Cukrovarnická 13/496, Praha 6-Střešovice
 • 21. prosince 1964 - 2. července 1970 : náměstek generálního ředitele Antonín Šimek,Ke Klimentce 47, Praha 5
 • 21. prosince 1964 - 3. listopadu 1967 : náměstek generálního ředitele Ing. Jaroslav Nýdrle,Tychonova 3, Praha 6
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů