Trendy

31 184 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

10 376 tis. Kč

Zisk za rok 2013

Trendy

410 608 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

7

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Adresa

od 19.9.2016Otín 3, 377 01 Jindřichův Hradec

Historické adresy

1.2.2016 - 19.9.2016Otín 3, 377 01 Jindřichův Hradec
10.11.2001 - 1.2.2016Jindřichův Hradec, Otín 3, PSČ 37701
25.3.1991 - 10.11.2001Jindřichův Hradec

Historické adresy z obchodního rejstříku

25.5.1999 - 20.8.2014377 01 Jindřichův Hradec
3.4.2000 - 12.11.2001Jindřichův Hradec - Otín 3, 377 01 Jindřichův Hradec

13502905

DIČ

od 1.1.1993

CZ13502905

Datum vzniku

25. března 1991

Datová schránka

h4ccfdv

Historické názvy

21.12.1999 - 15.6.2000

JITKA a.s.

15.6.2000 - 15.6.2000

JITKA, a.s.

25.3.1991 - 21.12.1999

JITKA a.s. cizojazyčné mutace :JITKA,Company Limited,JITKA,Aktiengesselschaft,JITKA,Sociéte Anonyme,JITKA,Sociedad Anonima,JITKA,akcioněrnoe ob

Soud

Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 96

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 1.2.2016

116 161 062 Kč

Historické jmění

4.9.2009 - 1.2.2016

513 987 000 Kč

12.12.1995 - 4.9.2009

568 993 000 Kč

Bankovní účty

zvěřejněno 2.4.2013

12800363 / 0300

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Historické provozovny

1.7.2004 - 12.11.2010

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Švehlova 1391/32, 102 00, Praha - Hostivař

... více provozoven (celkem 20) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 7. srpna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech.
 • 4. září 2009 : Usnesení valné hromady ze dne 31.7.2009: Schvaluje se snížení základního kapitálu společnosti takto: 1.Důvod snížení: úhrada ztráty společnosti 2. Rozsah snížení: zákla Usnesení valné hromady ze dne 31.7.2009: Schvaluje se snížení základního kapitálu společnosti takto: 1.Důvod snížení: úhrada ztráty společnosti 2. Rozsah snížení: zákla...dní kapitál se snižuje se současné výše 568.993.000,-Kč, slovy: pět set šedesát osm milionů devět set devadesát tři tisíc korun českých o částku 55,006.000,-Kč, slovy: padesát pět milionů šest tisíc korun českých, odpovídající souhrnu jmenovitých hodnot vlastních akcií v majetku společnosti na novou výši 513,987.000,- Kč, slovy: pět set třináct milionů devět set osmdesát sedm tisíc korun českých. 3. Způsob, jak má být snížení provedeno : výlučně zničením vlastních akcií v majetku společnosti. Po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku budou vlastní akcie fyzicky zničeny, o čemž bude vyhotoven písemný protokol. 4. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 55,006.000,-Kč, slovy : padesát pět milionů šest tisíc korun českých, bude použita zčásti na úhradu ztrát společnosti z minulých let ve výši 47,065.942,- Kč, slovy čtyřicet sedm milionů šedesát pět tisíc devět set čtyřicet dva korun českých, což odpovídá rozdílu mezi pořizovací cenou a jmenovitou hodnotou vlastních akcií, a zčásti na vyrovnání účtu vykazovaného v položce ,,A.I.3. Změny vlastního kapitálu" ve výši 7,940.058,-Kč, slovy sedm milionů devět set čtyřicet tisíc padesát osm korun českých, po zničení vlastních akcií. Zničení vlastních akcií zaúčtuje společnost ve prospěch účtu vykazovaného v položce ,,A.I.2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly" a na vrub účtu vykazovaného v polžce ,,AI.3. Změny vlastního kapitálu". zobrazit více skrýt více
 • 25. března 1991 : Den vzniku 25. 3. 1991.
 • 25. března 1991 : Akciová společnost byla založena jednorázově státním podnikemJITKA, bavlnářské závody, JIndřichův Hradec podle zakladatelskéhoplánu ze dne 11.2. 1991, jímž vytvořil též orgány akci Akciová společnost byla založena jednorázově státním podnikemJITKA, bavlnářské závody, JIndřichův Hradec podle zakladatelskéhoplánu ze dne 11.2. 1991, jímž vytvořil též orgány akci...ovéspolečnosti a schválil stanovy akciové společnosti, po udělenívyjímky z ustanovení § 1 odst. 1 zákonného opatření předsednictvaFS č. 364/1990 Sb. ministerstva průmyslu ČR č.j. 600/ 450/91 zedne 5.3.1991. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 1. září 2015 - 1. února 2016 : Valná hromada společnosti Jitka, a.s. na svém jednání konaném dne 31.8.2015 přijala toto rozhodnutí o snížení základního kapitálu obchodní společnosti Jitka, a.s.:Valná hromada s... chvaluje snížení základního kapitálu společnosti z částky 513,987.000,- Kč (slovy: pět set třináct milionů devět set osmdesát sedm tisíc korun českých) o částku ve výši 397,825.938,- Kč (slovy: tři sta devadesát sedm milionů osm set dvacet pět tisíc devět set třicet osm korun českých) na výslednou výši základního kapitálu 116,161.062,- Kč (slovy: sto šestnáct milionů sto šedesát jedna tisíc šedesát dva korun českých), z důvodu překapitalizace společnosti za účelem výplaty vlastních zdrojů společnosti akcionářům společnosti. Snížení základního kapitálu se provede snížením jmenovité hodnoty veškerých akcií vydaných společností o 774,- Kč (slovy: sedm set sedmdesát čtyři korun českých) na jednu (1) akcii na výslednou jmenovitou hodnotu 226,- Kč (slovy: dvě stě dvacet šest korun českých) na jednu (1) akcii. Po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku představenstvo bez zbytečného odkladu vyzve akcionáře k předložení akcií k jejich výměně za akcie s nižší jmenovitou hodnotou ve lhůtě jednoho měsíce, která počne běžet dnem zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Částka ve výši 397,825.938,- Kč (slovy: tři sta devadesát sedm milionů osm set dvacet pět tisíc devět set třicet osm korun českých), o níž se snižuje základní kapitál společnosti, bude vyplacena akcionářům na jejich účet vedený v seznamu akcionářů společnosti, a to nejpozději do 30 dní od zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 7. srpna 2014 - 1. září 2015 : Počet členů dozorčí rady: 1
 • 7. srpna 2014 - 1. září 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 30. června 1994 - 23. února 2002 : Dosavadní stanovy a.s. se od l.6.1994 nahrazují novýmistanovami společnosti.
 • 30. června 1994 - 23. února 2002 : Působnost valné hromady a.s. JITKA vykonává od l.l.1994FOnd národního majetku.
 • 8. listopadu 1991 - 23. února 2002 : Podle usnesení valné hromady z 31. 7. 1991 o doplnění stanov a.s. se zapisuje:Stanovy a. s. JITKA, Jindřichův Hradec se doplňují o nový článekX a, upravující spolupráci s odborovým... i orgány. zobrazit více skrýt více
 • 29. března 1991 - 23. února 2002 : Rozhodnutím č. 182/1991 ministra průmyslu ČR ze dne 27.3.1991 adodatek č. 1 ke stanovám a.s. JITKA Jindřichův Hradec bylypřipojeny.V důsledku toho se zapisují tyto změny:1./ Vypouš... tí se slovo "zakladatel" v kterémkoliv mluvnickém pádě,kdekoli je v textu uvedeno v souvislosti se státním podnikemJITKA, bavlnářské závody, Jindřichův Hradec a nahrazuje setermínem "valná hromada". zobrazit více skrýt více
 • 29. března 1991 - 23. února 2002 : Podle rozhodnutí ministra průmyslu České republiky č. 182/1991 ozrušení státního podniku JITKA, bavlnářské závody, JindřichůvHradec, o opatření o veškerém majetku, právech a závazc... íchzrušeného státního podniku, změně stanov a zvýšení základníhokapitálu a.s. Jitka schválila valná hromada akciové společnostiJITKA dne 26.3.1991 dodatek č. 1 ke stanovám. zobrazit více skrýt více
 • 25. března 1991 - 23. února 2002 : Zakladatelský plán, stanovy akciové společnosti a rozhodnutíministerstva průmyslu ČR o udělení vyjímky z ustanovení § 1 odst.2 zák. opatření č. 364/1990 Sb. byly připojeny.Zastupov... ání společnosti a podepisování za společnost:Akciovou společnost zastupuje představenstvo, které je jejímstatutárním orgánem. zobrazit více skrýt více
 • 16. února 1994 - 12. prosince 1995 : Výše základního jmění společnosti činí 568,993.000,-Kč,slovy: pětsetšedesátosmmilionůdevětsetdevadesáttřitisícekorun českých.
 • 16. února 1994 - 12. prosince 1995 : Počet, druh a jmenovitá hodnota akcií:Základní jmění společnosti je rozděleno na 568.993 akciípo l.OOO Kč jmenovité hodnoty s charakterem veřejně obcho-dovatelných cenných papírů.... Zakladatel rozhodl emitovat akcie společnosti v zaknihovanépodobě. zobrazit více skrýt více
 • 29. března 1991 - 30. června 1994 : Výkon práv a povinností valné hromady:Veškerá práva a povinnosti valné hromady vykonává ministerstvoprůmyslu ČR /pokud výkonem některých práv nepověří jiné orgányspolečnosti/, a to... až do doby, kdy se právoplatným držitelemakcií /zatímních listů/ stane další akcionář společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 25. března 1991 - 30. června 1994 : Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebonapsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předsedapředstavenstva, popřípadě místopředseda v době nepřítomnostipře... dsedy a vždy nejméně jeden člen představenstva. zobrazit více skrýt více
 • 29. března 1991 - 16. února 1994 : byla převedena ze státního podniku JITKA, bavlnářské závodyJindřichův Hradec rozhodnutím č. 182/1991 ministra průmyslu ČR naČeskou republiku, zastoupenou ministerstvem průmyslu ČR.... Dále je vydána jedna akcie /zatímní list/ o nominální hodnotě514.589 tis.Kčs. Majitelem těchto akcií /zatímních listů/ znějící na jméno,je ministerstvo průmyslu ČR jako jediný akcionář.Kčs. Majitelem těchto akcií /zatímních listů/ znějící na jméno,je minister stvo průmyslu ČR jako jediný akcionář. zobrazit více skrýt více
 • 29. března 1991 - 16. února 1994 : 2./ Základní kapitál společnosti činí 514.689 tis. Kčs. Vzákladním kapitálu není zahrnuta hodnota pozemků, které máspolečnost ve vlastnictví. Na akciovou společnost přešla práva az... ávazky zrušeného státního podniku JITKA, bavlnářské závody,Jindřichův Hradec, včetně práv k patentům a průmyslovým vzorům.K majetku v hodnotě 13 567 tis. Kčs, který sloužil státnímupodniku ke dni 30.6.1990 převážně pro přípravu mládeže napovolání a který představuje hod notu středního odbornéhoučeliště textilního v J. Hradci včetně internátu, má akciováspolečnost pouze právo hospodaření. zobrazit více skrýt více
 • 29. března 1991 - 16. února 1994 : hromadná akcie /zatímní list/ o nominální hodnotě 100.000,-- Kčs,která
 • 29. března 1991 - 16. února 1994 : Počet, jmenovitá hodnota a forma akcií: Na základní kapitál jevydána jedna
 • 25. března 1991 - 29. března 1991 : Základní kapitál společnosti:Základní kapitál společnosti činí 100.000,- slovy jednostotisíckorun čsl..Jeho složení do komerční banky v Jindřichově Hradci bylodoloženo.Počet, jmeno... vitá hodnota a forma akcií:Na základní kapitál je vydána jedna hromadná akcie znějící najméno.Jejím majitelem je zakladatel. zobrazit více skrýt více
 • 25. března 1991 - 29. března 1991 : Základní kapitál společnosti:Základní kapitál společnosti činí 100.000,- slovy jednostotisíckorun čsl..Jeho složení do komerční banky v Jindřichově Hradci bylodoloženo.Počet, jmeno... vitá hodnota a forma akcií:Na základní kapitál je vydána jedna hromadná akcie znějící najméno.Jejím majitelem je zakladatel. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů