Trendy

64 972 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

228 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

31 008 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

150

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 16.11.2016 Nádražní 641, Třeboň II, 379 01 Třeboň

Historické adresy

27.3.2006 - 16.11.2016 Třeboň, Nádražní 641, PSČ 37920
19.3.1991 - 27.3.2006 Třeboň, Nádražní 641

13503031

DIČ

od 1.1.1993

CZ13503031

Datová schránka

8swcggz

Historické názvy

19.3.1991 - 9.9.2015

OTAVAN Třeboň a.s.,cizojazyčné mutace : OTAVAN COMPANY Limited,OTAVAN Aktiengesselschaft,OTAVAN Sociéte Anonyme,OTAVAN Sociedad Anonima,OTAVAN

Soud

Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 88

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 18.7.2016

3 131 080 Kč

Historické jmění

25.2.1994 - 18.7.2016

313 108 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Třeboň

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

107- 309251 / 0100

... více účtů (celkem 3) najdete zde

Provozovny

od 1.9.2017

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Komenského 29, 386 01, Strakonice - Strakonice II

... více provozoven (celkem 20) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 18. července 2016 : Valná hromada společnosti OTAVAN Třeboň a.s. rozhodla dne 28.6.2016 o snížení základního kapitálu společnosti za účelem úhrady ztráty takto: 1. Důvody a účel snížení základního ka Valná hromada společnosti OTAVAN Třeboň a.s. rozhodla dne 28.6.2016 o snížení základního kapitálu společnosti za účelem úhrady ztráty takto: 1. Důvody a účel snížení základního ka...pitálu Důvodem snížení základního kapitálu je existence neuhrazené ztráty společnosti z minulých let. Účelem snížení základního kapitálu společnosti je úhrada ztráty společnosti z minulých let. Vzhledem k tomu, že společnost snižuje základní kapitál za účelem úhrady ztráty, nepoužijí se v souladu s § 544 odst. 1 zákona o obchodních korporacích ustanovení zákona o obchodních korporacích o ochraně věřitelů. 2. Rozsah a způsob snížení základního kapitálu Základní kapitál se snižuje z částky 313.108.000,- Kč (slovy třistatřináctmilionůstoosmtisíc korun českých) o částku 309.976.920,- Kč (slovy třistadevětmilionůdevětsetsedmdesátšesttisícdevětsetdvacet korun českých) na částku 3.131.080,- Kč (slovy třimilionyjednostotřicetjedentisícosmdesát korun českých). Společnost nemá v majetku vlastní akcie. Snížení základního kapitálu bude provedeno způsobem podle § 521 odst. 2 a § 524 a násl. zákona o obchodních korporacích, tj. snížení bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech akcií, které společnost emitovala, s tím že jmenovitá hodnota každé akcie se sníží poměrně v rozsahu o 99%, tj. poměrné snížení jmenovité hodnoty všech akcií z 1.000,- Kč (slovy jedentisíc korun českých) na akcii na 10,- Kč (slovy deset korun českých) na akcii. Snížení jmenovité hodnoty akcií se bude realizovat výměnou stávajících akcií za akcie s vyznačenou sníženou jmenovitou hodnotou. 3. Způsob naložení s částkou odpovídající snížení základního kapitálu Částka 309.976.920,- Kč (slovy třistadevětmilionůdevětsetsedmdesátšesttisícdevětsetdvacet korun českých) odpovídající částce snížení základního kapitálu bude použita k úhradě ztráty společnosti z minulých let a jiného výsledku hospodaření minulých let. 4. Lhůta pro předložení akcií k výměně V rozsahu snížení základního kapitálu společnosti snížením jmenovité hodnoty akcií společnosti jsou akcionáři povinni předložit akcie společnosti k výměně do třiceti dnů po účinném zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Společnost bude postupovat v souladu s § 526 zákona o obchodních korporacích. 5. Základní kapitál společnosti a akcie po provedeném snížení Základní kapitál společnosti po jeho snížení činí 3.131.080,- Kč (slovy třimilionyjednostotřicetjedentisícosmdesát korun českých) a je tvořen 313.108 kusy kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 10,- Kč (slovy deset korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 18. října 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 19. března 1991 : Den vzniku 19. 3. 1991.

Historické ostatní skutečnosti

 • 29. srpna 1996 - 17. ledna 2002 : Mimořádná valná hromada dne 4.4.1996 schválila změnu stanovspolečnosti
 • 10. října 1995 - 17. ledna 2002 : Rozhodnutím valné hromady a.s. ze dne 12.5.1995 byly přijatyzměny stanov společnosti - úplné znění stanov tvoří přílohuk notářskému zápisu z uvedené valné hromady.
 • 29. března 1991 - 17. ledna 2002 : Výkon práv a povinností valné hromady:Veškerá práva a povinnosti valné hromady vykonává ministerstvoprůmyslu ČR /pokud výkonem nepověří jiné orgány společnosti/, ato do doby, kdy s... e právoplatným držitelem akcií stane akcionářspolečnosti. Rozhodnutí č. 203/ 1991 ministra průmyslu ČR ze dne27.3.1991 a dodatek č. 1 ke stanovám akciové společnosti Otavan,a.s. se sídlem v Třeboni, byly připojeny. zobrazit více skrýt více
 • 29. března 1991 - 17. ledna 2002 : K majetku v hodnotě 12 986 tis. Kčs, který sloužil zrušenémustátnímu podniku ke dni 30.6.1990 převážně pro přípravu mládežena povolání, a který představuje hodnotu středního odborn... éhoučiliště v Třeboni má akciová společnost pouze právo hospodaření. zobrazit více skrýt více
 • 29. března 1991 - 17. ledna 2002 : Podle rozhodnutí ministra průmyslu ČR č. 203/1991 ze dne27.3.1991 o zrušení státního podniku Otavan se sídlem v Třeboni,o opatření o veškerém majetku, právech a závazcích zrušeného... státního podniku, změně stanov a zvýšení základního kapitálu a.s.OTAVAN Třeboň schválila valná hromada akciové společnosti OTAVANTřeboň a.s. dne 27.3.1991 dodatek č. 1 ke stanovám. zobrazit více skrýt více
 • 19. března 1991 - 17. ledna 2002 : Akciová společnost byla založena jednorázově jediným státnímpodnikem OTAVAN Třeboň podle zakladatelského plánu za dne12.2.1991, jímž vytvořil též orgány akciové společnosti aschvál... il stanovy společnosti, po udělení vyjímky z ustanovení § 1odst. 2 zákonného opatření předsednictva FS č. 364/1990 Sb.ministerstvem průmyslu ČR dne 7.3.1991.Zakladatelský plán, stanovy akciové společnosti a rozhodnutíMinisterstva průmyslu ČR byly připojeny. zobrazit více skrýt více
 • 3. dubna 1992 - 25. února 1994 : Zapisuje se změna stanov a.s. v článku VII., písm. B, odstavci 4a článku VII písm. C, odst. 2. Změny se týkají vnitřních poměrů vdružstvu.Článek VII, písm. D se ruší.
 • 12. listopadu 1991 - 25. února 1994 : Akciovou společnost zastupuje představenstvo, které je jejímstatutárním orgánem. Dále společnost zastupuje ředitel, výrobníředitel a prokurista.Podepisování za společnost se děje t... ak, že k vytištěnému nebonapsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předsedapředstavenstva, popřípadě místopředseda, ředitel nebo výrobníředitel s uvedením své funkce v době nepřítomnosti předsedy avždy nejméně jeden člen představenstva.Prokurista se podepisuje za společnost tak, že k vytištěnému nebonapsanému názvu společnosti připojí svůj podpis s dodatkem"prokurista". zobrazit více skrýt více
 • 29. března 1991 - 25. února 1994 : Počet, jmenovitá hodnota a forma akcií:Na základní kapitál je vydána jedna hromadná akcie o nominálníhodnotě 100.000,-- Kčs, která byla převedena ze zrušenéhostátního podniku OTAVA... N Třeboň rozhodnutím č. 203/1991 ministraprůmyslu ČR na Českou republiku, zastoupenou ministerstvemprůmyslu ČR. Dále byla vydána jedna akcie o nominální hodnotě221 973 tis. Kčs. Majitelem těchto akcií znějící na jméno, jeministerstvo průmyslu ČR jako jediný akcionář. zobrazit více skrýt více
 • 29. března 1991 - 25. února 1994 : V důsledku toho se zapisují tyto změny:1./ Vypouští se slovo "Zakladatel" ať stojí v kterémkolivmluvnickém pádu kdekoli je v textu v závorce uvedeno vsouvislosti se státním podnike... m Otavan Třeboň.2./ Zapisuje se:Základní kapitál společnosti činí 222 073 tis. Kčs. V základnímkapitálu společnosti není zahrnuta hodnota pozemků, které máspolečnost ve vlastnictví. Na akciovou společnost přešla veškerápráva a závazky zrušeného státního podniku OTAVAN Třeboň, včetněpráv k ochranným známkám, patentům a průmyslovým vzorům. zobrazit více skrýt více
 • 19. března 1991 - 12. listopadu 1991 : Zastupování společnosti a podepisování za společnost:Akciovou společnost zastupuje představenstvo, které je jejímstatutárním orgánem.Podepisování za společnost se značí tak, že k v... ytištěnému nebonapsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předsedapředstavenstva, popřípadě místopředseda v době nepřítomnostipředsedy a vždy nejméně jeden člen představenstva. zobrazit více skrýt více
 • 19. března 1991 - 29. března 1991 : Základní kapitál společnosti:Základní kapitál společnosti činí 100.000,- Kčs, slovyjednostotisíc korun čsl.Počet, jmenovitá hodnota a forma akcií:Na základní kapitál je vydaná jedn... a hromadná akcie znějící najméno. Jejím majitelem je zakladatel. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů