Základní údaje

Sídlo

od 22.6.2017 Radlická 333/150, Radlice, 150 00 Praha 5

Historické adresy

13.8.2007 - 22.6.2017 Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15057
18.3.1998 - 13.8.2007 Praha 4, Budějovická 409/1, PSČ 14000
13.6.1995 - 18.3.1998 Praha 1, Senovážné náměstí 23, PSČ 11121
10.1.1991 - 13.6.1995 Hradec Králové, Nerudova 37

13584324

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1993 - 31.12.2008

CZ13584324

Datum vzniku

10. ledna 1991

Datová schránka

5azegu5

Historické názvy

30.7.1998 - 1.1.2006

Českomoravská hypoteční banka, a.s.

27.12.1994 - 30.7.1998

Českomoravská hypoteční banka, akciová společnost

1.9.1992 - 27.12.1994

Regiobanka, akciová společnost

10.1.1991 - 1.9.1992

AGROBANKA Hradec Králové,akciová společnost

10.1.1991 - 1.9.1992

AGROBANKA v Hradci Králové, akciová společnost

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 3511

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 11.1.2016

5 076 336 000 Kč

Historické jmění

2.4.2015 - 11.1.2016

5 076 335 500 Kč

29.4.2014 - 2.4.2015

5 076 335 000 Kč

6.3.2014 - 29.4.2014

5 076 335 000 Kč

15.10.2012 - 6.3.2014

5 076 334 500 Kč

13.6.2012 - 15.10.2012

5 076 334 000 Kč

27.4.2011 - 13.6.2012

5 076 333 500 Kč

11.12.2009 - 27.4.2011

5 076 331 000 Kč

11.4.2008 - 11.12.2009

5 076 328 000 Kč

25.1.2007 - 11.4.2008

3 458 107 000 Kč

1.9.2004 - 25.1.2007

2 634 738 500 Kč

13.8.2003 - 1.9.2004

1 319 216 500 Kč

17.7.2002 - 13.8.2003

664 186 500 Kč

12.4.2000 - 17.7.2002

1 328 373 000 Kč

30.12.1996 - 12.4.2000

1 128 373 000 Kč

2.5.1996 - 30.12.1996

728 373 000 Kč

27.12.1994 - 2.5.1996

508 373 000 Kč

21.4.1994 - 27.12.1994

338 373 000 Kč

17.8.1993 - 21.4.1994

258 373 000 Kč

5.5.1993 - 17.8.1993

178 373 000 Kč

1.9.1992 - 5.5.1993

127 293 000 Kč

9.6.1992 - 1.9.1992

87 000 000 Kč

5.5.1992 - 9.6.1992

74 400 000 Kč

10.1.1991 - 5.5.1992

62 000 000 Kč

Registrace u ČNB

Ano (reg.č.: 072175VPA) ( zobrazit podrobnosti )

Podřízené subjekty u ČNB

Ano (celkem 2) ( zobrazit podrobnosti )

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 24. června 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 10. ledna 1991 : Údaje o zřízení:Akciová společnost byla založena na základě par.25 zák.č. 104/90Sb. o akciových společnostech zakladatelskou smlouvou ze dne28.9.1990 jednorázově.

Historické ostatní skutečnosti

 • 11. ledna 2016 - 20. října 2017 : Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 16.12.2015 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto:1.Základní kapitál společnosti, který byl v plné výši splacen, se zvyšuje o částk... u 500,-Kč (pět set korun českých), tedy z dosavadní výše základního kapitálu 5.076.335.500,- Kč (pět miliard sedmdesát šest milionů tři sta třicet pět tisíc pět set korun českých) na novou výši základního kapitálu 5.076.336.000,- Kč (pět miliard sedmdesát šest milionů tři sta třicet šest tisíc korun českých). Upisování nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2.Zvýšení základního kapitálu bude provedeno bez veřejné nabídky akcií úpisem 1 (jednoho) kusu nové kmenové akcie na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 500,- Kč (pět set korun českých), jejíž emisní kurs bude splácen peněžitým vkladem. Nová akcie společnosti nebude obchodována na evropském regulovaném trhu.3.Novou akcii, představující celý rozsah zvyšovaného základního kapitálu, upíše na základě smlouvy o upsání akcie jediný akcionář - obchodní společnost Československá obchodní banka, a.s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, identifikační číslo (IČO): 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B XXXVI, vložka 46. Z tohoto důvodu se údaje pro využití přednostního práva akcionářů dle ust. § 475 písm. c) zákona o obchodních korporacích ve smyslu ust. § 485 odst. 2 zákona o obchodních korporacích neuvádí.4.Emisní kurs nově upisované akcie o jmenovité hodnotě 500,- Kč (pět set korun českých) bude činit 2.500.000.000,- Kč (dvě miliardy pět set milionů korun českých).5.Lhůta pro upsání nové akcie činí 15 (patnáct) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcie jedinému akcionáři.6.Lhůta pro splacení emisního kursu upsaných akcií činí 15 (patnáct) dnů ode dne upsání akcií.7.Emisní kurs upsané akcie splácený peněžitým vkladem bude splacen na bankovní účet společnosti vedený u Hypoteční banky, a.s., číslo účtu: 2717662/2100.8.Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají v souvislosti se zvýšením základního kapitálu beze změny.9.Představenstvo je povinno zaslat jedinému akcionáři na adresu jeho sídla do 5 (pěti) dnů ode dne tohoto rozhodnutí návrh smlouvy o upsání akcie s uvedením počátku a konce běhu lhůty pro úpis akcie a s výší emisního kurzu.10.Představenstvo je povinno podat bez zbytečného odkladu po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku příkaz k vydání akcie v evidenci zaknihovaných cenných papírů a jejího vydání na majetkový účet jediného akcionáře. zobrazit více skrýt více
 • 2. dubna 2015 - 24. června 2015 : Jediný akcionář společnosti při výkonu působnosti valné hromady rozhodl takto:Základní kapitál společnosti Hypoteční banka, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, I... Č 135 84 324, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3511 (dále jen "HB"), se zvyšuje z dosavadní výše 5 076 335 000,- Kč (pět miliard sedmdesát šest milionů tři sta třicet pět tisíc korun českých) o částku 500,- Kč (pět set korun českých) na novou výši 5 076 335 500,- Kč (pět miliard sedmdesát šest milionů tři sta třicet pět tisíc pět set korun českých), přičemž(i) upisování akcií nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští,(ii) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním jedné nové kmenová akcie na majitele, která bude vydána jako zaknihovaný cenný papír, o jmenovité hodnotě 500,- Kč (pět set korun českých),(iii) emisní kurs nové akcie bude 600.000.000,- Kč (šest set miliónů korun českých) s tím, že emisní ážio akcie bude 599.999.500,- Kč (pět set devadesát devět milionů devět set devadesát devět tisíc pět set korun českých) (dále jen "Akcie),(iv) Akcie může být upsána výlučně peněžitým vkladem,(v) Akcie nebude upisována na základě veřejné nabídky podle § 480 až 483 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen "ZOK"),(vi) Akcie nebude upisována s využitím přednostního práva v souladu s § 484 a násl. ZOK, neboť se jediný akcionář vzdal svého přednostního práva před tímto rozhodnutím, a bude nabídnuta k úpisu předem určenému zájemci, kterým je společnost Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČ 000 01 350 (dále jen "Předem určený zájemce"),(vii) Předem určený zájemce upíše Akcii ve smlouvě u opsání akcie uzavřené s HB. Tato smlouva bude uzavřena v sídle HB v pracovních dnech v době od 9:00 do 17:00. Lhůta pro upsání nových akcií činí 15 (patnáct) dní ode dne doručení jejího návrhu představenstvem HB,(viii) v případě, že Československá obchodní banka, a. s. neupíše nabídnutou Akcii, rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu se ve smyslu ustanovení § 493 ZOK zrušuje a vkladová povinnost zaniká.Předem určený zájemce je povinen splatit emisní kurs nově upsané akcie do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne jejího upsání, na zvláštní účet č. 263596301/0300, vedený u společnosti Československá obchodní banka, a. s. zobrazit více skrýt více
 • 24. června 2014 - 24. června 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 24. června 2014 - 24. června 2015 : Počet členů dozorčí rady: 4
 • 29. dubna 2014 - 24. června 2014 : Počet členů dozorčí rady: 6
 • 29. dubna 2014 - 24. června 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 4
 • 19. března 2009 - 4. dubna 2013 : Usnesení mimořádné valné hromady společnosti Českomoravská hypoteční banka a.s., se sídlem Praha 4, PSČ 140 00, Budějovická 409/1, které bylo přidělené identifikační číslo 1358432... 4 a jež je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3511 (dále jen "společnost") o přechodu všech akcií, které nejsou v majetku hlavního akcionáře, postupem dle § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník):1. Hlavním akcionářem společnosti je společnost Československá obchodní banka, a.s., se sídlem Praha 1-Nové Město, PSČ 115 20, Na Příkopě 854/14, které bylo přiděleno identifikační číslo 00001350 a jež je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B XXXVI, vložka 46 (dále jen Hlavní akcionář), který vlastní akcie společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni rozhodném pro účast na této mimořádné valné hromadě přesahuje 90%-ní (devadesáti procentní) podíl na základním kapitálu společnosti. Vlastnictví akcií hlavního akcionáře je osvědčeno prostřednictvím a) výpisu z majetkového účtu Hlavního akcionáře vedeného Střediskem cenných papírů vyhotoveného ke dni rozhodném pro účast na této mimořádné valné hromadě, tj. ke dni 2.září 2005, b) výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro společnosti střediskem cenných papírů vyhotoveného ke dni rozhodném pro účast na této mimořádné valné hromadě, tj. ke dni 2.září 2005, přičemž Česká národní banka schválila seznam akcionářů uvedených v tomto výpisu dne 5.9.2005 a c) čestným prohlášením hlavního akcionáře. Z výše uvedených dokumentů vyplývá, že ČSOB vlastní 5.260.796 (pět milionů dvě stě šedesát tisíc sedm set devadestá šest) kusů kmenových zaknihovaných akcií na majitele, ISIN: CZ 0008030509, o jmenovité hodnotě každé z nich ve výši 500,--Kč (pět set korun českých), emitovaných společností, což představuje podíl ve výši 99,84% (devadesát devět celých a osmdesát čtyři setin procenta) na základním kapitálu společnosti2. Valná hromada společnosti schvaluje ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím společnosti ve vlastnictví akcionářů společnosti odlišných od hlavního akcionáře na hlavního akcionáře, přičemž vlastnické právo přechází ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti přechodu akcií"). Na hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu akcií přejde vlastnické právo ke všem akciím společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od hlavního akcionáře.3. Hlavní akcionář poskytne oprávněným osobám peněžité protiplnění ve výši 1.398,--Kč (jeden tisíc tři sta devadesát osm korun českých) na jednu zaknihovanou akcii společnosti na majitele o jmenovité hodnotě 500,--Kč. Přiměřenost navržené výše protiplnění je v souladu s Obchodním zákoníkem doložena znaleckým posudkem zpracovaným znalcem-společností KPMG Česká republika, s.r.o., se sídlem Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ 186 00, které bylo přiděleno identifikační číslo 00553115 (dále jen KPMG), č. 120-13/05, ze dne 17. srpna 2005. Závěr KPMG zní: "Protiplnění stanovené hlavním akcionářem za přechod jedné kmenové akcie ČMHB o jmenovité hodnotě 500,--Kč ve výši 1.398,--Kč považuje KPMG ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku za přiměřené."4. Hlavní akcionář poskytne protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám do dvou měsíců ode dne zápisu vlastnického práva k akciím, jejich vlastnické právo přejde na hlavního akcionáře v důsledku realizace práva výkupu dle tohoto usnesení, na majetkovém účtu v příslušné evidenci cenných papírů (dále jen Lhůta splatnosti). Konkrétní způsob poskytnutí protiplnění uveřejní hlavní akcionář nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne účinnosti přechodu akcií způsobem určeným stanovami společnosti a zákonem pro svolání valné hromady a v téže lhůtě jej písemně sdělí společnosti za účelem uveřejnění konkrétního způsobu poskytnutí protiplnění na webových stránkách společnosti.5. Představenstvo společnosti zabezpečí vyhotovení výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro společnost v příslušné evidenci cenných papírů střediskem cenných papírů obsahujících i identifikaci zástavních věřitelů oprávněných ze zástavního práva k akciím společnosti zpracovaného ke dni účinnosti přechodu akcií a předá jej spolu s identifikací zástavních věřitelů oprávněných ze zástavního práva k akciím společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne účinnosti přechodu akcií, hlavnímu akcionáři za účelem poskytnutí protiplnění oprávněným osobám. zobrazit více skrýt více
 • 27. září 2012 - 15. října 2012 : Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 21.9.2012 o zvýšení základního kapitálu takto:Základní kapitál společnosti Hypoteční banka, a.s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5... , IČ 135 84 324, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3511 (dále jen ?HB?), se zvyšuje o částku 500,- Kč (pět set korun českých), přičemž:(i) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním jedné nové kmenové akcie na majitele, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě 500,- Kč (pět set korun českých),(ii) emisní kurs nové akcie bude 1.600.000.000,- Kč (jedna miliarda šest set milionů korun českých), s tím že emisní ážio akcie bude 1.599.999.500,- Kč (jedna miliarda pět set devadesát devět milionů devět set devadesát devět tisíc pět set korun českých) (dále jen ?Akcie?),(iii) Akcie může být upsána výlučně peněžitým vkladem,(iv) Akcie nebude upisována s využitím přednostního práva v souladu s § 204a zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku (dále jen ?ObchZ), neboť se jediný akcionář vzdal svého přednostního práva před tímto rozhodnutím,(v) Československá obchodní banka, a. s., jako předem určený zájemce, upíše Akcii ve smlouvě o upsání akcie uzavřené s HB. Tato smlouva bude uzavřena v sídle společnosti HB v pracovních dnech v době od 09:00 do 17:00. Lhůta pro upsání nových akcií činí 15 (patnáct) dní ode dne doručení jejího návrhu představenstvem HB,(vi) v případě, že Československá obchodní banka, a. s., neupíše nabídnutou Akcii, je upsání Akcie dle ustanovení § 167 ObchZ neúčinné,(vii) upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští,(viii) upisování před zápisem rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku je možné za podmínek stanovených v § 203 odst. 4. ObchZ. Československá obchodní banka, a. s., jako předem určený zájemce, je povinna splatit emisní kurs nově upsané akcie do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne jejího upsání, na zvláštní účet č. 254450570/0300, vedený u Československé obchodní banky, a. s. zobrazit více skrýt více
 • 29. května 2012 - 13. června 2012 : Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 17. května 2012 o zvýšení základního kapitálu takto: Základní kapitál společnosti Hypoteční banka, a.s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 ... Praha 5, IČ 135 84 324, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3511 (dále jen "HB"), se zvyšuje o částku 500,- Kč (pět set korun českých), přičemž:(i) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním jedné nové kmenové akcie na majitele, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě 500,- Kč (pět set korun českých),(ii) emisní kurs nové akcie bude 1.004.690.585,49 Kč (jedna miliarda čtyři miliony šest set devadesát tisíc pět set osmdesát pět korun českých a čtyřicet devět haléřů), s tím že emisní ážio akcie bude 1.004.690.085,49 Kč (jedna miliarda čtyři miliony šest set devadesát tisíc osmdesát pět korun českých a čtyřicet devět haléřů) (dále jen Akcie),(iii) Akcie může být upsána výlučně peněžitým vkladem,(iv) Akcie nebude upisována s využitím přednostního práva v souladu s § 204a zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku (dále jen ObchZ), neboť se jediný akcionář vzdal svého přednostního práva před tímto rozhodnutím,(v) Československá obchodní banka, a. s., upíše Akcii ve smlouvě o upsání akcie uzavřené s HB. Tato smlouva bude uzavřena v sídle společnosti HB v pracovních dnech v době od 09:00 do 17:00. Lhůta pro upsání nových akcií činí 15 (patnáct) dní ode dne doručení jejího návrhu představenstvem HB,(vi) v případě, že Československá obchodní banka, a. s., neupíše nabídnutou Akcii, je upsání Akcie dle ustanovení § 167 ObchZ neúčinné,(vii) upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští,(viii) upisování před zápisem rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku je možné za podmínek stanovených v § 203 odst. 4. ObchZ.Československá obchodní banka, a. s., jako předem určený zájemce, je povinna splatit emisní kurs nově upsané akcie do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne jejího upsání, na zvláštní účet č. 252158824/0300, vedený u Československé obchodní banky, a. s. zobrazit více skrýt více
 • 18. dubna 2011 - 27. dubna 2011 : Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 14.dubna 2011 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto:Základní kapitál společnosti Hypoteční banka a.s., se sídlem Radlická 333/150,... 150 57 Praha 5, IČ 13584324, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3511 (dále jen "HB"), se zvyšuje o částku 2500,--Kč (dva tisíce pět se t korun českých), přičemž:(i) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním pěti nových kmenových akcií na majitele, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě 500,--Kč (pět set korun českých) každá.(ii) emisní kurz každé akcie bude 500 000 000,--Kč (pět set milionů korun českých) s tím, že emisní ážio každé akcie bude 499 999 500,--Kč (čtyři sta devadesát devět milionů devět set devadesát devět tisíc pět set korun českých) (dále jen "Akcie").(iii) Akcie mohou být upsány výlučně peněžitým vkladem,(iv) Akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva v souladu s § 204a zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku (dále jen "ObchZ"), neboť se jediný akcionář vzdal svého přednostního práva před tímto rozhodnutím,(v) Československá obchodní banka, a.s., upíše Akcie ve smlouvě o upsání akcií uzavřené s HB. Tato smlouva bude uzavřena v sídle společnosti HB v pracovních dnech v době od 09:00 do 17:00. Lhůta pro upsání nových akcií činí 15 (patnáct) dní ode dne doručení jejího návrhu představenstvem HB.(vi) v případě, že Československá obchodní banka, a.s, neupíše všechny nabídnuté akcie, je upisování akcií dle ustanovení § 167 ObchZ neúčinné,(vii) upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští,(viii) upisování před zápisem rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku je možné za podmínek stanovených v § 203 odst. 4 ObchZ.Československá obchodní banka, a.s., jako předem určený zájemce, je povinna splatit emisní kurz všech nově upsaných akcií do 30 (třicet) kalendářních dnů ode dne jejich upsání, na zvláštní účet č. 243668750/0300. zobrazit více skrýt více
 • 27. listopadu 2009 - 11. prosince 2009 : Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 20.listopadu 2009 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto:Základní kapitál se zvyšuje z dosavadní výše 5.076.328.000,-Kč (pět miliar... d sedmdesát šest milionů tři sta dvacet osm tisíc korun českých) o částku 3.000,-Kč (tři tisíce korun českých) na částku 5.076.331.000,-Kč (pět miliard sedmdesát šest milionů tři sta třicet jedna tisíc korun českých) za následujících podmínek:- upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipoušt,- nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitým vkladem,- zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 6 ks (šesti kusů) nových kmenových akcií na majitele, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě 500,-Kč (pět set korun českých) každý,- akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se jediný akcionář vzdal svého přednostního práva před tímto rozhodnutím,. emisní kurz každé nově upisované akcie o jmenovité hodnotě 500,-Kč (pět set korun českých) činí 1.000.000.000,-Kč (jednu miliardu korun českých), přičemž emisní ážio činí 999.999.500,-Kč (devět set devadesát devět milionů devět set devadesát devět tisíc pět set korun českých) na každou nově upsanou akcii,- akcie budou upsány ve smlouvě o upsání akcií uzavřené s jediným akcionářem společnosti, tj. společností Československá obchodní banka, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČ 00001350. Smlouva bude uzavřena v sídle společnosti Hypoteční banka, a.s., na adrese Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, v pracovní dny v době od 10:00 (deseti) hodin do 17:00 (sedmnácti) hodin. Lhůta pro upsání nových akcií předem určeným zájemce činí 15 (patnáct) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání ackií představenstvem společnosti Hypoteční banka, a.s.- v případě, že nebudou jediným akcionářem upsány všechny nabídnuté akcie v souladu s tímto rozhodnutím, je upisování akcií dle ustanovení § 167 obchodního zákoníku neúčinné.Předem určený zájemce - jediný akcionář společnosti, je povinen splatit emisní kurz všech nově upsaných akcií a emisní ážio do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne jejich upsání, a to výhradně peněžitým vkladem na zvláštní účet vedený u Československé obchodní banky, a.s., zřízení společností za tímto účelem, č. účtu 233492341/0300.l zobrazit více skrýt více
 • 17. ledna 2008 - 11. dubna 2008 : Valná hronada společnosti učinila dne 17.12.2007 násladující rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu:"Řádná valná hromada společnosti rozhodla o zvýšení základního kapitálu společ... nosti o částku ve výši 1.500.000.000,- Kč (slovy: jedna miliarda pětset miliónů korun českých ) z částky ve výši 3.458.107.000,- Kč (slovy: tři miliardy čtyřista padesátosm miliónů sto sedm tisíc korun českých) na částku ve výši 4.958.107.000,- Kč (slovy: čtyři miliardy dvětset padesátosm miliónů sto sedm tisíc korun českých) upsáním nových akcií penežitými vklady s tím, že se připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu až do výše 3.458.107.000,- Kč (slovy: tři miliardy čtyřista padesátosm miliónů sto sedm tisíc korun českých). Maximální výše základního kapitálu po zvýšení tedy může činit částku 6.916.214.000,- Kč (slovy: šest miliard devětset šestnáct miliónů dvěstě čtrnáct tisíc korun českých). Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem 3.000.000 (slovy: tři milióny) kusú kmenových akcií na majitele, vydaných v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 500,- Kč (slovy: pětset korun českých) každá. V případě úpisu nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu může být upsáno maximálně 6.916.214 (slovy: šestmiliónů devětset šestnáct tisíc dvěstě čtrnáct) kusů kmenových akcií na majitele, vydaných v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 500,- Kč.Akcionáři mohou využít přednostního práva na upsání akcií v souladu s ust. § 204 a obchodního zákoníku s tím, že toto přednostní právo mohou vykonat v sídle společnosti v pracovních dnech od 10.00 hodin do 15.00 hodin. Lhůta pro vykonání přednostního práva je třicátý první den ode dne, kdy Představenstvo oznámí informaci o přednostním právu způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo klidu, je posledním dnem lhůty den nejbližší následující pracovní. Představenstvo je povinno informaci o přednostním právu zveřejnit a oznámit nejpozději do třiceti dnů ode dne, kdy záměr zvýšení základního kapitálu bude zapsán do příslušného obchodního rejstříku.Vzhledem k tomu, že je připuštěno upisování akcií nad částku navrženého zvýšení základního kapitálu, a to do výše 3.458.107.000,- Kč, na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 500,- Kč připadá jedna nová akcie o jmenovité hodnotě 500,- Kč. Akcie lze upisovat pouze celé.S využitím přednostního práva budou upisovány kmenové akcie znějící na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 500,- Kč. Emisní kurs akcií upisovaný s využitím přednostního práva činí 1.700,- Kč.Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdy může být přednostní právo vykonáno poprvé. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty určitým zájemcům. Určitými zájemci jsou osoby, které jsou akcionáři společnosti Hypoteční banka, a.s., k rozhodnému dni. Rozhodný den pro úpis akcií ve druhém kole je shodný s rozhodným dnem pro úpis akcií v prvním kole, tedy pro úpis akcií s využitím přednostního práva. Určití zájemci (tedy akcionáři společnosti k rozhodnému dni) mohou upsat nové akcie v poměru 1:1, tedy na jednu akcii v jejich vlastnictví o jmenovité hodnotě 500,- Kč mohou upsat jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 500,- Kč.Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, mohou určití zájemci (tedy akcionáři společnosti k rozhodnému dni) upsat v sídle společnosti v pracovních dnech od 10.00 hodin do 15.00 hodin. Lhůta pro vykonání úpisu pro předem určené zájemce, tedy bez využití přednostního práva, se stanoví na dobu dvou týdnů. Prvním dnem pro vykonání úpisu bez využití přednostního práva je čtyřicátý sedmý den ode dne, kdy představenstvo oznámí informaci o přednostním právu způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo klidu, je posledním dnem lhůty den nejbližší následující pracovní. Informace o počátku běhu lhůty bude předem určeným zájemcům oznámena způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady s označením informace o přednostním právu.Emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva činí 1.700,- Kč. Druhé kolo proběhne jen v případě, že v rámci prvního kola budou upsány akcie v hodnotě méně než 1.500.000.000,- Kč.Orgánem, který rozhodne o konečné částce zvýšení základního kapitálu společnosti, se určuje představenstvo společnosti.Celý emisní kurs upsaných akcií jsou upisovatelé splatit na učet č. 218081675/0300 vedený u Československé obchodní banky, a.s. nejpozději den následující po posledním dni lhůty pro úpis v prvním (s využitím přednostního práva), resp. druhém (předem určení zájemci) kole. Účet výše uvedený je zřízen jako zvláštní za účelem splacení emisního kursu upsaných akcií." zobrazit více skrýt více
 • 8. listopadu 2006 - 25. ledna 2007 : Valná hromada společnosti učinila dne 30.10.2006 následující rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu:Řádná vlaná hromada společnosti rozhodla o zvýšení základního kapitálu společn... osti o částku ve výši 781.250.000,- Kč (slovy: sedm set osmdesát jedn amilionů dvš stě padesát tisíc korun českých) z částky ve výši 2.364.738.500,- Kč (slovy: dvě milardy šest set třicet čtyři milónů sedm set třicet osm tisíc pět set korun českých) na částku ve výši 3.415.988.500,- Kč (slovy: tři miliardy čtyři sta patnáct milónů devět set osmdesát osm tisíc pět set korun českých) upsáním nových akcií peněžitými vklady s tím, že se připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu až do výše 2.364.738.500,- Kč (slovy: dvě miliardy šest set třicet čtyři miliónů sedm set třicet osm tisíc pět set korun českých). Maximální výše základního kapitálu po zvýšení tedy může činit částku ve výši 5.269.477.000,- Kč (slovy: pět miliard dvě stě šedesát devět miliónů čtyři sta sedmdesát sedm tisíc korun českých).Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem 1.562.500 (slovy: jeden milión pět set šeedesát dva tisíce pět set) kusů kmenových akcií na majitele, vydaných v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) každá. V případě úpisu nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu může být upsáno maximálně 5.629.477 (slovy: pět m ilionů dvě stě šedesát devět tisíc čtři sta sedmdesát sedm) kusů kmenových akcií na majitele, vydaných v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 500,- Kč.Akcionáři mohou využít přednostního práva na upsání akcií v souladu s ust. § 204a obchodního zákoníku s tím, že toto přednostní právo mohou vykonat v sídle společnosti v pracovních dnech od 10.00 hodin do 15.00 hodin. Lhůta pro vykonání přednosntího práva se stanoví na dobu dvou týdnů. Prvním dnem pro vykonání přednostního práva je třicátý den ode dne, kdy představenstvo oznámí informaci o přednsotním právu způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo klidu, je psoledním dnem lhůty den nejbližší následující pracovní. Představenstvo je povinno informaci o přednostním právu zveřjnit a oznmit nejpozději do třiceti dnů ode dne, kdy záměr zvýšení základního kapitálu bude zapsán do příslušného obchodního rejstříku.Vzhledem k tomu, že je připuštěno upisování akcií nad částku navrženého zvýšení základního kapitálu a to až do výše 2.634.738.500,.- Kč, na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 500,- Kč připadá jedna nová akcie o jmenovité hodnotě 500,- Kč. Akcie lze upisovat pouze celé.S využitím přednostního práva budou upisovány kmenové akcie znějící na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 500,- Kč. Emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednosntího práva činí 1.600,- Kč.Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdy může být přednostní právo vykonáno poprvé.Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty určitým zájemcům. Určitými zájemci jsou osoby, které jsou akcionáři společnosti Hypoteční banka, a.s., k rozhodnému dni. Rozhodný den pro úpis akcií v druhém kole je shodný s rozhodným dnem pro úpis akcií v prvním kole, tedy pro úpis akcií s využitím přednsotního práva. Určití zájemci (atdy akcionáři společnosti k rozhodnému dni) mohou upsat nové akcie v pomětu 1:1, tedy na jednu akcie v jejich vlastnictví o jmenovité hodnotě 500,- Kč mohou upsat jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 500,- Kč.Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, mohou určití zájemci (tedy akcionáři společnosti k rozhodnému dni) upsat v sídle společnosti v pracovních dnech od 10.000 hodin do 15.00 hodin. Lhůta pro vykonání úpisu pro předem určené zájemce, tedy bez využití přednostního práva, se stanoví na dobu dvou týdnů. Prvním dnem pro vykonání úpisu bez využití přednostního práva je čtyřicátý šestý den ode dne, kdy Představensto oznámí informaci o přednostním právu způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo klidu, je psoledním dnem lhůty den nejbližší následující pracovní. Informace o počátku běhu lhůty bude předem určeným zájemcům oznámena způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady zároveň s oznámením informace o přednostním právu.Emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva činí 1.600,- Kč.Druhé kolo proběhne jen v případě, že v rámci prvního kola budou upsány akcie v hodnotě méně než 781.250.000,- Kč.Orgánem, který rozhodne o konečné částce zvýšení základního kapitálu společnosti, se určuje představenstvo společnosti.Celý emisní kurz upsaných akcií jsou upisovatelé povinni splatit na účet č. 2717662/2100 vedený u Hypoteční banky, a.s. nejpozději den následující po posledním dni lhůty pro úpis v prvním (s využitím přednostního práva), resp. druhém (předem určení zájemci) kole. Účet výše uvedený je zřízen jako zvláštní za účelem splacení emisního kurzu upsaných akcií. zobrazit více skrýt více
 • 2. června 2004 - 1. září 2004 : Valná hromada společnosti učinila dne 7.5.2004 následující rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu:"Řádná valná hromada společnosti rozhodla, o zvýšení základního kapitálu společn... osti o částku ve výši 1.020.833.000,- Kč (slovy: jedna miliarda dvacet milionů osm set třicet tři tisíce korun českých) z částky ve výši 1.319.216.500,- Kč (slovy: jedna miliarda tři sta devatenáct milionů dvě stě šestnáct tisíc pět set korun českých) na částku ve výši 2.340.049.500,- Kč (slovy: dvě miliardy tři sta čtyřicet milionů čtyřicet devět tisíc pět set korun českých) upsáním nových akcií peněžitými vklady s tím, že se připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu až do výše 1.319.216.500,- Kč (slovy: jedna miliarda tři sta devatenáct milionů dvě stě šestnáct tisíc pět set korun českých). Maximální výše základního kapitálu po zvýšení tedy může činit částku ve výši 2.638.433.000,- Kč (slovy: dvě miliardy šest set třicet osm milionů čtyři sta třicet tři tisíc korun českých).Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem 2.041.666 (slovy: dva miliony čtyřicet jeden tisíc šest set šedesát šest) kusů kmenových akcií na majitele, vydaných v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) každá. V případě úpisu nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu může být upsáno maximálně 2.638.433 (slovy: dva miliony šest set třicet osm tisíc čtyři sta třicet tři) kusů kmenových akcií na majitele, vydaných v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 500,- Kč.Akcionáři mohou využít přednostního práva na upsání akcií v souladu s ust. § 204a obchodního zákoníku s tím, že toto přednostní právo mohou vykonat v sídle společnosti v pracovních dnech od 10.00 hodin do 15.00 hodin. Lhůta pro vykonání přednostního práva se stanoví na dobu dvou týdnů. Prvním dnem pro vykonání přednostního práva je třicátý den ode dne, kdy Představenstvo oznámí informaci o přednostním právu způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo klidu, je posledním dnem lhůty den nejbližší následující pracovní. Představenstvo je povinno informaci o přednostním právu zveřejnit a oznámit nejpozději do třiceti dnů ode dne, kdy záměr zvýšení základního kapitálu bude zapsán do příslušného obchodního rejstříku.Vzhledem k tomu, že je připuštěno upisování akcií nad částku navrženého zvýšení základního kapitálu a to až do výše 1.319.216.500,- Kč, na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 500,- Kč připadá jedna nová akcie o jmenovité hodnotě 500,- Kč. Akcie lze upisovat pouze celé.S využitím přednostního práva budou upisovány kmenové akcie znějící na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 500,- Kč. Emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva činí 1.200,- Kč.Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdy může být přednostní právo vykonáno poprvé.Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty určitým zájemcům. Určitými zájemci jsou osoby, které jsou akcionáři společnosti Českomoravská hypoteční banka, a. s., k rozhodnému dni. Rozhodný den pro úpis akcií v druhém kole je shodný s rozhodným dnem pro úpis akcií v prvním kole, tedy pro úpis akcií s využitím přednostního práva. Určití zájemci (tedy akcionáři společnosti k rozhodnému dni) mohou upsat nové akcie v poměru 1:1, tedy na jednu akcii v jejich vlastnictví o jmenovité hodnotě 500,- Kč mohou upsat jednu novou akci o jmenovité hodnotě 500,- Kč.Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, mohou určití zájemci (tedy akcionáři společnosti k rozhodnému dni) upsat v sídle společnosti v pracovních dnech od 10.00 hodin do 15.00 hodin. Lhůta pro vykonání úpisu pro předem určené zájemce, tedy bez využití přednostního práva, se stanoví na dobu dvou týdnů. Prvním dnem pro vykonání úpisu bez využití přednostního práva je čtyřicátý šestý den ode dne, kdy Představenstvo oznámí informaci o přednostním právu způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo klidu, je posledním dnem lhůty den nejbližší následující pracovní. Informace o počátku běhu lhůty bude předem určeným zájemcům oznámena způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady zároveň s oznámením informace o přednostním právu.Emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva činí 1.200,- Kč.Druhé kolo proběhne jen v případě, že v rámci prvního kola budou upsány akcie v hodnotě méně než 1.020.833.000,- Kč.Orgánem, který rozhodne o konečné částce zvýšení základního kapitálu společnosti, se určuje Představenstvo společnosti.Celý emisní kurz upsaných akcií jsou upisovatelé povinni splatit na účet č. 2717662/2100 vedený u Českomoravské hypoteční banky, a. s. nejpozději den následující po posledním dni lhůty pro úpis v prvním (s využitím přednostního práva), resp. druhém (předem určení zájemci) kole. Účet výše uvedený je zřízen jako zvláštní za účelem splacení emisního kurzu upsaných akcií." zobrazit více skrýt více
 • 23. dubna 2003 - 13. srpna 2003 : Celý emisní kurz upsaných akcií jsou upisovatelé povinni splatitna účet č. 2717662/2100 vedený u Českomoravské hypoteční banky,a.s. nejpozději den následující po posledním dni lhůt... y pro úpis vprvním (s využitím přednostního práva), resp. druhém (předemurčení zájemci) kole. Účet výše uvedený je zřízen jako zvláštníza účelem splacení emisního kurzu upsaných akcií. zobrazit více skrýt více
 • 23. dubna 2003 - 13. srpna 2003 : Druhé kolo proběhne jen v případě, že v rámci prvního kola budouupsány akcie v hodnotě méně než 390.438.000,- Kč.
 • 23. dubna 2003 - 13. srpna 2003 : Emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního právačiní 750,- Kč.
 • 23. dubna 2003 - 13. srpna 2003 : Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, mohouurčití zájemci (tedy akcionáři společnosti k rozhodnému dni)upsat v sídle společnosti v pracovních dnech od 10.00 ho... din do15.00 hodin. Lhůta pro vykonání úpisu pro předem určené zájemce,tedy bez využití přednostního práva, se stanoví na dobu dvoutýdnů. Prvním dnem pro vykonání úpisu bez využití přednostníhopráva je čtyřicátý šestý den ode dne, kdy představenstvooznámí informaci o přednostním právu způsobem určeným zákonem astanovami pro svolání valné hromady. Připadne-li poslední denlhůty na den pracovního volna nebo klidu, je posledním dnemlhůty den nejbližší následující pracovní. Informace o počátkuběhu lhůty bude předem určeným zájemcům oznámena způsobemurčeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady zároveň soznámením informace o přednostním právu. zobrazit více skrýt více
 • 23. dubna 2003 - 13. srpna 2003 : Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budounabídnuty určitým zájemcům. Určitými zájemci jsou osoby, kteréjsou akcionáři společnosti Českomoravská hypoteční ban... ka, a.s. krozhodnému dni. Rozhodný den pro úpis akcií v druhém kole jeshodný s rozhodným dnem pro úpis akcií v prvním kole, tedy proúpis akcií s využitím přednostního práva. Určití zájemci (tedyakcionáři společnosti k rozhodnému dni) mohou upsat nové akcie vpoměru 1:1, tedy na jednu akcii v jejich vlastnictví ojmenovité hodnotě 500,- Kč mohou upsat jednu novou akcii ojmenovité hodnotě 500,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 23. dubna 2003 - 13. srpna 2003 : Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdy můžebýt přednostní právo vykonáno poprvé.
 • 23. dubna 2003 - 13. srpna 2003 : S využitím přednostního práva budou upisovány kmenové akcieznějící na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě500,- Kč. Emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostní... hopráva činí 750,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 23. dubna 2003 - 13. srpna 2003 : Akcionáři mohou využít přednostního práva na upsání akcií vsouladu s ust. § 204a obchodního zákoníku s tím, že totopřednostní právo mohou vykonat v sídle společnosti v pracovníchdn... ech od 10.00 hodin do 15.00 hodin. Lhůta pro vykonánípřednostního práva se stanoví na dobu dvou týdnů. Prvním dnempro vykonání přednostního práva je třicátý den ode dne, kdypředstavenstvo oznámí informaci o přednostním právu způsobemurčeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady.Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna neboklidu, je posledním dnem lhůty den nejbližší následujícípracovní. Představenstvo je povinno informaci o přednostním právuzveřejnit a oznámit nejpozději do třiceti dnů ode dne, kdy záměrzvýšení základního kapitálu bude zapsán do příslušnéhoobchodního rejstříku.Vzhledem k tomu, že je připuštěno upisování akcií nad částkunavrženého zvýšení základního kapitálu a to až do výše664.186.500,- Kč, na jednu dosavadní akcii o jmenovitéhodnotě 500,- Kč připadá jedna nová akcie o jmenovité hodnotě500,- Kč. Akcie lze upisovat pouze celé. zobrazit více skrýt více
 • 23. dubna 2003 - 13. srpna 2003 : Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem 780.876 (slovy: sedm set osmdesát tisíc osm set sedmdesát šest) kusůkmenových akcií na majitele, vydaných v zaknihované podobě ojm... enovité hodnotě 500,- Kč ( slovy: pět set korun českých)každá. V případě úpisu nad částku navrhovaného zvýšenízákladního kapitálu může být upsáno maximálně 1.328.373 ( slovy:jeden milion tři sta dvacet osm tisíc tři sta sedmdesát tři) kusůkmenových akcií na majitele, vydaných v zaknihované podobě ojmenovité hodnotě 500,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 23. dubna 2003 - 13. srpna 2003 : Řádná valná hromada společnosti rozhodla, o zvýšení základníhokapitálu společnosti o částku ve výši 390.438.000,-Kč ( slovy:tři sta devadesát milionů čtyři sta třicet osm tisíc kor... unčeských) z částky ve výši 664.186.500,-Kč ( slovy: šest setšedesár čtyři miliony sto osmdesát šest tisíc pět set korunčeských) na částku ve výši 1.054.624.500,-Kč ( slovy: jednamiliarda padesát čtyři milionů šest set dvacet čtyři tisíc pětset korun českých) upsáním nových akcií peněžitými vklady s tím,že se připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšenízákladního kapitálu až do výše 664.186.500,-Kč ( slovy: šest setšedesát čtyři miliony sto osmdesát šest tisíc pět set korunčeských) Maximální výše základního kapitálu po zvýšení tedy můžečinit částku ve výši 1.328.373.000,- Kč ( slovy: jedna miliardatři sta dvacet osm milionů tři sta sedmdesát tři tisíc korunčeských). zobrazit více skrýt více
 • 23. dubna 2003 - 13. srpna 2003 : Valná hromada společnosti učinila dne 11.3.2003 následujícírozhodnutí o zvýšení základního kapitálu:
 • 23. dubna 2003 - 13. srpna 2003 : Orgánem, který rozhodne o konečné částce zvýšení základníhokapitálu společnosti, se určuje představenstvo společnosti.
 • 17. dubna 2002 - 17. července 2002 : b/ Rozsah snížení základního kapitálu - z částky1.328.373.000,-Kč o částku 664.186.500,-Kč na částku664.186.500,-Kč . Sníženým základního kapitálu bude uhrazenakumulovaná ztráta ve... výši 652.599.518,29 Kč, zbývající část vrámci rozsahu snížení ve výši 11.586.981,71 Kč bude převedena dorezervního fondu. zobrazit více skrýt více
 • 17. dubna 2002 - 17. července 2002 : a/ Důvod snížení základního kapitálu - úhrada kumulované ztráty apřevod do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty, ve smyslu§ 216a odst. 1 písm. a), b) obchodní zákoníku.
 • 17. dubna 2002 - 17. července 2002 : Valná hromada rozhodla o snížení základního kapitálu z částky1.328.373.000,-Kč o částku 664.186.500,-Kč na částku664.186.500,-Kč, přičemž
 • 17. dubna 2002 - 17. července 2002 : c/ Způsob snížení základního kapitálu - snížení základníhokapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech1.328.373 ks zaknihovaných akcií na majitele, a to z jmenovitéhodn... oty akcie ve výši 1.000,- Kč na jmenovitou hodnotu akcie vevýši 500,- Kč, ve smyslu § 213a odst. 1)a 3) obchodníhozákoníku. zobrazit více skrýt více
 • 28. prosince 1999 - 12. dubna 2000 : Na základě zmocnění valné hromady ze dne 24.6.1999 rozhodlopředstavenstvo dne 8.12.1999 o zvýšení základního jmění:1. Zvýšení základního jmění: o 200,000.000,- Kč, tedy nacelkovou ... částku 1.328,373.000,- Kč, s určením, že upisováníakcií nad částku 200,000.000,- Kč se připouští až do výše300,000.000,- Kč, tj. zvýšení základního jmění až na celkovoučástku 1.428,373.000,- Kč.2. Druh vydávaných akcií: Kmenové akcie.3. Forma vydávaných akcií: Na majitele.4. Jmenovitá hodnota vydávaných akcií: 1.000,- Kč na jednuakcii.5. Emisní kurz vydávaných akcií: 1.000,- Kč na jednu akcii.6. Podoba vydávaných akcií: Zaknihovaná.7. Počet vydávaných akcií: 200.000 až 300.000 kusů.8. Úpis akcií:Úpis akcií bude probíhat ve dvou kolech:a) V prvním kole bude umožněno využití přednostního práva prostávající akcionáře v poměru 1 : 1 (1 nová akcie na 1stávající). První kolo začíná následující den po dni zveřejněnía trvá po dobu čtrnácti dnů. Dnem zveřejnění se rozumí denzveřejnění v Obchodním věstníku.Upisovatelé jsou povinni splatit celý emisní kurz akcií upsanýchv prvním kole na účet č. 1103116/2100 vedený u ČMHB, a.s.,nejpozději dne následujícího po posledním dni lhůty pro úpis vprvním kole.b) Druhé kolo proběhne jen v případě, že v rámci prvního kolabudou upsány a splaceny akcie v hodnotě méně než 200,000.000,-Kč. V druhém kole, které začíná šestnáctým dnem po dnizveřejnění, bude možno upsání akcií neupsaných v prvním kole podobu čtrnácti dnů stávajícím akcionářům v poměru 1 : 1 až domaximální výše 300,000.000,- Kč (viz bod 1) dle časového zápisudo listiny upisovatelů.Upisovatelé jsou povinni splatit celý emisní kurz akcií upsanýchve druhém kole na účet č. 1103116/2100 vedený u ČMHB, a.s.,nejpozději dne následujícího po posledním dni lhůty pro úpis vedruhém kole.Po ukončení prvního a druhého kola budou výsledky úpisu prooprávněné akcionáře k dispozici v sídle ČMHB, a.s.9. Neplatnost úpisu akcií: V případě překročení maximálnípřípustné výše zvýšení základního jmění (viz bod 1), tj. upsánía splacení akcií v celkové hodnotě vyšší než 300,000.000,- Kč,bude úpis akcií neplatný a ke zvýšení základního jmění nedojde.Společnost je povinna vrátit přijaté finanční prostředkyupisovatelům v souladu s ustanovením § 167, odst. 2 obchodníhozákoníku na účet jimi určený.10. Důvod zvýšení základního jmění: Posílení kapitálovépřiměřenosti.11. Forma splacení: Peněžní vklad.12. Místo a čas: V sídle ČMHB, a.s., Praha 4, Budějovická 409/1v kterýkoliv pracovní den od 9.00 hod. do 16.00 hod.13. Rozhodnutý den pro uplatnění přednostního práva: Den pozveřejnění v Obchodním věstníku. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů