Trendy

13 905 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

1 054 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

19 362 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

15

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 2.12.2016 č.p. 410, 742 51 Mošnov

Historické adresy

11.8.2014 - 2.12.2016 č.p. 313, 742 51 Mošnov
18.6.2008 - 11.8.2014 Mošnov 313, PSČ 74251
28.3.2002 - 18.6.2008 Ostrava-Moravská Ostrava, Nádražní 142/20, PSČ 70200
4.9.2000 - 28.3.2002 Ostrava, Nádražní 20
26.1.1994 - 4.9.2000 Ostrava 1, Vítkovická 1
8.2.1991 - 26.1.1994 Ostrava

13642693

DIČ

od 1.1.1993

CZ13642693

Datová schránka

n6zd6yx

Historické názvy

8.2.1991 - 2.8.2017

FREE ZONE OSTRAVA, akciová společnost ,anglicky : FREE ZONE OSTRAVA INC.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 124

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 31.5.1999

7 280 000 Kč

Historické jmění

26.1.1994 - 31.5.1999

3 640 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Kopřivnice

Bankovní účty

zvěřejněno 4.4.2013

121594001 / 5500

Provozovny

od 2.11.2016

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • 742 51, Mošnov

... více provozoven (celkem 6) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 11. srpna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

 • 11. srpna 2014 - 18. srpna 2016 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 11. srpna 2014 - 18. srpna 2016 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 8. února 1991 - 11. srpna 2014 : Z ř í z e n í : Akciová společnost byla založena jednorázovědle ustanovení § 25 zák. č. 104/90 Sb. na základě zakladatelskésmlouvy ze dne 4. ledna 1991 a přijatých stanov.
 • 21. prosince 1998 - 31. května 1999 : k) Emisní kurs akcií, které upisovatel hodlá upsat, je povinensplatit tak, že nejpozději den před upsáním akcií vloží nakterékoliv pobočce Komerční banky, a.s., částku odpovídající... emisnímu kursu akcií, a to ve prospěch účtu společnosti vedenému Komerční banky, a.s., pobočka Ostrava - Hrabůvka, číslo účtu199895720287/0100. Emisní kurs je splacený v okamžiku připsáníodpovídající částky na uvedený účet společnosti. Před upsánímakcií je upisovatel povinen předložit společnosti doklad zbanky, jež potvrzuje splnění povinnosti splatit emisní kursstanoveným způsobem. zobrazit více skrýt více
 • 21. prosince 1998 - 31. května 1999 : i) Druh akcií, forma, podoba, jmenovitá hodnota a emisní kursjsou stejné pro obě upisovací kola.
 • 21. prosince 1998 - 31. května 1999 : ch) Akcie, které nebudou upsány v prvním kole s využitímpřednostního práva, budou ve druhém kole nabídnuty určitémuzájemci - společnosti GAVLON, spol. s r.o., se sídlem Ostrava 1,N... ádražní 20, IČ: 62305913. Lhůta pro úpis akcií předem určenýmzájemcem je 5 pracovních dnů a počíná běžet prvním pracovnímdnem následujícím po uplynutí lhůty stanovené pro vykonánípřednostního práva. Upisovacím místem je rovněž sídlospolečnosti FREE ZONE OSTRAVA, akciová společnost v Ostravě 1,Vítkovická ulice č. 1 - budova F, 5. poschodí - sekretariátředitele, doba upisování je od 8,00 hod. do 12,00 hod. zobrazit více skrýt více
 • 21. prosince 1998 - 31. května 1999 : h) Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je první dendvoutýdenní lhůty, následující po uplynutí lhůty čtyřicetkalendářních dnů po právní moci usnesení Krajského obchodníh... osoudu v Ostravě, kterým se povoluje zápis usnesení mimořádnévalné hromady o zvýšení základního jmění společnosti doobchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 21. prosince 1998 - 31. května 1999 : g) S využitím přednostního práva se tedy bude upisovat 52 kusůnových kmenových akcií o nominální hodnotě 70.000,- Kč,znějících na majitele, které budou vydány v podobě zaknihovanýc... hakcií, s emisním kurzem jedné akcie 70.000,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 21. prosince 1998 - 31. května 1999 : f) Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 70.000,- Kč lzeupsat jednu novou akcii, rovněž o jmenovité hodnotě 70.000,- Kč,tzn. každý akcionář má přednostní právo upsat část no... vých akciíspolečnosti upisovaných ke zvýšení základního jmění v rozsahujeho podílu na stávajícím základním jmění společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 21. prosince 1998 - 31. května 1999 : e) V rámci přednostního práva lze nové akcie upisovat ve lhůtědvou týdnů s tím, že první den této lhůty počíná po uplynutíčtyřicet kalendářních dnů následujících po dni právní moci... usnesení obchodního soudu o povolení zápisu usnesení mimořádnévalné hromady o zvýšení základního jmění společnosti doobchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 21. prosince 1998 - 31. května 1999 : d) Přednostní právo k úpisu akcií bude možno vykonat v sídlespolečnosti FREE ZONE OSTRAVA, akciová společnost v Ostravě 1,Vítkovická ul. č. 1 - budova F, 5. poschodí - v sekretariá... tuředitele společnosti, v době od 8,00 hod. do 12,00 hod.Zahájení prvního kola upisování - tj. datum počátku lhůty provykonání přednostního práva, je stanoveno po uplynutí lhůtyčtyřicet kalendářních dnů následujících po dni, kdy nabudeprávní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Ostravě,kterým se povoluje zápis usnesení mimořádné valné hromady ozvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 21. prosince 1998 - 31. května 1999 : c) Úpis akcií proběhne ve dvou kolech. V prvním kole majístávající akcionáři společnosti v souladu s ustanovením § 204aobchodního zákoníku přednostní právo na úpis nových akciíspol... ečnosti upisovaných ke zvýšení základního jmění, a tonejvýše v rozsahu svého podílu na základním jmění společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 21. prosince 1998 - 31. května 1999 : b) Na zvýšení základního jmění bude upsáno 52 kusů novýchkmenových akcií o nominální hodnotě 70.000,- Kč, znějících namajitele, které budou vydány v podobě zaknihovaných akcií, sem... isním kurzem 70.000,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 21. prosince 1998 - 31. května 1999 : a) Zvyšuje se základní jmění společnosti FREE ZONE OSTRAVA,akciová společnost ze stávajícíh 3,640.000,- Kč (slovy:třimiliónyšestsetčtyřicettisíckorunčeských) na 7,280.000,- Kč(slov... y: sedmmiliónůdvěstěosmdesáttisíckorunčeských), a toupsáním nových kmenových akcií peněžitými vklady za účelemzískání likvidních majetkových aktiv, potřebných pro dalšírozvoj společnosti v tuzemsku i v zahraničí. Upisování akcií naduvedenou částku se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 21. prosince 1998 - 31. května 1999 : Mimořádná valná hromada společnosti schválila dne 26.10.1998usnesení o zvýšení základního jmění, a to v následujícím znění:
 • 21. prosince 1998 - 31. května 1999 : j) Upisovatel je povinen splatit 30 % emisního kursu novýchakcií před jejich upsáním. Zbývající část emisního kursu budeuhrazena nejpozději do konce lhůty stanovené pro úpis akcií ... vprvním kole. Pro splacení emisního kursu akcií ve druhém kole jestanovena povinnost 100 % splacení emisního kursu upisovanýchakcií před jejich vlastním upsáním. zobrazit více skrýt více
 • 8. února 1991 - 26. ledna 1994 : Základní kapitál společnosti : 5.200.000,-Kčs a je rozdělen na52 kusů akcií o jmenovité ( nominální ) hodnotě každé z nich100.000,-Kčs.Akcie společ-nosti změní na jméno.
 • 8. února 1991 - 26. ledna 1994 : Podepisování : Podepisování za společnost se děje tak, že kvytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpisvšichni členové představenstva, popř. jeden nebo několik... členů představenstva, pokud k tomu byli představenstvempísemně zmocněni, nebo generální ředitel nebo jehonáměstci. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů