Trendy

301 916 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

54 031 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

139 166 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

38

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 4.12.2014 U Arborky 696, Satalice, 190 15 Praha 9

Historické adresy

8.2.1991 - 4.12.2014 Praha 7, Poupětova 3, PSČ 17000

00014010

DIČ

od 1.1.1993

CZ00014010

Datum vzniku

8. února 1991

Datová schránka

5yhdkph

Historické názvy

28.4.1998 - 9.2.2015

České dřevařské závody Praha, a.s.

8.2.1991 - 28.4.1998

Středočeské dřevařské závody Praha,akciová společnost

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 515

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 21.12.1998

334 581 750 Kč

Historické jmění

6.11.1997 - 21.12.1998

301 425 000 Kč

8.2.1991 - 6.11.1997

559 991 756 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 19

Bankovní účty

zvěřejněno 5.4.2013

281468004 / 2700

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Provozovny

od 12.1.2015

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • U Arborky 696, 190 15, Praha - Satalice

... více provozoven (celkem 11) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 1. února 2017 : Smlouvou o koupi výrobního závodu Černousy ze dne 13. 12. 2016 byl převeden výrobní závod Černousy na obchodní společnost CEMFACE s.r.o., se sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, 110 Smlouvou o koupi výrobního závodu Černousy ze dne 13. 12. 2016 byl převeden výrobní závod Černousy na obchodní společnost CEMFACE s.r.o., se sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, 110 ...00 Praha 1, IČ: 056 04 842, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 267155. zobrazit více skrýt více
 • 26. srpna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 13. března 1992 : Na základě rozhodnutí valné hromady společnosti konané dne15. 11. 1991 poznamenává se rozhodnutí valné hromady snížitzákladní kapitál společnosti z částky 559.992.000,- Kčs na259.6 Na základě rozhodnutí valné hromady společnosti konané dne15. 11. 1991 poznamenává se rozhodnutí valné hromady snížitzákladní kapitál společnosti z částky 559.992.000,- Kčs na259.6...71.000,- Kčs. zobrazit více skrýt více
 • 8. února 1991 : Ze l00% upsaného základního kapitálu je splaceno více než30%.
 • 8. února 1991 : Státní podnik Středočeské dřevařské závody byl zrušen bezlikvidace a celý jeho majetek byl vložen do akciové společnostiStředočeské dřevařské závody.
 • 8. února 1991 : Zakladatelským plánem ze dne 31.12.1990 byli jmenováničlenové představenstva, dozorčí rada a revizor účtů.
 • 8. února 1991 : Akciová společnost byla založena z rozhodnutí ministraprůmyslu České republiky č. 526/1990 v souladu s ust.§ 32 z.č. 111/1990 Sb.
 • 8. února 1991 : Zapsáno dle spisu Sa 515.

Historické ostatní skutečnosti

 • 24. ledna 2006 - 31. srpna 2011 : 1.Mimořádná valná hromada ze dne 15.9.2005 konstatuje, že hlavním akcionářem společnosti České dřevařské závody Praha, a.s. se sídlem Praha 7, Poupětova 3, PSČ 170 00, identifika... ční číslo: 00014010, je společnost ČESKÁ DŘEVAŘSKÁ, a.s., se sídlem Praha 7, Poupětova 3, PSČ 170 00, identifikační číslo: 25145215 (dále jen "hlavní akcionář"), která vlastní akcie společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90% podíl na základním kapitálu společnosti. Vlastnictví akcií společnosti hlavním akcionářem ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady bylo osvědčeno prostřednictvím čestného prohlášení učiněného hlavním akcionářem dne 17.8.2005 ve formě notářského zápisu pořízeného JUDr. Ilonou Remešovou, notářkou v Praze pod č.j. NZ 194/2005 (dále jen "čestné prohlášení") z něhož vyplývá, že hlavní akcionář k tomuto dni vlastnil: 273 ks, slovy: dvěstěsedmdesáttři kusů hromadných akcií na majitele emitovaných společností, přičemž každá jednotlivá hromadná listina nahrazuje 1.000 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, celková nominální hodnota hromadných listin činí 273,000.000 Kč, čísla: 000001 - 273000, datum emise: 4.1.2002,839 ks, slovy: osmsettřicetdevět kusů akcií na majitele emitovaných společností, přičemž jmenovitá hodnota jedné akcie je 1.000,- Kč, celková nominální hodnota těchto akcií činí 839.000 Kč, čísla 0273001 - 0273437, 0281231 - 0281234, 0281510 - 0281514, 0281543 - 0281550, 0281601 - 0281624, 0282043 - 0282188, 0282269 - 0282314, 0283944 - 0283983, 0284983 - 0284992, 0285328 - 0285331, 0286142 - 0286146, 0286173 - 0286187, 0286677 - 0286680, 0286930 - 0287001, 0287068 - 0287086, datum emise: 4.1.2002, 301 ks, slovy: třistajedna kusů hromadných akcií na majitele emitovaných společností, přičemž každá jednotlivá hromadná listina nahrazuje 1.000 kusů prioritních akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 110,- Kč, celková nominální hodnota hromadných listin činí 33,110.000 Kč, číslo: 000001 - 301000, datum emise: 4.1.2002,425 ks, slovy: čtyřistadvacetpět kusů prioritních akcií na majitele emitovaných společností, přičemž jmenovitá hodnota jedné akcie je 110,- Kč, celková nominální hodnota těchto akcií činí 46.750 Kč, čísla 0301001 - 0301425, datum emise: 4.1.2002.Z čestného prohlášení tedy vyplývá, že hlavní akcionář ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady vlastnil akcie emitované společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady činí 91,755% na základním kapitálu společnosti a představuje 90,848% podíl na hlasovacích právech společnosti. Vlastnictví akcií společnosti hlavním akcionářem ke dni konání této valné hromady je osvědčeno prostřednictvím dalšího čestného prohlášení učiněného hlavním akcionářem ke dni konání této valné hromady, fyzickým předložením výše specifikovaných listinných akcií tím i listinou přítomných na této valné hromadě, z nichž vyplývá, že hlavní akcionář je ke dni konání této valné hromady vlastníkem nejméně shora uvedených akcií emitovaných společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady činí alespoň 90,00 % základního kapitálu společnosti, a že tedy hlavní akcionář je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu podle ust. § 183i a násl. obchodního zákoníku.2. Valná hromada společnosti schvaluje ve smyslu § 183i odst.2 Obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím společnosti ve vlastnictví akcionářů společnosti, odlišných od hlavního akcionáře, na hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí 1 (slovy : Jednoho) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti přechodu"). Na hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od hlavního akcionáře.3. Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům společnosti, kteří drží akcie ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, za akcie společnosti peněžité protiplnění ve výši 150,- Kč (slovy: Jednostopadesát korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (všech 301.425 kusů listinných prioritních akcií na majitele ve jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 110,- Kč je ve vlastnictví společnosti ČESKÁ DŘEVAŘSKÁ, a.s.). Navržená výše protiplnění je v souladu se zákonem doložena znaleckým posudkem č. 494/72/05 zpracovaným znalcem Ing. Otto Šmídou, se sídlem Liberec 6, Na jezírku 628, PSČ 460 06, zapsaným do seznamu znalců rozhodnutím Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 14.4.1997, č.j. Spr. 2273/97 pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady, zvláštní specializace ocenění nehmotných aktiv a práv, tržní odhady podniků, (dále jen "znalecký posudek"). Z výrokové části znaleckého posudku vyplývá, že: "Na základě shora uvedených skutečností a provedených výpočtů odhadl znalec tržní hodnotu výše popsaných akcií společnosti České dřevařské závody Praha, a.s. (IČ: 00014010) částkou: 149,- Kč (slovy: Jednostočtyřicetdevět korun českých) pro kmenové akcie jmenovité hodnoty Kč 1.000,-." Hodnota protiplnění navržená hlavním akcionářem ve výši 150,- Kč (slovy : Jednostopadesát korun českých) je přiměřená hodnotě zjištěné tímto znaleckým posudkem ve výši 149,- Kč (slovy: Jednostočtyřicetdevět korun českých). Jak vyplývá ze znaleckého posudku číslo 494/72/05 při posouzení přiměřenosti navrženého protiplnění byla hodnota jedné akcie emitované společností stanovena kombinací 1) metody účetních cen, 2) metody kapitalizovaných zisků a za 3) srovnávací metody, a to z důvodu poskytnutí nejobjektivnějšího pohledu na hodnotu akcií společnosti z hlediska akcionářů i současných a budoucích investorů. Kombinace těchto metod ocenění byla použita pro účely zjištění přiměřenosti výše protiplnění poskytovaného podle § 183m obchodního zákoníku, které navrhl hlavní akcionář.4. Hlavní akcionář poskytne protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám prostřednictvím společnosti SEC Corporate, s.r.o., IČ: 26444925, se sídlem V Zeleném údolí 5/1301, Praha 4, PSČ: 148 00 bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 (slovy : Dvou) měsíců ode dne předání vykoupených akcií společnosti podle § 183l odst. 5 a 6 obchodního zákoníku. Osobou oprávněnou k poskytnutí protiplnění bude vždy vlastník vykoupených akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcií, pak hlavní akcionář poskytne příslušnou částku zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník akcie či akcií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak). Konkrétní způsob poskytnutí protiplnění oznámí hlavní akcionář způsobem určeným stanovami společnosti a zákonem pro svolání valné hromady, a to nejpozději do 10 (slovy : Deseti) pracovních dnů ode dne účinnosti přechodu akcií.5. Představenstvo společnosti zabezpečí vyhotovení seznamů oprávněných osob, kterým vzniklo právo na protiplnění, včetně uvedení počtu a identifikace předaných akcií a částky protiplnění u jednotlivých oprávněných osob a včetně uvedení údajů o zastavení akcií společnosti a identifikaci zástavních věřitelů, a to ke dni uplynutí 1 ( slovy : Jednoho ) měsíce ode dne účinnosti, dále ke dni uplynutí 2 (slovy : Dvou) měsíců ode dne účinnosti a ke dni prohlášení za neplatné akcií společnosti, které nebyly předloženy jejich vlastníky ve lhůtě stanovené zákonem, a předá tyto seznamy vždy hlavnímu akcionáři nejpozději do 7 (slovy : Sedmi) pracovních dnů po skončení výše uvedeného období za účelem poskytování protiplnění ostatním akcionářům společnosti, popř. částky odpovídající hodnotě zastavených akcií zástavním věřitelům." zobrazit více skrýt více
 • 19. srpna 1998 - 21. prosince 1998 : Základní jmění společnosti ve výši 301 425 000,-- Kč bylo 100%splaceno a vloženo v souladu s účetnictvím Českých dřevařskýchzávodů Praha, a.s.Základní jmění společnosti se zvyšuje ... ze stávajících301 425 000,-- Kč na 334 581 750,-- Kč a to o 33 156 750,-- Kč,vydáním nových 301 425 Ks prioritních akcií na majitele vzaknihované podobě, v e jmenovité hodnotě 110,-- Kč.Podmínky pro upisování nových prioritních akcií na zvýšenízákladního jmění Českých dřevařských závodů Praha, akciováspolečnost.Eminent/společnost/:- obchodní jméno: České dřevařské závody Praha, a.s.- sídlo: Praha 7, Poupětova 3, PSČ: 170 04- IČO: 00014010- datum vzniku společnosti: 8.2.1991- současné základní jmění: 301 425 000,-- Kč- zvýšené základní jmění: 334 581 750,-- Kč- důvod: financování rozvoje společnosti a aktivit s tímspojených,- zvýšení základního jmění o: 33 156 750,-- Kč nepřipouští seupisování akcií nad tuto částku,- počet upisovaných akcií: 301 425 ks,- jmenovitá hodnota: 1 ks akcie: 110,-- Kč,- druh akcií: prioritní,- forma akcií: na majitele,- podoba akcií: zaknihovaná,- obchodovatelnost: záměr veřejné obchodovatelnosti,- práva spojená s dříve vydanými akciemi zůstávají vydánímnových akcií nedotčena,- všechny akcie budou upsány akcionáři s využitím přednostníhopráva,1. kolosoučasní akcionáři a to v poměru, v jakém se jejich akciepodílejí na dosavadním základním jmění společnosti k rozhodnémudni pro uplatnění práv a úpisu. Na jednu dosavadní akciispolečnosti o jmenovité hodnotě 1 000,-- Kč lze upsat 1 ks novéakcie.2. koloSoučasní akcionáři, kteří se zúčasnili 1. kola úpisu, srozhodující časovou prioritou úpisu až do upsání celkovéhoobjemu ve výši schváleného rozsahu zvýšení základního jmění,- emisní kurz 1 ks akcie: 110,-- Kč,- práva spojená s akciemi: Právo na výplatu dividendy v částce o10% vzšší než je částka připadající na stejnou jmenovitouhodnotu kmenové akcie a právo na výplatu dividendy i v letech,kdy kmenovým akciím nebude dividenda vyplacena, pokud o výplatěprioritních dividend rozhodne valná hromada. Prioritní akcienemají hlasovací právo.- místo pro upisování akcií: sídlo organizátora emise- organizátor emise: Stratego Invest a.s.,- sídle organizátora: Praha 1, Jindřšská 27,- lhůta úpisu:1. kololhůta pro upisování akcií počne běžet třicátý den po dnizveřejnění informace o přednostním právu a bude trvat 14 dnů ododne zahájení úpisu,2. koloprvní následující pracovní den po posledním dni úpisu v rámci 1.kola,- rozhodný den: den, kdy mohlo být právo vykonánopoprvé /viz lhůta úpisu/- splacení: a) 1. kolo: splatnost 100% celkového objemu hodnotyakcií upsaných v 1. kole nejpozději v poslední den 1. kola úpisu2. kolo: splatnost 100% celkového objemu hodnoty akcií upsanýchve 2. kole nikoli dříve než po prodlení úpisu, nejpozději všakčtrnáctý den po prodlení úpisub) místo splacení pro 1 i 2 kolo úpisu:IPB, a.s., Praha 1, Senovážné nám. 32, na účet č.109888787/5100, variabilní symbol: IČ /rodné číslo/ upisovatele- další ustanovení: Bude-li v průběhu 2. kola upisování dosaženoúpisem schváleného objemu zvýšení základního jmění, společnostdalší upisování odmítne. Společnost v tomto případě bezzbytečného odkladu vrátí odmítnutým akcionářům částku jimizaplacenou za upisované akcie. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů