Trendy

6 026 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

-97 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

90 505 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 7.12.2016 Novohradská 397/34, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice

Historické adresy

17.5.2012 - 7.12.2016 České Budějovice, Novohradská 397/34, PSČ 37008
14.12.1999 - 17.5.2012 České Budějovice, Fráni Šrámka 7, PSČ 37004
1.12.1990 - 14.12.1999 České Budějovice, Kubatova 6

00014028

DIČ

od 1.1.1993

CZ00014028

Datum vzniku

1. prosince 1990

Datová schránka

pqhcfcd

Historické názvy

1.12.1990 - 14.12.1999

Jihočeské dřevařské závody, akciová společnost, Jihočeské dřevařské závody, Company Limited, Jihočeské dřevařské závody, Aktiengesellschaft

Soud

Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 24

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 21.12.2012

4 823 000 Kč

Historické jmění

16.12.2005 - 21.12.2012

151 580 000 Kč

14.5.1993 - 16.12.2005

689 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města České Budějovice

Bankovní účty

zvěřejněno 6.5.2013

12002193 / 0300

... více účtů (celkem 4) najdete zde

Provozovny

od 30.9.1992

Dřevodružstvo
 • Adresy:
  • OVJ 1, 373 41, Hluboká nad Vltavou

... více provozoven (celkem 16) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 6. října 2014 : V rámci procesu rozdělení odštěpením sloučením došlo k odštěpení a následnému přechodu části jmění rozdělované společnosti Jihočeské dřevařské závody, a.s., se sídlem České Budějov V rámci procesu rozdělení odštěpením sloučením došlo k odštěpení a následnému přechodu části jmění rozdělované společnosti Jihočeské dřevařské závody, a.s., se sídlem České Budějov...ice, Novohradská 397/34, PSČ 370 08, IČ 00014028, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu B, vložce 24, na nástupnické společnosti EGE-Reality, s.r.o. (dříve DŘEVOKONT spol. s r.o.) se sídlem České Budějovice, Novohradská 397/34, PSČ 370 08, IČ 46679561, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu C, vložce 1652 a EGE, spol. s r.o., se sídlem České Budějovice, Novohradská 397/34, PSČ 370 08, IČ 15771695, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu C, vložce 1304, a to v souladu s projektem přeměny - projektem rozdělení odštěpením sloučením ze dne 30.6.2014 zobrazit více skrýt více
 • 14. srpna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 14. srpna 2014 : Počet členů dozorčí rady: 1
 • 14. srpna 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 2
 • 21. prosince 2012 : Na společnost Jihočeské dřevařské závody, a.s., jako nástupnickou společnost, přešlo na základě schváleného projektu přeměny vnitrostátní fúze formou sloučení s rozhodným dnem slou Na společnost Jihočeské dřevařské závody, a.s., jako nástupnickou společnost, přešlo na základě schváleného projektu přeměny vnitrostátní fúze formou sloučení s rozhodným dnem slou...čení 1.1.2012 veškeré jmění včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů společnosti Pila Vráto, a.s. se sídlem České Budějovice, Novohradská 397/34, PSČ 370 08, IČ 260 20 297, jako zanikající společnosti.Společnost Jihočeské dřevařské závody, a.s. je právním nástupcem bez likvidace zrušené a zaniklé společnosti Pila Vráto, a.s. se sídlem České Budějovice, Novohradská 397/34, PSČ 370 08, IČ 260 20 297, dosud zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu B vložce 1063. zobrazit více skrýt více
 • 16. dubna 2004 : Na společnost Jihočeské dřevařské závody, a.s., České Budějovice, Fráni Šrámky 7, PSČ 370 04, IČ 00 01 40 28, jako nástupnickou společnost, přešlo na základě smlouvy o fúzi sloučen Na společnost Jihočeské dřevařské závody, a.s., České Budějovice, Fráni Šrámky 7, PSČ 370 04, IČ 00 01 40 28, jako nástupnickou společnost, přešlo na základě smlouvy o fúzi sloučen...ím ze dne 8.10.2003 jmění společnosti Pila Tábor a.s., Tábor, Chýnovská 1096, PSČ 390 41, IČ 25 17 49 91, jako zanikající společnosti. Společnost Jihočeské dřevařské závody, a.s., České Budějovice, Fráni Šrámka 7, PSČ 370 04, IČ 00 01 40 28 je univerzálním právním nástupcem bez likvidace zrušené společnosti Pila Tábor a.s., Tábor, Chýnovská 1096, PSČ 390 41, IČ 25 17 49 91, dosud zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddílu B vložce 915. zobrazit více skrýt více
 • 1. prosince 1990 : Akciová společnost byla založena podle zakladatelského plánuMinisterstva průmyslu České republiky ze dne 26.11.1990 v souladus ustanovením § 32 zákona č. 111/1990 Sb. o státním pod Akciová společnost byla založena podle zakladatelského plánuMinisterstva průmyslu České republiky ze dne 26.11.1990 v souladus ustanovením § 32 zákona č. 111/1990 Sb. o státním pod...niku,zrušit bez likvidace dnem 30.11.1990 státní podnik Jihočeskédřevařské závody se sídlem v Českých Budějovicích a vložit jehocelý hmotný majetek dnem 1.12.1990 do akciové společnosti sobchodním názvem Jihočeské dřevařské závody, akciová společnostse sídlem v Č. Budějovicích. Zakladatelský plán a stanovy bylypřilože ny. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 2. prosince 2005 - 16. prosince 2005 : Mimořádná valná hromada společnosti, která se konala dne 23.11.2005 přijala usnesení o snížení základního kapitálu v tomto rozsahu: Valná hromada rozhoduje o snížení základního... kapitálu společnosti z částky 689,000.000,-Kč ( slovy: šestsetosmdesátdevět milionů korun českých ) o částku 537,420.000,-Kč ( slovy : pětsettřicetsedmmilionůčtyřistadvacettisíc korun českých ) na částku 151,580.000,-Kč ( slovy : stopadesátjednamilionůpětsetosmdesáttisíc korun českých ). Důvodem pro snížení základního kapitálu je úhrada ztráty společnosti vzniklá za uplynulá období ( tzv. zjednodušené snížení základního kapitálu). Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude zcela použita na úhradu ztráty. Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti z původní výše 1.000,-Kč, slovy jedentisíc korun českých na novou nominální hodnotu 220,- Kč, slovy dvěstědvacet korun českých. Lhůta pro výměnu dosavadních akcií za akcie téhož druhu a formy s nižší jmenovitou hodnotou se stanoví do 60 dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obch. rejstříku na základě výzvy představenstva ve smyslu ust. § 213a odst. 2 obch. zákoníku. zobrazit více skrýt více
 • 16. července 1997 - 28. listopadu 1997 : Jediným akcionářem společnosti je EGE, spol. s r.o. se sídlemČeské Budějovice, Novohradská 34, IČO: 15771695
 • 1. prosince 1990 - 16. července 1997 : Pro budoucnost se uvažuje s vydáním i dalších druhů akcií,zejména zaměstna neckých. Do doby přístupu dalších akcionářůnebudou akcie efektivně vydávány.
 • 1. prosince 1990 - 14. května 1993 : Podepisování za společnost:Podepisování za společnost se dějě tak, že k vytištěnému nebonapsanému názvu společnosti připojí svůj podpis oprávněná osoba kpřipojí ještě otisk razítka... .Základní kapitál společnosti činí 689,000.000,- Kčs z toho souhrnnepeněžitých vkladů činí 98,000.000,- Kčs.Počet, druh a hodnota akcií: Společnost vydá 68.900 kusů akciíznějících na jméno, přičemž jmenovitá hodnota každé akcie činí10.000,- Kčs.Jejich výhradním majitelem je stát, zastoupený Ministerstvemprůmyslu ČR. zobrazit více skrýt více
 • 1. prosince 1990 - 14. května 1993 : Zastupování společnosti a způsob, kterým zavazují členovépředstavensta společnost:Za společnost činí právní úkony navenek a podepisuje předsedapředstavenstva nebo v jeho nepřítomno... sti místopředsedapředstavenstva spolu s dalším členem představenstva nebo ředitelspolečnosti. Jiní pracovníci nebo funkcionáři společnosti jsouoprávněni jménem společnosti jednat jen je-li to nutné ke splněníjim uložených pracovních úkolů v případech, kdy je to stanovenove vnitřních předpisech společnosti, nebo je to v hospodářskémstyku obvyklé. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů