Trendy

143 378 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

56 243 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

160 458 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

38

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Historické adresy

19.9.2014 - 1.4.2018 Radniční 13, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
20.4.2006 - 19.9.2014 Frýdek-Místek, Radniční 13, PSČ 73801
30.12.1996 - 20.4.2006 Frýdek-Místek, V. Nezvala 549
23.5.1991 - 30.12.1996 Frýdek-Místek

14613549

DIČ

Není plátce DPH

1.12.2000 - 31.3.2018

CZ14613549

Datum vzniku

23. května 1991

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. dubna 2018

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. dubna 2018

Datová schránka

bggddw5

Historické názvy

1.1.2013 - 1.4.2018

Loterie Korunka a.s.

26.1.2006 - 1.1.2013

CHANCE a.s.

23.5.1991 - 26.1.2006

CHANCE, akciová společnost

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 156

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

27.8.2012 - 1.4.2018

100 002 000 Kč

14.10.2010 - 27.8.2012

288 921 000 Kč

21.8.2007 - 14.10.2010

102 000 000 Kč

10.4.2007 - 21.8.2007

84 000 000 Kč

20.4.2006 - 10.4.2007

30 000 000 Kč

26.1.2006 - 20.4.2006

10 000 000 Kč

12.1.1999 - 26.1.2006

10 000 000 Kč

30.12.1996 - 12.1.1999

5 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Frýdku-Místku

Historické provozovny

18.1.2013 - 1.4.2018

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Žerotínova 1133/32, 130 00, Praha 3 - Žižkov

... více provozoven (celkem 511) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 1. dubna 2018 - 1. dubna 2018 : V důsledku realizace fúze sloučením došlo k zániku společnosti Loterie Korunka a.s. se sídlem Frýdek-Místek, Frýdek, Radniční 13, PSČ 738 01, IČ 146 13 549, a společnosti TAMOTA a.... s. se sídlem Benešov, Hráského 770, PSČ 256 01, IČ 274 47 871, s přechodem veškerého jejich jmění na nástupnickou společnost TIPRENT s.r.o. se sídlem Beroun, Politických vězňů 156, PSČ 266 01, IČ 271 72 813 tak, jak je uvedeno v projektu fúze ze dne 05.01.2018. zobrazit více skrýt více
 • 19. září 2014 - 1. dubna 2018 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 1. ledna 2013 - 1. dubna 2018 : V souladu se schváleným projektem rozdělení došlo k rozdělení společnosti CHANCE a.s. ( o změně jejíž obchodní firmy na Loterie Korunka a.s. bylo rozhodnuto dne 14.11.2012 s účinno... stí od 1.1.2013) odštěpením sloučením s nástupnickou společností TIPSPORT 01 a.s. (o změně jejíž obchodní firmy na CHANCE a.s. bylo rozhodnuto dne 14.11.2012 s účinností od 1.1.2013) se sídlem Beroun, Politických vězňů 156, PSČ 266 01, Česká republika, IČ 281 78815, v jehož rámci došlo k odštěpení části jmění společnosti CHANCE a.s. ( o změně jejíž obchodní firmy na Loterie Korunka a.s. bylo rozhodnuto dne 14.11.2012 s účinností od 1.1.2013) a k jeho přechodu na nástupnickou společnost TIPSPORT 01 a.s. ( o změně jejíž obchodní firmy na CHANCE a.s. bylo rozhodnuto dne 14.11.2012 s účinností od 1.1.2013). zobrazit více skrýt více
 • 27. srpna 2012 - 1. dubna 2018 : Snížení základního kapitálu bude provedeno bezplatným vzetím akcií z oběhu na základě návrhu, a to jak Společností vydaných prioritních akcií na jméno, v listiné podobě, tak Společ... ností vydaných kmenových akcií na jméno, v listiné podobě. Lhůta k předložení listiných akcií jediného akcionáře, které budou vzaty z oběhu, začne běžet první den po nabytí právní moci zápisu výše základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku a bude činit 15 dní. zobrazit více skrýt více
 • 10. dubna 2007 - 1. dubna 2018 : Akcie jsou omezeně převoditelné, a to se souhlasem představenstva.
 • 17. září 2010 - 14. října 2010 : Valná hromada společnosti rozhodla dne 31.8.2010 o zvýšení základního kapitálu o částku 186.921.000,- Kč, tj. ze stávající výše 102.000.000,- Kč na novou výši 288.921.000,- Kč, a t... o úpisem nových akcií. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení se připouští, a to až do výše 222.525.000,- Kč, přičemž valná hromada určuje za orgán, který rozhodne o konečné částce zvýšení základního kapitálu, představenstvo společnosti.Nové akcie budou emitovány jako kmenové akcie, znějící na jméno, v listinné podobě, v počtu 62.307 akcií, ve jmenovité hodnotě každé akcie 3.000,- Kč a nebudou s nimi spojena žádná zvláštní práva. Stávající akcie, jejich druh, forma, podoba a počet, zůstávají nezměněny. Emisní kurz všech nových akcií je 3.000,- Kč.Akcionáři jsou oprávněni využít své přednostní právo na úpis akcií, a to za těchto podmínek:Akcionáři jsou oprávněni upsat akcie s využitím svého přednostního práva v pracovních dnech vždy v době od 9:00 hod do 18:00 hod v sídle advokátní kanceláře ŠACHTA & amp; PARTNERS, v.o.s., na adrese Praha 5, Radlická 663/28, PSČ 150 00, a to ve lhůtě k úpisu akcií v délce 15 dnů. Akcionáři budou seznámeni s počátkem běhu lhůty k úpisu akcií na základě písemné informace představenstva nejpozději do 4 pracovních dnů ode dne konání valné hromady, a to doporučeným dopisem nebo formou osobního doručení proti písemnému potvrzení o převzetí zásilky. Na jednu dosavadní akcii společnosti ve jmenovité hodnotě 3.000,- Kč připadá 2,18161764706 nových akcií společnosti ve jmenovité hodnotě 3.000,- Kč (tedy v poměru 1 : 2,18161764706); upisovat lze však pouze celé akcie. Akcionáři jsou oprávněni při využití svého přednostního práva upsat celkem 74.175 kusů kmenových akcií, znějící na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě každé akcie 3.000,- Kč, se kterými nebudou spojena žádná zvláštní práva.Valná hromada dále rozhodla, s ohledem na důvod zvyšování základního kapitálu, že akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, se neupisují, tj. nebudou upsány ani na základě dohody dle § 205 obchodního zákoníku, ani nabídnuty předem určenému zájemci nebo k upsání na základě veřejné nabídky.Účet, na který jsou oprávněni upisovatelé splatit emisní kurz akcií je účet zřízený u Komerční banky, a.s. číslo účtu 43-7798230287/0100.Valná hromada vyslovuje souhlas se započtením peněžitých pohledávek upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu nově emitovaných akcií, tedy:a) pohledávky společnosti TAMOTA a.s., IČ 274 47 871 v celkové výši ke dni 31.8.2010 187.016.902,- Kč vzniklé na základě Rámcové smlouvy o úvěru uzavřené mezi společností ARMONET a.s., IČ 273 80 084 jako věřitelem a společností CHANCE a.s. jako dlužníkem ze dne 15.10.2008 ve znění jejího dodatku ze dne 20.1.2010 a ve spojení smlouvou o postoupení pohledávky uzavřené dne 22.8.2010 mezi společností ARMONET a.s. IČ 273 80 084 jako postupitelem a společností TAMOTA a.s., IČ 274 47 871 jako postupníkem a dále na základě Smlouvy o úvěru uzavřené mezi Hynkem Svobodou, r.č. 560206/0156 jako věřitelem a společností CHANCE a.s. jako dlužníkem ze dne 19.10.2009 ve spojení se Smlouvou o postoupení pohledávky mezi Hynkem Svobodou, r.č. 560206/0156 jako postupitelem a společností ARMONET a.s., IČ 273 80 084 jako postupníkem ze dne 23.8.2010 a dále ve spojení se Smlouvou o postoupení pohledávky mezi společností ARMONET a.s., IČ 273 80 084 jako postupitelem a společností TAMOTA a.s., IČ 274 47 871 ze dne 24.8.2010b) pohledávky Hynka Svobody, r.č. 560206/0156 v celkové výši ke dni 31.8.2010 8.048.387,- Kč, vzniklé na základě Smlouvy o úvěru uzavřené dne 20.5.2009 mezi Hynkem Svobodou, r.č. 560206/0156 jako věřitelem a společností CHANCE a.s. jako dlužníkem a Smlouvy o úvěru uzavřené dne 3.4.2009 mezi Hynkem Svobodou, r.č. 560206/0156 jako věřitelem a společností CHANCE a.s. jako dlužníkemc) pohledávky Pavla Olivy, r.č. 580930/0926 v celkové výši ke dni 31.8.2010 1.201.703,- Kč vzniklé na základě Smlouvy o úvěru uzavřené dne 20.5.2009 mezi Pavlem Olivou, r.č. 580930/0926 jako věřitelem a společností CHANCE a.s. jako dlužníkem a Smlouvy o úvěru uzavřené dne 19.10.2009 mezi Pavlem Olivou, r.č. 580930/0926 jako věřitelem a společností CHANCE a.s. jako dlužníkemValná hromada stanoví tato pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení. Návrh smlouvy o započtení připravený společností bude za účelem seznámení se s jeho obsahem k dispozici upisovatelům v pracovních dnech vždy v době od 9:00 hod do 18:00 hod v sídle advokátní kanceláře ŠACHTA & PARTNERS, v.o.s., na adrese Praha 5, Radlická 663/28, PSČ 150 00 po dobu lhůty stanovené pro upsání akcií. K uzavření smlouvy o započtení se stanoví lhůta do 3 dnů ode dne upsání akcií upisovatelem v sídle advokátní kanceláře ŠACHTA & PARTNERS, v.o.s., na adrese Praha 5, Radlická 663/28, PSČ 150 00. Vklad na zvýšení základního kapitálu bude upisovatelem splacen dnem uzavření smlouvy o započtení mezi společností a upisovatelem a tímto dnem zaniknou i vzájemné pohledávky, které jsou předmětem započtení, ve výši, v jaké se vzájemně kryjí.Valná hromada dále stanovuje, že emisní kurz upsaných akcií musí být ze 100% splacen před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Valná hromada stanovuje lhůtu pro splacení 100% emisního kurzu akcií do 3 dnů ode dne upsání akcií upisovatelem, a to na zvláštní účet společnosti zřízený u Komerční banky, a.s. číslo účtu 43-7798230287/0100. zobrazit více skrýt více
 • 7. srpna 2007 - 21. srpna 2007 : Dne 27.7.2007 přijala valná hromada následující usnesení:Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti způsobem a v rozsahu navrženém představenstvem.Valná hrom... ada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti CHANCE a.s. peněžitými vklady o částku 18.000.000,- Kč z dosavadní výše základního kapitálu 84.000.000,- Kč, na novou výši základního kapitálu 102.000.000,- Kč, a to úpisem všech nových akcií emitovaných ke zvýšení základního kapitálu předem určeným zájemcům. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nové akcie budou emitovány následovně:- jako kmenové akcie, znějící na jméno, v listinné podobě, v počtu 3.000 akcií, v jmenovité hodnotě každé akcie 3.000,- Kč, s těmito akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva.- jako prioritní akcie, znějící na jméno, v listinné podobě, v počtu 3.000 akcií, v jmenovité hodnotě každé akcie 3.000,- Kč, s těmito akciemi budou spojena zvláštní práva, stanovená stanovami společnosti, tj.: S prioritními akciemi bude spojen nárok na dvojnásobnou dividendu a dvojnásobný podíl na likvidačním zůstatku při zachování všech ostatních práv. Nedosahuje-li likvidační zůstatek ani jmenovité hodnoty akcií, dělí se tento tak, že na akcie kmenové připadá jedna třetina zůstatku a na akcie prioritní dvě třetiny celkového likvidačního zůstatku.Stávající akcie, jejich druh, forma, podoba a počet, zůstávají nezměněny.Důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení respektive stabilizace cash-flow.Emisní kurz všech nových akcií (tj. každé kmenové akcie i každé prioritní akcie) je 3.000, Kč.Valná hromada vyslovuje souhlas s upsáním všech nových akcií předem určenými zájemci: společností TAMOTA a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 663/28, PSČ 150 00, IČ 274 47 871, panem Hynkem Svobodou, r.č. 560206/0156, s bydlištěm Praha 5, Radlická 763/13, PSČ 150 00, a panem Pavlem Olivou, r.č. 580930/0926, s bydlištěm Sulice, Hlubočina 1069, PSČ 251 68, okres Praha východ, a to takto:? Obchodní společnost TAMOTA a.s. se sídlem Praha 5, Radlická 663/28, PSČ 150 00, IČ 274 47 87, upíše 2.520 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 3.000,- Kč a 2.520 kusů prioritních akcií o jmenovité hodnotě 3.000,- Kč;? Pan Hynek Svoboda, r.č. 560206/0156, s bydlištěm Praha 5, Radlická 763/13, PSČ 150 00, upíše 450 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 3.000,- Kč a 450 kusů prioritních akcií o jmenovité hodnotě 3.000,- Kč;? Pan Pavel Oliva, r.č. 580930/0926, s bydlištěm Sulice, Hlubočina 1069, PSČ 251 68, okres Praha východ, upíše 30 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 3.000,- Kč a 30 kusů prioritních akcií o jmenovité hodnotě 3.000,- Kč;Předem určení zájemci obchodní společnost TAMOTA a.s., pan Hynek Svoboda a pan Pavel Oliva jsou oprávněni upsat akcie v sídle společnosti ve lhůtě 35 dní od právní moci zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Všichni předem určení zájemci budou seznámeni s počátkem běhu lhůty k úpisu akcií na základě písemné informace představenstva o podání návrhu na zápis usnesení valné hromady do obchodního rejstříku a o právní moci tohoto rozhodnutí o zápisu usnesení valné hromady zaslané doporučeným dopisem na adresu sídla nebo trvalého bydliště předem určeného zájemce.Smlouvu o upsání akcií, jejíž návrh je představenstvo povinno doručit předem určeným zájemcům do 7 dnů ode dne právní moci usnesení o zápisu rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku, je každý z předem určených zájemců oprávněn uzavřít v rozsahu určeném rozhodnutím této valné hromady v pracovní dny, v době od 9:00 do 15:00 v sídle společnosti ve lhůtě 35 dnů ode dne nabytí právní moci usnesení o zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Pokud připadne poslední den lhůty na den pracovního klidu, bude možné upsat akcie ještě následující pracovní den.Akcie lze upsat i tehdy, pokud smlouva o úpisu akcií bude sjednána s rozvazovací podmínkou, kterou je právní moc zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku, a pokud bude podán návrh na zápis do obchodního rejstříku.Upisovatel (předem určený zájemce) je povinen splatit 100% emisního kurzu jím upsaných akcií společnosti ve lhůtě 20-ti dnů ode dne podpisu Smlouvy o upsání akcií. Vklad na zvýšení základního kapitálu bude upisovatelem (předem určeným zájemcem) splacen na zvláštní bankovní účet společnosti, číslo35-9736950237/0100, vedený u Komerční banky, a.s. zobrazit více skrýt více
 • 12. března 2007 - 10. dubna 2007 : Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je posílení, respektive stabilizace cash-flow.
 • 12. března 2007 - 10. dubna 2007 : Emisní kurs všech nových akcií, tj, každé kmenové i každé prioritní, je 3.000,-Kč.
 • 12. března 2007 - 10. dubna 2007 : Stávající akcie, jejich druh, forma, podoba a počet, zůstavají nezměněny.
 • 12. března 2007 - 10. dubna 2007 : Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti ve výši 30.000.000,-Kč peněžitými vklady o částku 54.000.000,-Kč, na celkovou částku 84.000.000,-Kč, a to úpisem vš... ech nových akcií emitovaných ke zvýšení základního kapitálu předem určeným zájemcům. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nové akcie budou emitovány takto:- jako kmenové akcie, znějící na jméno, v listinné podobě, v počtu 9.000 akcií, v jmenovité hodnotě každé akcie 3.000,-Kč, s těmito akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva- jako prioritní akcie, znějící na jméno, v listinné podobě, v počtu 9.000 akcií, v jmenovité hodnotě každé akcie 3.000,-Kč, s těmito akciemi budou spojena zvláštní práva, stanovená stanovami společnosti, tj.: S prioritními akciemi bude spojen nárok na dvojnásobnou dividendu a dvojnásobný podíl na likvidačním zůstatku při zachování všech ostatních práv. Nedosahuje-li likvidační zůstatek ani jmenovité hodnoty akcií, dělí se tento tak, že na akcie kmenové připadá jedna třetina zůstatku a na akcie prioritní dvě třetiny celkového likvidačního zůstatku. zobrazit více skrýt více
 • 12. března 2007 - 10. dubna 2007 : Upisovatel (předem určený zájemce) je povinen splatit 100 % emisního kurzu jím upsaných akcií společnosti ve lhůtě 20ti dnů ode dne podpisu Smlouvy o upsání akcií. Vklad na zvýšení... základního kapitálu bude upisovatelem (předem určeným zájemcem) splacen na zvláštní bankovní účet společnosti, který bude za tímto účelem zřízen v souladu s § 204 odst. 2 ObchZák u Komerční banky, a.s. Číslo účtu bude obsaženo v návrzích Smluv o úpisu akcií, které představenstvo předem určeným zájemcům v souladu s tímto usnesením předloží. zobrazit více skrýt více
 • 12. března 2007 - 10. dubna 2007 : Akcie lze upsat i tehdy, pokud smlouva o úpisu akcií bude sjednána s rozvazovací podmínkou, kterou je právní moc zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady do obchodního re... jstříku, a pokud bude podán návrh na zápis do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 12. března 2007 - 10. dubna 2007 : Smlouvu o upsání akcií, jejíž návrh je představenstvo povinno doručit předem určeným zájemcům do 7 dnů ode dne právní moci usnesení o zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení zákl... adního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, je každý z předem určených zájemců oprávněn uzavřít v rozsahu určeném rozhodnutím této valné hromady v pracovní dny, v době od 9:00 do 15:00 hod., v sídle společnosti, ve lhůtě 35 dnů ode dne nabytí právní moci usnesení o zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Pokud připadne poslední den lhůty na den pracovního klidu nebo volna, bude možné upsat akcie ještě následující pracovní den. zobrazit více skrýt více
 • 12. března 2007 - 10. dubna 2007 : Všichni předem určení zájemci budou seznámeni s počátkem běhu lhůty k úpisu akcií na základě písemné informace představenstva o podání návrhu na zápis usnesení valné hromady do obc... hodního rejstříku a o právní moci tohoto rozhodnutí o zápisu usnesení valné hromady zaslané doporučeným dopisem na adresu sídla nebo trvalého bydliště předem určeného zájemce. zobrazit více skrýt více
 • 12. března 2007 - 10. dubna 2007 : Předem určení zájemci, a to obchodní společnost TAMOTA a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 663/28, PSČ 150 00, identifikační číslo 274 47 871, pan Hynek Svoboda, r.č. 560206/0156, s ... bydlištěm Praha 5, Radlická 13, PSČ 150 00 a Pavel Oliva, r.č. 580930/0926, s bydlištěm Hlubočinka 1069, PSČ 251 68, okres Praha - východ, jsou oprávněni upsat akcie v sídle společnosti ve lhůtě 35 dnů od právní moci zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 12. března 2007 - 10. dubna 2007 : Valná hromada vyslovila souhlas s upsáním všech nových akcíí předem určenými zájemci: obchodní společností TAMOTA a.s., panem Hynkem Svobodou a panem Pavlem Olivou, a to takto:* Ob... chodní společnost TAMOTA a.s. upíše 7.560 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 3.000,-Kč a 7.560 kusů prioritních akcií o jmenovité hodnotě 3.000,-Kč.* Hynek Svoboda upíše 1.350 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 3.000,-Kč a 1.350 kusů prioritních akcií o jmenovité hodnotě 3.000,-Kč* Pavel Oliva upíše 90 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 3.000,-Kč a 90 kusů prioritních akcií o jmenovité hodnotě 3.000,-Kč zobrazit více skrýt více
 • 30. června 2006 - 10. dubna 2007 : Omezení převoditelnosti akcií:Akcie jsou převoditelné pouze se souhlasem valné hromady.
 • 30. prosince 1996 - 10. dubna 2007 : Omezení převoditelnosti akcií: Akcionář, který hodlá převést svéakcie na jméno, je povinen tyto nabídnout přednostně všemzakladatelům.
 • 30. prosince 1996 - 10. dubna 2007 : Rozsah splacení základního jmění: splaceno 100 %.
 • 23. května 1991 - 10. dubna 2007 : Způsob založení:Akciová společnost byla založena jednorázově dle ustanovení § 25zák. č. 104/90 Sb. na základě zakladatelské smlouvy ze dne 14.května 1991 a přijatých stanov.
 • 19. května 2004 - 19. května 2004 : Exekuce nařízená usnesením Okresního soudu ve Frýdku-Místku ze dne 10.12.2003 č.j. 27 Nc 6209/2003-5, byla skončena z důvodu vymožení celé pohledávky.
 • 27. února 2004 - 19. května 2004 : Usnesením Okresního soudu ve Frýdku-Místku ze dne 10.12.2003, č.j. 27 Nc 6209/2003-5 nařídil soud exekuci podle pravomocného vykonatelného rozsudku Okresního soudu ve Frýdku-Místku... ze dne 11.6.2002, č.j. 14 C 402/2000-38 na majetek povinného CHANCE a.s. se sídlem Frýdek-Místek, V. Nezvala 549 k uspokojení pohledávky oprávněného Bytový podnik Praha 1 - s.p. v likvidaci se sídlem Praha 1, Jindřišská 5 ve výši 195.057,-Kč. Provedením exekuce je pověřen JUDr. Eva Jablonská, soudní exekutor Exekutorského úřadu se sídlem Praha 6 , Národní obrany 31. zobrazit více skrýt více
 • 28. prosince 1998 - 12. ledna 1999 : S využitím přednostního práva bude upsánoa) 2500 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě1.000,-Kč každá v listinné podoběb) 2500 ks prioritních akcií na jméno o jmenovité h... odnotě1.000,-Kč každá v listinné podoběDnem rozhodným pro uplatnění přednostního práva je den, kdy lzetoto právo vykonat poprvé. zobrazit více skrýt více
 • 28. prosince 1998 - 12. ledna 1999 : 3.Všechny akcie budou upsány s využitím přednostního práva.Přednostní právo k úpisu akcií lze vykonat v provozovněspolečnosti v Praze 6, Na Kocínce 3, ve lhůtě 14 dnů, počínajednem... následujícím po nabytí právní moci usnesení Krajskéhoobchodního soudu v Ostravě o povolení zápisu o zvýšenízákladního jmění do obchodního rejstříku.Na jednu dosavadní kmenovou akcii o jmenovité hodnotě 1.000,-Kčlze upsat 1 novou kmenovou akcii o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč.Na jednu dosavadní prioritní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,-Kčlze upsat 1 novou prioritní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč. zobrazit více skrýt více
 • 28. prosince 1998 - 12. ledna 1999 : 2. Na zvýšení základního jmění bude upsáno:a) 2500 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě1.000,-Kč každá v listinné podoběb) 2500 ks prioritních akcií na jméno o jmenovité... hodnotě1.000,-Kč každá v listinné podoběNově upisované akcie nebudou veřejně obchodovatelné. zobrazit více skrýt více
 • 28. prosince 1998 - 12. ledna 1999 : 1. Valná hromada zvyšuje základní jmění společnosti zestávajících 5.000.000,-Kč o 5.000.000,-Kč (slovy: pět miliónůkorun českých) na 10.000.000,-Kč. Upisování akcií nad tutočástku ... navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřípouští. zobrazit více skrýt více
 • 28. prosince 1998 - 12. ledna 1999 : 5. Místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva jeprovozovna společnosti v Praze 6, Na Kocínce 3 a takto lze upsatakcie ve lhůtě 14 dnů, počínaje 15 dnem ode dne nabyt... í právnímoci usnesení Krajského obchodního soudu v Ostravě o povolenízápisu o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku.Emisní kurs takto upisovaných akcií u obou druhů nověupisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí1.000,-Kč na jednu akcii. zobrazit více skrýt více
 • 28. prosince 1998 - 12. ledna 1999 : 6. Každý upisovatel je povinen splatit 30 % emisního kursuupisovaných akcií najpozději v den úpisu akcií, zbytek emisníhokursu je povinen splatit do 1 roku ode dne úpisu akcií a to... naúčet společnosti č. 1415210207/0100. zobrazit více skrýt více
 • 28. prosince 1998 - 12. ledna 1999 : 4. Všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostníhopráva, budou upsány akcionáři na základě dohody podle § 205obchodního zákoníku.
 • 23. května 1991 - 30. prosince 1996 : tisíc Kčs s úrokem 20 % p. a.
 • 23. května 1991 - 30. prosince 1996 : Základní kapitál:1/ Základní kapitál společnosti byl stanoven na 1 500 000,-- Kčs,slovy jeden milion pětset tisíc Kčs. Z toho bude složena částkave výši 1 000 000,-- Kčs, slovy jed... en milion Kčs jako jistota prozajištění pohledávek státu a výplat výher účastníkům kurosovýchsázek podle § 22 zákona ČNR č. 202/1990 Sb. o loteriích a jinýchpodobných hrách.2/ Budou vydány pouze akcie na jméno zakladatelů společnostinásledujících druhů a hodnot:... a/ 1350 akcií ve jmenovité hodnotě 1 000,-- Kčs, slovy jedentisíc Kčs. ... b/ 150 úrokových akcií ve jmenovité hodnotě1 000,-- Kčs, slovy jeden zobrazit více skrýt více
 • 23. května 1991 - 30. prosince 1996 : P o d e p i s o v á n í :Způsob, kterým zavazují členové představenstva společnost, budezapsán v podnikovém rejstříku a spočívá v připojení podpisuprezidenta společnosti nebo jím z... mocněného ředitele společnosti ajednoho z ředitelů společnosti k názvu akciové společnosti. zobrazit více skrýt více
posunout dolů