Trendy

1 887 127 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

- 281 128 tis. Kč

Ztráta za rok 2013

Trendy

1 833 114 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

750

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Historické adresy

28.2.2014 - 1.11.2014 Křižíkova 1377, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
4.1.2002 - 28.2.2014 Frýdek-Místek, Křižíkova 1377, PSČ 73801
20.4.1998 - 4.1.2002 Frýdek-Místek, Křižíkova 1377
25.3.1991 - 20.4.1998 Frýdek-Místek

14613581

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1993 - 1.11.2014

CZ14613581

Datum vzniku

25. března 1991

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. listopadu 2014

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. listopadu 2014

Historické názvy

1.4.2008 - 1.11.2014

ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s.

25.3.1991 - 1.4.2008

V Á L C O V N Y   P L E C H U, a.s.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 155

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

19.5.2003 - 1.11.2014

688 241 080 Kč

30.11.2002 - 19.5.2003

28 320 560 Kč

20.12.2000 - 30.11.2002

198 243 920 Kč

7.9.1993 - 20.12.2000

1 416 028 000 Kč

29.3.1991 - 7.9.1993

1 047 743 000 Kč

25.3.1991 - 29.3.1991

100 000,- Kčs Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Frýdku-Místku

Historické provozovny

25.7.2011 - 1.11.2014

ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s., závod Válcovna za studena
 • Adresy:
  • Štramberská, 706 02, Ostrava - Vítkovice

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 1. listopadu 2014 - 1. listopadu 2014 : V důsledku realizace fúze sloučením došlo k zániku společnosti ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s., se sídlem Frýdek-Místek, Křižíkova 1377, PSČ 738 01 , IČO: 146 13 581, zapsané v o... bchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 155, a k přechodu jejího veškerého jmění na nástupnickou společnost ArcelorMittal Ostrava a.s., se sídlem Ostrava - Kunčice, Vratimovská 689/117, PSČ 719 00, IČO: 451 93 258, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 297. zobrazit více skrýt více
 • 12. května 2014 - 1. listopadu 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 1. srpna 2008 - 1. listopadu 2014 : Na základě Smlouvy o fúzi sloučením uzavřené dne 17.6.2008 mezi společností NOVÁ HUŤ - Válcovna za studena, spol. s r.o. a společností ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s. došlo ve smy... slu ust. § 69a odst. 1 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., k fúzi sloučením společnosti NOVÁ HUŤ - Válcovna za studena, spol. s r.o., se sídlem Ostrava - Vítkovice, ul. Štramberská, PSČ: 706 02, IČ: 64617882, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 14149, se společností ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s., se sídlem Frýdek-Místek, Křižíkova 1377, PSČ: 738 01, IČ: 14613581, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 155. Na nástupnickou společnost ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s. přešlo v důsledku fúze sloučením veškeré jmění zanikající společnosti NOVÁ HUŤ - Válcovna za studena spol. s r.o., se sídlem Ostrava - Vítkovice, ul. Štramberská, PSČ: 706 02, IČ: 64617882, a to včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů. zobrazit více skrýt více
 • 31. prosince 2007 - 1. listopadu 2014 : Dle Smlouvy o fúzi sloučením na nástupnickou společnost VÁLCOVNY PLECHU, a.s., IČ 14613581, se sídlem Frýdek-Místek, Křižíkova 1377, PSČ 738 01, zapsané v obchodním rejstříku veden... ém Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 155, přešlo veškeré jmění včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů zanikající společnosti Spalovna průmyslových odpadů Válcoven plechu, s.r.o., se sídlem Frýdek-Místek, Křižíkova 1377, PSČ 738 05, IČ 62300997, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložka 12654. zobrazit více skrýt více
 • 5. ledna 2006 - 1. listopadu 2014 : Valná hromada určuje, že protiplnění bude poskytnuto oprávněným osobám Československou obchodní bankou a.s. bez zbytečného odkladu po zápisu vlastnického práva hlavního akcionáře n... a majetkovém účtu v příslušné evidenci cenných papírů podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku, nejpozději však ve lhůtě dvou měsíců po provedení tohoto zápisu vlastnického práva hlavního akcionáře. zobrazit více skrýt více
 • 5. ledna 2006 - 1. listopadu 2014 : Valná hromada určuje, že výše protiplnění činí částku 19,50 Kč (slovy: devatenáct korun českých a padesát haléřů) za každou jednu kmenovou akcii na majitele vydanou společností VÁL... COVNY PLECHU, a.s. v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 20,-Kč (slovy: dvacet korun českých), ISIN: CZ0005094755 a že přiměřenost výše protiplnění je v souladu s § 183i odst. 3 v návaznosti na § 183j odst. 6 obchodního zákoníku doložena ze strany hlavního akcionáře dokumentem nazvaným "Zdůvodnění určení výše protiplnění ", znaleckým posudkem č. 64/2005 ze dne 4.11.2005 vypracovaným znaleckým ústavem společností Kvita, Pawlita & Partneři, s.r.o., se sídlem Olbrachtova 1334/27, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C., vložka 6941, a rozhodnutím Komise pro cenné papíry ze dne 9.11.2005, č.j. 45/N/122/2005/2. zobrazit více skrýt více
 • 5. ledna 2006 - 1. listopadu 2014 : Valná hromada schvaluje návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů (akcií) takto: všechny kmenové akcie na maji... tele vydané společností VÁLCOVNY PLECHU, a.s. v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 20,-Kč (slovy: dvacet korun českých), ISIN: CZ0005094755, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj. akcie ve vlastnictví ostatních akcionářů), přecházejí na hlavního akcionáře, tj. obchodní společnost Mittal Steel Ostrava a.s., identifikační číslo: 45193258, se sídlem Ostrava, Kunčice, Vratimovská č.p. 689, PSČ 707 02, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B., vložka 297, a to za podmínek stanovených zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, dle ustanovení § 183i až 183n; vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 5. ledna 2006 - 1. listopadu 2014 : Valná hromada dále osvědčuje, že hlavní akcionář, tj. společnost Mittal Steel Ostrava a.s., IČ 45193258, se sídlem Ostrava, Kunčice, Vratimovská č.p. 689, PSČ 707 02, zapsaná v obc... hodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B., vložka 297, předala dne 14.12.2005 Československé obchodní bance, a.s. identifikační číslo: 00001350, se sídlem Praha 1 - Nové Město , Na Příkopě 854/14, PSČ 115 20, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B XXXVI, vložka 46, dle ustanovení § 183i odst. 6 obchodního zákoníku před konáním valné hromady částku ve výši 12.434.974,50Kč (slovy: dvanáct milionů čtyři sta třicet čtyři tisíc devět set sedmdesát čtyři korun českých padesát haléřů), která je potřebná k výplatě protiplnění, a tuto skutečnost valné hromadě doložila předložením potvrzení o složení prostředků určených na výplatu protiplnění na účet zřízený u Československé obchodní banky, a.s., č.ú. 17557673/0300. zobrazit více skrýt více
 • 5. ledna 2006 - 1. listopadu 2014 : Valná hromada konstatuje, že Komise pro cenné papíry přezkoumala dle ustanovení § 183m odst. 1 obchodního zákoníku výši protiplnění za ostatní účastnické cenné papíry (akcie) spole... čnosti VÁLCOVNY PLECHU, a.s. a vydala dne 9.11.2005 dle ustanovení § 183i odst. 5 obchodního zákoníku souhlas nutný k přijetí usnesení valné hromady o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů (akcií) společnosti VÁLCOVNY PLECHU, a.s. na hlavního akcionáře, tj. společnost Mittal Steel Ostrava a.s. , IČ: 45193258, se sídlem Ostrava, Kunčice, Vratimovská č.p. 689, PSČ 707 02, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B., vložka 297. zobrazit více skrýt více
 • 5. ledna 2006 - 1. listopadu 2014 : Valná hromada konstatuje a osvědčuje, že společnost Mittal Steel Ostrava a.s., IČ: 45193258, se sídlem Ostrava, Kunčice, Vratimovská č.p. 689, PSČ 707 02, zapsaná v obchodním rejst... říku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B., vložka 297, je ve smyslu ust. § 183i odst. 1 obchodního zákoníku hlavním akcionářem oprávněným k přechodu ostatních účastnických cenných papírů (akcií) od dosavadních vlastníků ostatních účastnických cenných papírů (akcionářů) na její osobu podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění. zobrazit více skrýt více
 • 5. ledna 2006 - 1. listopadu 2014 : Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 22.12.2005 přijala následující rozhodnutí: - Valná hromada určuje, že na základě změnového výpisu z účtu pořízeného Střediskem cennýc... h papírů ke dni 9.8.2005 a stavových výpisů pořízených Střediskem cenných papírů ke dni 9.11.2005 a 15.12.2005 a prohlášení společnosti Mittal Steel Ostrava a.s., IČ 45193258, se sídlem Ostrava, Kunčice, Vratimovská č.p. 689, PSČ 707 02, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B., vložka 297, ze dne 9.8.2005, dokládajících počet akcií emitovaných společností VÁLCOVNY PLECHU, a.s. ve vlastnictví společnosti Mittal Steel Ostrava a.s., je společnost Mittal Steel Ostrava a.s., identifikační číslo: 45193258, se sídlem Ostrava, Kunčice, Vratimovská č.p. 689, PSČ 707 02, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B., vložka 297, hlavním akcionářem společnosti VÁLCOVNY PLECHU, a.s., s podílem na hlasovacích právech společnosti VÁLCOVNY PLECHU, a.s. ve výši 98,1469%, neboť je pro ni ve Středisku cenných papírů od 9.8.2005 evidováno celkem 33.774.363 ks (slovy: třicet tři milionů sedm set sedmdesát čtyři tisíc tři sta šedesát tři kusů) kmenových akcií na majitele vydaných společností VÁLCOVNY PLECHU, a.s. v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 20,-Kč (slovy: dvacet korun českých) každá, ISIN: CZ0005094755, tedy akcií o souhrnné jmenovité hodnotě ve výši 675.487.260,-Kč (slovy : šest set sedmdesát pět milionů čtyři sta osmdesát sedm tisíc dvě stě šedesát korun českých), které odpovídá 98,1469% podílu na základním kapitálu společnosti VÁLCOVNY PLECHU, a.s. zobrazit více skrýt více
 • 25. března 1991 - 1. listopadu 2014 : Způsob založení:Akciová společnost byla založena jednorázově dle ustanovení § 25zák. č. 104/90 Sb. na základě zakladatelského plánu ze dne22.2.1991 a přijatých stanov.
 • 25. března 1991 - 1. listopadu 2014 : Den vzniku: 25. března 1991
 • 23. října 2002 - 19. května 2003 : Účinky přijetí návrhu smlouvy o upsání akcií a dohody ozapočtení vzájemných pohledávek nenastanou, pokud bude řádněpodepsaná smlouva a dohoda v potřebném počtu vyhotovení doručenad... o místa pro upisování až po uplynutí lhůty určené k upisováníakcií. zobrazit více skrýt více
 • 23. října 2002 - 19. května 2003 : * úředně ověřeným podpisem osob oprávněných jednat jménemurčitého zájemce učiněným na všech vyhotoveních smlouvy o upsáníakcií a dohody o započtení vzájemných pohledávek a současně
 • 23. října 2002 - 19. května 2003 : Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií a dohody o započtenívzájemných pohledávek společnost doručí určitému zájemcivymezenému v bodě 4. písm. a) až d) jeho osobním předáním v den... ,kdy tento určitý zájemce, řádně a včas prokáže společnostikumulativní splnění výše uvedených požadavků. Návrh na uzavřenísmlouvy o upsání akcií a dohody o započtení vzájemnýchpohledávek bude doručen každému určitému zájemci ve trojímvyhotovení a bude opatřen úředně ověřenými podpisy osoboprávněných jednat za představenstvo jménem společnosti. Účinkypřijetí návrhu smlouvy o upsání akcií a dohody o započtenívzájemných pohledávek nastanou, jestliže určitý zájemce ve lhůtěurčené pro upisování nových akcií projeví bezvýhradný souhlas sobsahem návrhu tímto způsobem: zobrazit více skrýt více
 • 23. října 2002 - 19. května 2003 : a) návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií, jenž bude mítnáležitosti specifikované v ustanovení § 205 odst. 3 ObchZobsahující současně:b) návrh na uzaření dohody o započtení směne... čné pohledávkyurčitého zájemce vůči společnosti, jež je vtělena do té zvlastních vitasměnek specifikovaných pod písm. a) až c), jíž jeurčitý zájemce majitelem, proti pohledávce společnosti nasplacení emisního kursu akcií peněžitým vkladem určitého zájemceve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. j) ObchZ. zobrazit více skrýt více
 • 23. října 2002 - 19. května 2003 : 5. Určití zájemci upisují nové akcie písemnou smlouvou o upsáníakcií, kterou uzavírají se společností postupem stanoveným v §204 odst. 5 ObchZ. Smlouva o upsání akcií je uzavřena o... kamžikem,kdy vyjádření písemného souhlasu určitého zájemce s obsahempísemného návrhu smlouvy o upsání akcií dojde ve lhůtě proupisování nových akcií na adresu sídla společnosti: Křižíkova1377, 738 01 Frýdek-Místek. Sídlo společnosti je místem proupisování akcií. Lhůta pro upisování nových akcií činí 6 měsícůa počíná běžet 20. kalendářním dnem následujícím po dni, v němžnabude právní moci rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě opovolení zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základníhokapitálu do obchodního rejstříku. Jednotlivé návrhy na uzavřenísmlouvy o upsání akcií budou určitým výše specifikovanýmzájemcům doručeny nejpozději v den předcházejícímu dni, jímžpočíná běh lhůty pro upisování nových akcií, a to formoudoporučeného dopisu. Spolu s písemným návrhem smlouvy o upsáníakcií bude určitým zájemcům identifikovaným výše doručenopísemné oznámení, v němž bude konkretizován počátek běhu lhůtypro upisování nových akcií určitým datem. Zaslání písemnéhonávrhu smlouvy o upsání akcií a informace o počátku běhu lhůtypro upisování akcií doporučeným dopisem může být nahrazenoosobním doručením těchto listin určenému zájemci. Společnostdoručí každému určitému zájemci na adresu jeho sídla ve shorauvedené lhůtě: zobrazit více skrýt více
 • 23. října 2002 - 19. května 2003 : Pozbytím vlastnického práva k příslušným vlastním vitasměnkámspecifikovaným výše před uzavřením smlouvy o upsání akcií adohody o započtení vzájemmných pohledávek, ztrácí osobyident... ifikované výše postavení určitého zájemce. zobrazit více skrýt více
 • 23. října 2002 - 19. května 2003 : * originál vlastní vitasměnky specifikované výše opatřené úplnýmrubopisem, spolu s originálem písemné smlouvy o převodu cennéhopapíru, na základě níž byla příslušná vlastní vitasmě... nkapřevedena na určitého zájemce. zobrazit více skrýt více
 • 23. října 2002 - 19. května 2003 : * originál či úředně ověřenou fotokopii výpisu z obchodníhorejstříku určitého zájemce ne starší 3 měsíců předcházejícíchdni, ke kterému určitý zájemce splnění předpokladů prokazuje... ,jedná-li se o právnickou osobu, anebo doklad totožnosti,jedná-li se o fyzickou osobu a současně zobrazit více skrýt více
 • 23. října 2002 - 19. května 2003 : Splnění předpokladů, jimiž je identifikován určitý zájemcespecifikovaný pod bodem 4. písm. d), se prokazuje předloženímnásledně uvedených dokumentů k placení alespoň 15 dnů předupl... ynutím lhůty pro upisování nových akcií v místě pro upisováníakcií osobám oprávněným jednat za představenstvo jménemspolečnosti: zobrazit více skrýt více
 • 23. října 2002 - 19. května 2003 : 4. Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání určitým zájemcům.Určitými zájemci jsou:a) NOVÁ HUŤ, a.s., se sídlem Ostrava - Kunčice, Vratimovská 689,IČ: 45 19 32 58, jenž je řádný... m majitelem vlastní vitasměnkyvystavené dne 6. května 2002 ve Frýdku-Místku společností V Á LC O V N Y P L E C H U, a.s., se sídlem Frýdek-Místek,Křižíkova 1377, IČ: 14 61 35 81, na řad společnosti NOVÁ HUŤ,a.s., se sídlem Ostrava - Kunčice, Vratimovská 689, IČ: 45 19 3258, jejíž směnečná suma činí 368.160.520,- Kč. Platebním místemje sídlo výstavce Frýdek-Místek, Křižíkova 1377.b) Konpo, s.r.o., se sídlem Praha 1, Na Příkopě č.p. 390,orient. č. 3, IČ: 26 14 97 29, jenž je řádným majitelem vlastnívitasměnky vystavené dne 16. května 2002 v Praze společnostíV Á L C O V N Y P L E C H U, a.s., se sídlem Frýdek-Místek,Křižíkova 1377, IČ: 14 61 35 81, na řad společnosti Konpo,s.r.o., se sídlem Praha 1, Na Příkopě č.p. 390, orient. č. 3,IČ: 26 14 97 29, jejíž směnečná suma činí 174.950.020,- Kč.Platebním místem je sídlo výstavce Frýde-Místek, Křižíkova 1377.c) Česká konsolidační agentura, se sídlem Praha 7, Janovského438/2, IČ: 70 10 99 66, jenž je řádným majitelem vlastnívitasměnky vystavené dne 26. února 2002 v Praze společnostíV Á L C O V N Y P L E C H U, a.s., se sídlem Frýdek-Místek,Křižíkova 1377, IČ: 14 61 35 81, na řad České konsolidačníagentury, se sídlem Praha 7, Janovského 438/2, IČ: 70 10 99 66,jejíž směnečná suma činí 116.809.980,- Kč. Platebním místem jesídlo výstavce Frýde-Místek, Křižíkova 1377.d) Jiná osoba, která prokáže v sídle společnosti V Á L C O V N YP L E C H U, a.s., že je řádným nabyvatelem kterékoliv zvlastních vitasměnek specifikovaných pod písm. a) až c),vystavených buď na řad společnosti NOVÁ HUŤ, a.s., nebo na řadspolečnosti Konpo s.r.o., anebo na řad České konsolidačníagentury. zobrazit více skrýt více
 • 23. října 2002 - 19. května 2003 : 3. Přednostní právo na úpis nových akcií je v souladu sustanovením § 204a odst. 5 ObchZ vyloučeno. Důvodem k vyloučenípřednostního práva všech akcionářů je snížení výše závazkůspol... ečnosti vůči jejím věřitelům započtením směnečnýchpohledávek určitých zájemců proti pohledávkám společnosti vůčiurčitým zájemcům na splacení emisního kurzu akcií peněžitýmvkladem. Společnost je ve ztrátě a z důvodu stabilizace jejíekonomické a finanční situace se zvyšuje základní kapitálkapitalizací pohledávek největších věřitelů za společností sesoučasným vyloučením přednostního práva akcionářů k upisovánínových akcií. Vzhledem ke skutečnosti, že společnost nemádostatek disponibilních peněžních prostředků ke splněnísměnečných závazků vůči věřitelům, jimž bude nabídnuto upsáníakcií v rámci zvýšení základního kapitálu, budou tito věřitelé zhlediska ekonomické ekvivalence uspokojeni namísto peněžitýmplněním, vydáním nových akcií, jejichž souhrnná jmenovitáhodnota bude odpovídat hodnotě jejich směnečných pohledávek. zobrazit více skrýt více
 • 23. října 2002 - 19. května 2003 : 2. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním novýchakcií o celkovém počtu 18.408.026 ks, přičemž se připouštíupisování akcií až do počtu 32.996.026 ks. Jmenovitá hodnota 1... kusu akcie činí 20,- Kč, emisní kurs činí 20,- Kč za jednuakcii. Akcie budou vydány jako kmenové akcie znějící na majitelev zaknihované podobě. zobrazit více skrýt více
 • 23. října 2002 - 19. května 2003 : "1. Základní kapitál společnosti V Á L C O V N Y P L E C H U,a.s., se zvyšuje o částku 368.160.520,- Kč upisováním novýchakcií, přičemž se připouští upisování akcií nad částkunav... rhovaného zvýšení základního kapitálu, a to až do výše659.920.520,- Kč. O konečné částce zvýšení základního kapitálurozhodne představenstvo společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 23. října 2002 - 19. května 2003 : II. Usnesením mimořádné valné hromady společnosti VÁLCOVNYPLECHU, a.s. bylo také rozhodnuto o zvýšení základního kapitáluspolečnosti VÁLCOVNY PLECHU, a.s. následujícím způsobem:
 • 23. října 2002 - 19. května 2003 : 5. Společnost podá podle ustanovení § 27a odst. 1 písm. b)zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, v platném znění,příkaz k zaregistrování pozastavení výkonu práva majitelecenné... ho papíru nakládat se zaknihovanými akciemi na dobunezbytně nutnou k provedení změny údaje o výši jejich jmenovitéhodnoty v zákonné evidenci zaknihovaných cenných papírů,jestliže tuto změnu Středidsko cenných papírů neprovede bezsoučasného zaregistrování pozastavení výkonu práva majitelenakládat s těmito akciemi." zobrazit více skrýt více
 • 23. října 2002 - 19. května 2003 : 4. Snížení jmenovité hodnoty bude provedeno změnou zápisu o výšijmenovité hodnoty akcií v zákonem stanovené evidencizaknihovaných cenných papírů vedené Střediskem cenných papírů, a... to na základě příkazu společnosti adresovaného Středisku cennýchpapírů bez zbytečného odkladu po té, co společnost obdržípravomocné rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě o povolenízápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodníhorejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 23. října 2002 - 19. května 2003 : 3. Částka, o kterou se sníží základní kapitál společnosti, budepoužita na úhradu ztráty společnosti.
 • 23. října 2002 - 19. května 2003 : 2. Snížení základního kapitálu bude provedeno postupem podleustanovení § 213a ObchZ ve spojitosti s ustanovením § 216a ObchZ- snížením jmenovité hodnoty 1.416.028 ks kmenových akci... í namajitele ISIN: CZ0005094755, vydaných společností v zaknihovanépodobě, a to z původní jmenovité hodnoty ve výši 140,- Kč navýslednou jmenovitou hodnotu ve výši 20,- Kč za účelem úhradyztráty společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 23. října 2002 - 19. května 2003 : "1. Základní kapitál společnosti V Á L C O V N Y P L E C H U,a.s. se snižuje o částku 169.923.360,- Kč z původního základníhokapitálu ve výši 198.243.920,- Kč na výsledný základní... kapitálve výši 28.320.560,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 23. října 2002 - 19. května 2003 : I. Usnesením mimořádné valné hromady společnosti VÁLCOVNYPLECHU, a.s. bylo rozhodnuto o snížení základního kapitáluspolečnosti VÁLCOVNY PLECHU, a.s., takto:
 • 23. října 2002 - 19. května 2003 : 6. Emisní kurs nových akcií splatí určití zájemci peněžitýmivklady. Emisní kurs akcií bude splacen výhradně započtenímpohledávek určitých zájemců. Peněžité pohledávky společnostivů... či určitým zájemcům na splacení emisního kursu nových akciíupsaných ve smlouvě o upsání akcií zanikají výhradně započtenímproti splatným směnečným pohledávkám určitých zájemců vůčispolečnosti vtělených do vlastních vitasměnek, a to dohodou ozapočtení vzájemných pohledávek. Jednotlivé dohody o započteníuzavírané ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. j) ObchZbudou uzavírány výše popsaným postupem. Účinností dohody ozapočtení zanikne splatná peněžitá pohledávka určitého zájemcevůči společnosti vtělená do příslušné vlastní vitasměnky apeněžitá pohledávka společnosti vůči určitému zájemci nasplacení emisního kurzu nových akcií peněžitým vkladem do výše,v jaké se tyto pohledávky kryjí. Určitý zájemce je povinen kedni uzavření smlouvy o upsání akcií a dohody o započtenívzájemných pohledávek vydat společnosti příslušnou vlastnívitasměnku, do níž je vtělena směnečná pohledávka, jež dohodou ozapočtení vzájemných pohledávek zaniká, opatřenou na lícidoložkou "započteno v celém rozsahu", krytou podpisem určitéhozájemce a datovanou dnem uzavřením smlouvy o upsání akcií adohody o započtení vzájemných pohledávek." zobrazit více skrýt více
 • 23. října 2002 - 19. května 2003 : * doručením dvou vyhotovení takto podepsané smouvy o upsáníakcií a dohody o započtení vzájemných pohledávek do místa proupisování nových akcií na adresu V Á L C O V N Y P L E C H... U,a.s., se sídlem Křižíkova 1377, 738 01 Frýdek-Místek. zobrazit více skrýt více
 • 13. září 2000 - 20. prosince 2000 : Základní jmění se snižuje v souladu s § 216a) odst. 1, písm. b)Obchodního zákoníku za účelem úhrady ztráty o 1 204 525 998,-Kča v souladu s § 216a) odst. 1), písm. c) Obchodního zá... koníku zaúčelem převodu do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty o 13258 082,-Kč.Základní jmění bude sníženo způsobem podle § 213a) Obchodníhozákoníku snížením jmenovité hodnoty všech akcií znějících namajitele (ISIN CZ 0005094755) ze stávající jmenovité hodnotyjedné akcie 1 000,-Kč na novou jmenovitou hodnotu jedné akcie140,-Kč. Snížení jmenovité hodnoty zaknihovaných akciíspolečnosti se provede změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty vevidenci vedené střediskem cenných papírů poté, co bude sníženízákladního jmění zapsáno u Obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 13. září 2000 - 20. prosince 2000 : Usnesením valné hromady Válcoven plechu, a.s. ze dne 27.4.2000 osnížení základního jmění společnosti:Základní jmění se snižuje v rozsahu o 1 217 748 080,-Kč zestávající výše 1 416 ... 028 000,-Kč na výslednou výši 198 243920,-Kč. zobrazit více skrýt více
posunout dolů