Trendy

86 940 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2011

Trendy

4 353 tis. Kč

Zisk za rok 2011

Trendy

33 190 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2011

Základní údaje

Historické adresy

11.8.2010 - 31.7.2012Průmyslová 2007, 737 01 Český Těšín 1
23.2.2004 - 11.8.2010ul. Závodní 540/51, 735 06 Karviná
20.10.2003 - 23.2.2004Závodní 540/35a, 735 06 Karviná
28.3.1994 - 20.10.2003ul. Závodní 540, 735 06 Karviná
25.3.1991 - 28.3.1994 Karviná

Historické adresy z obchodního rejstříku

30.1.2002 - 8.10.2003ul. Závodní 540, 735 06 Karviná 6
27.4.2000 - 8.1.2001Závodní 540, 735 06 Karviná 6
18.12.1998 - 7.5.1999Karviná - Nové Město, Závodní 540

14614197

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1993 - 31.7.2012

CZ14614197

Datum vzniku

25. března 1991

Datum zániku v obchodním rejstříku

31. července 2012

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

31. července 2012

Historické názvy

25.3.1991 - 31.7.2012

KOVONA KARVINÁ, a. s.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 152

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

5.4.2011 - 31.7.2012

2 000 000 Kč

11.8.2010 - 5.4.2011

45 000 000 Kč

12.4.2007 - 11.8.2010

69 625 200 Kč

31.1.2007 - 12.4.2007

39 625 200 Kč

Historické provozovny

15.10.1992 - 5.3.2003

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Závodní 540/51, 735 06, Karviná - Nové Město

... více provozoven (celkem 11) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 31. července 2012 - 31. července 2012 : Vymazává se ke dni 31.7.2012, nabyde-li právní moci později, pak dnem právní moci tohoto rozhodnutí z obchodního rejstříku společnost KOVONA KARVINÁ, a. s., se sídlem Český Těšín, ... Průmyslová 2007, PSČ 737 01, identifikační číslo: 146 14 197, včetně všech zapsaných skutečností. Právní důvod výmazu: Společnost KOVONA KARVINÁ, a. s. byla zrušena a zanikla bez likvidace s právním nástupcem v důsledku fúze sloučením se společností KOVONA SYSTEM, a.s., se sídlem Český Těšín, Průmyslová 2007, PSČ 737 01, IČ: 258 55 646, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíle B, vložka 2320, jakožto nástupnickou společností. Na nástupnickou společnost KOVONA SYSTEM, a.s., přešlo veškeré jmění společnosti KOVONA KARVINÁ, a. s., včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů. Rozhodným dnem fúze je 1. leden 2012. zobrazit více skrýt více
 • 23. února 2004 - 31. července 2012 : Základní kapitál společnosti ke dni jejího vzniku byl plně splacen vkladem zakladatele uvedeným v zakladatelské listině.
 • 25. března 1991 - 31. července 2012 : Způsob založení:Jednorázové založení společnosti dle § 25 zákona o akciovýchspolečnostech.
 • 25. března 1991 - 31. července 2012 : Den vzniku: 25. března 1991.
 • 20. října 2010 - 5. dubna 2011 : Společnost SENAPOL, s.r.o., se sídlem Český Těšín, Průmyslová 2007, PSČ: 737 01, IČ: 258 76 538 jako jediný akcionář obchodní společnosti KOVONA KARVINÁ, a.s. učinila dne 1.10.2010... následující rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti KOVONA KARVINÁ, a.s. o snížení základního kapitálu:Jediný akcionář obchodní společnosti KOVONA KARVINÁ, a.s. se sídlem Český Těšín, Průmyslová 2007, PSČ 737 01, identifikační číslo: 146 14 197, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 152 tímto rozhoduje o snížení základního kapitálu, a to s účinností ke dni zápisu spojení akcií dle dnešního rozhodnutí Jediného akcionáře do obchodního rejstříku, takto:1. Základní kapitál společnosti se snižuje o částku ve výši 43.000.000,-Kč (slovy: čtyřicettřimiliony korun českých), tedy z částky ve výši 45.000.000,-Kč (slovy: čtyřicetpětmilionů korun českých) na částku ve výši 2.000.000,-Kč (slovy: dvamiliony korun českých).2. Důvod snížení základního kapitálu a způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu:Důvodem je přebytek vlastních zdrojů společnosti. Částka bude použita k výplatě Jedinému akcionáři.3. Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty u listinné kmenové akcie na majitele tak, že se snižuje dosavadní jmenovitá hodnota jednoho kusu kmenové listinné akcie na majitele ve výši 45.000.000,-Kč (slovy: čtyřicetpětmilionů korun českých) na částku ve výši 2.000.000,-Kč (slovy: dvamiliony korun českých)4. Představenstvo společnosti je povinno po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku vyzvat Jediného akcionáře, aby ve lhůtě třiceti dnů předložil akcii za účelem její výměny za akcii s nižší jmenovitou hodnotou nebo vyznačením změny jmenovité hodno zobrazit více skrýt více
 • 8. února 2007 - 12. dubna 2007 : h) Započtení shora uvedené pohledávky Upisovatele proti pohledávce společnosti KOVONA KARVINÁ, a.s., na splacení emisního kurzu upsaných akcií bude provedeno písemnou dohodou o zap... očtení dle § 580 a § 581 odst. 3 občanského zákoníku. Návrh dohody vypracuje společnost KOVONA KARVINÁ, a.s., a doručí jej již podepsaný za společnost KOVONA KARVINÁ, a.s., ve dvojím vyhotovení Upisovateli při úpisu akcií, tj. uzavření smlouvy o úpisu akcií. Upisovatel je povinen ve 30 denní lhůtě ode dne převzetí návrhu dohody tento návrh dohody podepsat a jeden podepsaný stejnopis doručit společnosti KOVONA KARVINÁ, a.s. Podpisy na dohodě musí být úředně ověřeny. Dohoda o započtení s Upisovatelem musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 8. února 2007 - 12. dubna 2007 : Jediný akcionář společnosti KOVONA KARVINÁ, a.s., rozhodl v souladu s ustanovením části II., oddíl A, čl. 9, bod 2, písm. b) stanov společnosti KOVONA KARVINÁ, a.s., o zvýšení zá... kladního kapitálu společnosti KOVONA KARVINÁ, a.s. takto: zobrazit více skrýt více
 • 8. února 2007 - 12. dubna 2007 : a) Základní kapitál společnosti KOVONA KARVINÁ, a.s., se zvyšuje o částku 30.000.000,-Kč (slovy: třicetmilionů korun českých), tj. z částky 39.625.200,-Kč na částku 69.625.200,-Kč ... upsáním všech nových akcií předem určeným zájemcem. Upisování akcií nad částku tohoto navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 8. února 2007 - 12. dubna 2007 : b) Akciemi upisovanými na zvýšení základního kapitálu bude 1 kus kmenové akcie na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě ve výši 30.000.000.,-Kč. S nově vydanou akcií budou ... spojena stejná práva jako s akciemi již vydanými. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 30.000.000,-Kč bude při hlasování na valné hromadě spojeno 375.000 hlasů. zobrazit více skrýt více
 • 8. února 2007 - 12. dubna 2007 : c) Všechny upisované akcie s využitím svého přednostního práva dle čl. D.II.2. stanov společnosti KOVONA KARVINÁ, a.s., budou upsány jediným akcionářem, kterým je společnost SENAP... OL, s.r.o. se sídlem v Karviné, Novém Městě, ul. Závodní 540/51, PSČ 735 06, IČ 258 76 538, zapsaná ve vložce 23759 oddílu C obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě (dále jen "Upisovatel"). zobrazit více skrýt více
 • 8. února 2007 - 12. dubna 2007 : d) Emisní kurz upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, bez emisního ážia, tedy emisní kurs jedné nově upisované akcie o jmenovité hodnotě ve výši 30.000.000,-Kč činí 3... 0.000.000,-Kč . Emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem, a to výhradně započtením. zobrazit více skrýt více
 • 8. února 2007 - 12. dubna 2007 : e) Upisovatel upíše upisované akcie ve smlouvě o upsání akcií, uzavřené se společností KOVONA KARVINÁ, a.s., v písemné formě. Podpisy na smlouvě musí být úředně ověřeny. Představen... stvo společnosti KOVONA KARVINÁ, a.s., vypracuje návrh smlouvy o upsání akcií a doručí jej Upisovateli ve lhůtě třiceti (30) dnů od provedení zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta k uzavření smlouvy o upsání akcií se stanoví v délce třiceti (30) dnů po doručení jejího návrhu Upisovateli. zobrazit více skrýt více
 • 8. února 2007 - 12. dubna 2007 : f) Upisovatel je povinen ve lhůtě 30 dnů od upsání akcií, tj. od uzavření smlouvy o upsání akcií, splatit 100 % emisního kursu upsaných akcií, představující peněžitý vklad ve výši ... 30.000.000,-Kč tak, že emisní kurz upsaných akcií bude uhrazen započtením pohledávek podle písmena g) a h). zobrazit více skrýt více
 • 8. února 2007 - 12. dubna 2007 : g) Připouští se, aby Upisovatel započetl svou níže uvedenou pohledávku vůči společnosti KOVONA KARVINÁ, a.s., proti pohledávce KOVONA KARVINÁ, a.s., na splácení emisního kurzu jím ... upsaných akcií. Předmětem započtení bude pohledávka Upisovatele jakožto věřitele, to je společnosti SENAPOL, s.r.o. se sídlem v Karviné, Novém Městě, ul. Závodní 540/51, PSČ 735 06, IČ: 258 76 538, zapsané ve vložce 23759 oddílu C obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, vůči společnosti KOVONA KARVINÁ, a.s., jakožto dlužníka, v její celkové výši 30.000. 000,-Kč , představující pohledávku v celkové výši 30.000.000,-Kč z titulu Smlouvy o půjčce, uzavřené mezi Upisovatelem a společností KOVONA KARVINÁ, a.s., dne 27.4.2006 ve výši 9.100.000,-Kč a Smlouvy o půjčce uzavřené mezi Upisovatelem a společností KOVONA KARVINÁ, a.s., 22.5.2006 ve výši 20.900.000,-Kč ve znění Dodatku č. 1 ze dne 23.5.2006. Připouští se možnost započtení do výše 30.000.000,-Kč . zobrazit více skrýt více
 • 28. března 1994 - 31. ledna 2007 : Základní jmění: 495 315 000,- Kč
 • 22. září 2006 - 12. prosince 2006 : Mimořádná valná hromada společnosti KOVONA KARVINÁ, a.s. přijala dne 4.9.2006 následující Rozhodnutí o přechodu akcií společnosti KOVONA KARVINÁ, a.s. ve vlastnictví ostatních akci... onářů na hlavního akcionáře podle § 183i a následujících obchodní zákoník, v platném znění (dále jen " obchodní zákoník"). zobrazit více skrýt více
 • 22. září 2006 - 12. prosince 2006 : 1. Určení hlavního akcionářeHlavním akcionářem společnosti KOVONA KARVINÁ, a.s., se sídlem Karviná, Nové Město, ul. Závodní 540/51, PSČ 735 06, IČ: 146 14 197, zapsané v obchodním ... rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložka 152 (dále jen Společnost) je společnost SENAPOL, s.r.o., se sídlem Praha 1, Opletalova 1284/37, PSČ 110 00, IČ: 258 76 538, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 100544 (dále jen Hlavní akcionář). Hlavní akcionář vlastní akcie Společnosti představující 97,13 % podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti, a to konkrétně následující akcie: 3 ks nekótovaných kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000.000,-Kč, číselné označení: Série: A, Čísla: 000001-000003, 1 ks nekótované kmenové akcie na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 98.727.000,-Kč, číselné označení: Série: A, Číslo: 000004 a 1 ks nekótované kmenové akcie na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 82.337.000,-Kč, číselné označení: Série: B, Číslo: 001.Vlastnictví akcií Hlavního akcionáře bylo osvědčeno potvrzením České spořitelny, a.s. o držení akcií společnosti KOVONA KARVINÁ, a.s. ze dne 22.8.2006 a čestným prohlášením Hlavního akcionáře ze dne 4.9.2006. Z předložených dokumentů vyplývá, že Hlavní akcionář byl ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady, jakož i stále je ke dni této valné hromady, vlastníkem výše specifikovaných akcií. Hlavní akcionář je tedy osobou oprávněnou vykonat právo výkupu podle ust. § 183i a násl. obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
 • 22. září 2006 - 12. prosince 2006 : 2. Přechod ostatních akcií vydaných Společností na hlavního akcionáře Valná hromada Společnosti schvaluje dle § 183i násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem ak... ciím vydaným Společností ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od Hlavního akcionáře na Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku v Obchodním věstníku (dále jen "den účinnosti přechodu akcií"). Na Hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu akcií přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od Hlavního akcionáře. zobrazit více skrýt více
 • 22. září 2006 - 12. prosince 2006 : 3. Výše protiplněníHlavní akcionář poskytne za vykupované akcie Společnosti ostatním akcionářům peněžité protiplnění ve výši 81,-Kč (slovy: osmdesátjedna korun českých) za jednu ak... cii Společnosti o jmenovité hodnotě 1000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Navržená výše protiplnění je v souladu se zdůvodněním výše protiplnění Hlavním akcionářem a znaleckým posudkem č. 65/2006 vypracovaným znaleckým ústavem Kvita, Pawlita & Partneři, s.r.o., se sídlem Ostrava- Slezská Ostrava, Olbrachtova 1334/27, PSČ: 71000, IČ: 60774665 za účelem stanovení přiměřenosti výše protiplnění. zobrazit více skrýt více
 • 22. září 2006 - 12. prosince 2006 : 4. Poskytnutí protiplněníHlavní akcionář poskytne protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 (slovy: deseti) dnů, ode dne předání ... vykoupených akcií Společnosti nebo jejímu níže uvedenému zmocněnému zástupci. Osobou oprávněnou bude vždy vlastník akcie či akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcie či akcií, pak Hlavní akcionář poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli. To neplatí, prokáže-li vlastník akcie či akcií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak. Hlavní akcionář poskytne protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám prostřednictvím svého zmocněného zástupce - společnosti GARFIELD a.s., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Zámecká 488/20, PSČ 702 00, tel: 599527913, který je rovněž Společností zmocněn k přebírání vykoupených akcií od akcionářů. V případě, kdy protiplnění bude v přepočtu vyšší než 15.000 EUR, musí být platba protiplnění v souladu se zákonem č. 254/2004 Sb. v platném znění provedena bezhotovostním převodem ve prospěch účtu oprávněné osoby, a bankovní spojení musí oprávněná osoba sdělit níže uvedeným způsobem. V ostatních případech bude protiplnění oprávněným osobám zapsáno formou peněžní poukázky na adresu sdělenou nejpozději při předávání akcií oprávněnou osobou nebo osobou k takovému sdělení zmocněnou na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem oprávněné osoby, ledaže oprávněná osoba osobně, nebo zástupce oprávněné osoby na základě plné moci udělené k takovému účelu oprávněnou osobou a opatřené úředně ověřeným podpisem oprávněné osoby, nejpozději při předávání akcií písemně sdělí a potvrdí Společnosti nebo společnosti GARFIELD a.s. bankovní spojení oprávněné osoby pro výplatu protiplnění. zobrazit více skrýt více
 • 22. září 2006 - 12. prosince 2006 : V případě, kdy bude adresa či bankovní spojení pro zaslání protiplnění sdělováno jindy než při předávání akcií, musí být takové sdělení opatřeno úředně ověřeným podpisem oprávněné ... osoby či jeho zástupce a bude-li se jednat o úkon dle plné moci, musí být doložen i její originál či ověřená fotokopie. V případě sdělení bankovního spojení uvedeným způsobem, bude protiplnění uhrazeno oprávněným osobám bezhotovostním převodem. zobrazit více skrýt více
 • 6. února 2002 - 15. dubna 2003 : Valná hromada obchodní společnosti KOVONA KARVINÁ, a.s. sesídlem Karviná-Nové Město, ul. Závodní 540, PSČ 735 06, IČO14614197, schválila návrh snížení základního kapitálu. Důvodems... nížení je úhrada ztráty minulých let. Celá částka odpovídajícísnížení základního kapitálu bude použita na úhradu ztrátyminulých let.Rozsah snížení základního kapitálu je 374.097.000,-Kč (slovy:tři sta sedmdesát čtyři milionů devadesát sedm tisíc korunčeských). Základní kapitál je snížen použitím vlastních akcií vpočtu 10.443 (slovy: deset tisíc čtyři sta čtyřicet tři) kusů vejmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 1.000,-Kč (slovy: jedentisíc korun českých), a to jejich zničením, a snížením jmenovitéhodnoty zbývajícího počtu akcií společnosti, tj. 484.872(čtyřista osmdesát čtyři tisíc osm set sedmdesát dva) kusů akciío 75 % jejich jmenovité hodnoty, která dosud činí 1.000,-Kč(slovy: jeden tisíc korun českých).Lhůta pro předložení listinných akcií za účelem vyznačenísnížení jmenovité hodnoty je do 30-ti (slovy: třiceti)kalendářních dnů ode dne nabytí právní moci usnesení Krajskéhosoudu v Ostravě, kterým bude snížení základního kapitálu zapsánodo obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 7. května 1993 - 28. března 1994 : Základní jmění: 404 206 000,- Kč
 • 29. března 1991 - 7. května 1993 : Základní jmění: 447 885 000,- Kčs. Je na něj vydána 1 akcie(zatímní list) o nominální hodnotě 100 000,- Kčs a 1 akcie(zatímní list) o nominální hodnotě 447 785 000,- Kčs. Vzákladní... m kapitálu není zahrnuta hodnota pozemků, které máspolečnost ve vlastnictví. Akcie (zatímní listy) společnosti znína jméno. zobrazit více skrýt více
 • 25. března 1991 - 29. března 1991 : Základní jmění: 100 000,- Kčs. Bude vydána jedna akcie na jménove stejné hodnotě.
posunout dolů