Základní údaje

Historické adresy

30.1.2002 - 8.9.2004 Přerov, Kabelíkova 1, PSČ 75002
3.12.1993 - 30.1.2002 Přerov, Kabelíkova č. 1
21.3.1991 - 3.12.1993 Přerov

14617072

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1993 - 8.9.2004

CZ14617072

Datum vzniku

21. března 1991

Datum zániku v obchodním rejstříku

8. září 2004

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

8. září 2004

Historické názvy

29.3.1991 - 8.9.2004

Meopta Přerov, a.s.

21.3.1991 - 29.3.1991

M E O P T A  a.s.

21.3.1991 - 29.3.1991

M E O P T A a.s.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 149

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

26.4.2001 - 8.9.2004

464 505 900 Kč

29.10.1998 - 26.4.2001

156 245 100 Kč

28.3.1994 - 29.10.1998

520 817 000 Kč

29.3.1991 - 28.3.1994

585 704 000,- Kčs Kč

21.3.1991 - 29.3.1991

100.000,- Kčs Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 8. září 2004 - 8. září 2004 : Vymazává se ke dni nabytí právní moci rozhodnutí z obchodního rejstříku obchodní společnost Meopta Přerov, a.s. se sídlem Kabelíkova 1, Přerov, PSČ 750 02, identifikační číslo 1461... 7072.Právní důvod výmazu:Společnost Meopta Přerov, a.s. se sídlem Kabelíkova 1, Přerov, PSČ 750 02, identifikační číslo 146 17 072 zanikla bez likvidace s převodem jmění na jejího hlavního akcionáře, společnost Meopta - optika, a.s., se sídlem Kabelíkova 1, Přerov, PSČ 750 02, IČO: 47677023 ve smyslu § 220p obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
  • 1. září 2003 - 8. září 2004 : Na společnost Meopta Přerov, a.s. přešlo sloučením jmění zanikajících společností Meopta - vývoj, a.s., IČO 47677007, Meopta - nářaďovna, a.s., IČO 25352105, Meopta - mechanika, a.... s., IČO 47677155, Meopta - přístroje, a.s., IČO 47677015, Meopta - zásobování, a.s., IČO 47676990, všechny se sídlem Přerov, Kabelíkova 1. Rozhodným dnem pro fúzi je 1.1.2003. zobrazit více skrýt více
  • 21. března 1991 - 8. září 2004 : Způsob založení:Akciová společnost byla založena jednorázově dle ustanovení § 25zák. č. 104/90 Sb. na základě zakladatelského plánu ze dne14.2.1991 a přijatých stanov.
  • 21. března 1991 - 8. září 2004 : Den vzniku: 21. března 1991
  • 20. října 2000 - 26. dubna 2001 : Usnesení valné hromady společnosti Meopta Přerov, a.s. ozvýšení základního jmění ze dne 26.6.2000.1. Základní jmění společnosti má být zvýšeno o 150 mil. Kč stím, že úpis akcií nad... tento rámec se připouští až do výše o312,490.000,- Kč a o konečné částce zvýšení rozhodnepředstavenstvo společnosti.2. Počet upisovaných akcií je 500000 ks až 1041634 ks ajmenovitá hodnota jedné upisované akcie je 300,-Kč, druhupisovaných akcií jsou akcie kmenové, forma na jméno azaknihovaná podoba.3. Místo pro vykonání přednostního práva je právní odděleníspolečnosti Meopta Přerov, a.s., Kabelíkova 1, Přerov, a to vždyve lhůtě pro úpis akcií v době od 9.00 hod. do 11.00 hod. Lhůtapro upsání akcií s využitím přednostního práva je třicet dnía počátkem běhu této lhůty je dvacátý den po dni, ve kterém budedo obchodního rejstříku zapsáno usnesení valné hromady o zvýšenízákladního jmění.4. Počet nových akcií, které lze upsat s využitím přednostníhopráva, jsou dvě akcie na dosavadní jednu akcii společnosti.5. Emisní kurs jedné akcie upsané s využitím přednostního právaje 300,- Kč.6. Rozhodný den pro uplatnění přednostního práva je den, kdy doobchodního rejstříku bude zapsáno usnesení o zvýšení základníhojmění.7. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního právabudou všechny nabídnuty k upsání panu Paulu Rausnitzovi, rodnéčíslo 280309101.8. Místo pro vykonání upisování bez využití přednostníhopráva je právní oddělení společnosti Meopta Přerov, a.s.,Kabelíkova 1, Přerov. Lhůta pro upisování bez přednostního právaje dvacet dní a počátkem běhu této lhůty je šedesátý den odedne, ve kterém bude do obchodního rejstříku zapsáno usnesenívalné hromady o zvýšení, a to vždy ve lhůtě pro úpis akcií vdobě od 9.00 hod do 11.00 hod. Emisní kurs jedné akcie upsanébez využití přednostního práva je 300,-Kč.9. Každý upisovatel je povinen splatit 100% části emisníhokursu, který podléhá splacení, ve lhůtě deseti dnů od úpisu naúčet Hypovereinsbank, a.s. Olomouc, číslo účtu 596 4034021/3800.10. Část emisního kursu akcie ve výši 185,- Kč na jednu akciinepodléhá splacení upisovatelem, a to jak s využitímpřednostního práva, tak i bez využití přednostního práva.11. Společnost bude krýt část emisního kursu, který nepodléhásplacení upisovatelů z vlastních zdrojů, a to z nerozdělenéhozisku z minulých let. zobrazit více skrýt více
  • 31. března 1999 - 20. října 2000 : Usnesení valné hromady společnosti Meopta Přerov, a.s. ozvýšení základního jmění.1. Základní jmění společnosti má být zvýšeno o 156 245 100,- Kč2. Počet upisovaných akcií je 520 81... 7 ks, jmenovitá hodnotajedné upisované akcie je 300,-Kč, druh upisovaných akcií jsouakcie na jméno a forma je zaknihovaná podoba.3. Místo pro vykonání přednostního práva je právní odděleníspolečnosti Meopta Přerov, a.s., Kabelíkova 1, Přerov. Lhůta provykonání přednostního práva je devatenáct dní a počátkem běhutéto lhůty je den, ve kterém bude do obchodního rejstříku zapsánousnesení valné hromady o navýšení.4. Počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akciispolečnosti je jedna akcie.5. Jmenovitá hodnota jedné upisované akcie s využitímpřednostního práva je 300,-Kč, druh upisovaných akcií jsou akciena jméno a forma je zaknihovaná podoba. Emisní kurs jedné akcieupsané s využitím přednostního práva je 300,-Kč.6. Rozhodný den pro uplatnění přednostního práva je den, kdy doobchodního rejstříku bude zapsáno usnesení o navýšení základníhojmění.7. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního právabudou všechny nabídnuty k upsání na základě veřejné výzvy kupisování akcií.8. Místo pro vykonání upisování bez využití přednostníhopráva je právní oddělení společnosti Meopta Přerov, a.s.,Kabelíkova 1, Přerov. Lhůta pro upisování bez přednostního právaje pět dní a počátkem běhu této lhůty je dvacátý den ode dne vekterém bude do obchodního rejstříku zapsáno usnesení valnéhromady o navýšení. Emisní kurs jedné akcie bez využitípřednostního práva je 300,-Kč.9. Každý upisovatel je povinen splatit 55% emisního kursu velhůtě pěti dnů od úpisu na účet u Banky Hypovereinsbank, a.s.Olomouc, číslo účtu 596 403 4021/3800.10. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základníhojmění se nepřipouští.11. 45% emisního kursu akcie tj. 135,-Kč na jednu akciinepodléhá splacení upisovatelem.12. Společnost bude krýt část emisního kursu, který nepodléhásplacení upisovatelů z vlastních zdrojů. Celková potřebná výše70 310 295,-Kč pro toto krytí bude získána z vlastních zdrojůnásledovně: 2 502 000,-Kč z nerozděleného zisku minulých let a67 808 295,-Kč z použitelného zisku za rok 1998. zobrazit více skrýt více
  • 5. května 1998 - 29. října 1998 : Ostatní skutečnosti:Usnesením valné hromady společnosti ze dne 5.5.1997 bylorozhodnuto o snížení základního jmění z důvodu účetní ztrátyspolečnosti z 520,817.000,- Kč na 156,245.10... 0,- Kč formousnížení jmenovité hodnoty akcie z 1.000,- Kč na 300,- Kč. zobrazit více skrýt více
  • 29. března 1991 - 28. března 1994 : Základní kapitál:V základním kapitálu není zahrnuta hodnota pozemků, které máspolečnost ve vlastnictví.
posunout dolů