Trendy

2 710 519 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

117 917 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

1 925 931 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

375

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 20.10.2015 Telčská 377/1, Michle, 140 00 Praha 4

Historické adresy

12.5.1997 - 20.10.2015 Praha 4 - Michle, Telčská 1, PSČ 14000
2.10.1990 - 12.5.1997 Praha 2, Sokolská 29, PSČ 12000
1.2.1989 - 2.10.1990 Praha 2, tř. Vítězného února 29, PSČ 12000

00147893

DIČ

od 1.1.1993

CZ00147893

Datová schránka

cdhfuep

Historické názvy

1.2.1989 - 7.4.1993

BIOINTER, akciová společnost Praha

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 3

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 13.6.2007

350 000 000 Kč

Historické jmění

16.6.2005 - 13.6.2007

250 400 000 Kč

26.4.2005 - 16.6.2005

238 500 000 Kč

7.4.2003 - 26.4.2005

225 000 000 Kč

18.12.2002 - 7.4.2003

180 000 000 Kč

15.1.2001 - 18.12.2002

165 000 000 Kč

15.11.2000 - 15.1.2001

145 000 000 Kč

2.8.2000 - 15.11.2000

125 000 000 Kč

21.6.2000 - 2.8.2000

107 000 000 Kč

12.5.1997 - 21.6.2000

96 000 000 Kč

30.1.1996 - 12.5.1997

75 000 000 Kč

2.10.1990 - 30.1.1996

45 000 000 Kč

1.2.1989 - 2.10.1990

4 500 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 4

Bankovní účty

zvěřejněno 14.6.2013

CZ5981500000000314400904

... více účtů (celkem 9) najdete zde

Provozovny

od 1.5.2016

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • K Dálnici 1390, 253 01, Hostivice

... více provozoven (celkem 6) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 31. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 31. července 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 5
 • 1. září 2008 : Na společnost přešlo v důsledku fúze sloučením na základě smlouvy o fúzi ze dne 30.7.2008 sepsaného formou notářského zápisu pod čj. N 572/2008 a NZ 513/2008 jmění společnosti ACH Na společnost přešlo v důsledku fúze sloučením na základě smlouvy o fúzi ze dne 30.7.2008 sepsaného formou notářského zápisu pod čj. N 572/2008 a NZ 513/2008 jmění společnosti ACH...ÁTpharma, s.r.o., se sídlem Praha 10, U továren 770/1B, PSČ 102 00, IČ: 25061216, a to včetně veškerých práv a povinností. zobrazit více skrýt více
 • 2. října 1990 : usnesením mimořádné valné hromady konané dne 14.121989 bylschválen dodatek č. 1 ke smlouvě založení akcivoé společ-nosti podle těchto dodatků.
 • 1. února 1989 : Akciová společnost byla zřízena podle zák. č. 243/1949Sb. azakládá se na státním povolení uděleném ministerstvemzemědělsrví a výživy dne 23.1.1989 pod č.j. FM 2-1707/88dále na stan Akciová společnost byla zřízena podle zák. č. 243/1949Sb. azakládá se na státním povolení uděleném ministerstvemzemědělsrví a výživy dne 23.1.1989 pod č.j. FM 2-1707/88dále na stan...ovách tímže ministerstvem schválených a nausnesení ustavující valné hromady ze dne 26.1.1989 osvědčenénotářským zápisem ze dne 26.1.1989,č.j. 2 NZ 14/89 a 2 N19/89. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 31. května 2005 - 12. června 2007 : Valná hromada společnosti přijala dne 9.5.2005 toto usnesení:a) Schvaluje se zvýšení základního kapitálu společnosti o 11,900.000,- Kč, tj. slovy: jedenáct milionů devět set tisíc ... korun českých, a to ze stávajících 238,500.000,- Kč, tj slovy: dvou set třiceti osmi milionů pěti set tisíc korun českých, který je splacen v plné výši, na 250,400.000,- Kč, tj. slovy: dvě stě padesát milionů čtyři sta tisíc korun českých.b) Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.c) Zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno úpisem 1190 (slovy: jeden tisíc jedno sto devadesáti) ks kmenových akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, tj. slovy: deset tisíc korun českých za jednu akcii, akcie budou znít na jméno, budou v listinné podobě a veřejně neobchodovatelné, emisní kurs upisovaných akcií bude 10.000,- Kč, tj. slovy: deset tisíc korun českých a bude shodný se jmenovitou hodnotou akcií.d) Všichni akcionáři se vzdávají přednostního práva na upisování akcií.e) Práva spojená s novými akciemi společnosti jsou stejná jako práva spojená se stávajícími akciemi společnosti.f) K upsání akcií dojde uzavřením dohody akcionářů podle ustanovení § 205 obchodního zákoníku, a to podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Účinnost dohody akcionářů podle ustanovení § 205 obchdoního zákoníku je vázána na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc usnesení rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.g) Akcionáři uzavřou v sídle společnosti dohodu o upsání akcií nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy představenstvo společnosti písemně oznámí akcionářům společnosti, že byl podán návrh na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.h) Způsob a lhůta splacení emisního kursu akcií: V penězích v plné výši - 100 (slovy: jedno sto) % upsaných akcií.i) Lhůta pro splacení emisního kursu upsaných akcií je patnáct kalendářních dnů od jejich upsání.j) Připouští se započtení pohledávky na splacení emisního kursu upsaných akcií akcionářem PROM.MEDIC.LIE vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu.Určují se pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení takto:- nejdéle do 5 dnů po sepisu dohody akcionářů o rozsahu účasti na zvýšení základního kapitálu předloží představenstvo společnosti PRO.MED.CS Praha a.s. upisovateli návrh dohody o započtení pohledávky. Upisovatel uzavře se společností PRO.MED.CS Praha a.s. dohodu o započtení pohledávky nejpozději do 10 dnů od obdržení jejího písemného návrhu.- ve lhůtě pro splacení emisního kursu upsaných akcií bude uzavřena dohoda o započtení peněžité pohledávky určitého zájemce PROM.MEDIC.LIE vůči společnosti PRO.MED.CS Praha a.s. na splacení emisního kursu podle ust. § 203 odst. 2 písm. j) zák.č. 513/1991 Sb.- dohoda o započtení bude uzavřena mezi společností PRO.MED.CS. Praha a.s. a určitým zájemcem, tj. společnosti PROM.MEDIC.LIE na částku 11,900.000,- Kč (slovy: jedenáct milionů devět set tisíc korun českých), která vznikla z titulu pohledávky společnosti PROM.MEDIC.LIE za společností PRO.MED.CS Praha a.s., kdy společnost PROM.MEDIC.LIE uhradila za společnost PRO.MED.CS Praha a.s. faktury ve výši 11,903.038,70 Kč (jedenáct milionů devět set tři tisíce třicet osm korun českých a sedmdesát haléřů) společnosti Dolorgit, Bonn-Germany. Pohledávka bude touto smlouvou započtena na emisní kurs nově upsaných akcií v částce 11,900.000,- Kč(slovy: jedenáct milionů devět set tisíc korun českých). Lhůta pro splacení emisního kursu upsaných akcií, tj. lhůta pro uzavření dohody o započtení, činí 15 pracovních dní po jejich upsání. Uděluje se souhlas ve smyslu ust § 163 odst. 3 zák.č. 513/1991 Sb. k započtení pohledávky společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií. zobrazit více skrýt více
 • 2. dubna 2003 - 12. června 2007 : Valná hromada společnosti přijala dne 12.2.2003 toto usnesení:a) Schvaluje se zvýšení základního kapitálu společnosti o45,000.000,- Kč, tj. slovy: čtyřicet pět milionů korun českýc... h,a to ze stávajících 180,000.000,- Kč, tj. slovy: jednoho staosmdesáti milionů korun českých, který je splacen v plné výši,na 225,000.000,- Kč, tj. slovy dvě stě dvacet pět milionů korunčeských.b) Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základníhokapitálu se nepřipouští.c) Zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno úpisem4.500 (slovy: čtyř tisíc pět set) ks kmenových akcií o jmenovitéhodnotě 10.000,- Kč, tj. slovy deset tisíc korun českých zajednu akcii, akcie budou znít na jméno, budou v listinné podoběa veřejně neobchodovatelné, emisní kurs upisovaných akcií bude10.000,- Kč, tj. slovy: deset tisíc korun českých a bude shodnýse jmenovitou hodnotou akcií.d) Všichni akcionáři se vzdávají přednostního práva na upisováníakcií.e) Práva spojená s novými akciemi společnosti jsou stejná jakopráva spojená se stávajícími akciemi společnosti.f) K upsání dojde uzavřením dohody akcionářů podle ustanovení§ 205 obchodního zákoníku, a to podáním návrhu na zápis usnesenívalné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti doobchodního rejstříku. Účinnost dohody akcionářů podle ustanovení§ 205 obchodního zákoníku je vázána na rozvazovací podmínku, jížbude právní moc usnesení rozhodnutí a zamítnutí návrhu na zápisrozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitáluspolečnosti do obchodního rejstříku.g) Akcionáři uzavřou v sídle společnosti dohodu o upsání akciínejpozději do 15 dnů ode dne , kdy představenstvo společnostipísemně oznámí akcionářům společnosti, že byl podán návrh nazápis valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti doobchodního rejstříku.h) Způsob a lhůta splacení emisního kursu akcií: V penězích vplné výši - 100 (slovy: jedno sto) % upsaných akcií.i) Lhůta pro splacení emisního kursu upsaných akcií je patnáctkalendářních dnů od jejich upsání.j) Připouští se započtení pohledávky na splacení emisního kursuupsaných akcií akcionářem PRO.MED.AND, S.L. vůči společnostiproti pohledávce na splacení emisního kursu upsaných akcií.Určují se pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtenítakto:- ve lhůtě pro splacení emisního kursu upsaných akcií budeuzavřena dohoda o započtení peněžité pohledávky určitého zájemcePRO.MED.AND, S.L. vůči společnosti PRO.MED.CS Praha a.s. nasplacení emisního kursu podle ust. § 203 odst. 2 písm. j) zák.č.513/1991 Sb.- dohoda o započtení bude uzavřena mezi společností PRO.MED.CSPraha a.s. (dříve BIOINTER a.s.) a určitým zájemcem, tj.společností PRO.MED.AND, S.L. na částku 45,000.000,- Kč (slovy:čtyřicet pět milionů korun českých), která vznikla z tituluSmlouvy o půjčce ze dne 22.12.1992 kterou určitý zájemce uzavřelse společností BIOINTER a.s. - nyní PRO.MED.CS Praha a.s. Tatopohledávka bude touto smlouvou započtena na emisní kurs nověupsaných akcií v částce 45,000.000,- Kč (slovy: čtyřicet pětmilionů korun českých). Lhůta pro splacení emisního kursuupsaných akcií, tj. lhůta pro uzavření dohody o započtení, činí15 pracovních dní po jejich upsání. Uděluje se souhlas ve smysluust. § 163 odst. 3 zák.č. 513/1991 Sb. k započtení pohledávkyspolečnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií. zobrazit více skrýt více
 • 4. prosince 2002 - 12. června 2007 : Valná hromada společnosti přijala dne 3.9.2002 toto usnesení:Valná hromadaa) schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti o15,000.000,--Kč, tj. slovy patnáct milionů korun čes... kých, a toze stávajících 165,000.000,--Kč, tj. slovy jedno sto šedasátipěti milionů korun českých na 180,000.000,--Kč, tj. slovy jednosto osmdesát milionů korun českých.b) Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základníhokapitálu se nepřipouští.c) Zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno úpisem1500 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 10.000,--Kč, tj.slovy deset tisíc korun českých za jednu akcii, akcie budou znítna jméno, budou v listinné podobě a veřejně neobchodovatelné,emisní kurs upisovaných akcií bude 10.000,--Kč, tj. slovy desettisíc korun českých.d) Všichni akcionáři se vzdávají přednostního práva na upisováníakcií.e) K upsání akcií dojde uzavřením dohody akcionářů podleustanovení § 205 obchodního zákoníku, a to po podání návrhu nazápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitáluspolečnosti do obchodního rejstříku. Účinnost dohody akcionářůpodle ustanovení § 205 obchodního zákoníku je vázána narozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutínávrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základníhokapitálu společnosti do obchodního rejstříku.f) Akcionáři uzavřou v sídle společnosti dohodu o upsání akciínejpozději do 3 týdnů ode dne, kdy představenstvo společnostipísemně oznámí akcionářům společnosti, že byl podán návrh nazápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitáluspolečnosti do obchodního rejstříku.g) Způsob a lhůta splacení emisního kurzu akcií: V penězích vplné výši - 100 (slovy: jedno sto) % upsaných akcií.Účet, na který bude splácen emisní kurs upsaných akcií je0961035/0300 vedený u ČSOB, Praha 1, jako zvláštní účet prosplácení emisního kurzu akcií.Lhůta pro splácení emisního kurzu upsaných akcií je patnáctkalendářních dnů od jejich upsání. zobrazit více skrýt více
 • 20. dubna 2005 - 31. května 2005 : Valná hromada společnosti přijala dne 22.2.2005 toto usnesení:a) Schvaluje se zvýšení základního kapitálu společnosti o 13,500.000,--Kč, tj. slovy: třináct milionů pět set tisíc ko... run českých, a to ze stávajících 225,000.000,--Kč, tj. slovy: dvou set dvaceti pěti milionů korun českých, který je splacen v plné výši, na 238,500.000,--Kč, tj. slovy: dvě stě třicet osm milionů pět set tisíc korun českých.b) Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.c) Zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno úpisem 1350 (slovy: tisíc tři sta padesát) ks kmenových akcií o jmenovité hodnotě 10.000,--Kč, tj. slovy: deset tisíc korun českých za jednu akcii, akcie budou znít na jméno, budou v listinné podobě a veřejně neobchodovatelné, emisní kurs upisovaných akcií bude 10.000,--Kč, tj. slovy: deset tisíc korun českých a bude shodný se jmenovitou hodnotou akcií.d) Všichni akcionáři se vzdávají přednostního práva na upisování akcií.e) Práva spojená s novými akciemi společnosti jsou stejná jako práva spojená se stávajícími akciemi společnosti.f) K upsání akcií dojde uzavřením dohody akcionářů podle ustanovení § 205 obchodního zákoníku, a to podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Účinnost dohody akcionářů podle ustanovení § 205 obchodního zákoníku je vázána na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc usnesení rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.g) Akcionáři uzavřou v sídle společnosti dohodu o upsání akcií nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy představenstvo společnosti písemně oznámí akcionářům společnosti, že byl podán návrh na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.h) Způsob a lhůta splacení emisního kursu akcií: V penězích v plné výši - 100 (slovy: jedno sto) % upsaných akcií.i) Lhůta pro splacení emisního kursu upsaných akcií je patnáct kalendářních dnů od jejich upsání.j) Připouští se započtení pohledávky na splacení emisnío kursu upsaných akcií akcionářem PROM.MEDIC.LIE. vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu.Určují se pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení takto:- nejdéle do 5 dnů po sepisu dohody akcionářů o rozsahu účasti na zvýšení základního kapitálu předloží představenstvo společnosti PRO.MED.CS Praha a.s. upisovateli návrh dohody o započtení pohledávky. Upisovatel uzavře se společností PRO.MED.CS.Praha a.s. dohodu o započtení pohledávky nejpozději do 10 dnů od obdržení jejího písemného návrhu.- ve lhůtě pro splacení emisního kursu upsaných akcií bude uzavřena dohoda o započtení peněžité pohledávky určitého zájemce PRO.MEDIC.LIE vůči společnosti PRO.MED.CS Praha a.s. na splacení emisního kursu podle ust. § 203 odst. 2 písm.j) zák. č. 513/1991 Sb.- dohoda o započtení bude uzavřena mezi společností PRO.MED.CS Praha a.s. a určitým zájemcem, tj. společností PROM.MEDIC.LIE. na částku 13,500.000,--Kč (slovy: třináct milionů pět set tisíc korun českých), která vznikla z titulu Smlouvy o půjčce ze dne 30.10.2003, kterou určitý zájemce uzavřel se společností PRO.MED.CS. Praha a.s. Tato pohledávka bude touto smlouvou započtena na emisní kurs nově upsaných akcií v částce 13.500.000,--Kč (slovy: třináct milionů pět set tisíc korun českých). Lhůta pro splacení emisního kursu upsaných akcií, tj. lhůta pro uzavření dohody o započtení, činí 15 pracovních dní po jejich upsání. Uděluje se souhlas ve smyslu ust. § 163 odst. 3 zák.č. 513/1991 Sb. k započtení pohledávky společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií. zobrazit více skrýt více
 • 12. prosince 2000 - 2. srpna 2002 : Valná hromada společnosti přijala dne 10.11.2000 toto usnesení:Valná hromadaa)schvaluje zvýšení základního jmění společnostio 20,000.000,- Kč,tj. slovy dvacet milionů korun českých... ,a to zestávajících 145,000.000,- Kč, tj. slovy jedno sta čtyřiceti pětimilionů korun českých na 165,000.000,- Kč, tj.slovy jedno stošedesát pět milionů korun českých. zobrazit více skrýt více
 • 12. prosince 2000 - 2. srpna 2002 : b)Upisování akcií nad částku navrhovaného základního jmění senepřipouští.c)Zvýšení základního jmění společnosti bude provedeno úpisem2000 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1... 0.000,-Kč,tj. slovy deset tisíc korun českých za jednu akcii, akcie budouznít na jméno, budou v listinné podobě a veřejněneobchodovatelné,emisní kurs upisovaných akcií bude 10.000,-Kč, tj.slovy desettisíc korun českých. zobrazit více skrýt více
 • 9. října 2000 - 2. srpna 2002 : d)Všechny akcie budou upsány akcionáři na základě dohody podleust.§ 205 obchodního zákoníku, a to peněžitými vklady.Tato dohoda bude akcionáři uzavřena ve lhůtě do 40 dnů ode dnezá... pisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 9. října 2000 - 12. prosince 2000 : b)Upisování akcií nad částku navrhovaného základního jmění senepřipouští.c)Zvýšení základního jmění společnosti bude provedeno úpisem2000 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1... 0.000,-Kč,tj. slovy deset tisíc korun českých za jednu akcii, akcie budeznít na jméno, bude v listinné podobě a veřejně neobchodovatelné,emisní kurs upisovaných akcií bude 10.000,-Kč, tj.slovy desettisíc korun českých. zobrazit více skrýt více
 • 9. října 2000 - 12. prosince 2000 : Valná hromada společnosti přijala dne 31.8.2000 toto usnesení:Valná hromadaa)schvaluje zvýšení základního jmění společnostio 20,000.000,- Kč,tj. slovy dvacet milionů korun českých,... a to zestávajících 125,000.000,- Kč, tj. slovy jedno sta dvaceti pětimilionů korun českých na 145,000.000,- Kč, tj.slovy jedno stočtyřicet pět milionů korun českých. zobrazit více skrýt více
 • 4. července 2000 - 9. října 2000 : Valná hromada společnosti přijala dne 22.6.2000 toto usnesení:a)schvaluje zvýšení základního jmění společnosti o18,000.000,-Kč tj.slovy osmnáct milionů korun českých,a to zestávají... cích 107,000.000,-Kč,tj.slovy jednoho sta sedmi milionůkorun českých na 125,000.000,-Kč,tj.slovy jedno sto dvacet pětmilionů korun českých,b)upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základníhojmění se nepřipouští,c)zvýšení základního jmění společnosti bude provedeno úpisem1800 kusů akcií o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč,tj.slovy desettisíc korun českých za jednu akcii,akcie budou znít najméno,budou v listinné podobě a veřejně neobchodovatelné,d)všechny akcie budou upsány akcionáři na základě dohody podleust. § 205 obchodního zákoníku,a to peněžitými vklady.Tatodohoda bude akcionáři uzavřena ve lhůtě do 40 dnů po zápisutohoto usnesení do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 1. června 2000 - 4. července 2000 : Řádná valná hromada společnosti přijala dne 11.5.2000 totousnesení:Valná hromadaa)schvaluje zvýšení základního jmění společnosti o11.000.000,-Kč,tj.slovy jedenáct milionů korun čes... kých ,a to zestávajících 96000000,-Kč,tj. slovy devadesáti šesti milionůkorun českých na 107000000,-Kč,tj.slovy jedno sto sedm milionůkorun českých.b)Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základníhojmění se nepřipouští. c)Zvýšení základního jmění společnosti bude provedeno úpisem1100 kusů akcií o jmenovité hodnotě 10000,-Kč,tj. slovy desettisíc korun českých za jednu akcii, akcie budou znít na jméno,budou v listinné podobě a veřejně neobchodovatelné, emisní kursupisovaných akcií bude 10000,-Kč, tj. slovy deset tisíc korunčeských.d)Všechny akcie budou upsány akcionáři na základě dohody podleustanovení § 205 obchodního zákoníku, a to peněžitýmivklady.Tato dohoda bude akcionáři uzavřena ve lhůtě do 40 dnůode dne zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku.    zobrazit více skrýt více
 • 2. listopadu 1999 - 1. června 2000 : Řádná valná hromada společnosti přijala dne 30.8.1999 totousnesení:Valná hromadaa)schvaluje zvýšení základního jmění společnosti o4000000,-Kč,tj.slovy čtyři miliony korun českých ,... a to zestávajících 96000000,-Kč,tj. slovy devadesáti šesti milionůkorun českých na 100000000,-Kč, tj. slovy sto milionů korunčeských.b)Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základníhojmění se nepřipouští. c)Zvýšení základního jmění společnosti bude provedeno úpisem 400kusů akcií o jmenovité hodnotě 10000,-Kč,tj. slovy deset tisíckorun českých za jednu akcii, akcie budou znít na jméno, budou vlistinné podobě a veřejně neobchodovatelné, emisní kursupisovaných akcií bude 10000,-Kč, tj. slovy deset tisíc korunčeských.d)Všechny akcie budou upsány akcionáři na základě dohody podleustanovení § 205 obchodního zákoníku, a to peněžitýmivklady.Tato dohoda bude akcionáři uzavřena ve lhůtě do 14 dnů pozápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku.e)Upisovatel je povinen splatit 100%emisního kursu jím upsanýchakcií na účet společnosti vedený u ČSOB a.s. pobočka Praha 1.č.účtu :00961040/0300, a to ve lhůtě 7 dnů ode dne uzavřenídohody podle ustanovení § 205 Obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
 • 12. května 1997 - 8. března 2000 : Valná hromada společnosti dne 29.8.1996 schválila návrh nazvýšení základního jmění o Kč 21.000000,-na Kč 96.000000,-, a toúpisem 21.000 ks nových akcií na jméno bez veřejné výzvy k... úpisuakcií tak, že akcionář PRO.MED.AND.S.L. vloží peněžitý vklad včástce Kč 21.000.000,-. Ostatní akcionáři se vzdali předkupníhopráva k akciím, které budou vydány na zvýšení základního jmění.Akcie budou vydány v listinné podobě a budou veřejněneobchodovatelné . Emisní kurs jedné akcie bude činit Kč10.000,-. zobrazit více skrýt více
 • 10. dubna 1997 - 12. května 1997 : Valná hromada společnosti dne 29.8.1996 schválila návrh nazvýšení základního jmění o Kč 21.000000,-na Kč 75.000000,-, a toúpisem 21.000 ks nových akcií na jméno bez veřejné výzvy k... úpisuakcií tak, že akcionář PRO.MED.AND.S.L. vloží peněžitý vklad včástce Kč 21.000.000,-. Ostatní akcionáři se vzdali předkupníhopráva k akciím, které budou vydány na zvýšení základního jmění.Akcie budou vydány v listinné podobě a budou veřejněneobchodovatelné . Emisní kurs jedné akcie bude činit Kč10.000,-. zobrazit více skrýt více
 • 2. října 1990 - 30. ledna 1996 : základní kapitál akciové společnosti:podle upsaných podílů činí 45.000.000,- t.j. 3.000.000,-USD a je rozdělen:1. Drůbežářský průmysl, státní podnik vlastní 70 akciív celkové hodno... tě 10.500.000,- Kčs, t.j. 700.000 USD,které tvoří 23,3% základního kapitálu.2. PRO.MED.AND.S.L. bude vlastnit 206 akcií USD2.060.000, Kčs 30.900.000. Které tvoří 68,6 % zák.kapitálu.3. Bolovo bude vlastnit 10 akcií v celk. hodnotě USD zobrazit více skrýt více
 • 2. října 1990 - 30. ledna 1996 : Strojobal, státní podnik Hradec Krákové bude vlastnit 14 akcií vcelkové hodnotě Kčs 2 100 000,-, to je USD 140 000,-, kterétvoří 4.7 % základního kapitálu.
 • 2. října 1990 - 30. ledna 1996 : 100.000 t.j. Kčs 1.500.000 které tvoří 3,4 % zák.kapitálu.
 • 1. února 1989 - 30. ledna 1996 : základní kapitál akciové společnosti podle upsaných podílů činí:1. drůběžářský průmysl, státní podnik bude vlastnit 20 akcií vcelkové hodnotě 3.000.000,- Kčs , tj.200.000 US $, což... činí66,6 % základního kapitálu2. BELOVO, SOcieté Cooperative, Bastogne bude vlastnit10 akcií v celkvé hodnotě 1.500.000,- Kčs, tj.,100.000 US $, což činí 33,3 % základního kapitálu. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů