Trendy

408 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

-3 440 tis. Kč

Ztráta za rok 2013

Trendy

2 096 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Sídlo

od 20.7.2005 Praha 7 - Holešovice, U Průhonu čp. 466/22, PSČ 17000

Historické adresy

29.1.2003 - 20.7.2005 Králův Dvůr, Tovární čp. 38, PSČ 26701
27.3.1991 - 29.1.2003 okres Beroun, Králův Dvůr

14803828

DIČ

od 1.1.1993

CZ14803828

Datum vzniku

27. března 1991

Datová schránka

ef3evng

Historické názvy

21.12.2011 - 5.1.2017

KŽ REAL a.s. v likvidaci

27.7.2005 - 21.12.2011

KŽ REAL a.s.

27.3.1991 - 27.7.2005

Králodvorské železárny, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 613

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 4.1.2011

65 199 000 Kč

Historické jmění

3.9.2007 - 4.1.2011

344 955 000 Kč

5.8.2004 - 3.9.2007

371 372 000 Kč

10.2.2003 - 5.8.2004

771 372 000 Kč

14.8.1991 - 20.5.1994

1 124 172 Kč

27.3.1991 - 14.8.1991

100 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 7

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

2107190376 / 2700

Provozovny

od 6.3.2017

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • 411 82, Doksany 69

... více provozoven (celkem 5) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 5. ledna 2017 : Valná hromada společnosti konaná dne 27.12.2016 konstatovala, že do dne jejího konání nedošlo k naplnění účelu likvidace, a s účinností ke dni zápisu do obchodního rejstříku, ruší Valná hromada společnosti konaná dne 27.12.2016 konstatovala, že do dne jejího konání nedošlo k naplnění účelu likvidace, a s účinností ke dni zápisu do obchodního rejstříku, ruší ...svoje rozhodnutí ze dne 29.6.2011 o zrušení společnosti a jejím vstupu do likvidace. zobrazit více skrýt více
 • 29. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 21. prosince 2011 : Valná hromada společnosti rozhodla dne 29.6.2011 o zrušení společnosti s likvidací ke dni 1.1.2012.

Historické ostatní skutečnosti

 • 16. července 2010 - 4. ledna 2011 : Usnesení řádné valné hromady ze dne 30.6.2010 o snížení základního kapitálu společnosti:"Valná hromada společnosti rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti v dosavadní ... výši 344.955.000,- Kč (slovy: třistačtyřicetčtyřimiliónůdevětsetpadesátpěttisíc korun českých) o 300.000.000,- Kč (slovy: třistamiliónů korun českých). Snížení bude v celém rozsahu provedeno vzetím z oběhu akcií v celkové jmenovité hodnotě 300.000.000,- Kč (slovy: třistamiliónů korun českých) na základě veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií. Důvodem navrhovaného snížení základního kapitálu je , že základní kapitál společnosti je vzhledem k potřebám společnosti v dosavadní výši nadbytečný.Z oběhu budou vzaty kmenové akcie v listinné podobě, znějící na majitele, v celkové jmenovité hodnotě 300.000.000,- Kč (slovy: třistamiliónů korun českých) na základě veřejného návrhu smlouvy akcionářům o koupi akcií za účelem jejich vzetí z oběhu. Vzetí akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy je úplatné, výše úplaty připadající na jednu akcii činí:a) za jednu akcii o jmenovité hodnotě Kč 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) činí úplata 425,- Kč (slovy: čtyřistadvacetpět korun českých),b) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilión korun českých) činí úplata 425.000,- Kč (slovy: čtyřistadvacetpěttisíc korun českých).S částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo takto:- část ve výši odpovídající stanovené úplatě za všechny akcie vzaté z oběhu bude vyplacena akcionářům na základě veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií,- zbytek, tj. rozdíl mezi součtem jmenovitých hodnot všech akcií vzatých z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií a celkovou úplatou vyplacenou akcionářům za tyto akcie, bude zaúčtován ve prospěch kapitálových fondů společnosti.Postup při snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu:1. Na základě rozhodnutí valné hromady, po splnění všech podmínek daných obchodním zákoníkem, představenstvo uveřejní veřejný návrh smlouvy o koupi akcií za účelem jejich vzetí z oběhu (dále jen návrh smlouvy), způsobem v souladu se stanovami a obchodním zákoníkem.Návrh smlouvy bude uveřejněn v souladu s obchodním zákoníkem a stanovami v deníku Lidové noviny a v Obchodním věstníku. Tento návrh smlouvy bude podle § 183a odst. 4 obchodního zákoníku závazný 4 (čtyři) týdny ode dne, kdy bude zveřejněn v deníku Lidové noviny.2. Oznámení o přijetí návrhu smlouvy bude společnost (dále jen navrhovatel) přijímat po dobu 4 (čtyř) týdnů od zveřejnění návrhu smlouvy.3. V případě, že součet jmenovitých hodnot akcií braných z oběhu přesáhne částku schválenou valnou hromadou pro snížení, bude představenstvo společnosti postupovat podle § 183a odst.4 obchodního zákoníku a § 25 odst.3 zákona číslo 104/2008 Sb., o nabídkách převzetí. Z těchto ustanovení vyplývá, že pokud součet jmenovitých hodnot akcií braných z oběhu přesáhne částku stanovenou valnou hromadou, budou jednotliví akcionáři uspokojeni poměrně, tj. počet akcií, který uvedli v oznámení o přijetí návrhu smlouvy, bude krácen v poměru, který odpovídá poměru celkového součtu jmenovitých hodnot akcií uvedených v oznámení o přijetí návrhu smlouvy a částce jmenovitých hodnot akcií, o kterou má být snížen základní kapitál.4. Pro případ, že součet jmenovitých hodnot akcií braných z oběhu nedosáhne částky schválené valnou hromadou, o níž má být základní kapitál snížen, valná hromada v souladu s § 213c odst. 1 a 7 obchodního zákoníku rozhoduje, že se v tomto případě mění postup při snižování základního kapitálu na postup podle § 213c odst. 1 písm. a) obchodního zákoníku a tedy že základní kapitál bude snížen v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu na základě všech oznámení jednotlivých akcionářů o přijetí návrhu smlouvy doručených společnosti. Bude-li základní kapitál snížen podle prvé věty tohoto odstavce 4, valná hromada pověřuje představenstvo společnosti podat návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku v rozsahu, v jakém byl přijat veřejný návrh smlouvy.5. Nejpozději do 1 (jednoho) měsíce po uplynutí závaznosti veřejného návrhu smlouvy potvrdí navrhovatel všem akcionářům, kteří přijali návrh smlouvy, zda byly splněny podmínky pro snížení základního kapitálu a zda v každém konkrétním případě byla uzavřena smlouva o koupi akcií a v jakém rozsahu.Akcionáři, s nimiž bude uzavřena smlouva o koupi akcií na základě veřejného návrhu, předloží společnosti akcie v rozsahu uzavřené smlouvy za účelem jejich zničení ve lhůtě 14 (čtrnáct) dnů. Tato lhůta začne běžet ode dne stanoveného představenstvem společnosti ve výzvě k předložení akcií za účelem jejich zničení. Výzva k předložení akcií bude po zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku uveřejněna v deníku Lidové noviny a v Obchodním věstníku. Nepředloží-li akcionář ve stanovené lhůtě listinné akcie společnosti, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo postupuje podle § 214 obchodního zákoníku.Po předložení akcií v rozsahu uzavřených smluv, budou akcie bez zbytečného odkladu zničeny.Kupní cena z uzavřených smluv bude splatná dle § 213c odst. 4 obchodního zákoníku nejpozději ve lhůtě 3 (slovy: tří) měsíců od zápisu výše základního kapitálu do obchodního rejstříku." zobrazit více skrýt více
 • 29. prosince 2005 - 16. července 2010 : Usnesení mimořádné valné hromady ze dne 27.10.2005 o snížení základního kapitálu společnosti:"Valná hromada společnosti na návrh představenstva rozhoduje o snížení základního kapit... álu společnosti v dosavadní výši 371.372.000,- Kč (slovy: třistasedmdesátjedenmilióntřistasedmdesátdvatisíce korun českých) o 100.000.000,- Kč (slovy: jednostomiliónů korun českých). Snížení bude v celém rozsahu provedeno vzetím z oběhu akcií v celkové jmenovité hodnotě 100.000.000,- Kč (slovy: jednostomiliónů korun českých) na základě veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií. Důvodem navrhovaného snížení základního kapitálu je výše základního kapitálu společnosti, který je vzhledem k jejím potřebám v dosavadní výši nadbytečný.Z oběhu budou vzaty kmenové akcie v listinné podobě, znějící na majitele, v celkové jmenovité hodnotě 100.000.000,- Kč (slovy: jednostomiliónů korun českých) na základě veřejného návrhu smlouvy akcionářům o koupi akcií za účelem jejich vzetí z oběhu. Vzetí akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy je úplatné, výše úplaty připadající na jednu akcii činí:a) zajednu akcii o jmenovité hodnotě Kč 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) činí úplata 300,- Kč (slovy: třista korun českých),b) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilión korun českých) činí úplata 300.000,- Kč (slovy: třistatisíc korun českých).S částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo takto:- část ve výši odpovídající stanovené úplatě za všechny akcie vzaté z oběhu bude vyplacena akcionářům na základě veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií,- zbytek, tj. rozdíl mezi součtem jmenovitých hodnot všech akcií vzatých z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií a celkovou úplatou vyplacenou akcionářům za tyto akcie, bude vypořádán s účtem vlastního kapitálu.Postup při snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu:1. Na základě rozhodnutí valné hromady, po splnění všech podmínek daných obchodním zákoníkem, představenstvo uveřejní veřejný návrh smlouvy o koupi akcií za účelem jejich vzetí z oběhu (dále jen návrh smlouvy), způsobem v souladu se stanovami a obchodním zákoníkem.Návrh smlouvy bude uveřejněn v souladu s obchodním zákoníkem a stanovami v deníku Lidové noviny a v Obchodním věstníku. Tento návrh smlouvy bude podle § 183a odst. 4 obchodního zákoníku závazný 4 (čtyři) týdny ode dne, kdy bude zveřejněn v deníku Lidové noviny.2. Oznámení o přijetí návrhu smlouvy bude společnost (dále jen navrhovatel) přijímat po dobu 4 (čtyř) týdnů od zveřejnění návrhu smlouvy.3. V případě, že součet jmenovitých hodnot akcií braných z oběhu přesáhne částku schválenou valnou hromadou pro snížení, bude představenstvo společnosti postupovat podle § 213c odst. 8 obchodního zákoníku a následně podle § 183a odst. 6 písm.b). Z těchto ustanovení vyplývá, že pokud součet jmenovitých hodnot akcií braných z oběhu přesáhne částku stanovenou valnou hromadou, budou jednotliví akcionáři uspokojeni poměrně, tj. počet akcií, který uvedli v oznámení o přijetí návrhu smlouvy, bude krácen v poměru, který odpovídá poměru celkového součtu jmenovitých hodnot akcií uvedených v oznámení o přijetí návrhu smlouvy a částce jmenovitých hodnot akcií, o kterou má být snížen základní kapitál.4. Pro případ, že součet jmenovitých hodnot akcií braných z oběhu nedosáhne částky schválené valnou hromadou, o níž má být základní kapitál snížen, valná hromada v souladu s § 213c odst. 1 a 7 obchodního zákoníku rozhoduje, že se v tomto případě mění postup při snižování základního kapitálu na postup podle § 213c odst. 1 písm. a) obchodního zákoníku a tedy že základní kapitál bude snížen v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu na základě všech oznámení jednotlivých akcionářů o přijetí návrhu smlouvy doručených společnosti. Bude-li základní kapitál snížen podle prvé věty, valná hromada pověřuje představenstvo společnosti podat návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku v rozsahu, v jakém byl přijat veřejný návrh smlouvy.5. Nejpozději do 1 (jednoho) měsíce po uplynutí závaznosti veřejného návrhu smlouvy potvrdí navrhovatel všem akcionářům, kteří přijali návrh smlouvy, zda byly splněny podmínky pro snížení základního kapitálu a zda v každém konkrétním případě byla uzavřena smlouva o koupi akcií a v jakém rozsahu.6. Akcionáři, s nimiž bude uzavřena smlouva o koupi akcií na základě veřejného návrhu, předloží společnosti akcie v rozsahu uzavřené smlouvy za účelem jejich zničení ve lhůtě 14 (čtrnáct) dnů. Tato lhůta začne běžet ode dne stanoveného představenstvem společnosti ve výzvě k předložení akcií za účelem jejich zničení. Výzva k předložení akcií bude po zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku uveřejněna v deníku Lidové noviny a v Obchodním věstníku. Nepředloží-li akcionář ve stanovené lhůtě listinné akcie společnosti, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo postupuje podle § 214 obchodního zákoníku.Po předložení akcií v rozsahu uzavřených smluv, budou akcie bez zbytečného odkladu zničeny.Kupní cena z uzavřených smluv bude splatná dle § 213c odst. 4 obchodního zákoníku nejpozději ve lhůtě 3 (slovy: tří) měsíců od zápisu výše základního kapitálu do obchodního rejstříku." zobrazit více skrýt více
 • 18. února 2004 - 18. ledna 2006 : Kupní cena z uzavřených smluv bude splatná dle § 213 odst. 4 obchodního zákoníku nejpozději ve lhůtě 3 (tří) měsíců od zápisu výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.
 • 18. února 2004 - 18. ledna 2006 : Po předložení akcií v rozsahu uzavřených smluv, budou akcie bez zbytečného odkladu zničeny.
 • 18. února 2004 - 18. ledna 2006 : 4. Akcionáři, s nimiž bude uzavřena smlouva o koupi akcií na základě veřejného návrhu, předloží společnosti akcie v rozsahu uzavřené smlouvy za účelem jejich zničení ve lhůtě 14 (č... trnáct) dnů. Tato lhůta začne běžet ode dne stanoveného představenstvem společnosti ve výzvě k předložení akcií za účelem jejich zničení.Výzva k předložení akcií bude po zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku uveřejněna v deníku Lidové noviny a v Obchodním věstníku. Nepředloží-li akcionář ve stanové lhůtě listinné akcie společnosti, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo postupuje podle § 214 obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
 • 18. února 2004 - 18. ledna 2006 : 3. Nejpozději do 1 (jednoho) měsíce po uplynutí závaznosti veřejného návrhu smlouvy potvrdí navrhovatel všem akcionářům, kteří přijali návrh smlouvy, zda byly splněny podmínky pro ... snížení základního kapitálu a zda v každém konkrétním případě byla uzavřena smlouva o koupi akcií a v jakém rozsahu. zobrazit více skrýt více
 • 18. února 2004 - 18. ledna 2006 : 2. Oznámení o přijetí návrhu smlouvy bude společnost (dále jen navrhovatel) přijímat po dobu 4(čtyř) týdnů od zveřejnění návrhu smlouvy. V případě, že součet jmenovitých hodnot akc... ií braných z oběhu nedosáhne částky schválené valnou hromadou pro snížení nebo ji přesáhne, bude představenstvo společnosti postupovat podle § 213c odst. 7 a 8 obchodního zákoníku a následně podle §183a odst. 6 písm. b). Z těchto ustanovení vyplývá, že pokud součet jmenovitých hodnot akcií braných z oběhu nedosáhne částky stanovené valnou hromadou, snížení základního kapitálu nelze provést. V případě, že součet jmenovitých hodnot tuto částku přesáhne, budou jednotliví akcionáři uspokojeni poměrně, tj. počet akcií, který uvedli v oznámení o přijetí návrhu smlouvy, bude krácen v poměru, který odpovídá poměru celkového součtu jmenovitých hodnot akcií uvedených v oznámení o přijetí návrhu smlouvy a částce jmenov itých hodnot akcií, o kterou má být snížen základní kapitál. zobrazit více skrýt více
 • 18. února 2004 - 18. ledna 2006 : 1. Na základě rozhodnutí valné hromady, po splnění všech podmínek daných obchodním zákoníkem, představenstvo uveřejní veřejný návrh smlouvy o koupi akcií za účelem jejich vzetí z o... běhu (dále jen návrh smlouvy), způsobem v souladu se stanovami a obchodním zákoníkem. Návrh smlouvy bude uveřejněn v souladu s obchodním zákoníkem a stanovami v deníku Lidové noviny a v Obchodním věstníku. Tento návrh smlouvy bude podle § 183a odst. 4 obchodního zákoníku závazný 4 (čtyři) týdny ode dne, kdy bude zveřejněn v deníku Lidové noviny. zobrazit více skrýt více
 • 18. února 2004 - 18. ledna 2006 : Postup při snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu:
 • 18. února 2004 - 18. ledna 2006 : S částkou Kč 400.000.000,- (slovy:čtyřistamiliónů korun českých), která odpovídá snížení základního kapitálu, bude naloženo takto:- Kč 120.000.000,- (slovy: jednostodvacetmiliónů k... orun českých) bude vyplaceno akcinářům na základě veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií,- Kč.280.000.000,- (slovy: dvěstěosmdesátmiliónů korun českých) bude zaúčtováno do výnosů společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 18. února 2004 - 18. ledna 2006 : b) za jednu akcii o jmenovité hodnotě Kč 1.000.000,- (slovy: jedenmilión korun českých) činí úplata Kč 300.000,- (slovy: třistatisíc korun českých).
 • 18. února 2004 - 18. ledna 2006 : a) za jednu akcii o jmenovité hodnotě Kč 1.000,- (slovy: jedentisíc korun českých) činí úplata Kč 300 (slovy: třista korun českých),
 • 18. února 2004 - 18. ledna 2006 : Z oběhu budou vzaty listinné akcie na majitele v celkové jmenovité hodnotě Kč 400.000.000,- (slovy: čtyřistamiliónů korun českých) na základě veřejného návrhu smlouvy akcionářům o ... koupi akcií za účelem jejich vzetí z oběhu. Vzetí akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy je úplatné, výše úplaty připadající na jednu akcii činí: zobrazit více skrýt více
 • 18. února 2004 - 18. ledna 2006 : "Valná hromada společnosti na návrh představenstva rozhoduje o snížení základního kapitálu společnostio Kč 400.000.000,- (slovy: čtyřistamiliónů korun českých) na Kč 371.372.000,-.... Snížení bude v celém rozsahu provedeno vzetím z oběhu akcií v celkové hodnotě Kč 400.000.000,- (slovy:čtyřistamiliónů korun českých) na základě veřejného kapitálu je výše základního kapitálu společnosti, který vzhledem k jejím potřebám je nadbytečný. zobrazit více skrýt více
 • 18. února 2004 - 18. ledna 2006 : Usnesení řádné valné hromady ze dne 30.1.2004 o snížení základního kapitálu společnosti:
 • 29. ledna 2003 - 5. srpna 2004 : Usnesení řádné valné hromady společnosti Králodvorskéželezárny, a.s. o snížení základního kapitálu společnosti o Kč352.800.000, které bylo přijato dne 29.6.2001 v rámci osméhobodu ... programu valné hromady, se s účinností od 21.6.2002 se měnítakto:1. V odstavci označeném číslovkou 1. větě druhé a třetí se slovo"Slovo" nahrazuje slovy " Lidové noviny".2. V odstavci označeném číslovkou 4. větě třetí se "Slovo"nahrazuje slovy "Lidové noviny". zobrazit více skrýt více
 • 29. ledna 2003 - 5. srpna 2004 : Usnesení řádné valné hromady společnosti ze dne 21.06.2002 ozměně osmého bodu usnesení valné hromady ze dne 29.6.2001 vodst. 1. a 4.:
 • 29. května 2002 - 5. srpna 2004 : 6. Kupní cena z uzavřených smluv bude splatná dle § 213 odst. 4obchodního zákoníku nejpozději ve lhůtě tří měsíců od zápisuvýše základního kapitálu do obchodního rejstříku.
 • 29. května 2002 - 5. srpna 2004 : 5. Po předložení akcií v rozsahu uzavřených smluv, budou akciebez zbytečného odkladu zničeny.
 • 29. května 2002 - 5. srpna 2004 : 4. Akcionáři, s nimiž bude uzavřena smlouva o koupi akcií nazákladě veřejného návrhu, předloží společnosti akcie v rozsahuuzavřené smlouvy za účelem jejich zničení ve lhůtě 14 dnů.... Tatolhůta začně běžet ode dne stanoveného představenstvemspolečnosti ve výzvě akcií za účelem jejich zničení.Výzva k předložení akcií bude po zápisu nové výše základníhokapitálu do obchodního rejstříku uveřejněna v deníku Slovo a vObchodním věstníku.Nepředloží-li akcionář ve stanovené lhůtě listinné akciespolečnosti, není oprávněn až do jejich předložení vykonávatpráva s nimi spojená a představenstvo postupuje podle § 214obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
 • 29. května 2002 - 5. srpna 2004 : 3. Nejpozději do jednoho měsíce po uplynutí závaznosti veřejnéhonávrhu smlouvy oznámí navrhovatel všem akcionářům, kteří přijalinávrh smlouvy, zda byly splněny podmínky pro snížení... základníhokapitálu a zda v každém konrétním případě byla uzavřena smlouvao koupi akií a v jakém rozsahu. zobrazit více skrýt více
 • 29. května 2002 - 5. srpna 2004 : 2. Oznámení o přijetí návrhu smlouvy bude společnost (dále jennavrhovatel) přijímat po dobu 60 dnů od zveřejnění návrhusmlouvy. V případě, že součet jmenovitých hodnot akcií branýc... h zoběhu nedosáhne částku schválené valnou hromadou pro sníženínebo ji přesáhne, bude představenstvo společnosti postupovatpodle § 213c odst. 7 a 8 obchodního zákoníku a následně podle §183a odst. 6 písm. b). Z těchto ustanovení vyplývá, že pokudsoučet jmenovitých hodnot akcií braných z oběhu nedosáhne částkystanovené valnou hromadou, snížení základního kapitálu nelzeprovést. V případě, že součet jmenovitých hodnot tuto částkupřesáhne, budou jednotliví akcionáři uspokojeni poměrně, tj.počet akcií, který uvedli v oznámení o přijetí návrhu smlouvy,bude krácen v poměru, který odpovídá poměru celkového součtujmenovitých hodnot akcií uvedených v oznámení o přijetí návrhusmlouvy a částce jmenovitých hodnot akcií, o kterou má býtsnížen základní kapitál. zobrazit více skrýt více
 • 29. května 2002 - 5. srpna 2004 : 1. Na základě rozhodnutí valné hromady, po splnění všechpodmínek daných obchodním zákoníkem, představenstvo uveřejníveřejný návrh smlouvy o koupi akcií za účelem jejich vzetí zoběh... u (dále jen návrh smlouvy), způsobem v souladu se stanovamia obchodním zákoníkem. Návrh smlouvy bude uveřejněn v souladu sobchodním zákoníkem a stanovami v deníku Slovo a v Obchodnímvěstníku. Tento návrh smlouvy bude podle § 183a odst. 4obchodního zákoníku závazný 60 dnů ode dne, kdy bude zveřejněn vdeníku Slovo. zobrazit více skrýt více
 • 29. května 2002 - 5. srpna 2004 : Postup při snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu:
 • 29. května 2002 - 5. srpna 2004 : S částkou Kč 352.800.000,-, která odpovídá snížení základníhokapitálu bude naloženo takto:Kč 60.000.000,-, bude vyplaceno akcionářům na základě veřejnéhonávrhu smlouvy o koupi akci... í,Kč 5.348.000,- bude zaúčtováno do nákladů - jedná se o cenupořízení vlastních akcií společnosti v rámci veřejného odkupuakcií z důvodu zrušení veřejné obchodovatelnosti (registrace)akcií, Kč 287.452.000 bude zaúčtováno do výnosů společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 29. května 2002 - 5. srpna 2004 : b) Listinné akcie na majitele v celkové hodnotě Kč200.000.000,-, které budou vzaty z oběhu na základě veřejnéhonávrhu smlouvy akcionářům o koupi akcií za účelem jejich vzetí zoběhu... . Vzetí akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvyje úplatné, výše úplaty připadající na jednu akcii činí 300,-Kč. zobrazit více skrýt více
 • 29. května 2002 - 5. srpna 2004 : a) Listinné akcie na majitele v celkové hodnotě Kč152.800.000,-, což představuje vlastní akcie v drženíspolečnosti, které budou použity ke snížení základního kapitálutak, že budou ... zničeny. zobrazit více skrýt více
 • 29. května 2002 - 5. srpna 2004 : Z oběhu budou vzaty akcie takto:
 • 29. května 2002 - 5. srpna 2004 : Valná hromada rozhodla na návrh akcionáře o snížení základníhokapitálu společnosti o Kč 352.800.000,- na 771.372.000,-.Snížení bude provedeno vzetím z oběhu 152.800 akcií v celkové... nominální hodnotě Kč 152.800.000,-, což představuje vlastníakcie v držení společnosti a dále vzetím z oběhu 200.000 akcií vcelkové nominální hodnotě Kč 200.000.000,- na základě veřejnéhonávrhu smlouvy o koupi akcií. Důvodem navrhovaného sníženízákladního kapitálu je jednak nadbytečně vysoký základní kapitálspolečnosti a jednak skutečnost, že společnost drží vlastníakcie, které v rámci veřejného odkupu akcií při zrušení veřejnéobchodovatelnosti (registrace) akcií, a které je společnostipovinna v zákonných lhůtách zcizit, resp. o jejich hodnotusnížit základní kapitál společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 29. května 2002 - 5. srpna 2004 : Usnesení řádné valné hromady ze dne 29.6.2001 o sníženízákladního kapitálu společnosti:
 • 1. června 1993 - 17. srpna 1995 : Změna stanov ke dni 26.11.1992.
 • 27. března 1991 - 17. srpna 1995 : Údaje o založení společnosti:Společnost byla založena jednorázově zakladatelským plánem zedne 5.3.1991 dle ust. § 25 zák.č. 104/90 Sb., kterým bylyupraveny orgány společnosti a při... jaty stanovy.Souhlas k založení společnosti dán Ministerstvem průmysluČR dne 18.3.1991. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů