Trendy

6 478 538 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

90 598 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

11 577 293 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 28.12.1990 Teplice, Sklářská 450

Adresa z obchodního rejstříku

od 28.8.1996 Teplice, Sklářská 450, PSČ 41674

14864576

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1993 - 31.12.2009

CZ14864576

Datum vzniku

28. prosince 1990

Datová schránka

jknm49i

Historické názvy

5.8.2003 - 1.9.2007

Glaverbel Czech a.s., člen skupiny Glaverbel

1.1.1999 - 5.8.2003

Glaverbel Czech a.s.

28.12.1990 - 1.1.1999

GLAVUNION, a.s.

Soud

Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 59

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 8.12.2006

3 560 700 000 Kč

Historické jmění

3.10.1997 - 8.12.2006

3 510 700 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Teplice

Provozovny

od 24.8.2011

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Sklářská 300, 357 07, Oloví

... více provozoven (celkem 11) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 6. února 2015 : Počet členů dozorčí rady: 2 - 5
 • 6. února 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 5 - 10
 • 25. srpna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 10. července 2007 : Na základě "Smlouvy o prodeji části podniku", uzavřené dne 1.6.2007 a účinné ke dni 30.6.2007, byla část podniku společnosti Glaverbel Czech a.s., člen skupiny Glaverbel, tj. samos Na základě "Smlouvy o prodeji části podniku", uzavřené dne 1.6.2007 a účinné ke dni 30.6.2007, byla část podniku společnosti Glaverbel Czech a.s., člen skupiny Glaverbel, tj. samos...tatná organizační jednotka s označením "Závod Mirocar" se sídlem v Oloví, prodána společnosti NFQ Czech, s.r.o., se sídlem Praha 1, Karoliny Světlé 303, PSČ 110 00, identifikační číslo 276 31 800. zobrazit více skrýt více
 • 29. října 1997 : Údaje o založení akciové společnosti:Akciová společnost GLAVUNION, a.s. byla založena jednorázově dlezakladatelského plánu SKLO UNION, akciová společnost Teplice zedne 20.12.1990 v Údaje o založení akciové společnosti:Akciová společnost GLAVUNION, a.s. byla založena jednorázově dlezakladatelského plánu SKLO UNION, akciová společnost Teplice zedne 20.12.1990 v... souladu s bodem XIII. zakladatelského plánutéto mateřské akciové společnosti ze dne 1.10.1990 a stanovami,které jsou založeny ve spise podnikového rejstříku. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 25. srpna 2014 - 6. února 2015 : Počet členů dozorčí rady: 2
 • 25. srpna 2014 - 6. února 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 7
 • 15. listopadu 2006 - 8. prosince 2006 : Jediný akcionář společnosti rozhodl při výkonu působnosti valné hromady dne 9.11.2006 o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií takto:1. Zvyšuje se základní ka... pitál Společnosti upsáním nových akcií z důvodu nutnosti vytvoření potřebních finančních zdrojů pro splnění podmínek stanovených v Rozhodnutí ministra průmyslu a obchodu č. 234/2006 z 10.10.2006 o příslibu investičních pobídek, a to o částku 50 000 000,- Kč, slovy: padesát milionů korun českých, z původní výše 3 510 700 000,- Kč slovy: tři miliardy pět set deset milionů sedm set tisíc korun českých, na novou výši 3 560 700 000,- Kč, slovy: tři miliardy pět set šedesát milionů sedm set tisíc korun českých. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští.2. Předmětem úpisu bude 500 000, slovy: pět set tisíc, kusů nově vydávaných kmenových, akcií na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100,- Kč, slovy: sto korun českých.3. K úpisu nových akcií je oprávněn pouze jediný akcionář Společnosti tj. Glaverbel Nederland Holding B.V. Veřejná výzva k úpisu je vyloučena.4. Nové akcie, každou o jmenovité hodnotě 100,- Kč, slovy: sto korun českých, lze upsat peněžitým vkladem v emisním kurzu po 100,- Kč, slovy: sto korunách českých, přičemž na emisní kurz 500 000,- Kč, slovy: pěti set tisíc, kusů akcií, připadne peněžitý vklad v částce 50 000 000,- Kč (slovy: padesát milionů korun českých).5. Nové akcie budou upsány dle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku v písemné smlouvě s úředně ověřenými podpisy, kterou jediný akcionář uzavře se Společností. Návrh smlouvy předloží představenstvo Společnosti jedinému akcionáři v termínu do 15 dnů ode dne zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta k úpisu bude činit 30 dnů.6. Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurz upsaných akcií peněžitým vkladem do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne úpisu na zvláštní blokační účet u Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 1071007810/5500, který je otevřen pouze pro tento účel. zobrazit více skrýt více
 • 7. září 2005 - 16. listopadu 2005 : Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 2.9.2005 rozhodla o přechodu vlastnického práva k akciím minoritních akcionářů společnosti na hlavního akcionáře Glaverbel Nederland ... Holding B.V., dle ust. § 183i a násl. obchodního zákoníku takto:1. Určuje se, dle výpisu ze seznamu akcionářů společnosti ke dni konání této mimořádné valné hromady a dle prohlášení představenstva společnosti ze dne 2.9.2005, že hlavním akcionářem společnosti Glaverbel Czech a.s., člen skupiny Glaverbel je společnost Glaverbel Nederland Holding B.V. se sídlem Panovenweg 21, 4004 JE Tiel, Netherlands, zapsaná v obchodním registru v Tielu pod registračním č. 11021815, vlastnící 35 103 150 (slovy: třicet pět milionů sto tři tisíc sto padesát) kusů kmenových akcií společnosti Glaverbel Czech a.s., člen skupiny Glaverbel, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě po 100,- Kč (slovy: sto korun českých), což v souhrnu představuje podíl 99,989 % na základním kapitálu společnosti.2. Schvaluje se přechod vlastnického práva ke všem ostatním kmenovým, listinným, akciím minoritních akcionářů společnosti, v celkovém počtu 3 850 (slovy: tři tisíce osm set padesát) kusů, představujících podíl 0,011 % na základním kapitálu společnosti, na hlavního akcionáře společnosti Glaverbel Nederland Holding B.V., a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku, (dále jen "den účinnosti přechodu akcií").3.Schvaluje se výše protiplnění, které je hlavní akcionář povinen poskytnout minoritním akcionářům, v částce 411,- Kč, slovy: čtyři sta jedenáct korun českých na 1 ks kmenové, listinné akcie společnosti, o jmenovité hodnotě 100,- Kč, v souladu se závěry znaleckého posudku č. 9/2005 ze dne 28.července 2005, zpracovaného Ing. Jitkou Čočkovou, znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, se zvl. specializací na oceňování cenných papírů a podniků.4. Ukládá se představenstvu společnosti, aby neprodleně podalo návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku.5. Ukládá se všem minoritním akcionářům společnosti, tj. všem vlastníkům akcií společnosti, odlišným od hlavního akcionáře, aby v termínu do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne účinnosti přechodu akcií, předložili akcie společnosti. Ke dni předání akcií společnosti vzniká minoritním akcionářům právo na poskytnutí protiplnění. Nepředloží-li minoritní akcionáři akcie do měsíce, případně ani v dodatečné 15-ti denní lhůtě, postupuje společnost podle ust. § 214 odst. 1 až 3 obch. zákoníku.6. Ukládá se představenstvu společnosti, aby vrácené akcie předalo hlavnímu akcionáři bez zbytečného odkladu. Za akcie prohlášené za neplatné, vydá představenstvo společnosti hlavnímu akcionáři nové akcie, stejné formy, podoby, druhu a jmenovité hodnotě.7. Hlavní akcionář poskytne protiplnění vždy vlastníkovi vykoupených akcií, ledaže je prokázáno zastavení vykoupených akcií, pak poskytne částku odpovídající hodnotě zastavených akcií zástavnímu věřiteli; to neplatí prokáže-li vlastník, že zástavní právo již zaniklo, nebo dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak.8. Určuje se lhůta a způsob poskytnutí protiplnění hlavním akcionářem oprávněným osobám takto:a) v hotovosti v pokladně vedení společnosti Glaverbel Czech a.s., člen skupiny Glaverbel při předložení akcií, nebob) na účet oprávněné osoby nejpozději do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne předložení akcií společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 9. listopadu 2001 - 5. srpna 2003 : Dne 28.12.2000 uzavřela společnost Glaverbel Czech a.s. (jakořízená osoba) ovládací smlouvu s řídící osobou - Glaverbel S.A.se sídlem 166 Chaussée de la Hulpe, 1170 Brusel, Belgie.... Dne 28.12.2000 uzavřela společnost Glaverbel Czech a.s. (jakořídící osoba) ovládací smlouvy s níže uvedenými řízenýmiosobami:Glaverbel Batiglav s.r.o. se sídlem Klíčany, Baštěcká 85, okr.Praha východ, PSČ 250 69, IČ 48591700, zapsaná v obch. rejstříkuMěstského soudu v Praze, oddílu C, vložce 18522.Glaverbel Fenestra a.s., se sídlem Salaš, Bohuslavice u Zlína,PSČ 763 51, IČ 18811124, zapsaná v obch. rejstříku Krajskéhosoudu v Brně, oddílu B, vložce 491.Glaverbel Fesko s.r.o., se sídlem Salaš, Bohuslavice u Zlína,PSČ 736 51, IČ 49969803, zapsaná v obch. rejstříku Krajskéhosoudu v Brně, oddílu C, vložce 13482.FOTBALOVÝ KLUB Teplice a.s., se sídlem Teplice, Na Stínadlech2796, PSČ 415 01, IČ 25028715, zapsaná v obch. rejstříkuKrajského soudu v Ústí nad Labem, oddílu B, vložce 1039.Glaverbel Glavcentrum s.r.o., se sídlem Moravské Budějovice,Dopravní 127, okres Třebíč, PSČ 676 02, IČ 60714778, zapsaná vobch. rejstříku Krajského soudu v Brně, oddílu C, vložce 15987.Glaverbel Glavec a.s., se sídlem Hradec Králové, Plotiště,Kotrčova ul. 579, PSČ 503 01, IČ 25266306, zapsaná v obch.rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddílu B, vložce1614.Glaverbel Glavol s.r.o., se sídlem Olomouc, Příčná 1, PSČ 77100, IČ 42869897, zapsaná v obch. rejstříku Krajského soudu vOstravě, oddílu C, vložce 1877.Glaverbel Glavostav a.s., se sídlem Bílina, Chudeřice, Sklárnačp. 33, okr. Teplice, PSČ 418 25, IČ 25012266, zapsaná v obch.rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddílu B, vložce936.Glavreal s.r.o., se sídlem Teplice, Sklářská 450, PSČ 416 74, IČ25404563, zapsaná v obch. rejstříku Krajského soudu v Ústí nadLabem, oddílu C, vložce 15641.Glaverbel Chodoglav a.s., se sídlem Chodov, Hrnčířská čp. 1080,PSČ 357 35, IČ 49790536, zapsaná v obch. rejstříku Krajskéhosoudu v Plzni, oddílu B, vložce 396.Glaverbel Liberglav s.r.o., se sídlem Liberec, České mládeže1003, PSČ 460 06, IČ 47784512, zapsaná v obch. rejstříkuKrajského soudu v Ústí nad Labem, oddílu C, vložce 4104.Glaverbel Sokoglav s.r.o., se sídlem Sokolov, Stará Březovská2067, PSČ 356 01, IČ 18250904, zapsaná v obch. rejstříkuKrajského soudu v Plzni, oddílu C, vložce 1365.Glaverbel T-Glass Plus s.r.o., se sídlem Přeštice, Průmyslová1136, okr. Plzeň - jih, IČ 6116882, zapsaná v obch. rejstříkuKrajského soudu v Plzni, oddílu C, vložce 5247.Hotel Prince de Ligne s.r.o., se sídlem Teplice, Zámecké nám. č.136, PSČ 415 01, IČ 61326534, zapsaná v obch. rejstříkuKrajského soudu v Ústí nad Labem, oddílu C, vložce 7048.Střední odborná škola technická a Střední odborné učilištěsklářské - Glaverbel Czech a.s., se sídlem Teplice,Rooseveltovo nám. č. 5, PSČ 415 03, IČ 18385877, zapsaná v obch.rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddílu B, vložce128. zobrazit více skrýt více
 • 1. ledna 1999 - 5. srpna 2003 : Mimořádná valná hromada konaná dne 29.9.1998 schválila změnu čl.1.2.1. stanov společnosti, t.j. změnu původního obchodního jménaspolečnosti GLAVUNION, a.s. na Glaverbel Czech a.s..... Úplné zněnístanov společnosti přijatých valnou hromadou dne 22.5.1997 a pozměnách přijatých mimořádnou valnou hromadou dne 29.9.1998 jezaloženo ve spise obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 21. dubna 1998 - 5. srpna 2003 : Mimořádná valná hromada, konaná dne 4.3.1996 schválila novéznění stanov společnosti, které jsou založeny ve spiseobchodního rejstříku.
 • 3. října 1997 - 5. srpna 2003 : Řádná valná hromada konaná dne 22.5.1997 schválila nové zněnístanov společnosti, které jsou založeny ve spise obchodníhorejstříku.
 • 21. června 1995 - 5. srpna 2003 : Valná hromada konaná dne 31.3.1995 schválila změnu stanovspolečnosti.
 • 19. září 1994 - 5. srpna 2003 : Valná hromada konaná dne 26.5.1994 a 27.6.1994 schválila změnustanov společnosti.
 • 22. února 1993 - 5. srpna 2003 : Valná hromada dne 22.12.1992 schválila nové znění stanov akciovéspolečnosti, které jsou založeny ve spise obchodního rejstříku.
 • 6. prosince 1991 - 5. srpna 2003 : Valná hromada akciové společnosti GLAVUNION, a.s. se sídlem vTeplicích, Sklářská č. 450, dne 17.7.1991 schválila změnystanov společnosti v čl. 12.2, 12.3 a 12.6.4..
 • 4. září 1996 - 21. dubna 1998 : Údaje o založení se doplňují o:Mimořádná valná hromada, konaná dne 4.3.1996 schválila novéznění stanov společnosti, které jsou založeny ve spiseobchodního rejstříku.
 • 28. prosince 1990 - 21. dubna 1998 : Společnost je založena na dobu neurčitou. Den jejího vzniku je1.leden 1991.
 • 28. prosince 1990 - 21. dubna 1998 : Revizorem účtu společnosti je: Stanislav Fork, bytem Proboštov,Dělnická 377.
 • 28. prosince 1990 - 21. dubna 1998 : Název společnosti:GLAVUNION, a.s.GLAVUNION Ltd.GLAVUNION A.G.GLAVUNION s.a.GLAVUNION a.o.
 • 28. prosince 1990 - 29. října 1997 : Údaje o založení akciové společnosti:Akciová společnost GLAVUNION, a.s. je dceřinou akciovouspolečností SKLO UNION, akciová společnost Teplice, která jezapsána v podnikovém rejstří... ku zdejšího soudu v oddílu Savložce číslo 24.Akciová společnost GLAVUNION, a.s. byla založena jednorázově dlezakladatelského plánu SKLO UNION, akciová společnost Teplice zedne 20.12.1990 v souladu s bodem XIII. zakladatelského plánutéto mateřské akciové společnosti ze dne 1.10.1990 a stanovami,které jsou založeny ve spise podnikového rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 19. září 1994 - 3. října 1997 : Výše základního jmění společnosti: 3 510 700 000,-- Kč
 • 19. září 1994 - 21. června 1995 : Počet, druh a jmenovitá hodnota akcií:500 akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 500 000,-- Kč13 982 akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000,-- Kč335 578 akcií na jméno ve jmen... ovité hodnotě 9 300,-- Kč2 akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 600,-- Kč1 akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 400,-- KčVšechny akcie jsou veřejně neobchodovatelné kmenové akcie. zobrazit více skrýt více
 • 27. července 1992 - 19. září 1994 : Valná hromada akciové společnosti, konaná dne 24.6.1992 rozhodlao snížení základního jmění společnosti z částky3 495 600 tis.Kčs na částku 3 260 700 tis. Kčs, a to z důvoduvytvořen... í rezervního fondu akciové společnosti podle § 217obchodního zákoníku. Základní jmění se snižuje tak, že u akcií spořadovými čísly 13983 až 349560 se dosavadní jmenovitá hodnota10 000,-Kčs snižuje na 9 300,-Kčs, přičemž počet akcií zůstávázachován. Výměma ze akcie se sníženou nominální hodnotou budeprovedena akciovou společností do 30-dnů po registraci sníženízákladního jmění v obchodním rejstříku podle § 216 obchodníhozákoníku. zobrazit více skrýt více
 • 10. května 1991 - 19. září 1994 : Základní kapitál společnosti činí 3 495 600 tis. Kčs.Je rozdělen na 349 560 akcií znějících na jméno s nominálníhodnotou 10 000,- Kčs.
 • 10. května 1991 - 22. února 1993 : Předmět činnosti akciové společnosti se doplňuje o zahraničněobchodní činnost dle povolení FMZO ze dne 8.4.1991 č.j.13/1362/Ku/91, Registr. číslo: 108007504.
 • 28. prosince 1990 - 10. května 1991 : Základní kapitál akciové společnosti činí 1 800 520 tis. Kčs aje stanoven bilanční metodou. Do základního kapitálu nenízapočtena cena pozemků. Bude vydáno 180 052 akcií. Jmenovitáh... odnota jedné akcie bude 10.000,-Kčs. Akcie budou znít na jméno. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů