Trendy

259 855 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

17 629 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

236 558 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 11.4.2013 Novosedlická 248, Pozorka, 417 03 Dubí

Historické adresy

24.9.1998 - 11.4.2013 Dubí 3, Novosedlická 125, PSČ 41703
1.1.1991 - 24.9.1998 Dubí 3, Novosedlická 125

14864606

DIČ

od 1.1.1993

CZ14864606

Datová schránka

akagtk5

Historické názvy

1.1.1991 - 8.12.2010

UNION LESNÍ BRÁNA, a.s.                          UNION LESNÍ BRÁNA Ltd.,                          UNION LESNÍ BRÁNA A.G.                           UNION LESNÍ BRÁNA s.a.,                          UNION LESNÍ BRÁNA a.o.

Soud

Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 56

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 2.5.2007

76 304 000 Kč

Historické jmění

9.3.2001 - 2.5.2007

33 847 350 Kč

23.2.1999 - 9.3.2001

84 847 620 Kč

25.7.1992 - 23.2.1999

134 850 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Teplice

Bankovní účty

zvěřejněno 11.12.2013

672426573 / 0300

... více účtů (celkem 5) najdete zde

Provozovny

od 17.6.1993

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Novosedlická 125, 417 03, Dubí - Pozorka

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 14. dubna 2016 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 1. října 2010 : Na společnost UNION LESNÍ BRÁNA, a.s. UNION LESNÍ BRÁNA Ltd., UNION LESNÍ BRÁNA A.G. UNION LESNÍ BRÁNA s.a., UNION LESNÍ BRÁNA a.o. přešlo na základě sloučení jmění zanikajíc Na společnost UNION LESNÍ BRÁNA, a.s. UNION LESNÍ BRÁNA Ltd., UNION LESNÍ BRÁNA A.G. UNION LESNÍ BRÁNA s.a., UNION LESNÍ BRÁNA a.o. přešlo na základě sloučení jmění zanikajíc...í společnosti UNION IPR, a.s., IČ: 442 22 874, se sídlem Dubí 3, Novosedlická 125, PSČ 417 03, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 195. zobrazit více skrýt více
 • 23. února 1999 : Údaje o založení:Akciová společnost UNION LESNÍ BRÁNA, a.s. byla založenajednorázově dle zakladatelského plánu SKLO UNION, akciováspolečnost Teplice ze dne 20.12.1990 v souladu s b Údaje o založení:Akciová společnost UNION LESNÍ BRÁNA, a.s. byla založenajednorázově dle zakladatelského plánu SKLO UNION, akciováspolečnost Teplice ze dne 20.12.1990 v souladu s b...odem XIII.zakladatelského plánu této mateřské akciové společnosti ze dne1.10.1990 a stanovami, které jsou založeny ve spise podnikovéhorejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 1. ledna 1991 : Společnost je založena na dobu neurčitou. Den jejího vzniku je1.leden 1991.

Historické ostatní skutečnosti

 • 26. února 2007 - 2. května 2007 : - Jediný akcionář společnosti přijal dne 25.11.2005 rozhodnutí ozvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií bez využitípřednostního práva za následujících podmínek:a) sc... hvaluje se zvýšení základního kapitálu o částku 42.456.650,-Kč ( slovy: čtyřicetdvamiliónyčtyřistapadesátšesttisícšestset-padesát korun českých )b) základní kapitál společnosti se zvýší upsáním nových akcií ato upisování 16915 ( šestnáctitisícdevítisetpatnácti ) akciíkmenových, znějících na jméno v listinné podobě, každá vejmenovité hodnotě 2.510,- Kč ( slovy: dvatisícepětsetdeset korunčeských )c) emisní kurs každé takto upsané akcie je 6.095,- Kč ( slovy:jednostotřimiliónydevadesátšesttisícdevětsedvacetpět korunčeských )d) nepřipustí se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšenízákladního kapitálue) všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání zájemci, a tosoučasnému jedinému akcionáři společnosti- TASS INVEST a.s.,identifikační číslo 35948744, se sídlem Bratislava, Zahradnícka64, PSČ 821 08, ve Slovenské republicef) místem pro upsání akcií mezi společností a shora určenýmzájemcem jediným akcionářem společnosti je Dubí 3, Novosedlická125, PSČ 41703g) lhůta pro upsání akcií shora uvedeným zájemcem - jedinýmakcionářem smlouvou bude 15 ( patnáct ) dnů s tím, že počátekběhu této lhůty je představenstvo společnosti povinno oznámittomuto zájemci - jedinému akcionáři písemným oznámením, které jepředstavenstvo společnosti povinno předat tomuto zájemci spolu snávrhem smlouvy o upsání akcií nejdříve po podání návrhu na zápistohoto usnesení do obchodního rejstříku a nejpozději do desetidnů od zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku smlouvou aupsat akcie po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejstříku i před jeho zápisemdo obchodního rejstříku, avšak upsání akcií je vázáno narozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutínávrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitáludo obchodního rejstříkuh) pohledávka společnosti vůči určenému zájemci - shora uvedenémujedinému akcionáři společnosti ve výši 103.096.925,-Kč ( slovy:jednostotřimilónydevadesátšesttisícdevětsetdvacetpět korunčeských ) na splacení celého emisního kursu, která vznikne,pokud tento zájemce na základě tohoto rozhodnutí o zvýšenízákladního kapitálu upíše nové akcie výše uvedenou smlouvou oupsání akcií, připustí započtení peněžité pohledávky tohourčeného zájemce - shora uvedeného jediného akcionářespolečnosti, vzhledem k postupování této pohledávky jakoposledního postupníka a věřitele, vůči společnosti, a topohledávky ve výši 145.388.134,76 Kč (slovy: jednostočtyřicetpět-miliónůtřistaosmdesátosmtisícjednostotřicetčtyři korun českých asedmdesátšest haléřů ) k původně vzniklé na základě "Úvěrovésmlouvy reg.č. 335/95" ze dne 1.2.1995 uzavřené mezi společnostíjako dlužníkem a SKLO UNION, a.s., jako věřitelem a na základě"Úvěrové smlouvy" ze dne 8.4.1992 uzavřené mezi společností jakodlužníkem a SKLO UNION, a.s., jako věřitelem ( ověřená kopie"Auditorského ověření existence pohledávky společnosti TASSINVEST a.s. vůči společnosti UNION LESNÍ BRÁNA, a.s. ke dni22.11.2005" tvoří přílohu č. 3 tohoto notářského zápisu )i) stanoví se, že emisní kurs může být splacen výhradnězapočtením shora uvedené pohledávky, a dále se stanoví tatopravidla pro uzavření smlouvy o započtení: smlouva o započtenímusí mít písemnou formu a musí být uzavřena společností aakcionářem do 20 ( dvaceti ) dnů od upsání akcií akcionářem,avšak před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu doobchodního rejstříku a před podáním tohoto návrhu musí nastat ijejí účinnost, tedy ke střetu pohledávek na základě této smlouvya tím ke splacení celého emisního kursu musí dojít před podánímtohoto návrhu ve shora uvedené lhůtě; nebudou-li návrh smlouvy aakceptace návrhu obsaženy v jedné listině, určený zájemce -jediný akcionář, který upsal akcie musí společnosti doručitpísemný návrh smlouvy o započtení do 15 ( patnácti ) dnů odedne, ve kterém jím byly akcie upsány a společnost je povinnatakový návrh písemně akceptovat do dalších 5 ( pěti) dnůnejpozději však v den podání návrhu na zápis zvýšení základníhokapitálu do obchodního rejstříku, a to před podáním tohotonávrhu. zobrazit více skrýt více
 • 19. května 2003 - 22. listopadu 2004 : Usnesením Okresního soudu v Teplicích ze dne 11.10.2002, č.j. 14Nc 9006/2001-69, byla nařízena exekuce na majetek společnostiUNION LESNÍ BRÁNA, a.s.. Provedením exekuce byl pověřen... JUDr.Zdeněk Zítka, soudní exekutor se sídlem Plzeň, Lindauerova 6. zobrazit více skrýt více
 • 10. prosince 2001 - 2. dubna 2003 : Usnesením Okresního soudu v Teplicích ze dne 16.11.2001, sp.zn.14 Nc 9006/2001, kterým byla nařízena exekuce.
 • 24. září 1998 - 2. dubna 2003 : Mimořádná valná hromada dne 13.12.1996 schválila nové zněnístanov akciové společnosti a řádná valná hromada dne 14.8.1997provedla jejich změnu a doplnění.
 • 26. června 1998 - 2. dubna 2003 : Mimořádná valná hromada dne 13.12.1996 schválila nové zněnístanov akciové společnosti.
 • 23. listopadu 2000 - 9. března 2001 : Valná hromada konaná dne 31.8.2000 rozhodla o snížení základníhojmění společnosti z částky 84 847 620,- Kč o částku51 000 270,- Kč z důvodu:- úhrady ztráty minulých let ve výši 41 ... 120 937,14 Kč- úhrady ztráty za leden až květen 2000 ve výši 3 180 056,08 Kč- doplnění rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty ve výši6 699 276, 78 Kč, a to snížením jmenovité hodnoty 13 485 ksakcií z částky 6 292,- Kč na částku 2 510,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 24. září 1998 - 23. února 1999 : Valná hromada, konaná dne 6.1.1998 rozhodla o snížení základníhojmění společnosti z částky 134 850 000,- Kč o částku50 002 380,- Kč. Po snížení bude základní jmění činit 84 847620,... - Kč. Snížení základního jmění bude provedeno sníženímjmenovité hodnoty všech akcií tak, že na každé kmenové, listinnéakcii na jméno o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč bude vyznačenanová jmenovitá hodnota 6 292,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 1. ledna 1991 - 23. února 1999 : Údaje o založení:Akciová společnost UNION LESNÍ BRÁNA, a.s. je dceřinou akciovouspolečností SKLO UNION, akciová společnost Teplice, která jezapsána v podnikovém rejstříku zdejšího ... soudu oddílu SA vložceč. 24.Akciová společnost UNION LESNÍ BRÁNA, a.s. byla založenajednorázově dle zakladatelského plánu SKLO UNION, akciováspolečnost Teplice ze dne 20.12.1990 v souladu s bodem XIII.zakladatelského plánu této mateřské akciové společnosti ze dne1.10.1990 a stanovami, které jsou založeny ve spise podnikovéhorejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 22. února 1993 - 26. června 1998 : Valná hromada dne 17.9.1992 schválila nové znění stanov akciovéspolečnosti, které jsou založeny ve spise obchodního rejstříku.
 • 1. ledna 1991 - 4. srpna 1995 : Revizorem účtu společnosti je: Stanislav Fork, bytem Proboštov,Dělnická 377.
 • 6. prosince 1991 - 22. února 1993 : Stanovy akciové společnosti se mění a doplňují v čl. 6 odst.2,čl. 11 odst.2 písm. g), čl. 11 odst. 3, čl. 13 odst. 1, čl.14odst. 1, čl. 15 odst.2.
 • 2. června 1992 - 25. července 1992 : Základní jmění společnosti činí 133 310 000,- Kčs.Je rozděleno na 13 331 kusů akcií znějících na jméno sjmenovitou hodnotou 10 000,- Kčs.
 • 24. března 1992 - 2. června 1992 : Představenstvo akciové společnosti SKLO UNION se sídlem vTeplicích, Sklářská 450, ve funkci valné hromady akciovéspolečnosti UNION LESNÍ BRÁNA, a.s. se sídlem v Dubí 3,Novosedlická... 125, rozhodlo dne 12.2.1992 o snížení základníhojmění u této dceřiné společnosti na částku 115 910 tisíc Kčs. zobrazit více skrýt více
 • 10. května 1991 - 24. března 1992 : Základní kapitál akciové společnosti činí 121 300 000,- Kčs a jerozdělen na 12 130 akcií na jméno, z nichž každá má nominálníhodnotu 10 000,--Kčs.
 • 1. ledna 1991 - 10. května 1991 : Základní kapitál akciové společnosti činí 107 980 tis. Kčs a jestanoven bilanční metodou. Do základního kapitálu není započtenacena pozemků. Bude vydáno 10.798 akcií. Jmenovitá hod... nota jednéakcie bude 10.000,- Kčs. Akcie budou znít na jméno. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů