Trendy

89 864 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

1 094 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

65 707 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

75

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Historické adresy

5.3.2013 - 1.8.2017 Václava Řezáče 315, 434 01 Most
15.9.2011 - 5.3.2013 Most - Komořany, Dřínovská 3, PSČ 43401
17.12.2008 - 15.9.2011 Most - Starý Most čp. 1, PSČ 43401
5.4.2002 - 17.12.2008 Most - Kopisty čp. 1, PSČ 434 01
17.7.1997 - 5.4.2002 Most - Kopisty, Závod Hrabák
2.2.1995 - 17.7.1997 Most - Čepirohy, Závod Hrabák
1.12.1992 - 2.2.1995 Most - Čepirohy
4.2.1991 - 1.12.1992 Most, Moskevská l4/l, PSČ 43431

14864657

DIČ

Není plátce DPH

1.1.2014 - 31.12.2014

CZ14864657

1.3.1993 - 31.12.2008

CZ14864657

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. srpna 2017

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. srpna 2017

Datová schránka

8uvegin

Historické názvy

1.1.2016 - 1.8.2017

Sev.en WT, a.s.

17.7.1997 - 1.1.2016

HUMECO, a.s.

4.2.1991 - 17.7.1997

HUMECO, akciová společnost

Soud

Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 79

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

11.12.2006 - 1.8.2017

49 380 000 Kč

3.1.2000 - 11.12.2006

8 380 000 Kč

27.12.1995 - 3.1.2000

6 380 000 Kč

14.11.1994 - 27.12.1995

2 050 000 Kč

10.10.1994 - 14.11.1994

3 290 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Mostu

Historické provozovny

21.8.2001 - 1.8.2017

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • 434 01, Most - Komořany

... více provozoven (celkem 4) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 1. srpna 2017 - 1. srpna 2017 : Obchodní společnost Sev.en WT, a.s., jako zanikající společnost, zanikla v důsledku fúze sloučením do nástupnické obchodní společnosti Severní energetická a.s. identifikační číslo ... osoby 28677986, se sídlem Václava Řezáče 315, 434 01 Most, zapsaná v oddílu B, vložce 1986, v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem zobrazit více skrýt více
 • 1. srpna 2017 - 1. srpna 2017 : Obchodní společnost Sev.en WT, a.s., jako zanikající společnost, zanikla v důsledku fúze sloučením do nástupnické obchodní společnosti Severní energetická a.s. identifikační číslo ... osoby 28677986, se sídlem Václava Řezáče 315, 434 01 Most, zapsaná v oddílu B, vložce 1986, v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem zobrazit více skrýt více
 • 13. června 2014 - 1. srpna 2017 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 3. dubna 1997 - 1. srpna 2017 : Omezení převoditelnosti akcií na jméno:Převoditelnost akcií na jméno je vázána na předchozí souhlaspředstavenstva.
 • 4. února 1991 - 1. srpna 2017 : Údaje o založení:HUMECO, akciová společnost byla založena jednorázovězakladatelskou smlouvou ze dne 3O.ll.l99O, v souladu se stanovamia.s., které jsou založeny ve spise podnikového... rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 20. srpna 2014 - 18. července 2016 : Počet členů dozorčí rady: 2
 • 20. srpna 2014 - 18. července 2016 : Počet členů statutárního orgánu: 2
 • 13. června 2014 - 20. srpna 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 13. června 2014 - 20. srpna 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 13. listopadu 2006 - 11. prosince 2006 : Rozhodnutím jediného akcionáře společnosti HUMECO, a.s. rozhoduje dne 3.10.2006 jediný akcionář o zvýšení základního kapitálu společnosti takto:1. Základní kapitál společnosti se z... vyšuje o částku 41 000 000,- Kč (slovy: čtyřicet jeden milion korun českých), a to peněžitým vkladem. Upisování nad částku 41 000 000,- Kč (slovy: čtyřicet jeden milion korun českých) se nepřipouští.2. Upsán bude celkem 1 (slovy: jeden) kus nové akcie, o jmenovité hodnotě 41 000 000,- Kč (slovy: čtyřicet jeden milion korun českých). Akcie bude znít na jméno a bude vydána v podobě listinné. Emisní kurs upisované akcie se rovná její jmenovité hodnotě.3. Novou akcii upíše v celém rozsahu jediný akcionář s využitím svého přednostního práva dle ust. § 204a obch. zák., a to ve smlouvě o upsání akcie uzavřené se společností v souladu s ust. § 204 odst. 5 obch. zák. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcie zašle představenstvo společnosti upisovateli bezodkladně po zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta k upsání akcie činí 15 (slovy: patnáct) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcie.4. Emisní kurs nově upsané akcie bude splacen výhradně započtením. Proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu se připouští započtení peněžité pohledávky jediného akcionáře (upisovatele) vůči společnosti ve výši 41 000 000,- Kč (slovy: čtyřicet jeden milion korun českých) plynoucí ze smlouvy o půjčce uzavřené dne 19.1.2005 mezi společností jako dlužníkem a upisovatelem jako věřitelem. Dohoda o započtení bude uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií. zobrazit více skrýt více
 • 24. května 1999 - 3. ledna 2000 : Jediný akcionář dne 30.4.1999 rozhodl o zvýšení základního jměníúpisem nových akcií dle ust. § 203 a násl. obchodního zákoníkutakto:
 • 24. května 1999 - 3. ledna 2000 : Základní jmění společnosti se zvyšuje o pevnou částku Kč2.000.000,- (slovy: dva miliony korun českých).Upsáno budecelkem 200 kusů nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě Kč10.00... 0,- (slovy: deset tisíc korun českých), znějících na jménoa v podobě listinné. Emisní kurs každé akcie činí Kč 10.000,-(slovy: deset tisíc korun českých). Nové akcie dle písm. b)upíše v celém rozsahu jediný akcionář společnosti s využitímsvého přednostního práva v souladu s ust. § 204a obchodníhozákoníku. Toto přednostní právo bude vykonáno v sídle Mosteckéuhelné společnosti, a.s. do 2 týdnů od zápisu tohoto rozhodnutído obchodního rejstříku. Upisovatel splatí emisní kurs upsanýchakcií platebním příkazem na účet č. 13001-491/0100 vedený uKomerční banky, a.s. pobočka Most, a to do 30 pracovních dnů poprovedení úpisu. zobrazit více skrýt více
 • 3. dubna 1997 - 3. ledna 2000 : Rozsah splacení základního jmění: splaceno 100 %
 • 14. listopadu 1994 - 22. srpna 1997 : Valná hromada akciové společnosti dne 17.12.1993 rozhodla osnížení základního jmění společnosti z částky 3 290 000,--Kč na částku 2 050 000,-- Kč.
 • 1. prosince 1992 - 22. srpna 1997 : Valná hromada akciové společnosti dne 6.8.1992 rozhodla o sníženízákladního jmění společnosti z částky 9 500 000,-Kčs na částku3 290 000,-Kčs.
 • 2. února 1995 - 30. července 1996 : Člen dozorčí rady: Ing. Petr Krupička, Albrechtická 631/612,Most
 • 1. prosince 1992 - 2. února 1995 : Členové dozorčí rady :Ing. Václav V a l á š e k , bytem Mozartova 3058, MostIng. Jiří K a š p a r , Albrechtická 631/612, MostIng. Antonín R i c h t e r , bytem Moskevská 3058, ... Most. zobrazit více skrýt více
 • 4. února 1991 - 10. října 1994 : Základní kapitál společnosti činí 9 500 tis. Kčs. Bude na nějvydáno 950 akcií s nominální hodnotou každé z nich 10 000,-- Kčs.Akcie budou znít na jméno.
 • 4. února 1991 - 1. prosince 1992 : Zakladateli akciové společnosti jsou a jejich podíly činí:Doly Bílina ................... 5 2OO OOO,-KčsDoly Ležáky Most .............. 3 lOO OOO,-KčsStátní statek Most .............. . l 2OO OOO,-Kčs. zobrazit více skrýt více
 • 4. února 1991 - 1. prosince 1992 : Zastupování a podepisování:Společnost zastupuje navenek představenstvo a ředitel společnostiv rozsahu zmocnění představenstva.Podepisování za společnost se děje tak, že k napsaném... u nebovytištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis dva členovépředstavenstva nebo ředitel společnosti nebo další pověřenáosoba. zobrazit více skrýt více
posunout dolů