Trendy

89 864 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

1 094 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

65 707 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

75

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 5.3.2013Václava Řezáče 315, 434 01 Most

Historické adresy

15.9.2011 - 5.3.2013Most - Komořany, Dřínovská 3, PSČ 43401
17.12.2008 - 15.9.2011Most - Starý Most čp. 1, PSČ 43401
5.4.2002 - 17.12.2008Most - Kopisty čp. 1, PSČ 434 01
17.7.1997 - 5.4.2002Most - Kopisty, Závod Hrabák
2.2.1995 - 17.7.1997Most - Čepirohy, Závod Hrabák
1.12.1992 - 2.2.1995Most - Čepirohy
4.2.1991 - 1.12.1992Most, Moskevská l4/l, PSČ 43431

14864657

DIČ

Není plátce DPH

1.1.2014 - 31.12.2014

CZ14864657

1.3.1993 - 31.12.2008

CZ14864657

Datum vzniku

4. února 1991

Datová schránka

8uvegin

Historické názvy

17.7.1997 - 1.1.2016

HUMECO, a.s.

4.2.1991 - 17.7.1997

HUMECO, akciová společnost

Soud

Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 79

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 11.12.2006

49 380 000 Kč

Historické jmění

3.1.2000 - 11.12.2006

8 380 000 Kč

27.12.1995 - 3.1.2000

6 380 000 Kč

14.11.1994 - 27.12.1995

2 050 000 Kč

10.10.1994 - 14.11.1994

3 290 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Mostu

Provozovny

od 21.8.2001

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • 434 01, Most - Komořany

... více provozoven (celkem 4) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 13. června 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 3. dubna 1997 : Omezení převoditelnosti akcií na jméno:Převoditelnost akcií na jméno je vázána na předchozí souhlaspředstavenstva.
 • 4. února 1991 : Údaje o založení:HUMECO, akciová společnost byla založena jednorázovězakladatelskou smlouvou ze dne 3O.ll.l99O, v souladu se stanovamia.s., které jsou založeny ve spise podnikového Údaje o založení:HUMECO, akciová společnost byla založena jednorázovězakladatelskou smlouvou ze dne 3O.ll.l99O, v souladu se stanovamia.s., které jsou založeny ve spise podnikového... rejstříku. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 20. srpna 2014 - 18. července 2016 : Počet členů statutárního orgánu: 2
 • 20. srpna 2014 - 18. července 2016 : Počet členů dozorčí rady: 2
 • 13. června 2014 - 20. srpna 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 13. června 2014 - 20. srpna 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 13. listopadu 2006 - 11. prosince 2006 : Rozhodnutím jediného akcionáře společnosti HUMECO, a.s. rozhoduje dne 3.10.2006 jediný akcionář o zvýšení základního kapitálu společnosti takto:1. Základní kapitál společnosti se z... vyšuje o částku 41 000 000,- Kč (slovy: čtyřicet jeden milion korun českých), a to peněžitým vkladem. Upisování nad částku 41 000 000,- Kč (slovy: čtyřicet jeden milion korun českých) se nepřipouští.2. Upsán bude celkem 1 (slovy: jeden) kus nové akcie, o jmenovité hodnotě 41 000 000,- Kč (slovy: čtyřicet jeden milion korun českých). Akcie bude znít na jméno a bude vydána v podobě listinné. Emisní kurs upisované akcie se rovná její jmenovité hodnotě.3. Novou akcii upíše v celém rozsahu jediný akcionář s využitím svého přednostního práva dle ust. § 204a obch. zák., a to ve smlouvě o upsání akcie uzavřené se společností v souladu s ust. § 204 odst. 5 obch. zák. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcie zašle představenstvo společnosti upisovateli bezodkladně po zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta k upsání akcie činí 15 (slovy: patnáct) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcie.4. Emisní kurs nově upsané akcie bude splacen výhradně započtením. Proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu se připouští započtení peněžité pohledávky jediného akcionáře (upisovatele) vůči společnosti ve výši 41 000 000,- Kč (slovy: čtyřicet jeden milion korun českých) plynoucí ze smlouvy o půjčce uzavřené dne 19.1.2005 mezi společností jako dlužníkem a upisovatelem jako věřitelem. Dohoda o započtení bude uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií. zobrazit více skrýt více
 • 24. května 1999 - 3. ledna 2000 : Základní jmění společnosti se zvyšuje o pevnou částku Kč2.000.000,- (slovy: dva miliony korun českých).Upsáno budecelkem 200 kusů nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě Kč10.00... 0,- (slovy: deset tisíc korun českých), znějících na jménoa v podobě listinné. Emisní kurs každé akcie činí Kč 10.000,-(slovy: deset tisíc korun českých). Nové akcie dle písm. b)upíše v celém rozsahu jediný akcionář společnosti s využitímsvého přednostního práva v souladu s ust. § 204a obchodníhozákoníku. Toto přednostní právo bude vykonáno v sídle Mosteckéuhelné společnosti, a.s. do 2 týdnů od zápisu tohoto rozhodnutído obchodního rejstříku. Upisovatel splatí emisní kurs upsanýchakcií platebním příkazem na účet č. 13001-491/0100 vedený uKomerční banky, a.s. pobočka Most, a to do 30 pracovních dnů poprovedení úpisu. zobrazit více skrýt více
 • 24. května 1999 - 3. ledna 2000 : Jediný akcionář dne 30.4.1999 rozhodl o zvýšení základního jměníúpisem nových akcií dle ust. § 203 a násl. obchodního zákoníkutakto:
 • 3. dubna 1997 - 3. ledna 2000 : Rozsah splacení základního jmění: splaceno 100 %
 • 14. listopadu 1994 - 22. srpna 1997 : Valná hromada akciové společnosti dne 17.12.1993 rozhodla osnížení základního jmění společnosti z částky 3 290 000,--Kč na částku 2 050 000,-- Kč.
 • 1. prosince 1992 - 22. srpna 1997 : Valná hromada akciové společnosti dne 6.8.1992 rozhodla o sníženízákladního jmění společnosti z částky 9 500 000,-Kčs na částku3 290 000,-Kčs.
 • 2. února 1995 - 30. července 1996 : Člen dozorčí rady: Ing. Petr Krupička, Albrechtická 631/612,Most
 • 1. prosince 1992 - 2. února 1995 : Členové dozorčí rady :Ing. Václav V a l á š e k , bytem Mozartova 3058, MostIng. Jiří K a š p a r , Albrechtická 631/612, MostIng. Antonín R i c h t e r , bytem Moskevská 3058, ... Most. zobrazit více skrýt více
 • 4. února 1991 - 10. října 1994 : Základní kapitál společnosti činí 9 500 tis. Kčs. Bude na nějvydáno 950 akcií s nominální hodnotou každé z nich 10 000,-- Kčs.Akcie budou znít na jméno.
 • 4. února 1991 - 1. prosince 1992 : Zastupování a podepisování:Společnost zastupuje navenek představenstvo a ředitel společnostiv rozsahu zmocnění představenstva.Podepisování za společnost se děje tak, že k napsaném... u nebovytištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis dva členovépředstavenstva nebo ředitel společnosti nebo další pověřenáosoba. zobrazit více skrýt více
 • 4. února 1991 - 1. prosince 1992 : Zakladateli akciové společnosti jsou a jejich podíly činí:Doly Bílina ................... 5 2OO OOO,-KčsDoly Ležáky Most .............. 3 lOO OOO,-KčsStátní statek Most .............. . l 2OO OOO,-Kčs. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů