Trendy

73 281 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

10 951 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

131 898 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

23

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 18.10.2003 Praha 4, Štětkova 1001/5, PSČ 14000

Historické adresy

30.3.2000 - 18.10.2003 Praha 4, Budějovická 1, PSČ 14000
6.3.1991 - 30.3.2000 Děčín I., U plovárny 438/3

14868075

DIČ

od 1.1.1993

CZ14868075

Datum vzniku

6. března 1991

Datová schránka

qikdawj

Soud

Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 86

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 4.12.2002

6 000 000 Kč

Historické jmění

23.6.1998 - 4.12.2002

1 000 000 Kč

6.3.1991 - 23.6.1998

400 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 4

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

174422 / 0800

Historické provozovny

6.2.2002 - 30.6.2008

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Dobrovského 1402/2, 405 01, Děčín - Děčín I-Děčín

... více provozoven (celkem 5) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 28. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

 • 28. července 2014 - 14. září 2016 : Počet členů statutárního orgánu: 1
 • 28. července 2014 - 14. září 2016 : Počet členů správní rady: 4
 • 6. března 1991 - 28. července 2014 : Údaje o založení akciové společnosti:CANABA a.s. byla založena jednorázově na základě zakladatelskésmlouvy ze dne 15.2.1991, v souladu se zákonem č. 104/1990 Sb.,o akciových společ... nostech a stanovami a.s. zobrazit více skrýt více
 • 5. listopadu 2005 - 31. ledna 2006 : Valná hromada konaná dne 16.6.2005 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti takto:Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 4.000.000,- Kč ( čtyři milióny korun českých) ... a upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští.Základní kapitál se zvyšuje upisováním nových akcií v počtu 200 ( dvě stě) kusů, jmenovitá hodnota jedné upisované akcie činí 20.000,- Kč ( dvacet tisíc korun českých), jedná se o kmenové akcie, akcie na jméno a akcie v listinné podobě.Všechny akcie budou upsány akcionáři na základě dohody všech akcionářů na rozsahu své účasti na zvýšení základního kapitálu v částce 4.000.000,- Kč ( čtyři miliónů korun českých) ve smyslu ustanovení § 205 obchodního zákoníku. Dohoda akcionářů podle ustanovení § 205 obchodního zákoníku nahrazuje listinu akcionářů, lhůta k uzavření této dohody činí 30 ( třicet) dnů a počátek běhu této lhůty bude akcionářům oznámen představenstvem společnosti způsobem pro svolávání valné hromady. Místem sepsání dohody akcionářů je kancelář JUDr. Vratislava Makovce , notáře v Děčíně, v Děčíně I., U Plovárny 438/3.Představenstvo společnosti je povinno akcionáře vyzvat k uzavření dohody bez zbytečného odkladu poté, kdy bude zapsáno usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs upisovaných akcií je stejný jako jejich jmenovitá hodnota. Schvaluje se, že upsat výše uvedené akcie lze nepeněžitým vkladem akcionářů Ing. Jaroslava Kalendy, Vlastimila Hlavatého a Alexeje Starého, jehož předmětem je dům číslo popisné 1551 postavený na zastavěné ploše a nádvoří číslo parcely 2582/2, zastavěná plocha a nádvoří číslo parcely 2582/2 a trvalý travní porost číslo parcely 2582/1 v katastrálním území Podmokly, v části obce Děčín VI - Letná, v obci Děčín, zapsaných na listu vlastnictví číslo 1376 u Katastrálního úřadu v Děčíně. Výše ocenění tohoto nepeněžitého vkladu činí 4.500.000,- Kč a byla určena znaleckým posudkem číslo 34/462/2005 ze dne 5.4.2005, vypracovaným znalcem Ing. Zdeňkem Slavíkem, bydlištěm Děčín I, 17. listopadu 12, přičemž za tento nepeněžitý vklad se vydá 200 kusů akcií, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000,- Kč , v listinné podobě, kmenových akcií na jméno. Místem pro splacení tohoto nepeněžitého vkladu je dům v Děčíně VI, Na Stráni 1551/82 a lhůta pro splacení tohoto nepeněžitého vkladu je třicet ( třicet) dnů ode dne uzavření dohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionářům jako protiplnění, je společnost povinna vyplatit upisovatelům. zobrazit více skrýt více
 • 23. listopadu 2004 - 30. prosince 2004 : Obvodní soud pro Prahu 4 usnesením ze dne 27.9.2004 č.j. 13 Nc 19648/2004-4 nařídil exekuci na majetek povinného CANABA a.s. ve výši 33.261,70 Kč s příslušenstvím ve prospěch opráv... něného Vladimír Janus, Zlatá stezka 199, Ústí nad Labem. Soud pověřil provedením exekuce soudního exekutora JUDr. Ivana Reháka, Exekutorský úřad Ústí nad Labem. zobrazit více skrýt více
 • 18. října 2003 - 18. května 2004 : Valná hromada konaná dne 15.4.2003 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti takto:-----Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 4.000.000,--Kč (čtyři milióny korun český... ch) a upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští.-----Základní kapitál se zvyšuje upisováním nových akcií v počtu 4.000 (čtyř tisíc) kusů, jmenovitá hodnota jedné upisované akcie činí 1.000.--Kč (jeden tisíc korun českých), jedná se o kmenové akcie, akcie na jméno a akcie v listinné podobě.-----Všechny akcie budou upsány akcionáři na základě dohody všech akcionářů na rozsahu své účasti na zvýšení základního kapitálu v částce 4.000.000,--Kč (čtyř miliónů korun českých) ve smyslu ustanovení § 205 obchodního zákoníku.-----Dohoda akcionářů podle ustanovení § 205 obchodního zákoníku nahrazuje listinu akcionářů, lhůta k uzavření této dohody činí 30 (třicet) dnů a počátek běhu této lhůty bude akcinářům oznámen představenstvem společnosti způsobem pro svolávání valné hromady. Představenstvo společnosti je povinno akcionáře vyzvat k uzavření dohody bez zbytečného odkladu poté, kdy mu bude známo provedení zápisu o usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku. Emisní kurs upisovaných akcií je stejný jako jejich jmenovitá hodnota.-----Schvaluje se, že upsat výše uvedené akcie lze nepeněžitým vkladem výše uvedeného akcionáře Ing. Jaroslava Kalendy, jehož předmětem je dům číslo popisné 1551 postavený na zastavěné ploše a nádvoří číslo parcely 2582/2 a trvalý travní porost číslo parcely 2582/1 v katastrálním území Podmokly, v části obce Děčín VI - Letná, v obci Děčín, zapsaných na listu vlastnictví číslo 1376 u Katastrálního úřadu v Děčíně. Výše ocenění tohoto nepeněžitého vkladu činí 4.100.000,--Kč a byla určena společným znaleckých posudkem číslo 30/175/2003 ze dne 8.3.2003 znalců Jaroslavy Sejrkové, bydlištěm Děčín XXXI, Malá 69 a Ing. Zdeňka Slavíka, bydlištěm Děčín I, 7.listopadu 12, přičemž za tento nepeněžitý vklad se vydá 4.000 kusů akcií, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,--Kč, v listinné podobě, kmenových akcií na jméno. Místem pro splacení tohoto nepeněžitého vkladu je dům v Děčíně VI, Na Stráni 1551/ 8 2 a lhůta pro spalcení tohoto nepeněžitého vkladu je 30 (třicet) dnů ode dne uzavření dohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, je společnost povinna vyplatit upisovateli. zobrazit více skrýt více
 • 9. března 2002 - 4. prosince 2002 : Valná hromada konaná dne 12.11.2001 rozhodla o zvýšenízákladního kapitálu společnosti takto:Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 5.000.000,- Kč (pětmilionů korun českých) a up... isování akcií nad tuto částku senepřipouští.Základní kapitál se zvyšuje upisováním nových akcií v počtu5.000 (pět tisíc) kusů, jmenovitá hodnota jedné upisované akciečiní 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), jedná se o kmenovéakcie, akcie na jméno a v listinné podobě.Všechny akcie budou upsány akcionáři na základě dohody všechakcionářů na rozsahu své účasti na zvýšení základního kapitálu včástce 5.000.000,- Kč (pět milionů korun českých) ve smysluustanovení § 205 obchodního zákoníku.Dohoda akcionářů podle ustanovení § 205 obchodního zákoníkunahrazuje listinu akcionářů, lhůta k uzavření této dohody činí30 (třicet) dnů a počátek běhu této lhůty bude akcionářůmoznámen představenstvem společnosti způsobem pro svolávání valnéhromady. Představenstvo společnosti je povinno akcionáře vyzvatk uzavření dohody bez zbytečného odkladu poté, kdy mu budeoznámeno provedení zápisu o usnesení valné hromady o zvýšenízákladního kapitálu v obchodním rejstříku. Emisní kursupisovaných akcií je stejný jako jejich jmenovitá hodnota.Proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu sepřipouští možnost započtení peněžitých pohledávek vůčispolečnosti a emisní kurs tedy bude výhradně splacen započtením.Tyto pohledávky vůči společnosti vyplývají ze smlouvy o úvěruuzavřené dne 30.5.2000 mezi akcionářem Ing. Jaroslavem Kalendoujako věřitelem a společností jako dlužníkem, přičemž výše úvěručiní 3.225.006,- Kč a společnost se zavázala zaplatit Ing.Jaroslavu Kalendovi úrok ve výši 7% ročně; ze smlouvy o úvěruuzavřené dne 30.5.2000 mezi akcionářem Alexejem Starým jakověřitelem a společností jako dlužníkem, přičemž výše úvěru činí928.110,- Kč a společnost se zavázala zaplatit Alexeji Starémuúrok ve výši 7% ročně; ze smlouvy o úvěru uzavřené dne 30.5.2000mezi akcionářem Vlastimilem Hlavatým jako věřitelem aspolečností jako dlužníkem, přičemž výše úvěru činí 683.870,- Kča společnost se zavázala zaplatit Vlastimilu Hlavatému úrok vevýši 7% ročně.Dohody o započtení musí být uzavřeny mezi akcionáři aspolečností do 30 (třiceti) dnů ode dne uzavření dohodyakcionářů o rozsahu jejich účasti na zvýšení základního kapitáluve smyslu ustanovení § 205 obchodního zákoníku. Tyto smlouvymusí být uzavřeny písemnou formou a musí v nich být přesněurčeny započítávané pohledávky.Emisní kurs akcií pak bude splacen výhradně započtenímnásledujících pohledávek:- Započtením peněžité pohledávky akcionáře Ing. JaroslavaKalendy vůči společnosti vyplývající z výše uvedené smlouvy oúvěru, přičemž ke dni tohoto rozhodnutí o zvýšení základníhokapitálu činí pohledávka Ing. Jaroslava Kalendy včetně úroků3.485.314,- Kč (tři miliony čtyři sta osmdesát pět tisíc tři stačtrnáct korun českých).Z této pohledávky se na splacení emisního kursu upisovanýchakcií započte částka ve výši 3.350.000,- Kč (tři miliony tři stapadesát tisíc korun českých).- Započtením peněžité pohledávky akcionáře Vlastimila Hlavatéhovůči společnosti vyplývající z výše uvedené smlouvy o úvěru,přičemž ke dni tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálučiní pohledávka Vlastimila Hlavatého včetně úroků 728.330,- Kč(sedm set dvacet osm tisíc tři sta třicet korun českých).Z této pohledávky se na splacení emisního kursu upisovanýchakcií započte částka ve výši 700.000,- Kč (sedm set tisíc korunčeských).- Započtením peněžité pohledávky akcionáře Alexeje Starého vůčispolečnosti vyplývající z výše uvedené smlouvy o úvěru, přičemžke dni tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu činípohledávka Alexeje Starého včetně úroků 988.450,- Kč (devět setosmdesát osm tisíc čtyři sta padesát korun českých).Z této pohledávky se na splacení emisního kursu upisovanýchakcií započte částka ve výši 950.000,- Kč (devět set padesáttisíc korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 6. března 1991 - 23. června 1998 : Základní kapitál společnosti činí 400 000,-Kčs. Bude na nějvydáno 2000 ks akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotějedné akcie 2 000,-Kčs.
 • 6. března 1991 - 23. června 1998 : Zakladateli akciové společnosti jsou a jejich podíly činí:ing. Jaroslav Kalenda - 102 000,-KčsVlastimil Hlavatý - 102 000,-KčsArchitektonická kancelář - 98 000,-KčsJa... romír Matějíček - 98 000,-Kčs zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů