Základní údaje

Sídlo

od 16.1.2013Alšovice 156, 468 21 Pěnčín

Historické adresy

20.3.2003 - 16.1.2013Bratříkov - Alšovice 156, 468 21 Pěnčín
5.12.2000 - 20.3.2003Alšovice 156, 468 21 Pěnčín
22.2.1993 - 5.12.2000 Alšovice čp. 156
18.3.1991 - 22.2.1993 Alšovice

Historické adresy z obchodního rejstříku

23.6.2004 - 28.6.2004Praha 4, Novodvorská 1010/4, PSČ 14200

14869420

DIČ

Není plátce DPH

1.9.2004 - 2.12.2004

CZ14869420

1.2.1998 - 31.3.2002

CZ14869420

Datum vzniku

18. března 1991

Datum zániku v obchodním rejstříku

30. května 1994

Historické názvy

11.2.1998 - 2.12.2004

Lazarská 3 Development, spol.s r.o.

20.3.2003 - 14.2.2004

"Skleněná bižuterie, a.s."

8.4.1991 - 20.3.2003

Skleněná bižuterie, a.s.

5.4.1991 - 11.2.1998

PRO QUALITY INTERNATIONAL (PRAGUE), spol. s r.o.

5.4.1991 - 30.5.1994

PRO QUALITY INTERNATIONAL /PRAQUE/, spol. s r.o.

18.3.1991 - 8.4.1991

Skleněná bižuterie, a. s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: C 22642

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 6.2.2009

42 443 000 Kč

Historické jmění

20.3.2003 - 6.2.2009

84 886 000 Kč

4.9.1998 - 20.3.2003

84 886 000 Kč

22.5.1995 - 4.9.1998

84 886 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 6. prosince 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 26. ledna 1996 : Valná hromada dne 19.12.1995 rozhodla o změně stanov a.s.v čl. 6.

Historické ostatní skutečnosti

 • 2. června 2008 - 6. února 2009 : Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti dne 7. listopadu 2007, o němž byl pořízen notářský zápis NZ 486/2007, N 502/2007, rozhodl o snížení základního kapit... álu společnosti Skleněná bižuterie, a.s. o částku 42,443.000,-Kč, tedy z původního základního kapitálu 84,886.000,- Kč na 42,443.000,- Kč. Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech akcií a to vyznačením nižší nominální hodnoty na dosavadních akciích, které musí být předloženy k tomuto vyznačení ve lhůtě 7 dnů od zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Hodnota všech akcií se snižuje o 50%. Nová nominální hodnota akcií v případě dosavadní nominální hodnoty 4,000.000,- Kč bude činit 2,000.000,- Kč, nová nominální hodnota akcií v případě dosavadní nominální hodnoty 40.000,- Kč bude činit 20.000,- Kč a nová nominální hodnota akcie v případě dosavadní nominální hodnoty 6.000,- Kč bude činit 3.000,- Kč. Důvod snížení základního kapitálu je ekonomický a spočívá v rozdělení přebytečného kapitálu mezi akcionáře. Částka odpovídající snížení základního kapitálu, tedy 42,443.000,- Kč bude vyplacena jedinému akcionáři do šesti měsíců od provedení zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 22. února 1993 - 22. května 1995 : Valná hromada akciové společnosti dne 25.1.1993 schválila novéznění stanov, které je založeno ve spise obchodního rejstříku.
 • 22. února 1993 - 22. května 1995 : Dozorčí rada společnosti :Předseda : Slavomil T o m e š , bytem Loužnice 103Členové : Ing. František P e ň á z , bytem Vranové 104, MaláSkála Ing. Miroslav B i č i š t ě , byte... m Mšenská 13, JablonecnadNisou. zobrazit více skrýt více
 • 8. dubna 1991 - 22. května 1995 : V čl. I - vypouští se text "/dále jen "zakladatel"/".V čl. V - text v bodech 1, 2, 3 se nahrazuje následovně:1. Základní kapitál společnosti činí 84.170.000,-- Kčs. Jena něj vydá... na 1 akcie /zatimní list/ o nominální hodnotě100 000,-- Kčs a 1 akcie /zatimní list/ o nominální hod-notě 84.070.000,-- Kčs. V základním kapitálu není zahr-nuta hodnota pozemků, které má společnost ve vlastnictví. zobrazit více skrýt více
 • 8. dubna 1991 - 22. května 1995 : 2. Akcie /zatimní listy/ společnosti zní na jméno a jsou vyho-toveny podle "Podmínek SBČs pro tisk akcií a obligací obcho-dovatelských v bankách, spořitelnách a na burze". Jsouopa... třeny podpisem dvou členů představenstva oprávněných po-depisovat za společnost.3. Majitelem akcií /zatimních listů/ uvedených v bodě 1 tohododatku je ministerstvo průmyslu České republiky jako je-diný akcionář. zobrazit více skrýt více
 • 8. dubna 1991 - 22. května 1995 : V čl. VIII.A - závěrečný text za bodem 5 /o výkonu práv apovinností valné hromady/ se nahrazuje následovně :Veškerá práva a povinnosti valné hromady vykonáváministerstvo průmyslu Č... R /pokud výkonem některých právnepověří jiné orgány společnosti/, a to až do doby, kdyse právoplatným držitelem akcií /zatimních listů/ stanedalší akcionář společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 8. dubna 1991 - 22. května 1995 : Rozhodnutím ministra průmyslu České republiky č. 123/1991 zedne 20.3.1991 byl schválen dodatek č. 1 ke stanovám akciovéspolečnosti Skleněná bižuterie a.s. se sídlem v Alšovicích ar... ozhodnuto o zvýšení jejího základního kapitálu přeměnou majetkuzrušeného státního podniku Skleněná bižuterie se sídlem vBratříkově vloženého do ní na základní kapitál.Stanovy akciové společnosti se dodatkem č. 1 měnítakto : zobrazit více skrýt více
 • 18. března 1991 - 22. května 1995 : Zastupování:Statutárním orgánem společnosti je pětičlenné představenstvo.Volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.Dalšími osobami oprávněnými jednat jménem společnosti jsouřed... itel a.s. a jeho zástupce. zobrazit více skrýt více
 • 18. března 1991 - 22. května 1995 : Podepisování:Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebonapsanému názvu společnosti připojí svůj podpis- předseda představenstva, popř. místopředseda v doběnepřít... omnosti předsedy a jeden člen představenstva,- ředitel a.s. popř. zástupce ředitele a.s. v době nepřítomnostiředitele. zobrazit více skrýt více
 • 18. března 1991 - 22. května 1995 : Údaje o založení akciové společnosti:Skleněná bižuterie, a. s. byla založena zakladatelským plánemstátního podniku Skleněná bižuterie, v souladu se zákonem oakciových společnostech... a stanovami a. s. zobrazit více skrýt více
 • 18. března 1991 - 8. dubna 1991 : Základní kapitál společnosti činí 100 000,-- Kčs. Bude na nějvydána jedna akcie znějící na jméno o stejné nominální hodnotě.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů