Základní údaje

Adresa

od 22.6.2016Drážďanská 14/84, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem

Historické adresy

27.3.1991 - 22.6.2016Ústí nad Labem

14869934

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1993 - 30.4.2006

CZ14869934

Datum vzniku

27. března 1991

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

23. listopadu 2011

Datová schránka

q8jbg5p

Historické názvy

27.3.1991 - 22.6.2016

LABENA, akciová společnost /též a.s./, LABENA, Company Limited, LABENA,Aktiengesellschaft,LABENA,Sociéte Anonyme,LABENA,Sociedad Anonima

Soud

Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 104

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 26.3.1993

213 074 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 22. června 2016 : Právním důvodem zrušení společnosti LABENA, akciová společnost /též a.s./, LABENA, Company Limited, LABENA,Aktiengesellschaft,LABENA,Sociéte Anonyme,LABENA,Sociedad Anonima, Drážďa Právním důvodem zrušení společnosti LABENA, akciová společnost /též a.s./, LABENA, Company Limited, LABENA,Aktiengesellschaft,LABENA,Sociéte Anonyme,LABENA,Sociedad Anonima, Drážďa...nská 14/84, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem, identifikační číslo 148 69 934, je usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 5.5.2016, č.j. 72 Cm 25/2013-35 (právní moc dnem 25.5.2016), kterým bylo rozhodnuto o zrušení společnosti a nařízení její likvidace soudem. zobrazit více skrýt více
 • 16. září 1993 : Valná hromada dne 18.11.1992 a dne 4.5.1993 rozhodlao snížení základního jmění akciové společnosti z částky213 074 000,-- Kč na 146 196 000,-- Kč.
 • 26. března 1993 : Valná hromada schválila dne 16.2.1993 změnu čl.IV a čl.V stanova.s..
 • 28. března 1991 : Na základě rozhodnutí ministerstva zemědělství ČR ze dne27.3.l99l č.j. l976/9l-55O přechází na akciovou společnost spolus majetkem veškerá práva a závazky zrušeného státního podnik Na základě rozhodnutí ministerstva zemědělství ČR ze dne27.3.l99l č.j. l976/9l-55O přechází na akciovou společnost spolus majetkem veškerá práva a závazky zrušeného státního podnik...u,vyplývající z pracovně právních vztahů, hospodářskoprávních,občanskoprávních a správně právních vztahů, včetně práv kochranným známkám, obchodnímu názvu, průmyslovým vzorům, patentůma vynálezům. zobrazit více skrýt více
 • 27. března 1991 : Údaje o založení :LABENA, akciová společnost se sídlem v Ústí nad Labem, bylazaložena jednorázově na základě zakladatelského plánu, vydanéhostátním podnikem Konzervárny a drožďrány Údaje o založení :LABENA, akciová společnost se sídlem v Ústí nad Labem, bylazaložena jednorázově na základě zakladatelského plánu, vydanéhostátním podnikem Konzervárny a drožďrány... v Ústí nad Labem dnel5.3.l99l, v souladu se zákonem č. lO4/l99O Sb., o akciovýchspolečnostech a stanovami a.s., schválenými představenstvem dne25.3.1991. zobrazit více skrýt více
 • 27. března 1991 : Součástí majetku je i ochranná známka LABENA.

Historické ostatní skutečnosti

 • 6. května 1991 - 5. prosince 1995 : Prokurista pro finance a ekonomiku se bude za akciovou spo-lečnost podepisovat tak, že pod nadepsaný, natištěný, čijinak vyznačený název akciové společnosti připojí svůjvlastnoručn... í podpis s dodatkem "prokurista pro finance aekonomiku". zobrazit více skrýt více
 • 6. května 1991 - 5. prosince 1995 : Prokurista pro techniku a obchod se bude za akciovou společnostpodepisovat tak, že pod nadepsaný, natištěný, či jinak vyznačenýnázev akciové společnosti připojí svůj vlastnoruční p... odpis adodatkem "prokurista pro techniku a obchod". zobrazit více skrýt více
 • 26. března 1993 - 10. května 1994 : Dozorčí rada společnosti:Předseda:Ing. Jiří J a n á k , bytem Rtyně nad Bílinou 4Členové:JUDr. Miroslav E z r , bytem Vinařská 16, Ústí nad LabemIng. Vladimír S a j a š , bytem ... Výletní 397, Praha 4 - Písnice zobrazit více skrýt více
 • 6. května 1991 - 10. května 1994 : Ředitel zastupuje akciovou společnost samostatně ve všech věcech,kromě přímého nakládání s finačními, peněžními prostředky,cennými papíry.Bude za ni podepisovat tak, že pod nadepsa... ný, vytištěný, či jinakvyznačený název akciové společnosti připojí svůj vlastnoručnípodpis s dodatkem "ředitel".Prokurista pro finance a ekonomiku se bude za akciovou společnostpodepisovat tak, že pod nadepsaný, natištěný, či jinak vyznačenýnázev akciové společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis sdodatkem "prokurista pro finance a ekonomiku". zobrazit více skrýt více
 • 27. března 1991 - 10. května 1994 : Zastupování a podepisování :Předstvenstvo je statutárním orgánem společnosti. Zastupujespolečnost vůči třetím osobám před soudem a před jinými orgány.Vytváří a řídí organizaci prác... e a společnosti a vykonávázaměstnanecká práva.Podpisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebonapsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předsedapředstavenstva, popř. v době jeho nepřítomnosti místopředseda a lčlen představenstva. zobrazit více skrýt více
 • 17. října 1991 - 26. března 1993 : Z a p i s u j e se předseda představenstva akciové společnostiLABENA, a.s. se sídlem v Ústí n.L. ing. Miloš H r u š k a ,bytem Ústí n.L.-Neštěmice, Sibiřská 369, který se při výk... onu tétofunkce bude podepisovat tak, že k nadepsanému, natištěnému čijinak vyznačenému názvu společnosti připojí svůj podpis sdodatkem "předseda představenstva". zobrazit více skrýt více
 • 28. března 1991 - 26. března 1993 : čl. V. stanov :l) Základní kapitál společnosti činí 2O2 479 000,- Kčs.Je na něj vydána l akcie (zatimní list) o nominální hodnotě202 479 OOO,- Kčs.2) Akcie (zatimní list) společnos... ti zní na jméno a vyhotovenapodle "Podmínek SBČS pro tisk akcií a obligací obchodovatelných vbankách, spořitelnách a na burze". Jsou opatřeny podpisem dvoučlenů představenstva oprávněných podepisovat za společnost.3) Majitelem akcie (zatímních listů) uvedeného v bodě l tohotododatku je ministerstvo zemědělství ČR jako jediný akcionář. zobrazit více skrýt více
 • 28. března 1991 - 26. března 1993 : V čl. VIII, str.6 se text posledního odstavce nahrazujenásledovně :Veškerá práva a povinnosti valné hromady vykonává ministerstvozemědělství ČR (pokud výkonem některých práv nepově... ří jiné orgányspolečnosti) a to až do doby, kdy se právoplatným držitelemakcií (zatímních listů) stane další akcionář společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 28. března 1991 - 26. března 1993 : Dále kdekoliv je v textu stanov uvedeno slova "zakladatel",vypouští se, ať stojí v kterémkoliv mluvnickém pádu a nahrazujese slovním spojením "valná hromada (ministerstvo zemědělst... ví ČR)"v příslušném mluvnickém pádu. zobrazit více skrýt více
 • 27. března 1991 - 28. března 1991 : Základní kapitál společnosti činí lOO OOO,- Kčs. Bude vydána lakcie znějící na jméno, jejíž jmenovitá hodnota budelOO OOO,- Kčs.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů