Trendy

224 969 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

68 082 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

1 389 439 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 5.11.2001 Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ 18600

Historické adresy

8.12.1994 - 5.11.2001 Praha 8, Pobřežní 3
20.2.1991 - 8.12.1994 Praha 8, Sokolovská 16/45

14892146

DIČ

od 1.1.1993

CZ14892146

Datová schránka

f6jeg6u

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 540

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 29.1.2016

220 460 000 Kč

Historické jmění

7.12.1993 - 29.1.2016

604 000 000 Kč

20.2.1991 - 7.12.1993

3 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 8

Bankovní účty

zvěřejněno 30.8.2017

CZ1608000000000500030572

... více účtů (celkem 7) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 14. listopadu 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 10. srpna 1993 : Dne 13.1.1993 schválila valná hromada nové stanovy.
 • 20. února 1991 : Společnost má povahu podniku se zahraniční majetkovou účastídle rozhodnutí FMF ze dne 10.12.1990, č.j. XI/2-25 842/90,poř. č. 01161.
 • 20. února 1991 : Údaje o zřízení společnosti:Akciová společnost byla založena jednorázově dle ustanovení§ 25 zák.č.104/90 Sb., když zakladatelská smlouva bylauzavřena dne 10.12.1990, bylo dohodnuto Údaje o zřízení společnosti:Akciová společnost byla založena jednorázově dle ustanovení§ 25 zák.č.104/90 Sb., když zakladatelská smlouva bylauzavřena dne 10.12.1990, bylo dohodnuto... složení představenstva,dozorčí rady, schváleny stanovy společnosti, ze 100 % upsanýchakcií bylo splaceno více, než-li 30 %. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 19. srpna 2015 - 29. ledna 2016 : Jediný akcionář společnosti rozhodnutím přijatým dne 06.08.2015 ve formě notářského zápisu rozhodl o následujícím snížení základního kapitálu: (i) Základní kapitál se snižuje z jeh... o dosavadní výše 604.000.000,- Kč o částku 383.540.000,- Kč, na novou výši 220.460.000,- Kč, (ii) základní kapitál se snižuje z důvodu a za účelem převodu části vlastního kapitálu do ostatních kapitálových fondů, tj. za účelem její větší disponibility tak, aby mohla sloužit dle potřeb společnosti ať již k financování její činnosti, ke krytí jejích případných budoucích ztrát, anebo vyplacení plnění akcionářům, (iii) snížení základního kapitálu bude provedeno bezplatným vzetím z oběhu 127 ks akcií na jméno emitovaných společností, každá o jmenovité hodnotě 3.020.000,- Kč, všechny ve vlastnictví jediného akcionáře, na základě veřejného návrhu smlouvy s tím, že základní kapitál bude snížen o pevnou částku, (iv) s částkou 383.540.000,- Kč odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo tak, že tato částka bude převedena na účet ostatních kapitálových fondů společnosti, tj. snížením základního kapitálu nedojde ke snížení vlastního kapitálu společnosti, (v) jediný akcionář předloží společnosti 127 ks akcií vzatých z oběhu v rámci snížení základního kapitálu ve lhůtě do 30 dnů od zápisu nové výše základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 3. ledna 2003 - 14. listopadu 2014 : d) Omezení převodu akcií podle článku 4.2 stanov se nevztahujína jakýkoli prodej zastavených akcií ve spojení s uspokojením zezástavy.
 • 3. ledna 2003 - 14. listopadu 2014 : 2. Omezení převoditelnosti akcií na jméno v souladu sustanovením stanov:a) Akcionáři mají předkupní právo k akciím na jméno, pokudjejich držitelé takovéto akcie ke koupi nabízejí, ... a to poměrem,jakým se k datu oznámení záměru prodeje (viz b) podílejínavzájem na základním kapitálu společnosti. Pokud některý ztěchto akcionářů své právo neuplatní, přechází toto právo naostatní akcionáře - držitele akcií na jméno. Pokud předkupníprávo ani tito akcionáři neuplatní nebo uplatní v omezené míře,nabývá toto právo společnost (při splnění zákonných podmínek).b) V případě, že držitelé akcií na jméno chtějí své akcieprodat, jsou povinni dodržet a představenstvo povinno zajistitnásledující postup: zobrazit více skrýt více
 • 5. února 1999 - 14. listopadu 2014 : c) Představenstvo je povinno zajišťovat uplatnění předkupníhopráva akcionářů podle písmene a) a b) tak, aby akcionář, kterýakcie nabízí k odprodeji, byl o výsledku popřípadě o rozh... odnutívalné hromady prokazatelně informován nejpozději 60. (slovyšedesátý) den po dni, kdy informaci o záměru prodat akcieoznámil představenstvu. Pokud tuto informaci ve stanovenémtermínu neobdrží, má právo prodat dotčené akcie za podmínek,které představenstvu oznámil a to pouze osobě, kteroupředstavenstvu označil jako kupujícího. zobrazit více skrýt více
 • 5. února 1999 - 14. listopadu 2014 : - Záměr kolik akcií na jméno, za jakou cenu a komu zamýšlíakcionář prodat, oznámí představenstvu písemně doporučenýmdopisem.-Představenstvo o tomto záměru neprodleně prokazatelně i... nformujedotčené držitele akcií na jméno a do 15 (slovy patnácti) dní oddata předání informace (osobně nebo písemně) svolápředstvenstvo, na které tyto akcionáře pozve. Projeví-li (osobněnebo písemně) některý z pozvaných akcionářů před zasedánímpředstavenstva zájem o koupi akcií nebo jejich části za danýchpodmínek, akcionář, který akcie nabízí k odprodeji, je povinentomuto akcionáři akcie odprodat za cenu, oznámenoupředstavenstvu. Tento prodej nepodléhá souhlasu valné hromady apředstavenstvo je povinno sledovat, zda se prodej uskutečnilpodle ustanovení těchto stanov.- Neprojeví-li žádný z akcionářů - držitelů akcií na jméno dokonání takto svolané schůze představenstva (osobně nebo písemně)zájem o koupi takto nabídnutých akcií (nebo projeví-li zájem okoupi pouze části nabídnutých akcií), je představenstvo povinnosvolat neprodleně valnou hromadu a předložit jí záležitost kprojednání se svým stanoviskem.- Valná hromada rozhodne o odkoupení akcií společnosti nebo oodprodeji akcií zájemci uvedenému držitelem akcie (akcií) najméno. zobrazit více skrýt více
 • 5. února 1999 - 3. ledna 2003 : 2. Omezení převoditelnosti akcií na jméno v souladu sustanovením stanov:a) Akcionáři mají předkupní právo k akciím na jméno, pokudjejich držitelé takovéto akcie ke koupi nabízejí, ... a to poměrem,jakým se k datu oznámení záměru prodeje (viz b) podílejínavzájem na základním jmění společnosti. Pokud některý z těchtoakcionářů své právo neuplatní, přechází toto právo na ostatníakcionáře - držitele akcií na jméno. Pokud předkupní právo anitito akcionáři neuplatní nebo uplatní v omezené míře, nabývátoto právo společnost (při splnění zákonných podmínek).b) V případě, že držitelé akcií na jméno chtějí své akcieprodat, jsou povinni dodržet a představenstvo povinno zajistitnásledující postup: zobrazit více skrýt více
 • 5. února 1999 - 10. dubna 2000 : Rozhodnutí o snížení základního jmění:-Základní jmění Společnosti se snižuje z částky 604 000 000 Kč očástku 270 000 000 Kč na částku 334 000 000 Kč.-Snížení základního jmění Spole... čnosti bude provedeno sníženímjmenovité hodnoty každé z 200 akcií na jméno ze jmenovitéhodnoty jedné akcie 3 020 000 Kč na jmenovitou hodnotu jednéakcie 1 670 000 Kč. Majitel listinných akcií předloží tytolistinné akcie společnosti k výměně za hromadnou akciireprezentující 200 kusů akcií v celkové jmenovité hodnotě 334000 000,- ve lhůtě do 14 dnů od oznámení Společnostimajiteli akcií, že nabylo právní moci usnesení Krajskéhoobchodního soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře osnížení základního jmění společnosti do obchodního rejstříku.-Důvodem snížení základního jmění je skutečnost, žepodnikatelská činnost Společnosti nevyžaduje základní jmění vevýši 604 000 000 Kč. zobrazit více skrýt více
 • 5. února 1999 - 10. dubna 2000 : 1. Rozhodnutí jediného akcionáře o snížení základního jměníspolečnosti učiněné do notářského zápisu dne 17.12.1998:
 • 5. srpna 1992 - 10. srpna 1993 : generální ředitel:Philippe Richard, nar. 31.8.1960, bytem Praha 1,Navrátilova 2
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů