Trendy

79 780 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

903 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

69 308 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

75

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 2.3.2015 Pernerova 168, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

Historické adresy

2.10.2001 - 2.3.2015 Pardubice - Zelené Předměstí, Pernerova 168, PSČ 53154
20.3.1991 - 2.10.2001 Pardubice, Pernerova 168, PSČ 53154

15049451

DIČ

od 1.1.1993

CZ15049451

Datum vzniku

20. března 1991

Datová schránka

xrkgqh5

Historické názvy

13.11.1997 - 9.6.2009

CHEMING, a.s.

20.3.1991 - 13.11.1997

CHEMING, akciová společnost

Soud

Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 135

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 12.12.2003

53 642 000 Kč

Historické jmění

15.1.1999 - 12.12.2003

55 000 000 Kč

13.11.1997 - 15.1.1999

43 000 000 Kč

15.12.1994 - 13.11.1997

43 000 000 Kč

22.10.1993 - 15.12.1994

29 828 000 Kč

28.12.1992 - 22.10.1993

22 693 000 Kč

9.9.1991 - 28.12.1992

22 415 000 Kč

27.3.1991 - 9.9.1991

24 383 000 Kč

20.3.1991 - 27.3.1991

100 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Pardubic

Bankovní účty

zvěřejněno 9.12.2015

17032623 / 0300

... více účtů (celkem 4) najdete zde

Historické provozovny

3.8.2005 - 24.12.2015

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Pernerova 168, 531 54, Pardubice - Zelené Předměstí

... více provozoven (celkem 7) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 20. března 1991 : Údaje o zřízení:Akciová společnost byla založena na základě par. 25 zák. č.104/90 Sb. o akciových společnostech zakladatelským plánem zedne 15.2.1991 jednorázově, jedním zakladatel Údaje o zřízení:Akciová společnost byla založena na základě par. 25 zák. č.104/90 Sb. o akciových společnostech zakladatelským plánem zedne 15.2.1991 jednorázově, jedním zakladatel...em. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 18. července 2003 - 12. prosince 2003 : Rozhodnutí valné hromady z 27. 5. 2003 o snížení základního kapitálu:1. Důvod snížení základního kapitálu:V souladu s článkem 5 bod 7.3 stanov platných do 31. 12. 2002, který stano... vil povinnost pro společnost odkoupit od zaměstnanců po splnění stanovených podmínek jejich zaměstnanecké akcie, a který dále stanovil povinnost pro zaměstnance vrátit bezplatně zaměstnanecké akcie při nesplnění těchto podmínek, společnost odkoupila resp. získala zpět od zaměstnanců celkem 1358 kusů akcií ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč. Společnosti dle ustanovení § 161b odstavec 4 zák. č. 513/91 Sb. v platném znění vzniká povinnost zcizit tyto vlastní akcie nejpozději do tří let ode dne jejich nabytí a pokud tak ve stanovené lhůtě neučiní, vzniká jí povinnost o jejich jmenovitou hodnotu snížit základní kapitál. Společnost tedy rozhodla o snížení základního kapitálu.2. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu:Tato částka byla použita na odkoupení zaměstnaneckých akcií za cenu definovanou ve stanovách společnosti. Rozdíl, o který cena pořízení vlastních akcií převyšuje jejich jmenovitou hodnotu, bude zaúčtována jako daňově neúčinný náklad.3. Rozsah snížení základního kapitálu:Základní kapitál společnosti CHEMING, a.s. se snižuje o částku 1 358 000,- Kč (slovy: Jeden milion tři sta padesát osm tisíc korun českých) na novou hodnotu základního kapitálu 53 642 000,- Kč (slovy: Padesát tři miliony šest set čtyřicet dva tisíce korun českých).4. Způsob provedení snížení základního kapitálu:Základní kapitál společnosti se sníží použitím vlastních akcií, které má společnost ve svém majetku - v počtu 1 358 kusů (slovy: Jeden tisíc tři sta padesát osm kusů) ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (slovy: Jeden tisíc korun českých) v listinné podobě - tím, že tyto akcie zničí. zobrazit více skrýt více
 • 3. června 1998 - 30. srpna 1999 : Usnesení o zvýšení základního jmění:zapisuje se usnesení valné hromady ze dne 14. května 1998o zvýšení základního jmění:
 • 3. června 1998 - 15. ledna 1999 : Všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostníhopráva, budou nabídnuty společnosti TRACTEBEL S.A. se sídlemPlace du Trone 1, 1000 Brusel, Belgie. Akcie upisované bezvyuž... ití přednostního práva se budou upisovat v sídle společnostiCHEMING, a.s. v Pardubicích, Pernerova 168 ve lhůtě dvaceti dnůod 35. dne po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základníhojmění do obchodního rejstříku. Emisní kurs u akcií upisovanýchbez využití přednostního práva se rovná jejich jmenovitéhodnotě. zobrazit více skrýt více
 • 3. června 1998 - 15. ledna 1999 : Všechny nové akcie budou upisovány s využitím přednostního právastávajících akcionářů - majitelů kmenových akcií, a to v sídlespolečnosti CHEMING, a.s. v Pardubicích, Pernerova 168... a velhůtě dvaceti dnů od 10. dne po zápisu usnesení valné hromadyo zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Emisní kursu akcií upisovaných s využitím přednostního práva se rovnájejich jmenovité hodnotě Kč 1 000,-- lze upsat 240/817 novéakcie. zobrazit více skrýt více
 • 3. června 1998 - 15. ledna 1999 : Základní jmění se zvyšuje o 12 000 000,-- Kč upsáním novýchakcií společnosti peněžitými vklady s tím, že se nepřipouštíupisování nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění.Up... isovány budou kmenové akcie v listinné podobě znějící najméno, a to 12 000 kusů akcií se jmenovitou hodnotou 1 000,--Kč. zobrazit více skrýt více
 • 3. června 1998 - 15. ledna 1999 : Emisní kurs upisovaných akcií se bude splácet v penězích na účetKomerční banky, pobočka Pardubice - město, číslo 18307-561/0100.Každý upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs... upisovanýchakcií do šedesáti dnů od úpisu. Pro případ, že budou akciespláceny v belgických francích, bude použit účet u Komerčníbanky, pobočka Pardubice - město, číslo účtu340321205155-561/0100 a přepočet bude proveden v kursu 100 BEF= 93,666 Kč (kurs k 1.1.1998). Správcem vkladu je TRACTEBELS.A.. zobrazit více skrýt více
 • 22. října 1993 - 15. ledna 1999 : Dodatek stanov č. 1 schválen valnou hromadou dne 3.8.1993.
 • 6. května 1993 - 15. ledna 1999 : Právní poměry se řídí stanovami ze dne 4.3.1993.
 • 28. prosince 1992 - 15. ledna 1999 : Změna stanov schválena rozhodnutím val. hromady z 29.10.1992
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů