Trendy

237 940 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

1 697 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

609 238 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

375

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 5.8.2014Gočárova třída 1620/30, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové

Historické adresy

11.3.1991 - 5.8.2014Hradec Králové, Gočárova 1620, PSČ 50101

Adresa z obchodního rejstříku

od 5.10.2010Gočárova třída 1620/30, 500 02 Hradec Králové

15061205

DIČ

od 1.1.1993

CZ15061205

Datum vzniku

11. března 1991

Datová schránka

xq6cc9q

Soud

Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 130

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 8.10.2001

10 000 000 Kč

Historické jmění

22.12.1999 - 8.10.2001

3 360 000 Kč

8.6.1999 - 22.12.1999

21 000 000 Kč

8.6.1999 - 8.6.1999

21 000 000 Kč

11.1.1994 - 8.6.1999

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Hradec Králové

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

405702 / 0800

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Provozovny

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Havlíčkova 1361, 516 01, Rychnov nad Kněžnou

... více provozoven (celkem 29) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 5. srpna 2014 : Počet členů dozorčí rady: 1
 • 5. srpna 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 3

Historické ostatní skutečnosti

 • 11. ledna 1994 - 5. srpna 2014 : Stanovy společnosti byly změněny dodatkem č.2 zedne 22.12.1993.
 • 21. prosince 1992 - 5. srpna 2014 : Stanovy společnosti byly změněny dodatkem č. 1 ze dne 27.11.1992.
 • 11. března 1991 - 5. srpna 2014 : Údaje o zřízení:Akciová společnost byla založena na základě § 25 zák.č.104/90 Sb.o akciových společnostech jednorázově zakladatelskou smlouvou zedne 11.března 1991, když zakladatel... é se dohodli, že sami splatícelý základní kapitál v poměru, který je vyjádřen v přílozesmlouvy. zobrazit více skrýt více
 • 24. srpna 2001 - 8. října 2001 : Jediný akcionář přijal při výkonu působnosti valné hromady dne11.6.2001 toto usnesení o zvýšení základního kapitálu:
 • 24. srpna 2001 - 8. října 2001 : Jedniný akcionář je oprávněn uzavřít dohodou o upsání akcií,jejíchž emisní hodnota je shodná s jmenovitou hodnotou, do 14dnů od učinění tohoto rozhodnutí o přijetí usnesení o zvýše... nízáklandího kapitálu upsáním nových akcií, v sídle společnosti.Emisní kurs akcií bude splacen v plné výši před podáním návrhuna zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodníhorejstříku.Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na zvláštní účetu banky, který za tímto účelem společnosti zřídí, s uvedenímvariabilního symbolu, kterým je jeho rodné číslo. zobrazit více skrýt více
 • 24. srpna 2001 - 8. října 2001 : b) upsáním nových akcií:se základní kapitál zyšuje o částku 300.000,- Kč.Upisování nad tuto částku se nepřipouští.Společnosti vydá jednu akcii o jmenovité hodnotě 300.000,- Kč.Akci... e bude znít na jméno a bude mít listinnou podobu.Upisovatelem bude jediný akcionář společnosti, který uzavře sespolečností smlouvu o upsání akcií podle § 204 odst. 5obchodního zákoníku. Upsat akcie formou uzavření smlouvy oupsání akcií bude možné před podáním návrhu na zápis usnesení ozvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, žesmlouva pozbude účinnosti, pokud bude obchodním rejstříkemzamítnut návrh na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 24. srpna 2001 - 8. října 2001 : Zvyšuje se základní kapitál společnosti o částku 6.640.000,- Kčta, žea) z vlastních zdrojů:se zvyšuje základní kapitál o částku 6.340.000,- Kč.Zdrojem zvýšení základního kapitálu j... e nerozdělený zisk minulýchlet, jenž ke dni přijetí tohoto usensení činí 6.340.000,- Kč.Společnosti vydá jednu akcii, o jmenovité hodnotě 6.340.00,- Kč.Akcie bude znít na jméno a bude vydána v listinné podobě. Akciebude bezúplatně předána jedinému akcionáři společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 15. října 1999 - 22. prosince 1999 : 3. Snížení základního jmění je prováděno postupem podle § 213 cobchodního zákoníku vzetím akcií z oběhu na základě návrhu.Z oběhu bude na základě výzvy představenstva učiněné formo... uveřejného návrhu smlouvy vzato celkem 84 kusů, slovy osmdesát-čtyři kusů akcií ve jmenovité hodnotě 210.000,- Kč. Akcie budouvzaty z oběhu za úplatu. Výše úplaty za jednu akcii se rovnájejí jmenovité hodnotě, t.j. 210.000,- Kč, slovy dvěstědesettisíc korun českých. Představenstvo zašle akcionářům veřejnýnávrh smlouvy o koupi akcií za účelem jejich vzetí z oběhu, vekteré budou respektovány podmínky stanovené § 213c obchodníhozákoníku. Akcionáři musí návrh smlouvy potvrdit písemněoznámením o přijetí návrhu smlouvy o koupi akcií za účelemjejich vzetí z oběhu do 15 dnů poté, co ho obdrželi. zobrazit více skrýt více
 • 15. října 1999 - 22. prosince 1999 : 2. Snížení základního jmění činí 17.640.000,- Kč, slovy sedmnáctmiliónů šestsetčtyřicet tisíc korun českých, t.j. z 21.000.000,-Kč na 3.360.000,- Kč.
 • 15. října 1999 - 22. prosince 1999 : 1. Důvodem snížení základního jmění je neuskutečnění původněplánovaného záměru akcionářů k získání dalších partnerů proinvestice do společnosti formou vydání nových akcií společnos... ti,ne z důvodů ztráty společnosti vzniklé z jejího hospodaření. zobrazit více skrýt více
 • 15. října 1999 - 22. prosince 1999 : Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady přijal dne1.10.1999 toto usnesení o snížení základního jmění společnosti:
 • 15. října 1999 - 22. prosince 1999 : 4. Akcionáři jsou povinni předložit své listinné akciepředstavenstvu společnosti do 30- dnů od zápisu výše základníhojmění v obchodním rejstříku. Splatnost kupní ceny je do pětipra... covních dnů po předložení listinných akcií představenstvu. zobrazit více skrýt více
 • 15. října 1999 - 22. prosince 1999 : 5. Snížením základního jmění nebude snížena dobytnost pohledávekvěřitelů.
 • 15. října 1999 - 22. prosince 1999 : 6. Představenstvo se pověřuje podat návrh na zápis výšezákladního jmění v rozsahu, v jakém bude akcionáři přijatveřejný návrh smlouvy obchodnímu rejstříku.
 • 21. prosince 1992 - 11. ledna 1994 : Základní jmění:Základní jmění společnosti činí Kčs 1.000.000,--. Je tvořeno 100akciemi, jejichž nominální hodnota činí Kčs 10.000,--. Akcieznějí na jméno.
 • 21. prosince 1992 - 11. ledna 1994 : Předseda: Bohumil B e d n á ř , bytem Polička, B.Němcové 670
 • 21. prosince 1992 - 11. ledna 1994 : Dozorčí rada:
 • 21. prosince 1992 - 11. ledna 1994 : Člen: Ing. Josef M a r e č e k , bytem Unčnín 3
 • 21. prosince 1992 - 11. ledna 1994 : Člen: Ing. Josef L i p a v s k ý , bytem Dolní Újezd 445
 • 11. března 1991 - 11. ledna 1994 : Zastupování a podepisování:Společnost zastupuje navenek jako statutární orgánpředstavenstvo.Jménem představenstva jedná předseda a jeden dalšíčlen představenstva, nebo samostatně p... ředseda představenstvanebo dva členové představenstva.Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebonapsanému názvu společnosti připojí svůj podpis:-všichni členové představenstva nebo-jeden nebo dva členové představenstva, kteří jim k tomu bylipověřeni,nebo-prokuristé a další zplnomocnění pracovníci v rozsahu udělenéplné moci. zobrazit více skrýt více
 • 11. března 1991 - 21. prosince 1992 : Základní kapitál:Základní kapitál společnosti činí 100.000 Kčs, je vydáno 100akcií nominální hodnoty 1.000 Kčs znějícíhc na jméno majitele.Ke dni založení společnosti je na účtě ČS... s, pobočka HradecKrálové č.159 846-518 splaceno 50.000 Kčs. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů