Trendy

1 138 653 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

49 403 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

775 557 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

225

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 21.10.2014 Na Bílé 1231, 565 01 Choceň

Historické adresy

25.3.1991 - 21.10.2014 Choceň, Na Bílé 1231, okres Ústí nad Orlicí

Adresa z obchodního rejstříku

od 24.6.2005 Choceň, Na Bílé 1231

15061612

DIČ

od 1.1.1993

CZ15061612

Datová schránka

trcrqx2

Historické názvy

28.3.1991 - 15.5.1991

Oseva, a.s.

25.3.1991 - 28.3.1991

O S E V A   C H O C E Ň, akciová společnost

25.3.1991 - 28.3.1991

O S E V A C H O C E Ň, akciová společnost

Soud

Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 141

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 21.10.2014

117 647 000 Kč

Historické jmění

1.6.1993 - 21.10.2014

117 647 000 Kč

28.3.1991 - 1.6.1993

151 118 792,05 Kčs Kč

25.3.1991 - 28.3.1991

200 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Vysoké Mýto

Bankovní účty

zvěřejněno 17.4.2013

CZ3003001712800008285493

... více účtů (celkem 6) najdete zde

Provozovny

od 7.2.2014

Šlechtitelská stanice
 • Adresy:
  • Větrov 51, 399 01, Nadějkov

... více provozoven (celkem 22) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 24. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 3. srpna 2012 : Došlo k fúzi sloučením společnosti SALINA a.s., IČ 64789527, sídlem Choceň, Na Bílé 1231, se společností OSEVA UNI, a.s., IČ 15061612, sídlem Choceň, Na Bílé 1231, dle projektu fúz Došlo k fúzi sloučením společnosti SALINA a.s., IČ 64789527, sídlem Choceň, Na Bílé 1231, se společností OSEVA UNI, a.s., IČ 15061612, sídlem Choceň, Na Bílé 1231, dle projektu fúz...e ze dne 6.6.2012. V důsledku této fúze na nástupnickou společnost OSEVA UNI, a.s., IČ 15061612, sídlem Choceň, Na Bílé 1231, přešlo jmění zanikající společnosti SALINA a.s., IČ 64789527, sídlem Choceň, Na Bílé 1231. zobrazit více skrýt více
 • 25. března 1991 : Údaje o zřízení:Akciová společnost byla založena na základě § 15 a násl. zákonač.104/90 Sb. o akciových společnostech jednorázovězakladatelským plánem ze dne 19.3.1991 zakladatelem Údaje o zřízení:Akciová společnost byla založena na základě § 15 a násl. zákonač.104/90 Sb. o akciových společnostech jednorázovězakladatelským plánem ze dne 19.3.1991 zakladatelem... státnímpodnikem OSEVA, Choceň. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 13. dubna 2012 - 19. června 2012 : Dne 30.3.2012 schválila valná hromada společnosti OSEVA UNI, a.s., se sídlem Choceň, Na Bílé 1231, okres Ústí nad Orlicí, IČ: 150 61 612, společnosti zapsané v obchodním rejstříku ... vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 141 (dále jen "Společnost"), ve smyslu ustanovení § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku toto usnesení:a) Určuje hlavního akcionáře takto: Hlavním akcionářem Společnosti je obchodní společnost SALINA a.s., se sídlem Choceň, Na Bílé 1231, IČ: 647 89 527, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1412 (dále jen "hlavní akcionář"), a to ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 obchodního zákoníku, čili je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu akcií Společnosti podle stanovení § 183i a následujících obchodního zákoníku, když vlastní akcie Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje podíl ve výši 96,30 % na základním kapitálu Společnosti. Vlastnictví akcií hlavního akcionáře bylo osvědčeno:výpisem ze seznamu akcionářů vlastnících akcie na jméno Společnosti ke dni konání valné hromady 30.3.2012, který Společnost vede v souladu s § 156 odst. 2 obch.zák., v němž je hlavní akcionář evidován jako vlastník akcií na jméno o celkové jmenovité hodnotě 113.298.000,- Kč,listinou přítomných akcionářů na valné hromadě osvědčující, že hlavní akcionář na valné hromadě vlastní kmenové listinné akcie emitované Společností, a to 878 ks listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1000,- Kč každá, 1726 ks listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 5000,- Kč každá, 2549 ks listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10000,- Kč každá, 83 ks listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 100000,- Kč každá, 70 ks listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1000000,- Kč každá, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 113 298 000,- Kč, což představuje podíl na základním kapitálu a podíl na hlasovacích právech ve Společnosti ve výši 96,30 %,prohlášením představenstva Společnosti ze dne 30.3.2012, jímž je osvědčeno, že ve Společnosti neexistují žádné jiné účastnické cenné papíry než akcie a že jsou vydány pouze akcie zapsané u Společnosti v obchodním rejstříku,čestným prohlášením hlavního akcionáře ze dne 24.2.2012, že je vlastníkem akcií vydaných Společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje podíl 96,30 % na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti,stanovami Společnosti, podle jejichž článku 13, odst. 2 se počet hlasů akcionáře řídí jmenovitou hodnotou jeho držených akcií. Na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1000 Kč připadá jeden hlas, na jednu akcii o jmenovité hodnotě 5000 Kč připadá pět hlasů, na jednu akcii o jmenovité hodnotě 10000 Kč připadá deset hlasů, na jednu akcii o jmenovité hodnotě 100000 Kč připadá sto hlasů, na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1000000 Kč připadá tisíc hlasů. To znamená, že podíl hlavního akcionáře na hlasovacích právech ve Společnosti je stejný jako podíl jeho akcií na základním kapitálu Společnosti, a to 96,30 %.Hlavní akcionář tímto splňuje podmínky pro uplatnění práva výkupu účastnických cenných papírů podle ust. § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.b) schvaluje návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů vydaných Společností ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od hlavního akcionáře na hlavního akcionáře takto: všechny listinné akcie na jméno vydané Společností ve jmenovité hodnotě 1000,- Kč, všechny listinné akcie na jméno vydané Společností ve jmenovité hodnotě 5000,- Kč, všechny listinné akcie na jméno vydané Společností ve jmenovité hodnotě 10000,- Kč, všechny listinné akcie na jméno vydané Společností ve jmenovité hodnotě 100000,- Kč a všechny listinné akcie na jméno vydané Společností ve jmenovité hodnotě 1000000,- Kč, které jsou ve vlastnictví všech ostatních vlastníků odlišných od hlavního akcionáře, přecházejí na osobu hlavního akcionáře, za podmínek stanovených § 183i a násl. obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a tímto usnesením. Vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku.c) stanovuje, že výše protiplnění za přechod akcií z dosavadních akcionářů na hlavního akcionáře v souvislosti s realizací práva výkupu akcií ve smyslu ust. § 183i a násl. obchodního zákoníku činí:- částku ve výši 1 896 Kč za jednu akcii Společnosti v listinné podobě ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 1000,- Kč,- částku ve výši 9 480 Kč za jednu akcii Společnosti v listinné podobě ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 5000,-Kč,- částku ve výši 18 960 Kč za jednu akcii Společnosti v listinné podobě ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 10000,-Kč,- částku ve výši 189 600 Kč za jednu akcii Společnosti v listinné podobě ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 100000,-Kč,- částku ve výši 1 896 000 Kč za jednu akcii Společnosti v listinné podobě ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 1000000,-Kč.Přiměřenost výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 4087-01-2012, zpracovaným dne 23.2.2012 znaleckým ústavem - Česká znalecká, a.s., se sídlem Hradec Králové, Nezvalova 423, PSČ 500 03, IČ: 252 60 138, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2223.d) stanovuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění:Hlavní akcionář poskytne protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do deseti dnů, ode dne předání akcií oprávněnou osobou Společnosti. Osobou oprávněnou bude vždy vlastník akcie či akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcie či akcií, pak hlavní akcionář poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli. To neplatí, prokáže-li vlastník akcie či akcií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak.Valná hromada konstatuje, že hlavní akcionář doložil potvrzení společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., IČ: 277 58 419, se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5249, že předal finanční prostředky potřebné k výplatě protiplnění za přecházející akcie před konáním valné hromady. K provedení výplaty protiplnění podle § 183m odst. 3 a 4 obchodního zákoníku a k převzetí akcií Společnosti je pověřena společnost CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., IČ: 277 58 419, se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ 616 00 (dále jen "obchodník s cennými papíry").e) Předložení akcií Společnosti a předání hlavnímu akcionářiDosavadní vlastníci akcií je předloží Společnosti do 30 dnů po přechodu vlastnického práva. Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcie do jednoho měsíce, bude Společností stanovena dodatečná lhůta pro předložení akcií, která nesmí být kratší než 14 dnů. Pokud dosavadní vlastníci nepředloží akcie ani v další stanovené dodatečné lhůtě, budou prohlášeny za neplatné. Vrácené akcie předá Společnost hlavnímu akcionáři bez zbytečného odkladu. Za akcie prohlášené za neplatné vydá představenstvo Společnosti bez zbytečného odkladu hlavnímu akcionáři nové akcie stejné formy, podoby, druhu a jmenovité hodnoty.Předložení akcií Společnosti ve stanovené lhůtě budou dosavadní vlastníci akcií uskutečňovat tak, že tyto akcie předloží v sídle obchodníka s cennými papíry na adrese Brno, Veveří 111, PSČ 616 00 nebo na pobočce obchodníka s cennými papíry na adrese Praha 5 - Smíchov, Radlická 14b, PSČ 150 00 a do rukou obchodníka s cennými papíry, a to v pracovních dnech, mimo pátek, v době od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hod. Předáním akcií vznikne těmto akcionářům právo na zaplacení protiplnění. Při předání akcií, o němž obchodník s cennými papíry vyhotoví protokol s potřebnými údaji, dosavadní akcionáři uvedou požadovaný způsob výplaty protiplnění (bankovním převodem nebo poštovní poukázkou). zobrazit více skrýt více
 • 7. května 1997 - 30. května 2000 : Akcionář, který hodlá akcie prodat je povinen tuto skutečnostoznámit představenstvu společnosti, které zveřejní na dobu 30dnů nabídku k prodeji.Jestliže v této lhůtě neprojeví nikd... o ze stávajících akcionářů okoupi akcií zájem, je akcionář oprávněn akcie nabídnout a prodatkterékoliv osobě, avšak nejméně za původní požadovanou cenu.Jestliže akcionář dodatečně požadovanou cenu sníží, majístávající akcionáři opětovně předkupní právo a postup seopakuje. zobrazit více skrýt více
 • 7. května 1997 - 30. května 2000 : Převod akcií na jméno prodejem jiné osobě podléhá právu prvníhoodmítnutí tohoto prodeje ostatními akcionáři.
 • 7. května 1997 - 30. května 2000 : Převod akcií na jméno je možný po předchozím souhlasupředstavenstva, účinnost převodu je dále podmíněna převodemakcie v seznamu akcionářů a ve Středisku cenných papírů.
 • 7. května 1997 - 30. května 2000 : Převoditelnost akcií na jméno je omezena následujícím způsobem:
 • 28. března 1991 - 13. května 1996 : Na základě rozhodnutí Ministerstva zemědělství České republikyč.j.1965/91-550 ze dne 27.3.1991 a dodatku č.1 ze dne 27.3.1991ke stanovám akciové společnosti se zapisují změny.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů