Základní údaje

Historické adresy

29.1.1998 - 9.2.2000 Hodonín, Koupelní 2, PSČ 69501
28.12.1988 - 29.1.1998 Hodonín

00152072

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1993 - 1.1.2000

309-00152072

Datum vzniku

28. prosince 1988

Datum zániku v obchodním rejstříku

9. února 2000

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

9. února 2000

Historické názvy

28.12.1988 - 9.2.2000

Jihomoravské  lignitové doly,  státní podnik

28.12.1988 - 9.2.2000

Jihomoravské lignitové doly, státní podnik

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: AXXIX 105

Právní forma

301 Státní podnik

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 9. února 2000 - 9. února 2000 : Vymazává se z obchodního rejstříkuobchodní jméno:Jihomoravské lignitové doly, státní podnikse sídlem: Hodonín, Koupelní 2z obchodního rejstříku se všemi zápisy bez likvidace, s tím... , ževeškerá práva, povinnosti a závazky přechází na státní podnikRudné doly Příbram, se sídlem v Příbrami, IČO 00007854.K výmazu dochází na základě rozhodnutí ministra průmyslu aobchodu č. 145/1999 ze dne 3.11.1999, kterým ke dni 1.1.2000byl zrušen s.p. Jihomor. lignit. doly a veškerá práva,povinnosti a závazky přechází na s.p Rudné doly Příbram. zobrazit více skrýt více
 • 5. srpna 1999 - 9. února 2000 : Rozhodnutím ministra půmyslu a obchodu č. 108/1999,č.j.21958/99/6020/1000 ze dne 12.7.1999 došlo k úpravě zakládacílistiny dodatkem č. 1 a Dodatkem č. 2.Rezervní fondu 5.888 tis. K... č, v průběhu podnikání budedoplňován do minimální výše 15% kemnového jmění , a to ročněnejméně 10% z čistého zisku.Minimální výše kmenového jmění kterou je podnik povinen zachovatKč 20.000 tis.Určený a oceněný majetek státu, k němuž má podnik právohospodaření Kč 57812 tis. Kč. /specifikace uvedena v Rozhodnutíč. 108/1999/ zobrazit více skrýt více
 • 5. srpna 1999 - 9. února 2000 : Určený majetek státu se kterým může podnik nakládat jen sesouhlasem ministerstva -příloha č. 2 k rozhodnutí č. 108/1999.
 • 5. srpna 1999 - 9. února 2000 : Rozhodnutím ministra průmyslu a obchodu č. 396/1997 ze dne18.12.1997 č.j. 41494/97/4110/1000 v souladus ust. § 6/2,20 z.č.77/97 došlo k úpravě Dodatku č. 1 k zakládací listině.Dozo... rčí rada:Jana Matušková, RČ 455927/41bytem Rohatec 69601, Hodonínská 13, /čl. zvolená/Ing. Josef Janas, RČ 510613/330bytem Brno 62300, Voříškova 45Ing. Josef Martiška, RČ 460607/459bytem Praha 4 14900, Brandlova 1385 /členové jmenovanízakladatem/Oprávněná osoba jednat jménem ministerstva:Milada Vlasáková, náměstkyně ministraRČ 445514/135trvalý pobytem Ústí nad labem, Masarykova 3090/20. zobrazit více skrýt více
 • 25. března 1999 - 9. února 2000 : Rozhodnutím ministra průmyslu a obchodu č. 190/98 ze dne10.12.1998 č.j. 23355/98/6020/1000 byl vydán dodatek č. 3 kzakládací listině s.p.
 • 20. srpna 1998 - 9. února 2000 : Rozhodnutím MPaO č.j. 13358/98/4110/1000 ze dne 22.4.1998 bylapřevedena část majetku na Fond národního majetku ČR na základěformuláře 4C privat. projektu č. 50463 schváleného usne... senímvlády ČR č. 729 ze dne 19.11.1997 a dokladu Fondu národníhomajetku ČR,regionální pracoviště Brno, ze dne 17.4.1998, č.j..327-206/98.Tato část majetku spolu s právy a závazky dle výše cit.privatizačního projektu by měla být transformována formoupřímého prodeje ve prospěch byt. družstev a to:Bytový dům, Jiráskova 500,512,513 a Havířská 469, Zbýšov u Brna- bytovému družstvu NADĚJE, Zbýšov u Brna, Jiráskova 500,byt. dům Sportovní 536,537 Zbýšov u Brna -byt. družstvu DELTA, Zbýšov u Brna, Sporotovní 537,byt. dům P. Bezručče 498,499 a Jiráskova 497,516,517 Zbýšov uBrna -byt. družstvu GAMA 3, Zbýšov u Brna, Bezručova 98,byt. dům Sporotovní 526,527 Zbýšov u Brnabyt. družstvu LUŽE, Zbýšov u Brna, Jiráskova 508.- ke dni 1. května 1998se převádí část privatizované majetku s.p. ve výši Kč 4990 tis.na Fond národního majetku ČR dle formuláře 4C schválenéhoprivatizačního projektu č. 50463 zpracovaném vedením státníhopodniku. zobrazit více skrýt více
 • 20. srpna 1998 - 9. února 2000 : MPO rozhodnutím č.j. 20387/98/4110/1000, byla převedena částmajetku s.p. na Fond národního majetku dle přiv. projektu č.50463 schváleného usnesením vlády ČR č. 729 z 19.11.1997 ado... kladu Fondu národního majetku ČR, reg. pracoviště Brno, ze dne19.6.1998,č.j. 327-293/98.Převáděný majetek by měl býttransformován formou přímého prodeje a to:pozemky a obytný dům č.p. 423 /PJ 3042/ na nabyvatele RUD, a.s.Zbýšov u Brna,rekreační středisko Sýkovec, k.ú. Vlachovice, na nabyvateleJihomor. plynárenská a.s. Brnoke dni 1. července 1998 se převádíčást privatizovaného majetku s.p. ve výši 244 tis. Kč na Fondnárodního majetku ČR dle formuláře 4C schváleného privat.projektu č. 50463 zpracovaném vedením s.p. zobrazit více skrýt více
 • 5. června 1998 - 9. února 2000 : Rozhodnutím ministra půrmyslu a obchodu č. 130/98 ze dne22.5.1998 č.j. 16695/98/4110/1000 ke dni 1. června 1998 sepřevádí část privatizovaného majetku s.p. ve výšk 19330 tis. Kčna ... Fond národního majetku ČR dle formuláře 4C schválenéhoprivatizačního projektu č. 50463 zpracovaném vedením s.p.O tuto část převedeného majetku se snižuje majetek s.p. zobrazit více skrýt více
 • 5. června 1998 - 9. února 2000 : Rozhodnutím ministra průmyslu a obchodu č. 93/98 ze dne22.4.1998 č.j. 13358/98/4110/1000se ke dni 1.5.1998 převádí část privatizovaného majetku s.p.ve výši 4990 Kč, na Fond národní... ho majetku ČR dle formuláře4C schváleného privatizačního projektu č. 50463 zpracovanémvedením s.p.O tuto část převedeného majetku se snižuje majetek uvedenéhos.p. zobrazit více skrýt více
 • 5. června 1998 - 9. února 2000 : Rozhodnutím ministra průmyslu a obchodu č. 96/98 ze dne22.4.1998 č.j. 13113/98/4110/1000se ke dni 1.5.1998 převádí část přivatizovaného majetku ve výšiKč 5541. tis. na Fond národní... ho majetku ČR podle formuláře 4Fschváleného privatizačního projektu č.50463 zpracovaném vedeníms.p.O tuto část převedeného majetku se sniužuje majetek s.p. zobrazit více skrýt více
 • 5. června 1998 - 9. února 2000 : Rozhodnutím ministra průmyslu a obchodu č., 92/98 ze dne22.4.1998 č.j. 13358/98/4110/1000 se ke dni 1.5.1998 převádíčást privatizovaného majetku s.p. ve výši Kč 6007 tis. na Fondná... rodního majetku ČR dle formuláře 4F schválenéhoprivatizačního projektu č. 50463.O tuto část převedeného majetku se snižuje majetek s.p. zobrazit více skrýt více
 • 5. června 1998 - 9. února 2000 : Rozhodnutím ministra průmyslu a obchodu č. 141/98 ze dne28.5.1998 č.j. 17767/98/4110/1000se ke dni 1.6.1998 převádí část privatizovaného majetku ve výši3306 tis. Kč na Fond národní... ho majetku ČR dle formuláře 4Cschváleného privatizačního projektu č. 50463 zpracovaném vedeníms.p.O tuto část převedeného majetku se snižuje majetek s.p. zobrazit více skrýt více
 • 9. dubna 1998 - 9. února 2000 : Rozhodnutím ministra průmyslu a obchodu č. 69/98 ze dne25.3.1998 č.j. 10114/98/4110/1000 byla převedena část majetku naFond národního majetku ČR na základě formuláře 4C privatizačn... íhoprojekktu č. 50463 schváleného usnesením vlády ČR č- 729 ze dne19.11.1997 a dokladu Fondu národního majetku ČR, reg. pracovištěBrno, ze dne 18.2.1998 č.j. 327/145/98.Spolu s částí privatizovaného majetku přechází na FNM ČR práva,závazky a pohledávky z hospodářskoprávních, občanskoprávních ajiných právních vztahů, které se vztahují k tomuto převáděnémumajetku.Uvedená část převáděného majetku spolu s právy a závazky podleuvedeného a schváleného privatizačního projektu by měla býttransformována formou přímého prodeje ve prospěch byt. družsteva to:bytový dům, Sportovní 531, Zbýšov u Brna, bytovému družstvuDrusport, Zbýšov u Brna, Sportovní 561,bytový dům Jiráskova 503, Zbýšov u Brnabyt. družstvu Jirásek, Zbýšov u Brna, Jiráskova 503,byt. dům Padělky 448,449,450,451,Zbýšov u Brna,byt. družstvu Na kopci, Zbýšov u Brna, Padělky 448,byt. dům Sportovní 522,523 Zbýšov u Brna,byt. družstvu Achát, Zbýšov u Brna, Sportovní 522,byt. dům P. Bezruče 504,505, Zbýšov u BrnaByt. družstvu DUO, Zbýšov u Brna, P. Bezruče 505,byt. dům Sička 430,431 Zbýšov u Brna,byt. družstvu SIČKA, Zbýšov u Brna, Sičk 430,byt. dům Jiráskova 479,480,481 Zbýšovbyt. družstvu DUHA, Zbýšov u Brna, Jiráskova 479,byt. dům P. Bezruče 501,502, Zbýšovbyt.družstvu BEZRUČ, Zbýšov u Brna, P. Bezruče 502,byt. dům Jiráskova 510,511 Zbýšov,Byt. družstvu ZBEJŠOV, Zbýšov u Brna, Jiráskova 511,byt. dům Majrov 474,475 Zbýšov u Brna,bytovému družstvu MAJROV, Zbýšov u Brna, Majrov 475byt. dům Sportovní 520,521 Zbýšovbyt. družstvu BALINA, Zbýšov u Brna, Sportovní 520,byt. dům Sportovní 524,525 Zbýšovbyt. družstvu SMRK, Zbýšov u Brna, Sportovní 524,byt. dům Sportovní 529, Zbýšovbyt. družstvu VZR, Zbýšov u Brna, Sportovní 529byt. dům Komenského 436,437, Zbýšov,byt. družstvu OČKO, Zbýšov u Brna, Komenského 437převádí se ke dní 11. dubna 1998část privatizovaného majetku s.p. ve výši 8944. Kč na Fondnárodního majetku ČR dle formulářed 4C schválenéhoprivatizačního projektu č. 50463. O tuto část převedenéhomajetku se snižuje majetek uvedeného s.p. zobrazit více skrýt více
 • 9. dubna 1998 - 9. února 2000 : Rozhodnutím ministra průmyslu a obchodu č. 40/98 ze dne23.2.1998 č.j. 6471/98/4110/1000 byla převedena část majetkuformulář 4C která byla vyjmuta ze s.p. na Fond národního majetkuČ... R, regiální pracoviště Brno, na základě privatizačního projektuč. 50463 schváleného usnesením vlády ČR č. 729 ze dne 19.11.1997a dokladu Fondu národního majetku ČR, regiální pracoviště Brno,ze dne 18.2.1998, č.j. 327-90/98 č.j. 327/90/98.Uvedená část privatizovaného majetku spolu s právy a závazkypodle uvedeného a schváleného privatizačního projektu by mělabýt transformována formou přímého prodeje a tobytový dům Sportovní 564, Bytovému družstvu Alfa, Sporotovní564, Zbýšov,Bytový dům Sportovní 530, Bytovému družstvu Beta, Sportovní530, Zbýšov,bytový dům, Sporotní 526,527, Bytovému družstvu Sport, Sportovní526, Zbýšov,bytový dům, Školní 486,487,488,489, Bytovému družstvo ZaŠkolkou, Školní 489, Zbýšov,bytový dům, Sportovní 518,519, Bytovému družstvu Dohoda,Sportovní 514, Zbýšov,bytový dům Jiráskova 514, Bytovému družstvu Balinka, Jiráskova514, Zbýšov,bytový dům, Sportovní 528, Bytovému družstvu Bříza, Sportovní528,, Zbýšov,bytový dům, Komenského 438,439 Bytovému družstvu Osika,Komenského 439, Zbýšov,kotelna Padělky, vč. topl. kanálů, Bytovému družstvu Beta,Sportovní 530, Zbýšov,převod nabývá účinnosti dnem 1. března 1998. zobrazit více skrýt více
 • 9. dubna 1998 - 9. února 2000 : Rozhdodnutím ministra průmyslu a obchodu č. 33/98 č.j.5694/98/4110/1000 byla převedena část majetku formulář4 F , která byla vyjmuta ze s.p. na Fond národního majetku ČR,na základě... privatizačního projektu č. 50463 schválenéhorozhodnutím MF č.j. 42/80768/97/JTi ze dne 5.12.1997 a dokladuFNM ČR ze dne 13.2.1998 č.j. FNMB/79/98.Uvedená část privatizovaného majetku spolu s práva a závazky dleuvedeného a schváleného privatizačního projetku by měla býttransformována formou bezúplatného převodu na obce a to:pozemky a plochy v Padochově /PJ 6002/ na obec Padochovpozemky a plochy v Oslavanech /PJ 6003/ na obec Oslavanypozemky a komunikace v Zastávce u Brna /PJ 6004/ na obecZastávka u Brna.Převod nabývá účinnosti 1.3.1998. zobrazit více skrýt více
 • 9. dubna 1998 - 9. února 2000 : Rozhodnutím ministra průmyslu a obchodu č. 28/98 ze dne17.2.1998 č.j. 2993/98/4110/1000 byla převedena část majetkuformulář 4A která byla vyjmuta ze s.p. Jihomor. lignitové dolyna ... Fond národního majetku ČR na základě privatizačního projektuč. 50463, schváleného rozhodnutím MF č.j. 42/80769/97/JTi zedne 5.12.97 a dokladu Fondu národního majetku ČR ze dne21.1.1998 č.j. 61/98/940/Pá.Uvedená část privatizovaného majetku spolu s právy a závazkypodle uvedeného a schváleného privatizačního projektu by mělabýt transformována formou veřejné dražby. zobrazit více skrýt více
 • 9. dubna 1998 - 9. února 2000 : Rozhodnutím ministra průmyslu a obchodu č. 56/98 ze dne20.331998 č.j. 9895/98/4110/1000, byla aktualizována zakládacílistina s.o. Tímto dodatkem č. 2 byla doplněna zakládací listin... ao údaje týkající se výše kmenového jmění, a oceněného majetkustátu, k němuž má mít podnik právo hospodaření 143454 tis. Kč. zobrazit více skrýt více
 • 28. května 1996 - 9. února 2000 : Dle rozhodnutí ministra průmyslu a obchodu ČR č. 190/1996ze dne 16.5.1996 se převádí část privatizovaného majetku s.p.Jihomoravské lignitové doly, státní podnik, sídlo Hodonín vevý... ši Kč 4.691,-- tis. na Fond národního majetku ČR k datu1.6.1996.Spolu s částí privatizovaného majetku přecházejí na Fondnárodního majetku ČR práva, závazky a pohledávky z hospodářsko-právních, občanskoprávních a jiných právních vztahů, které sevztahují k tomuto převáděnému majetku.O tuto část majetku se snižuje majetek uvedeného státníhopodniku. zobrazit více skrýt více
 • 6. listopadu 1995 - 9. února 2000 : Dle rozhodnutí ministra průmyslu a obchodu ČR č. 192/1995 ze dne27.3.1995 se převádí část privatizovaného majetku státníhopodniku Jihomoravské lignitové doly, s.p. sídlo Hodonín ve... výši2 323,-- tis. Kč na Fond národního majetku ČR k datu 1.4.1995.O tuto část převedeného majetku se snižuje majetek uvedenéhostátního podniku.Spolu s částí privatizovaného majetku přecházejí na Fondnárodního majetku ČR práva, závazky a pohledávky zhospodářskoprávních, občanskoprávních a jiných právních vztahů,které se vztahují k tomuto převáděnému majetku. zobrazit více skrýt více
 • 6. listopadu 1995 - 9. února 2000 : Dle rozhodnutí ministra průmyslu a obchodu ČR č. 203/1995 ze dne28.3.1995 se převádí část privatizovaného majetku státníhopodniku Jihomoravské lignitové doly, s.p., sídlo Hodonín v... e výši7 672,-- tis. Kč na Fond národního majetku ČR k datu 1.4.1995.O tuto část převedeného majetku se snižuje majetek uvedenéhostátního podniku.Spolu s částí privatizovaného majetku přecházejí na Fondnárodního majetku ČR práva, závazky a pohledávky zhospodářskoprávních, občanskoprávních a jiných právních vztahů,které se vztahují k tomuto převáděnému majetku. zobrazit více skrýt více
 • 6. listopadu 1995 - 9. února 2000 : Dle rozhodnutí ministra průmyslu a obchodu ČR č. 183/1995 ze dne23.3.1995 se převádí část privatizovaného majetku státníhopodnikuJihomoravské lignitové doly, s.p. se sídlem Hodonín... vevýši 48 949,-- tis. Kč na Fond národního majetku ČR k datu18.4.1995.O tuto část převedeného majetku se snižuje majetek uvedenéhostátního podniku.Spolu s částí privatizovaného majetku přecházejí na Fondnárodního majetku ČR práva, závazky a pohledávky zhospodářskoprávních a jiných právních vztahů, které se vztahujík tomuto převáděnému majetku. zobrazit více skrýt více
 • 6. listopadu 1995 - 9. února 2000 : Dle rozhodnutí ministra průmyslu a obchodu ČR č. 203/1995ze dne 28.3.1995 se převádí část privatizovaného majetkustátního podniku Jihomoravské lignitové doly, s.p., sídloHodonín ve... výši Kč 7.672,-- tis. na Fond národního majetku ČRk datu 1.4.1995.O tuto část převedeného majetku se snižuje majetek uvedenéhostátního podniku.Spolu s částí privatizovaného majetku přecházejí na Fondnárodního majetku ČR práva, závazky a pohledávky z hospodářsko-právních, občanskoprávních a jiných právních vztahů, které sevztahují k tomuto převáděnému majetku. zobrazit více skrýt více
 • 6. listopadu 1995 - 9. února 2000 : Dle rozhodnutí ministra průmyslu a obchodu ČR č. 192/1995ze dne 27.3.1995 se převádí část privatizovaného majetkustátního podniku Jihomoravské lignitové doly, s.p., sídloHodonín ve... výši Kč 2.323,-- tis. na Fond národního majetku ČRk datu 1.4.1995.O tuto část převedeného majetku se snižuje majetek uvedenéhostátního podniku.Spolu s částí privatizovaného majetku přecházejí na Fondnárodního majetku ČR práva, závazky a pohledávky z hospodářsko-právních, občanskoprávních a jiných právních vztahů, kterése vztahují k tomuto převáděnému majetku. zobrazit více skrýt více
 • 6. listopadu 1995 - 9. února 2000 : Dle rozhodnutí ministra průmyslu a obchodu ČR č. 183/1995 zedne 23.3.1995 se převádí část privatizovaného majetku státníhopodniku Jihomoravské lignitové doly, s.p. se sídlem Hodoní... n vevýši 48.949,-- tis. Kč na Fond národního majetku ČR k datu18.4.1995.O tuto část převedeného majetku se snižuje majetek uvedenéhostátního podniku.Spolu s částí privatizovaného majetku přecházejí na Fondnárodního majetku ČR práva, závazky a pohledávky zhospodářskoprávních, občanskoprávních a jiných právních vztahů,které se vztahují k tomuto převáděnému majetku. zobrazit více skrýt více
 • 21. března 1995 - 9. února 2000 : Dle rozhodnutí ministra průmyslu a obchodu ČR č. 30/1995z 20.1.1995 se převádí část privatizovaného majetku s.p.Jihomoravské lignitové doly, státní podnik, sídlo Hodonínve výši 39 ... 878 tis. Kč na Fond národního majetku ČR k datu1.2.1995.Spolu s částí privatizovaného majetku přecházejí na Fondnárodního majetku České republiky práva, závazky apohledávky z hospodářskoprávních, občanskoprávních a jinýchprávních vztahů, které se vztahují k tomuto převáděnémumajetku. zobrazit více skrýt více
 • 21. března 1995 - 9. února 2000 : O tuto část převedeného majetku se snižuje majetek uvedenéhos.p..
 • 26. ledna 1995 - 9. února 2000 : Rozhodnutí č. 19/1995 ministra půmyslu a obchodu ze dnel3.1.1995 byla převedena část majetku státního podnikuke dni 1 . ú n o r a 1995ve výši Kč 5 808 OOO,-na Fond národního maj... etku ČR dle formuláře 4 F schválenéhoprivatizačního projektu č. 5970 zpracovaného vedením státní-ho podniku.O tuto část převedeného majetku se snižuje majetek uvedenéhos.p. zobrazit více skrýt více
 • 26. ledna 1995 - 9. února 2000 : Rozhodnutím č. 829/1994 ministra průmyslu a obchodu ze dne15.12.1994 se převádí ke dni 1. l e d n a 1995část privatizovaného majetku s.p. ve výšiKč 2 371 000,--na Fond národního... majetku ČR dle formuláře 4 C schválenéhoprivatizačního projektu č. 21470 zpracovaného vedením podni-ku. O tuto část převedeného majetku se snižuje majetek s.p. zobrazit více skrýt více
 • 26. ledna 1995 - 9. února 2000 : Rozhodnutím č. 854/1994 ministra průmyslu a obchodu ze dne20.12.1994 se převádí ke dni 1. l e d n a 1995část privatizovaného majetku s.p. ve výšiKč 346 270 000,--na Fond náro... dního majetku ČR dle formuláře 4 C schválenéhoprivatizačního projektu č. 5970 zpracovaného vedením podni-ku. O tuto část převedeného majetku se snižuje majetek s.p. zobrazit více skrýt více
 • 26. ledna 1995 - 9. února 2000 : Rozhodnutím č. 18/1995 ministra průmyslu a obchodu ze dne13.1.1995 byla převedena část majetku státnho podnikuke dni 1 . ú n o r a 1995ve výši Kč 27 936 000,--na Fond národního... majetku ČR dle formuláře 4 F schválenéhoprivatičního projektu č. 5970 zpracovaného vedením státníhopodniku.O tuto část převedeného majetku se snižuje majetek uvedené-ho s.p. zobrazit více skrýt více
 • 29. ledna 1998 - 5. srpna 1999 : Rozhodnutím ministra průmyslu a obchodu č. 396/1997 ze dne18.12.1997 č.j. 41494/97/4110/1000 v souladus ust. § 6/2,20 z.č.77/97 došlo k úpravě Dodatku č. 1 k zakládací listině.Dozo... rčí rada:Jana Matušková, RČ 455927/41bytem Rohatec 69601, Hodonínská 13, /čl. zvolená/Ing. Josef Janas, RČ 510613/330bytem Brno 62300, Voříškova 45Ing. Josef Martiška, RČ 460607/459bytem Praha 4 14900, Brandlova 1385 /členové jmenovanízakladatem/Oprávněná osoba jednat jménem ministerstva:ing. Josef Doruška, CSc. vrchní ředitel sekce paliv,RČ 470429/492trvalý pobytem Praha 7,17000,Veletržní 17. zobrazit více skrýt více
 • 16. května 1989 - 5. srpna 1999 : Způsob zřízení:Rozhodnutím č. 28/1988 ministra paliv a energetiky ČSSR zedne 21.12.1988 s účinností od 1.1.1989.
 • 9. dubna 1998 - 9. dubna 1998 : Rozhodnutím ministra průmyslu a obchodu č. 40/98 ze dne23.2.1998 č.j. 6471/98/4110/1000 byla převedena část majetkuformulář 4C která byla vyjmuta ze s.p. na Fond národního majetkuČ... R, regiální pracoviště Brno, na základě privatizačního projektuč. 50463 schváleného usnesením vlády ČR č. 729 ze dne 19.11.1997a dokladu Fondu národního majetku ČR, regiální pracoviště Brno,ze dne 18.2.1998, č.j. 327-90/98 č.j. 327/90/98.Uvedená část privatizovaného majetku spolu s právy a závazkypodle uvedeného a schváleného privatizačního projektu by mělabýt transformována formou přímého prodeje a tobytový dům Sportovní 564, Bytovému družstvu Alfa, Sporotovní564, Zbýšov,Bytový dům Sporotvní 530, Bytovému družstvu Beta, Sporotovní530, Zbýšov,bytový dům, Sporotní 526,527, Bytovému družstvu Sport, Sportovní526, Zbýšov,bytový dům, Školní 486,487,488,489, Bytovému družstvo ZaŠkolkou, Školní 489, Zbýšov,bytový dům, Sportovní 518,519, Bytovému družstvu Dohoda,Sporotovní 514, Zbýšov,bytový důma Jiráskova 514, Bytovému družstvu Balinka, Jirákova514, Zbýšov,bytový dům, Sporotovní 528, Bytovému družstvu Bříza, Sporotovní528,, Zbýšov,bytový dům, Komenského 438,439 Bytovému družstvu Osika,Komenského 439, Zbýšov,kotelna Padělky, vč. topl. kanálů, Bytovému družstvu Beta,Sportovní 530, Zbýšov,převod nabývá účinnosti dnem 1. března 1998. zobrazit více skrýt více
 • 9. dubna 1998 - 9. dubna 1998 : Rozhdonutím ministra průmyslu a obchodu č. 69/98 ze dne25.3.1998 č.j. 10114/98/4110/1000 byla převedena část majetku naFond národního majetku ČR na základě formuláře 4C privatizačn... íhoprojekktu č. 50463 schváleného usnesením vlády ČR č- 729 ze dne19.11.1997 a dokladu Fondu národního majetku ČR, reg. pracovištěBrno, ze dne 18.2.1998 č.j. 327/145/98.Spolu s částí privatizovaného majetku přechází na FNM ČR práva,závazky a pohledávky z hospodářskoprávních, občanskoprávních ajiných právních vztahů, které se vztahují k tomuto převáděnémumajetku.Uvedená část převáděného majetku spolu s právy a závazky podleuvedeného a schváleného privatizačního projektu by měla býttransformována formou přímého prodeje ve prospěch byt. družste vto:bytovů dům, Sporotovní 531, Zbýšov u Brna, bytovému družstvuDrusport, Zbýšov u Brna, Sportovní 561,bytový dům Jiráskova 503, Zbýšov u Brnabyt. družstvu Jirásek, Zbýšov u Brna, Jiráskova 503,byt. dům Padělky 448,449,450,451,Zbýšov u Brna,byt. družstvu Na kopci, Zbýšov u Brna, Padělky 448,byt. dům Sportovní 522,523 Zbýšov u Brna,byt. družstvu Achát, Zbýšov u Brna, Sporotovní 522,byt. dům P. Bezruče 504,505, Zbýšov u BrnaByt. družstvu DUO, Zbýšov u Brna, P. Bezruče 505,byt. dům Sička 430,431 Zbýšov u Brna,byt. družstvu SIČKA, Zbýšov u Brna, Sičk 430,byt. dům Jiráskova 479,480,481 Zbýšovbyt. družstvu DUHA, Zbýšov u Brna, Jiráskova 479,byt. dům P. Bezruče 501,502, Zbýšovbyt.družstvu BEZRUČ, Zbýšov u Brna, P. Bezruče 502,byt. dům Jiráskova 510,511 Zbýšov,Byt. družstvu ZBEJŠOV, Zbýšov u Brna, Jiráskova 511,byt. dům Majrov 474,475 Zbýšov u Brna,bytovému družstvu MAJROV, Zbýšov u Brna, Majrov 475byt. dům Sporotovní 520,521 Zbýšovbyt. družstvu BALINA, Zbýšov u Brna, Sporotovní 520,byt. dům Sporotovní 524,525 Zbýšovbyt. družstvu SMRK, Zbýšov u Brna, Sporotovní 524,byt. dům Sporotovní 529, Zbýšovbyt. družstvu VZR, Zbýšov u Brna, Sporotovní 529byt. dům Komenského 436,437, zbýšov,byt. družstvu OČKO, Zbýšov u Brna, Komenského 437převádí se ke dní 11. dubna 1998část privatizovaného majetku s.p. ve výši 8944. Kč na Fondnárodního majetku ČR dle formulářed 4C schválenéhoprivatizačního projektu č. 50463. O tuto část převedenéhomajetku se snižuje majetek uvedeného s.p. zobrazit více skrýt více
posunout dolů