Trendy

1 154 446 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

20 251 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

1 024 687 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 7.12.2016 Plachého 388/28, České Budějovice 1, 370 01 České Budějovice

Historické adresy

13.12.2002 - 7.12.2016 České Budějovice, Plachého 388/28, PSČ 37046
12.7.2000 - 13.12.2002 České Budějovice, Plachého 388/28
30.6.1995 - 12.7.2000 České Budějovice, Plachého 28, PSČ 37046
29.12.1990 - 30.6.1995 České Budějovice, Plachého 28

00015253

DIČ

od 1.1.1993

CZ00015253

Datum vzniku

29. prosince 1990

Datová schránka

b4ng2ji

Historické názvy

31.8.1995 - 18.7.2003

WIENERBERGER Cihlářský průmysl a.s.

18.7.2003 - 18.7.2003

Wienerberger cihlářský průmysl ,a.s.

30.6.1995 - 31.8.1995

WIENERBERGER Jihočeské cihelny, a.s.

16.12.1993 - 30.6.1995

Jihočeské cihelny, a.s., České Budějovice

29.12.1990 - 16.12.1993

Jihočeské cihelny,akciová společnost,České Budějovice Jihočeské cihelnyCompany LIMITED,Jihočeské cihelny Aktienegesellschaft

Soud

Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 36

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 3.9.2009

50 000 000 Kč

Historické jmění

31.12.2000 - 3.9.2009

961 543 960 Kč

31.8.1995 - 31.12.2000

879 747 000 Kč

30.5.1994 - 31.8.1995

595 140 000 Kč

30.5.1994 - 30.5.1994

595 140 Kč

16.12.1993 - 30.5.1994

495 140 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města České Budějovice

Bankovní účty

zvěřejněno 11.4.2013

735007 / 2700

Provozovny

od 18.1.2017

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • 751 31, Jezernice

... více provozoven (celkem 21) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 30. dubna 2015 : Společnost Wienerberger cihlářský průmysl, a. s., jako společnost nástupnická, byla sloučena se zanikajícími společnostmi Wienerberger cihelna Hodonín, spol. s r.o., se sídlem Čes Společnost Wienerberger cihlářský průmysl, a. s., jako společnost nástupnická, byla sloučena se zanikajícími společnostmi Wienerberger cihelna Hodonín, spol. s r.o., se sídlem Čes...ké Budějovice - České Budějovice, Plachého 388/28, PSČ 37046, IČ 28073461, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu C, vložce 15692, Wienerberger cihelna Jezernice, spol. s r.o., se sídlem České Budějovice, Plachého 388/28, PSČ 37046, IČ 26073862, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu C, vložce 12346 a Wienerberger Bohemia cihelny, spol. s r.o., se sídlem České Budějovice, Plachého 388/28, PSČ 37046, IČ 41694392, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu C, vložce 8131. Na nástupnickou společnost Wienerberger cihlářský průmysl, a.s. přešlo veškeré jmění zanikajících společností Wienerberger cihelna Hodonín, spol. s r.o., Wienerberger cihelna Jezernice, spol. s r.o. a Wienerberger Bohemia cihelny, spol. s r.o. zobrazit více skrýt více
 • 23. června 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 31. srpna 2005 : Usnesení mimořádné valné hromady společnosti ze dne 5.8.2005: Mimořádná valná hromada společnosti schvaluje v souladu s ustanovením § 183i a násl. zák. č.513/1991 Sb., obchodn Usnesení mimořádné valné hromady společnosti ze dne 5.8.2005: Mimořádná valná hromada společnosti schvaluje v souladu s ustanovením § 183i a násl. zák. č.513/1991 Sb., obchodn...ího zákoníku, v platném znění (dále jen "obchodní zákoník") rozhodnutí o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. na společnost Wienerberger International N.V., se sídlem Zaltbommel, Nizozemské království zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Obchodní a průmyslovou komorou pro Rivierenland pod registračním číslem 17099258 jako hlavního akcionáře společnosti. Skutečnost, že společnost Wienerberger International N.V. je hlavním akcionářem společnosti, je doložena a osvědčena výpisem z registru emitenta cenných papírů vyhotovenému k rozhodnému dni pro účast na této mimořádné valné hromadě a výpisem z účtu majitele cenných papírů, tj. hlavního akcináře, vyhotovenému ke dni 1.července 2005 a dále kopií aktuálního seznamu akcionářů Společnosti prokazující, že společnost Wienerberger International N.V. je vlastníkem hromadné listiny nahrazující 164.735 kusů listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč každé akcie. Z uvedených dokumentů vyplývá, že společnost Wienerberger International N.V. je vlastníkem akcií společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a. s., jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 90 % základního kapitálu akciové společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. Společnost Wienerberger International N.V. jako hlavní akcionář společnosti poskytne všem ostatním akcionářům společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a. s., resp. zástavním věřitelům či jiným oprávněným osobám (dále jen "Oprávněné osoby"), protiplnění za akcie společnosti: - ve výši 3.250,-- Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, ISIN CS0008415857 - ve výši 32,50 Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 10,-- Kč, ISIN CZ0005115501. Výše protiplnění byla určena hlavním akcionářem na základě hodnoty akcií společnosti, kterou hlavní akcionář stanovil na základě interního posouzení hodnoty společnosti provedeného vedením hlavního akcionáře a jeho ekonomickými poradci, při kterém byl zohledněn také meziroční hospodářský vývoj společnosti. Přiměřenost protiplnění je doložena znaleckým posudkem č.16/1108625/05 vyhotoveným znaleckým ústavem E & Y Valuations s.r.o. Znalec ve svém znaleckém posudku dospěl k závěru, že výše protiplnění stanovená hlavním akcionářem je přiměřená ve smyslu ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku. Lhůta pro poskytnutí protiplnění je stanovena tak, že protiplnění bude poskytnuto Oprávněným osobám bez zbytečného odkladu po zápisu přechodu vlastnického práva ke všem ostatním účastnickým cenným papírům společnosti na majetkovém účtu hlavního akcionáře ve Středisku cenných papírů, nejpozději však ve lhůtě dvou měsíců ode dne tohoto zápisu. Protiplnění bude Oprávněným osobám poskytnuto zpřístupněním předmětných peněžních prostředků na terminálech České spořitelny, a.s. s tím, že o možnosti výběru těchto peněžních prostředků budou Oprávněné osoby informovány doporučeným dopisem České spořitelny, a.s.Tento dopis bude obsahovat veškeré detaily ohledně poskytnutí protiplnění a bude zaslán na adresu vedenou v centrální evidenci cenných papírů ke dni přechodu vlastnického práva ke všem ostatním účastnickým cenným papírům společnosti na hlavního akcionáře. K tomuto přechodu dojde v souladu s platnou legislativou uplynutím jednoho měsíce ode dne zveřejnění zápisu usnesení mimořádné valné hromady společnosti do obchodního rejstříku. V případech, kdy výše protiplnění překročí ekvivalent 15.000 EUR, nebude možné provést výplatu v hotovosti a protiplnění bude poskytnuto oprávněným osobám bez zbytečného odkladu po dni sdělení čísla příslušného bankovního účtu pro výplatu protiplnění vyplácející bance, nejpozději však do jednoho měsíce od takto stanoveného dne, avšak ne dříve než následující den po dni zápisu přechodu vlastnického práva ke všem ostatním účastnickým cenným papírům společnosti na majetkovém účtu hlavního akcionáře ve Středisku cenných papírů. Po uplynutí výše uvedené lhůty dvou měsíců pro výplatu protiplnění v hotovosti bude částka nevyplacených protiplnění ponechána na účtu České spořitelny, a.s. k dodatečné výplatě. Valná hromada společnosti pověřuje představenstvo společnosti k provedení veškerých kroků potřebných k zápisu usnesení této mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku a k realizaci dalších kroků vyžadovaných právními předpisy v této souvislosti. Valná hromada společnosti dále pověřuje představenstvo společnosti k poskytnutí potřebné součinnosti hlavnímu akcionáři v souvislosti s výplatou protiplnění Oprávněným osobám. zobrazit více skrýt více
 • 31. prosince 2000 : S akciovou společností WIENERBERGER Cihlářský průmysl a. s., sesídlem Plachého 28, 370 46 České Budějovice byly na základěusnesení mimořádné valné hromady ze dne 29. 9. 2000 slouče S akciovou společností WIENERBERGER Cihlářský průmysl a. s., sesídlem Plachého 28, 370 46 České Budějovice byly na základěusnesení mimořádné valné hromady ze dne 29. 9. 2000 slouče...nyspolečnosti Cihelna Řepov, a. s., se sídlem Plachého 28, 370 46České Budějovice, IČ 45 14 85 11, LATER Chrudim, a. s., sesídlem Plachého 28, 370 46 České Budějovice, IČ 00 65 39 51,CIHELNA STARÉ MÍSTO, a. s., se sídlem Plachého 28, 370 46 ČeskéBudějovice, IČ 25 93 70 49 a WIENERBERGER Euroform, a. s., sesídlem Plachého 28, 370 46 České Budějovice, IČ 25 69 14 49.Obchodní jmění (§ 6 odst. 2 obch. zák.) slučovaných společnostípřešlo podle § 69 odst. 3 obch. zák. na společnost, s níž bylytyto společnosti součeny. zobrazit více skrýt více
 • 1. března 1996 : S akciovou společností WIENERBERGER Cihlářský průmysl, a.s.,České Budějovice /dříve WIENERBERGER Jihočeské cihelny, a.s.,České Budějovice/ byly na základě usnesení valné hromady z S akciovou společností WIENERBERGER Cihlářský průmysl, a.s.,České Budějovice /dříve WIENERBERGER Jihočeské cihelny, a.s.,České Budějovice/ byly na základě usnesení valné hromady z...e dne22.8.1995 sloučeny společnosti WIENERBERGER Cihelna Hostomice,a.s., Hostomice nad Bílinou - IČO 61 53 70 55 a WIENERBERGERMoravský cihlářský průmysl, a.s. Novosedly na Moravě - IČO 0054 22 02. Obchodní jmění /§ 6 odst. 2 obch. zák./ slučovanýchspolečností přešlo podle § 69 odst. 3 obch. zák. na společnost,s níž byly tyto společnosti sloučeny. zobrazit více skrýt více
 • 29. prosince 1990 : Akciová společnost byla založena jednorázově rozhodnutímministerstva průmyslu České republiky č. 561/1990 ze dne27.12.1990, jímž byl v souladu s ustanovením paragrafu 32 zákonač. 1 Akciová společnost byla založena jednorázově rozhodnutímministerstva průmyslu České republiky č. 561/1990 ze dne27.12.1990, jímž byl v souladu s ustanovením paragrafu 32 zákonač. 1...11/1990 Sb. o státním podniku zrušen bez likvidace dnem30.12.1990 státní podnik Jihočeské cihelny České Budějovice sesídlem v Českých Budějovicích a celý jeho hmotný majetek vložendnem 31.12.1990 do akciové společnosti s obchodním názvemJihočeské cihelny akciová společnost České Budějovice se sídlem vČeských Budějovicích. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 3. srpna 2015 - 1. ledna 2016 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 23. června 2014 - 1. ledna 2016 : Počet členů dozorčí rady: 1
 • 23. června 2014 - 3. srpna 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 2
 • 10. února 1997 - 23. června 2014 : Základní jmění je v celém rozsahu splaceno.
 • 26. února 1993 - 23. června 2014 : Zakladatelský plán a stanovy a.s. byly přiloženy.
 • 9. dubna 2009 - 4. prosince 2009 : Dne 31. března 2009 rozhodla společnost Wienerberger International N.V. jako jediný akcionář společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a.s. při výkonu působnosti valné hromady o ... snížení základního kapitálu takto: Společnost Wienerberger International N.V. rozhodla jako jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a.s., že základní kapitál společnosti se snižuje z částky 961.543.960,- Kč (slovy: devět set šedesát jeden milion pět set čtyřicet tři tisíce devět set šedesát korun českých) o částku 911.543.960,- Kč (slovy: devět set jedenáct milionů pět set čtyřicet tři tisíce devět set šedesát korun českých) na celkovou výši 50.000.000,- Kč (slovy: padesát milionů korun českých), a to snížením jmenovité hodnoty listinné akcie č. 1 emitované na jméno akcionáře Wienerberger International N.V., o jmenovité hodnotě 961.543.960,- Kč (slovy: devět set šedesát jeden milion pět set čtyřicet tři tisíce devět set šedesát korun českých), jediné akcie společnosti, vydané dne 10. března 2009. Důvodem snížení základního kapitálu je optimalizace kapitálové struktury společnosti. Jediný akcionář společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a.s., společnost Wienerberger International N.V., dále při výkonu působnosti valné hromady rozhodl, že částka odpovídající snížení základního kapitálu, tedy částka 911.543.960,- Kč (slovy: devět set jedenáct milionů pět set čtyřicet tři tisíce devět set šedesát korun českých), bude po zápisu sníženého základního kapitálu do obchodního rejstříku v plné výši vyplacena jedinému akcionáři společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a.s., společnosti Wienerberger International N.V., přičemž je výslovně umožněno částečné či úplné započtení pohledávky na výplatu částky odpovídající snížení základního kapitálu proti pohledávkám společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a.s. za společností Wienerberger International N.V., či jejím částem. Společnost Wienerberger International N.V. ukládá pokyn představenstvu společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a.s., aby v souladu s příslušnými právními předpisy a stanovami společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a.s. vyzvalo jediného akcionáře, společnost Wienerberger International N.V., k předložení akcie č. 1 za účelem její výměny nebo vyznačení snížení její jmenovité hodnoty ve lhůtě 15 dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a.s. do obchodního rejstříku a zajistilo tuto výměnu nebo vyznačení snížení jmenovité hodnoty akcie č. 1. Dále společnost Wienerberger International N.V. ukládá pokyn představenstvu společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a.s., aby učinilo všechny potřebné kroky související se snížením základního kapitálu společnosti, zejména aby v souladu s ustanovením § 215 obchodního zákoníku oznámilo rozsah snížení základního kapitálu známým věřitelům společnosti a zveřejnilo rozhodnutí o snížení základního kapitálu nejméně dvakrát za sebou s alespoň třicetidenním odstupem a s výzvou pro věřitele, aby přihlásili své pohledávky, a aby v souladu s ustanovením § 216 obchodního zákoníku podalo návrh na zápis snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 31. srpna 1995 - 1. března 1996 : Akciová společnost WIENERBERGER Cihlářský průmysl vzniklasloučením s a.s. WIENERBERGER Cihelna Hostomice se sídlemHostomice n. Bílinou, IČO 61537055 a WIENERBERGER Moravskýcihlářsk... ý průmysl a.s. se sídlem Novosedly na Moravě,IČO 00542202 dle § 69 odst. 3 obch. zákoníku smlouvou z22.8.1995 na níž přechází veškerý majetek, práva a povin-nosti. zobrazit více skrýt více
 • 30. června 1995 - 31. srpna 1995 : člen dozorčí rady Pavel Orholz, Dobrovodská 127, ČeskéBudějovice
 • 30. června 1995 - 31. srpna 1995 : člen dozorčí rady: Ing. Luděk Bárta, Prosetická 215/4
 • 24. února 1994 - 31. srpna 1995 : člen dozorčí rady: ing.Zdeněk Holeček, Suchý Vršek 2133,Praha 5
 • 24. února 1994 - 31. srpna 1995 : místopředseda dozorčí rady: Josef KotekVl.Rady 42, České Budějovice
 • 24. února 1994 - 31. srpna 1995 : předseda dozorčí rady - doc.ing.Josef Jettmar CSc.Nad Palatou 3, Praha 5
 • 24. února 1994 - 31. srpna 1995 : Dozorčí rada:
 • 24. února 1994 - 31. srpna 1995 : člen dozorčí rady: Miroslav Franěk, M.Vydrové, Č.Budějovice
 • 25. února 1994 - 23. března 1995 : člen dozorčí rady: Mag.Christian SchügerlHauptstr.7a/42, ll90 Wien, Rakousko č.PKP Ol2891
 • 24. února 1994 - 16. února 1995 : člen dozorčí rady: Josef Haškovec, V.Volfa 31, Č.Budějovice
 • 24. února 1994 - 25. února 1994 : člen dozorčí rady: Mag.Christian SchögerlHauptstr.7a/42, 1190 Wien, Rakousko č.PKP 012891
 • 24. února 1994 - 24. února 1994 : místopředseda dozorčí rady: JOsef KotekVl.Rady 42, České Budějovice
 • 16. prosince 1993 - 24. února 1994 : Ing. Zdeněk Holeček, Suchý Vršek 2133, 150 00 Praha 5
 • 26. února 1993 - 24. února 1994 : 6. Josef Kotek, České Budějovice, Vl. Rady 42
 • 26. února 1993 - 24. února 1994 : 5. Josef Haškovec, České Budějovice. V. Volfa 31
 • 26. února 1993 - 24. února 1994 : 3. Miroslav Franěk, České Budějovice. M. Vydrové 3
 • 26. února 1993 - 24. února 1994 : Dozorčí rada:1. Doc. Ing. Josef Jettmar, CSc, Praha 5, Nad Palatou 3
 • 26. února 1993 - 16. prosince 1993 : Způsob jednání jménem společnosti: Jménem společnosti jednápředstavenstvo. Podepisování za společnost se děje tak, žek obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpisředitel a.s. ... a jeden člen představenstva nebo dva členovépředstavenstva. zobrazit více skrýt více
 • 26. února 1993 - 16. prosince 1993 : Základní jmění společnosti činí 395,140.000,- Kč, ohodnoce-né soudním znalcem, není v něm zahrnuta hodnota zásobsurovinového ložiska.
 • 26. února 1993 - 16. prosince 1993 : 2. Ing. Viliam Maroš, Bratislava, Flöglova 2
 • 26. února 1993 - 16. prosince 1993 : 4. Ing. Ivo Stražovec, B. Bystrica, Javornická 35
 • 26. února 1993 - 31. května 1993 : Základní jmění společnosti je rozděleno na 395.140 kusůakcií znějících na jméno, z nichž každá má jmenovitouhodnotu 1.000,- Kč.
 • 22. dubna 1992 - 26. února 1993 : Dozorčí rada:Jiří Šíp, Lety 72, 398 06 Mirovice-Lety - předsedaVojtěch Kadlec, 370 05 České Budějovice, Lhenická 5JUDr. František Vavroch, 373 82 Včelná, ul. 5. května 42
 • 29. prosince 1990 - 26. února 1993 : Základní kapitál společnosti činí 395,140.000 Kčs,slovytřistadevadesatpětmilionůjednostočtyřicettisích korun čsl.,ohodnocený soudním znalcem, není v něm zahrnuta hodnota zásobsurov... inového ložiska.Počet, forma a jmenovitá hodnota akcií:Základní kapitál je rozdělen na 39.514 kusů akcií znějící najméno, s jmenovitou hodnotou každé z nich ve výši 10.000 Kčs.Jejich výhradním majitelem je stát zastoupený Ministerstvemprůmyslu České republiky. zobrazit více skrýt více
 • 29. prosince 1990 - 26. února 1993 : Zakladatelský plán a stanovy akciové společnosti byly přiloženy.Zastupování a podepisováni:Společnost zastupuje představenstvo jako statutární orgánspolečnosti.Představenstvo může ... pověřit výkonem práv další orgány společnostia jiné osoby a to na základě zmocnění.Podepisování představenstva za společnost se děje tak, že kvytištěnému nabo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpispředseda představenstva, popřípadě místopředseda v doběnepřítomnosti předsedy a jeden člen představenstva. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů