Trendy

535 614 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

7 697 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

448 386 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 7.10.2014 Nádražní 214, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 431 51 Klášterec nad Ohří

Historické adresy

1.2.2002 - 7.10.2014 Klášterec nad Ohří, Nádražní čp. 214, PSČ 43151
28.4.1993 - 1.2.2002 Klášterec n.Ohří, okr.Chomutov, Nádražní 214, PSČ 43151
31.12.1990 - 28.4.1993 Klášterec nad Ohří

00152552

DIČ

od 1.8.2008

CZ00152552

1.1.1993 - 11.9.2004

CZ00152552

Datum vzniku

31. prosince 1990

Datová schránka

67zcvkh

Historické názvy

31.12.1990 - 28.4.1993

ZKL Klášterec nad Ohří, a.s.

30.11.1988 - 28.4.1990

Závody na výrobu ložisek, koncern Považská Bystrica koncernový podnik ZVL Klášterec nad Ohří

17.11.1988 - 30.11.1988

Závody na výrobu ložísk, koncern Považská Bystrica koncernový podnik ZVL Klášterec nad Ohří

21.7.1988 - 17.11.1988

Závody na výrobu ložísk Klášterec nad Ohří, koncernový podnik

1.7.1988 - 21.7.1988

Závody na výrobu ložisek Klášterec nad Ohří, koncernový podnik, zkráceně: ZVL Klášterec nad Ohří, k.p.

Soud

Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 63

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 2.7.2013

72 305 899 Kč

Historické jmění

8.10.2009 - 2.7.2013

385 159 000 Kč

24.2.1995 - 8.10.2009

310 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Kadaň

Bankovní účty

zvěřejněno 2.4.2013

4171042 / 0800

... více účtů (celkem 3) najdete zde

Historické provozovny

20.6.2001 - 30.6.2008

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Nádražní 214, 431 51, Klášterec nad Ohří - Miřetice u Klášterce nad Ohří

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 7. října 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 28. dubna 1993 : Údaje o založení :Z K L Klášterec nad Ohří, a.s. byla založena jednorázovězakladatelským plánem ministerstva strojírenství a elektro-techniky České republiky ze dne 27.12.1990, v Údaje o založení :Z K L Klášterec nad Ohří, a.s. byla založena jednorázovězakladatelským plánem ministerstva strojírenství a elektro-techniky České republiky ze dne 27.12.1990, v ...souladu se zá-konem č.104/1990 Sb., o akciových společnostech, ust. § 32zák.č.111/1990 Sb., o státním podniku a stanovami. Přecházína ní hmotný majetek, veškerá práva, povinnosti a závazkyzrušeného státního podniku ZKL Klášterec nad Ohří. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 1. července 1999 - 17. února 2010 : Jediný akcionář v působnosti valné hromady schválil dne31.5.1999 nové znění stanov akciové společnosti.
 • 13. října 1998 - 17. února 2010 : Jediný akcionář v působnosti valné hromady schválil dne31.7.1998 nové znění stanov akciové společnosti.
 • 23. března 1998 - 17. února 2010 : Jediný akcionář v působnosti valné hromady rozhodl dne 7.11.1997o změně čl. 13 a 21 stanov a dne 5.3.1998 o změně čl. 9 a čl. 38stanov.
 • 19. září 1997 - 17. února 2010 : Konsolidační banka Praha, s.p. ú. (jediný akcionář) schváliladne 26.6.1997 nové znění stanov.
 • 20. března 1997 - 17. února 2010 : Rozsah splacení základního jmění: splaceno v celém rozsahu
 • 20. srpna 2009 - 8. října 2009 : Jediný akcionář - společnost s obchodní firmou ZKL, a.s. rozhodl ve smyslu ustanovení § 190 zákona č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších předpisů, dále jen "obchodního zákoníku", při v... ýkonu působnosti valné hromady společnosti s obchodní firmou ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost, se sídlem Klášterec nad Ohří, Nádražní čp. 214, PSČ 431 51, IČ: 001 52 552 1, v souladu s jejími stanovami o: a) zvýšení základního kapitálu společnosti a o udělení souhlasu se zvýšením základního kapitáluJediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady rozhodl o udělení souhlasu se zvýšením základního kapitálu a o zvýšení základního kapitálu společnosti ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost, se sídlem v Klášterci nad Ohří, Nádražní čp. 214, PSČ 431 51, IČ 00 15 25 52 o částku 75 159 000,- Kč (sedmdesát pět milionů jedno sto padesát devět tisíc korun českých), tedy z původní výše 310 000 000, - Kč (tři sta deset milionů korun českých) na novou výši základního kapitálu ? 385 159 000,- Kč (tři sta osmdesát pět milionů jedno sto padesát devět tisíc korun českých). Důvodem zvýšení základního kapitálu je realizace usnesení o potvrzení nuceného vyrovnání, kterým prochází společnost ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost, tj. realizace pravomocného usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 17.12.2008, č.j. 45 K 14/2002-1488, kterým bylo potvrzeno nucené vyrovnání, ve spojení s usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 12.6.2009, č.j. 1 Ko 32/2009-1617. Základní kapitál společnosti ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost, se sídlem Klášterec nad Ohří, Nádražní čp. 214, PSČ 431 51, IČ: 001 52 552 bude zvýšen společností s obchodní firmou KORU plus, s.r.o., se sídlem Brno, Bzenecká 17, PSČ 628 00, IČ 255 87 471, kapitalizací pohledávky za společností ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost. Úpis akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu nebude přístupný a nedojde k vydání poukázek na akcie. Emisní kurs dříve vydaných akcií je splacen.b) charakteristice nově vydaných akciíCharakteristika nově vydaných akcií:Počet nově vydaných akcií: 1 kusJmenovitá hodnota: 1 akcie: 75 159 000,- KčDruh: kmenováForma: akcie na jménoPodoba: listinnáEmisní kurs: 100 % jmenovité hodnotyOstatní údaje: nově vydaná akcie bude veřejně neobchodovatelnác) vzdání se přednostního práva k úpisu akcie ve prospěch zájemceJediný akcionář společnost ZKL, a.s. se vzdává přednostního práva k úpisu akcie ve prospěch zájemce, společnosti s obchodní firmou KORU plus, s.r.o., se sídlem Brno, Bzenecká 17, PSČ 628 00, IČ: 25587471, která vyjádřila zájem o majetkovou účast ve společnosti ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost a přijala nabídku vyrovnání své zjištěné pohledávky, vedené v konkursním řízení pod číslem 45, ve výši 50 % její hodnoty, tj. v částce 75 159 928,94 Kč (sedmdesát pět milionů jedno sto padesát devět tisíc devět set dvacet osm korun českých a devadesát čtyři haléřů). S ohledem na shora uvedené nebyly místo ani lhůta pro vykonání přednostního práva upsat akcie určeny.d) vyslovení souhlasu se započtením pohledávkyNově vydaná akcie na jméno, tj. kmenová akcie o jmenovité hodnotě 75 159 000,- Kč (sedmdesát pět milionů jedno sto padesát devět tisíc korun českých) v počtu 1 kusu, bude upsána peněžitým vkladem společností s obchodní firmou KORU plus, s.r.o. s tím, že proti pohledávce společnosti ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost na splacení emisního kurzu akcie se připouští započtení peněžité pohledávky společnosti KORU plus, s.r.o. v částce 75 159 928,94 Kč (sedmdesát pět milionů jedno sto padesát devět tisíc devět set dvacet osm korun českých a devadesát čtyři haléřů), představující 50 % (padesát procent) hodnoty zjištěné pohledávky, vedené v konkursním řízení pod číslem 45 v celkové výši 150 319 857,87 Kč (jedno sto padesát milionů tři sta devatenáct tisíc osm set padesát sedm korun českých a osmdesát sedm haléřů). Emisní kurs akcie bude splacen výhradně započtením, proto se účet u banky, na který je upisovatel povinen splatit část emisního kursu upsaný akcií neuvádí.Uvedená pohledávka byla v rámci konkursního řízení zjištěna a je vedena v seznamu pohledávek jako pohledávka II. třídy, bez práva na oddělené uspokojení.Společnosti s obchodní firmou KORU plus, s r.o. bude tedy předložen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcie v počtu 1 kusu, kmenové, na jméno, o jmenovité hodnotě 75 159 000,- Kč (sedmdesát pět milionů jedno sto padesát devět tisíc korun českých)Zájemce společnost KORU plus, s.r.o. upíše akcií o jmenovité hodnotě 75 159 000,- Kč (sedmdesát pět milionů jedno sto padesát devět tisíc korun českých), kmenovou, na jméno, v listinné podobě na základě smlouvy o upsání akcie dle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, kterou uzavře se společností ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost do 15 (patnácti) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcie. Návrh smlouvy o upsání akcie bude zájemci předložen ve lhůtě nejpozději do 30.9.2009 (třicátého září roku dva tisíce devět). Místem úpisu bude sídlo společnosti ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost, Nádražní čp. 214, Klášterec nad Ohří.Peněžitý vklad musí být splacen nejpozději do 7 (sedmi) pracovních dnů ode dne úpisu akcie, tj. ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. Peněžitý vklad bude splacen výhradně formou započtení proti peněžitému závazku společnosti ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost. Smlouva o započtení peněžité pohledávky společnosti KORU plus, s.r.o. proti pohledávce společnosti ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost na splacení emisního kursu akcie bude předložena zájemci ve lhůtě do 3 dnů ode dne podpisu smlouvy o úpisu akcie.Uzavřením smlouvy o započtení dojde ke splacení emisního kursu akcie. zobrazit více skrýt více
 • 23. března 1998 - 11. prosince 1998 : Omezení převoditelnosti akcií na jméno:
 • 23. března 1998 - 11. prosince 1998 : Akcie jsou převoditelné pouze na základě předchozího souhlasupředstavenstva.
 • 20. března 1997 - 11. prosince 1998 : Konsolidační banka Praha, s.p.ú. IČ 48118672Janovského 2, Praha 7
 • 20. března 1997 - 11. prosince 1998 : Jediný akcionář:
 • 18. listopadu 1996 - 19. září 1997 : Konsolidační banka Praha, s.p. ú., Praha 7, Janovského 2, jakojediný akcionář schválila dne 11.4.1996 nové znění stanov.
 • 11. ledna 1996 - 19. září 1997 : Valná hromada konaná dne 11.12.1995 schválila nové znění stanovakciové společnosti, které jsou založeny ve spise obchodníhorejstříku. Tyto stanovy nahrazují dosavadní stanovy.
 • 28. dubna 1993 - 19. září 1997 : Valná hromada dne 5.4.1993 schválila nové znění stanovakciové společnosti, které jsou založeny ve spise obchodníhorejstříku.
 • 28. dubna 1993 - 24. února 1995 : Základní jmění společnosti : 266 037 000,-- Kč.Počet, druh a jmenovitá hodnota akcií :1 akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 266 037 000,-- Kč.
 • 18. srpna 1992 - 28. dubna 1993 : přiměřeně řídit vyhláškou č. 63/l989 Sb., o ověřovatelích, oddílII.
 • 18. srpna 1992 - 28. dubna 1993 : právních předpisů v této věci.3. Společnost vytváří ve smyslu generální dohody fond kulturnícha sociálních potřeb (sociální fond), pokud zaměstnanci tvorbutohoto fondu požadují.- č... lánek VIII/B 2 - počet členů představenstva se mění na 6- článek VIII/D se doplňuje o bod 4:Revizor účtů odpovídá za svou činnost valné hromadě a překládávalné hromadě (vrchnímu řediteli odvětví) revizní zprávu za l.pololetí do konce září příslušného roku a za 2. pololetí do koncebřezna roku následujícího. Při své činnosti a formulování zprávyse bude zobrazit více skrýt více
 • 18. srpna 1992 - 28. dubna 1993 : Valná hromada akciové společnosti rozhodla dne 25.7.l99l podč.j. 3OO/2935/388/9l o znění a dolnění stanov následujícímzpůsobem:- článek XIII se přečíslovává na článek XIV- nový člá... nek XIII má následující znění:l. Odborové orgány v akciových společnostech provádějí svojičinnost podle zákoníku práce v jeho platném znění, generálnídohody a dalších obecně závazných právních předpisů.2. Představenstvo společnosti projednává a uzavírá se ZVodborových svazů kolektivní smlouvu podle podmínek stanovenýchzákoníkem práce v plném znění, generální dohody a podle dalšíchobecně závazných zobrazit více skrýt více
 • 31. prosince 1990 - 28. dubna 1993 : Údaje o založení:Z K L Klášterec nad Ohří, a.s. byla založena jednorázovězakladatelským plánem ministerstva strojírenství aelektrotechniky České republiky ze dne 27.l2.l99O, v soul... adu sezákonem č. lO4/l99O Sb., o akciových společnostech, ust. § 32zákona č. lll/l99O Sb., o státním podniku a stanovami. Přecházína ni hmotný majetek, veškerá práva, povinnosti a závazkyzrušeného státního podniku ZKL Klášterec nad Ohří.Orgány společnosti jsou: valná hromada, představenstvo, dozorčírada a revizor účtů. zobrazit více skrýt více
 • 31. prosince 1990 - 28. dubna 1993 : Dozorčí rada společnosti:Ing. Pavel M r n k a , bytem Klášterec nad Ohří, Ciboušovská 56l,Ing. Pavel Z á v o d s k ý , bytem Praha 4 - Modřany, Rodopská3l52, Ing. Karel J i r á k ,... bytem Chomutov, Bezručova 4247. zobrazit více skrýt více
 • 31. prosince 1990 - 28. dubna 1993 : Zastupování a podepisování:Práva a povinnosti valné hromady vykonává zakladatel, a to až dodoby přistoupení dalšího akcionáře.Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. Skl... ádá se zpěti členů jmenovaných zakladatelem. Volí si ze svého středupředsedu a místopředseda, který předsedu zastupuje.Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebonapsanému názvu společnosti připojí svůj podis předsedapředstavenstva, popř. místopředseda v době nepřítomnosti předsedya nejméně jeden člen představenstva. zobrazit více skrýt více
 • 31. prosince 1990 - 28. dubna 1993 : Základní kapitál společnosti činí 266 O37 tis. Kčs. Bude na nějvydána jedna akcie v nominální hodnotě 266 O37 tis. Kčs znějícína jméno, která bude vyhotovena "Podle podmínek SBČS p... ro tiskakcií a obligací obchodovatelných v bankách, spořitelnách a naburze. Jejím majitelem bude stát zastoupený ministerstvemsrojírenství a elektrotechniky České republiky. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů