Trendy

2 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

- 104 tis. Kč

Ztráta za rok 2013

- 624 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Sídlo

od 26.11.2015 Opletalova 958/27, Nové Město, 110 00 Praha 1

Historické adresy

15.5.1991 - 26.11.2015 Praha 1, Opletalova 27, PSČ 11000

15269353

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1993 - 6.10.2005

CZ15269353

Datová schránka

s24d4bd

Historické názvy

24.10.2001 - 12.12.2001

Ferro Trading, a.s.

15.4.1996 - 24.10.2001

Ferromet Trading, a.s.

26.11.1992 - 15.4.1996

česky: Ferromet Trading, a.s. pro zahraniční obchod anglicky: Ferromet Trading, Company Limited

15.5.1991 - 26.11.1992

česky: Ferromet Import, a.s. pro zahraniční obchod  anglicky: Ferromet Import, Foreign Trade Company Limited

15.5.1991 - 26.11.1992

česky: Ferromet Import, a.s. pro zahraniční obchod anglicky: Ferromet Import, Foreign Trade Company Limited

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 725

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 12.12.2001

2 100 000 Kč

Historické jmění

22.10.1996 - 12.12.2001

1 000 000 Kč

26.11.1992 - 22.10.1996

4 500 000 Kč

15.5.1991 - 26.11.1992

3 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 1

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 8. listopadu 2016 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 28. února 2000 : Akciová společnost Ferromet Trading a.s. byla založena jednorázo-vě jako dceřiná společnost na základě usnesení valné hromadyFERROMET AKCIOVÁ SPOLEČNOST se sídlem v Praze 1, Opleta Akciová společnost Ferromet Trading a.s. byla založena jednorázo-vě jako dceřiná společnost na základě usnesení valné hromadyFERROMET AKCIOVÁ SPOLEČNOST se sídlem v Praze 1, Opleta...lova 27,IČO 00000884 ze dne 17.9.1990, jímž se tato akciová společnostpřetváří na společnost holdingového typu a na základě zaklada-telské smlouvy ze dne 1.2.1991. zobrazit více skrýt více
  • 1. října 1996 : Zapisuje se rozhodnutí valné hromady ze dne 22.12.1995 o sníženízákladního jmění společnosti ze 4500000,-Kč na 1000000,-Kčvzetím 350 ks akcií z oběhu.

Historické ostatní skutečnosti

  • 24. října 2001 - 12. prosince 2001 : Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře společnosti ze dne1.6.2001 o zvýšení základního kapitálu společnosti s tímtoobsahem:1. Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je ... posílenífinanční situace společnosti.2.Zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno upsánímnových akcií.3. Částka, o níž má být základní kapitál společnosti zvýšen,činí 1.100.000,- Kč ( slovy jeden milion sto tisíc korunčeských) s tím, že upisování akcií nad tuto částku senepřipouští.4. Druh, podoba, forma a počet upisovaných akcií: kmenové,listinné, na majitele, 110 ( slovy sto deset) kusů.5. Jmenovitá hodnota nových akcií - jednoho kusu: 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých).6. Místo a lhůta pro vykonání přednostního práva podle § 204aobchodního zákoníku: sídlo společnosti, do 90 (slovy devadesáti)dnů od 15 ( slovy patnáctého) kalendářního dne následujícího ponabytí právní moci usnesení příslušného rejstříkového soudu vevěci zápisu usnesení mimořádné valné hromady společnosti ozáměru zvýšit základní kapitál do obchodního rejstříku, počátekběhu lhůty pro vykonání přednostního práva podle § 204aobchodního zákoníku bude oznámeno jedinému akcionáři doporučenýmdopisem.7. Podíl na jedné nové akcii připadající na jednu dosavadníakcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč ( slovy: deset tisíc korunčeských): 110/100, upisovat lze pouze celé akcie.8. Jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs akciíupisovaných s využitím přednostního práva: 10.000,- Kč ( slovy:deset tisíc korun českých),kmenové, na majitele, listinná,10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých).9. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva,budou všechny nabídnuty zájemci resp. zájemcům, které určí bezzbytečného odkladu představenstvo společnosti.10. Místo, lhůta pro upisování akcií bez využití přednostníhopráva a emisní kurs takto upisovaných akcií: sídlo společnosti,do 15 ( slovy: patnácti ) dnů od doručení návrhu na uzavřenísmlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci resp. zájemcům,počátek běhu lhůty pro upisování akcií bez využití přednostníhopráva bude předem určenému zájemci resp. zájemcům oznámendopisem.11. Bankovní účet a lhůta, v níž je upisovatel povinnen splatit část emisního kursu upsaných akcií: účet vedený u ČSOB divize IPBZlín, číslo účtu 169792066/5100, upisovatel je povinen splatit30% jmenovité hodnoty upsaných akcií do 6 (šesti) měsíců ode dneúpisu akcií, zbytek jmenovité hodnoty upsaných akcií jeupisovatel povinen splatit nejpozději do 1 ( slovy jednoho) rokuode dne úpisu.12. Využije-li jediný akcionář společnosti svého přednostníhopráva upsat nové akcie nebo jejich část, upisuje tyto akcie vesmlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá jediný akcionář sespolečností, smlouva o upsáníakcií musí mít písemnou formu,podpisy účastníků musí být úředně ověřeny a smlouva musíobsahovat alespoň náležitosti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3obchodního zákoníku.13. Pro upsání nových akcií jediným akcionářem společnosti sestanovuje lhůta do 90-ti ( slovy devadesáti ) dnů ode dnedoručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. zobrazit více skrýt více
  • 15. května 1991 - 28. února 2000 : Akciová společnost byla založena jednorázově dle ust. § 25 zák..č. 104/1990 Sb. na základě zakladatelského plánu společnostiFerromet a.s. pro zahraniční obchod ze dne 1.2. 1991, kt... eroubyly schváleny stanovy společností, zvoleni členové představens-tva dozorčí rady a revizoři účtů. Ze 100% základního kapitálubylo splaceno 100% tj. 3 000 000,-- Kčs. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů