Základní údaje

Sídlo

od 9.11.1998 Teplice, Školní 2, PSČ 41576

Historické adresy

1.7.1989 - 9.11.1998 Teplice

00015270

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1993 - 15.3.2005

CZ00015270

Datová schránka

djvfub4

Historické názvy

23.4.1992 - 12.5.2017

Cihlářské a keramické závody Teplice, státní podnik

1.7.1989 - 23.4.1992

Severočeské cihelny Teplice, státní podnik

Soud

Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: AXVIII 142

Právní forma

301 Státní podnik

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Teplice

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 12. května 2017 : Právní důvod zrušení: Státní podnik byl zrušen zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení (§ 68 odst. 3 písm. f) obchodního zákoníku). Usnesením Krajského soudu v Ústí nad L Právní důvod zrušení: Státní podnik byl zrušen zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení (§ 68 odst. 3 písm. f) obchodního zákoníku). Usnesením Krajského soudu v Ústí nad L...abem ze dne 9.3.2017, č.j. 72 Cm 27/2016-22, které nabylo právní moci dne 31.3.2017, byla nařízena likvidace státního podniku a jmenován likvidátor. zobrazit více skrýt více
 • 9. listopadu 1998 : Rozhodnutím ministra průmyslu a obchodu č. 226/1997 ze dne15.12.1997 došlo dnem 31.12.1997 ke zrušení státního podnikuMYKANA, státní podnik, IČ 00174360, se sídlem Chrastava (AXVI Rozhodnutím ministra průmyslu a obchodu č. 226/1997 ze dne15.12.1997 došlo dnem 31.12.1997 ke zrušení státního podnikuMYKANA, státní podnik, IČ 00174360, se sídlem Chrastava (AXVI...II295) a státního podniku ELITE, státní podnik, IČ 00013358, sesídlem Varnsdorf (AXVIII 139) sloučením se státním podnikemCihlářské a keramické závody Teplice, státní podnik. zobrazit více skrýt více
 • 9. listopadu 1998 : Specifikace je uvedena v tabulkách č. 1 a 2, které jsou nedílnousoučástí přílohy č. 1 k Dodatku č. 2 zakládací listiny ze dne25.3.1998.
 • 9. listopadu 1998 : budovy a stavby v pořizovací hodnotě 7 504 tis. Kč
 • 9. listopadu 1998 : pozemky v pořizovací hodnotě 3 674 tis. Kč
 • 9. listopadu 1998 : Vymezení určeného majetku státu, se kterým může státní podniknakládat jen se souhlasem Ministerstva průmyslu a obchodu:
 • 9. listopadu 1998 : Kmenové jmění: 1 338 000,- Kč
 • 9. listopadu 1998 : Zakladatelské funkce vykonává Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • 9. listopadu 1998 : Zakladatel státního podniku: Česká republika
 • 5. května 1992 : Spolu s částí privatizovaného majetku přechází na Fond národníhomajetku České republiky práva, závazky a pohledávky zhospodářskoprávních, občanskoprávních, pracovněprávních a jinýc Spolu s částí privatizovaného majetku přechází na Fond národníhomajetku České republiky práva, závazky a pohledávky zhospodářskoprávních, občanskoprávních, pracovněprávních a jinýc...hprávních vztahů, která se vztahují k tomuto převáděnému majetku. zobrazit více skrýt více
 • 5. května 1992 : Účetní hodnota tohoto převáděného majetku podle schválenéhoprivatizačního projektu ke dni 31.12.1991 činí 214 062 000,- Kčs.
 • 5. května 1992 : Převádí se ke dni vzniku akciové společnosti částprivatizovaného majetku - formulář 4D - státního podnikuCihlářské a keramické závody Teplice se sídlem v Teplicích naFond národního Převádí se ke dni vzniku akciové společnosti částprivatizovaného majetku - formulář 4D - státního podnikuCihlářské a keramické závody Teplice se sídlem v Teplicích naFond národního... majetku České republiky. Jde o majetek, který jeuveden v privatizačním projektu číslo 1111, zpracovaném vedenímstátního podniku, který byl schválen ministerstvem pro správunárodního majetku a jeho privatizaci České republiky dne21.4.1992 pod č.j. 20/891/92. zobrazit více skrýt více
 • 1. července 1989 : Týmž dnem podnik svěřený majetek přejímá a vstupuje jako právnínástupce, v práva a závazky zrušené státní hospodářskéorganizace uvedené pod bodem a), včetně všech oprávnění apověře Týmž dnem podnik svěřený majetek přejímá a vstupuje jako právnínástupce, v práva a závazky zrušené státní hospodářskéorganizace uvedené pod bodem a), včetně všech oprávnění apověře...ní vydaných jí k výkonu specializovaných činností. zobrazit více skrýt více
 • 1. července 1989 : Ke dni 1.července 1989 začleňuje se do podniku založeného shoracitovaným rozhodnutíma) veškerý majetek uvedené státní hospodářské organizace, se všemi pracovníky, úkoly 8. 5 LP a Ke dni 1.července 1989 začleňuje se do podniku založeného shoracitovaným rozhodnutíma) veškerý majetek uvedené státní hospodářské organizace, se všemi pracovníky, úkoly 8. 5 LP a... prováděcího plánu na rok 1989, právy a závazky, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů. zobrazit více skrýt více
 • 1. července 1989 : Údaje o podniku:Státní podnik byl zřízen rozhodnutím č.21/1989 ministra výstavbya stavebnictví České socialistické republiky ze dne 23.června1989 (namísto národního podniku Severoč Údaje o podniku:Státní podnik byl zřízen rozhodnutím č.21/1989 ministra výstavbya stavebnictví České socialistické republiky ze dne 23.června1989 (namísto národního podniku Severoč...eské cihelny se sídlemTeplice Pn 54). zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 5. května 1992 - 9. listopadu 1998 : Jmění státního podniku činí: 26 512 000,- Kčs.
 • 1. července 1989 - 9. listopadu 1998 : Zakladatelem státního podniku je ministerstvo výstavby astavebnictví ČSR, které vykonává vůči němu funkci orgánuhospodářského řízení.
 • 28. listopadu 1989 - 5. května 1992 : Na základě návrhu Ministerstva výstavby a stavebnictví ČSR zedne 19.10.1989, zn. OOŘ 048/1035/89 se zapisuje jmění státníhopodniku Severočeské cihelny Teplice, které činí ke dni za... ložení,t.j. k 1.červenci 1989 339 990 000,- Kčs. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů