Trendy

3 509 719 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

178 604 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

2 053 663 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

375

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 28.12.2012 Hraniční 268/120, Poštorná, 691 41 Břeclav

Historické adresy

24.2.2012 - 28.12.2012 Břeclav - Poštorná, Hraniční 268, PSČ 69141
26.8.1997 - 24.2.2012 Břeclav - Poštorná, Hraniční 268, PSČ 69141
31.12.1990 - 26.8.1997 Břeclav - Poštorná

00152901

DIČ

od 1.1.1993

CZ00152901

Datum vzniku

31. prosince 1990

Datová schránka

g9hd6ja

Historické názvy

31.12.1990 - 5.6.2014

Fosfa akciová společnost

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 224

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 22.9.2008

1 600 000 000 Kč

Historické jmění

23.2.1998 - 22.9.2008

782 717 000 Kč

23.4.1997 - 23.2.1998

767 717 000 Kč

30.3.1994 - 23.4.1997

752 717 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Břeclav

Bankovní účty

zvěřejněno 29.1.2014

17983293 / 0300

... více účtů (celkem 6) najdete zde

Historické provozovny

26.7.2004 - 30.6.2008

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Hraniční 268/120, 691 41, Břeclav - Poštorná

... více provozoven (celkem 3) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 5. června 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 13. července 2007 : Zapisuje se změna stanov ve znění schváleném rozhodnutím jediného akcionáře HEL-GA, spol. s r.o. dne 09.07.2007.
 • 7. dubna 2005 : Zapisuje se změna stanov ve znění schváleném řádnou valnou hromadou dne 17.6.2004.
 • 25. června 2003 : Zapisuje se rozhodnutí řádné valné hromady ze dne 14.3.2003 ozměně podoby všech zaknihovaných akcií, které společnost vydala,na podobu listinnou.
 • 25. června 2003 : Zapisuje se změna stanov ve znění schváleném řádnou valnouhromadou dne 14.3.2003.
 • 3. září 2002 : Zapisuje se změna stanov ve znění schváleném mimořádnou valnouhromadou dne 19.4.2002.
 • 11. srpna 2001 : Zapisuje se změna stanov ve znění schváleném řádnou valnouhromadou dne 15.6.2001.
 • 8. listopadu 2000 : Zapisuje se změna stanov ve znění schváleném mimořádnou valnouhromadou dne 29.9.2000.
 • 20. ledna 2000 : Zapisuje se změna stanov ve znění schváleném mimořádnou valnouhromadou dne 12.11.1999.
 • 20. ledna 2000 : Zapisuje se změna stanov ve znění schváleném řádnou valnouhromadou dne 30.7.1999.
 • 16. prosince 1998 : Zapisuje se změna stanov ve znění schválené náhradní valnouhromadou dne 8.10.1998.
 • 23. února 1998 : Základní jmění společnosti podruhé zvýšeno upsáním 15.000 ksnových kmenových zaknihovaných akcií na majitele dnem16.10.1997, splacených ve dnech 24.11.1997 až 17.12.1997.
 • 26. srpna 1997 : Zapisuje se změna stanov čl.II odst.2, čl.V.odst.1,2 čl.VIII.písm.B, odst.3 valnou hromadou 26.6.1997.
 • 23. dubna 1997 : Základní jmění společnosti zvýšeno upsáním 15.000 ks novýchkmenových zaknihovaných akcií na majitele dnem 23.12.1996,splacených dnem 27.12.1996.
 • 29. listopadu 1996 : Zapisuje se změna stanov čl. V. odst. 2, čl. V. odst. 4, čl.V. odst. 5, 6, čl. VIII písm. A a odst. 5, čl. IX, XII, čl. IV,VI odst. 2, čl. VIII písm. B, odst. 3, čl. XII odst. 2 va Zapisuje se změna stanov čl. V. odst. 2, čl. V. odst. 4, čl.V. odst. 5, 6, čl. VIII písm. A a odst. 5, čl. IX, XII, čl. IV,VI odst. 2, čl. VIII písm. B, odst. 3, čl. XII odst. 2 va...lnouhromadou 19.8.1996. zobrazit více skrýt více
 • 27. ledna 1995 : Ke dni 14.12.1994 byly předloženy stanovy společnosti upravené adoplněné v čl.V,VII,VIII,IX,XII.
 • 31. prosince 1990 : Způsob zřízení: Rozhodnutí Ministra průmyslu České republikyč. 540/90 ze dne 27.12.1990 s účinností od 31.12.1990.

Historické ostatní skutečnosti

 • 5. června 2014 - 29. července 2017 : Počet členů dozorčí rady: 2
 • 5. června 2014 - 29. července 2017 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 8. srpna 2008 - 22. září 2008 : Jediný akcionář společnosti při výkonu působnosti valné hromady rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 817.283.000,- Kč (slovy: osm set sedmnáct milionů dvě s... tě osmdesát tři tisíc korun českých) na celkovou částku 1.600.000.000,- Kč (slovy: jedna miliarda šest set milionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu se provede bez veřejné nabídky upsáním 817 283 kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě a o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Upisované akcie budou vydány jako jedna hromadná listina nahrazující všech 817 283 kusů upisovaných akcií. Nově vydané akcie budou akciemi téhož druhu jako akcie dosud existující a budou s nimi spojená všechna práva podle stanov společnosti. Emisní kurs těchto akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě.Důvodem zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení společnosti na trhu a další hospodářský rozvoj společnosti.Jediný akcionář rozhoduje při výkonu působnosti valné hromady, že všechny upisované akcie upíše on sám na základě smlouvy o upsání akcií, kterou uzavře se společností.Jediný akcionář prohlašuje, že má vůči společnosti pohledávku v celkové výši 819.066.430,- Kč (slovy: osm set devatenáct milionů šedesát šest tisíc čtyři sta třicet korun českých) (dále jen "pohledávka jediného akcionáře společnosti"). Právním důvodem pohledávky jediného akcionáře společnosti je ručitelský závazek společnosti za závazky společnosti Fosfa Trading, a.s., se sídlem Břeclav - Poštorná, Hraniční 268, IČ: 494 49 842 plynoucí ze smlouvy o úvěru č. 4503-64250-658 uzavřené dne 14.3.1995 mezi společností Fosfa Trading, a.s. a Českou spořitelnou, a.s., ve znění změn a dodatků, smlouvy o úvěru č. 710/005/1997 uzavřené dne 7.7.1997 mezi společností Fosfa Trading, a.s. a Českou spořitelnou, a.s., ve znění změn a dodatků, smlouvy o úvěru č. 700/017/1998 uzavřené dne 3.3.1998 mezi společností Fosfa Trading, a.s. a Českou spořitelnou, a.s., ve znění dodatku, a smlouvy o kontokorentním úvěru č. 658-045-98 uzavřené dne 19.5.1998 mezi společností Fosfa Trading, a.s. a Českou spořitelnou, a.s., ve znění dodatku. Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady tuto pohledávku schvaluje co do její existence i výše.Emisní kurs všech upisovaných akcií ve výši 817.283.000,- Kč (slovy: osm set sedmnáct dvěstě osmdesát tři tisíc korun českých) bude splacen výhradně započtením s částí pohledávky jediného akcionáře společnosti. Část pohledávky jediného akcionáře společnosti bude tedy započtena s pohledávkou společnosti na splacení emisního kursu upisovaných akcií v rozsahu 817.283.000,- Kč (slovy: osm set sedmnáct dvě stě osmdesát tři tisíc korun českých).Místem upisování bude sídlo společnosti, tj. Břeclav - Poštorná, Hraniční 268, PSČ 691 41.Smlouva o upsání akcií musí obsahovat náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obch. z., tedy zejména počet, druh, formu, podobu a jmenovitou hodnotu upisovaných akcií, výši emisního kursu akcií a lhůtu pro jeho splacení.Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o upsání akcií mezi společností a jediným akcionářem společnosti jsou stanovena takto: Návrh smlouvy o upsání akcií připraví společnost. Lhůta pro upsání akcií činí 30 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií musí být jedinému akcionáři doručen do 60 dnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.O započtení pohledávky společnosti na splacení emisního kursu 817 283 kusů upsaných kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) s pohledávkou jediného akcionáře společnosti uzavřou společnost a jediný akcionář společnosti dohodu o započtení vzájemných pohledávek.Dohoda o započtení vzájemných pohledávek bude obsahovat označení smluvních stran s uvedením jména a funkce osob jednajících jménem smluvních stran. V dohodě bude uvedeno schválení zvýšení základního kapitálu jediným akcionářem společnosti, jak plyne z tohoto rozhodnutí jediného akcionáře společnosti, včetně podmínek vyplývajících z tohoto rozhodnutí. V dohodě budou uvedeny důvody a výše započítávaných pohledávek a závazky vyplývající ze smlouvy o upsání akcií.Pravidla postupu pro uzavření dohody o započtení vzájemných pohledávek jsou stanovena takto: Písemný návrh dohody vyhotoví společnost ve lhůtě 14 dnů ode dne upsání akcií jediným akcionářem společnosti, tj. ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. V téže lhůtě musí být návrh dohody o započtení vzájemných pohledávek podepsaný statutárním orgánem nebo zástupcem společnosti doručen jedinému akcionáři společnosti. Pro uzavření dohody o započtení vzájemných pohledávek se jedinému akcionáři společnosti stanoví lhůta tří měsíců, která počne běžet den následující po dni, kdy bude jedinému akcionáři společnosti doručen návrh dohody.Dohoda o započtení vzájemných pohledávek bude uzavřena podpisem obou smluvních stran, přičemž podpisy oprávněných osob musí být úředně ověřeny. Po uzavření dohody o započtení vzájemných pohledávek bude podán návrh na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 17. srpna 2005 - 28. března 2006 : "Mimořádná valná hromada společnosti Fosfa akciová společnost se sídlem Břeclav - Poštorná, Hraniční 268, PSČ 691 41, IČ: 00152901, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským s... oudem v Brně, v oddílu B, vložce 224 (dále jen "společnost"), konaná dne 8.srpna 2005 od 11.00 h v sídle společnosti schvaluje přechod všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti, představujících 33.164 listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1000,- Kč na osobu hlavního akcionáře HEL-GA, spol. s r.o. se sídlem Praha 1, Křemencova 175/4, PSČ 110 00, identifikační číslo 49618881, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce 24144 a to za protiplnění ve výši 56,- Kč za každou jednu listinnou, nekótovanou akcii společnosti na majitele o jmenovité hodnotě 1000,- Kč, které poskytne hlavní akcionář oprávněným osobám do jednoho týdne ode dne, kdy tyto osoby odevzdají listinné akcie společnosti. Přiměřenost hodnoty protiplnění doložil hlavní akcionář znaleckým posudkem číslo 050722, který vypracoval znalec BOHEMIA EXPERTS, s. r. o. znalecký ústav, se sídlem Praha 8, Křižíkova 1, PSČ: 186 00, identifikační číslo 25640585. Mimořádná valná hromada konstatuje a osvědčuje, že akcionář HEL-GA, spol. s r.o. se sídlem Praha 1, Křemencova 175/4, PSČ 110 00, identifikační číslo 49618881, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce 24144, vlastníci 749.553 kusů listinných akcií společnosti na majitele o jmenovité hodnotě 1000,- Kč, je ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 písm. c) zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění hlavním akcionářem oprávněným k přechodu ostatních účastnických cenných papírů (akcií) od dosavadních vlastníků ostatních účastnických cenných papírů (akcionářů) na jeho osobu podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění." zobrazit více skrýt více
 • 22. listopadu 2002 - 25. června 2003 : Soud nařizuje exekuci a pověřuje exekutora JUDr. Josefa Černého,Exekutorský úřad Zlín, tř. T. Bati 1547, aby provedl exekucipodle vykonatelného platebního rozkazu Okresního soudu v... Břeclavi z 11.3.2002 č.j. 1Ro 215/2002-19 pro 14.536,80 Kč s12% úrokem od 24.12.1999 do zaplacení, 7.440,- Kč nákladůpředcházejícího řízení, včetně nákladů exekuce. zobrazit více skrýt více
 • 16. prosince 1998 - 20. ledna 2000 : Zapisuje se usnesení náhradní valné hromady ze dne 8.10.1998 ozáměru zvýšit základní jmění společnosti z dosavadních782 717 000,-Kč upsáním nových akcií peněžitým vkladem v rozsahu... 15 000 000,-Kč až 31 000 000,-Kč. Bude se jednat o akciekmenové, veřejně obchodovatelné, zaknihované, na majitele, vpočtu 15 000,-ks až 31 000,-ks. Při zvyšování základního jměnímají stávající akcionáři přednostní právo upsat část novýchakcií v uvedeném rozsahu, a to do výše dle poměru, v jakém sejejich akcie podílejí na dosavadním základním jmění. Totopřednostní právo mohou uplatnit do 30 dnů od zveřejnění výzvy kúpisu. Místem upisování je sídlo společnosti. Akcionáři spřednostním právem úpisu mohou tohoto využít do třiceti dnů odzveřejnění výzvy, ostatní upisovatelé mohou upisovat ve lhůtětřicet jeden až šedesát dnů od zveřejnění výzvy k úpisu, přičemžplatí pořadí upisování. Upsání nad rozsah navrhované částky budeodmítnuto. Splatnost upsaných akcií: 30% jmenovité hodnoty do 40dnů od upsání, zbytek do 80 dnů od upsání, to vše buď vhotovosti v sídle společnosti, nebo na účet společnostič.65050-658/0800. zobrazit více skrýt více
 • 26. srpna 1997 - 23. února 1998 : Zapisuje se usnesení řádné valné hromady ze dne 26.6.1997 ozáměru zvýšit základní jmění z dosavadních 767 717 000,-Kčupsáním nových akcií peněžitým vkladem v rozsahu 15.000.000,-Kč... až 31.000.000,-Kč. Bude se jednat o akcie kmenové, veřejněobchodovatelné, zaknihované, na majitele, v počtu 15.000 ks až31.000 ks. Jmenovitá hodnota akcie 1.000,-Kč/ks. Při zvyšovánízákladního jmění mají stávající akcionáři přednostní právo upsatčást nových akcií v uvedeném rozsahu, a to do výše dle poměru, vjakém se jejich akcie podílejí na dosavadním základním jmění.Toto přednostní právo mohou uplatnit do 30 dnů od zveřejněnívýzvy k úpisu. Místem upisování je sídlo společnosti.Akcionáři s přednostním právem úpisu mohou tohoto využít do 30dnů od zveřejnění výzvy, ostatní upisovatelé mohou upisovat velhůtě 31 až 60 dnů od zveřejnění výzvy k úpisu, přičemž platípořadí zapisování. Upisování nad rozsah upisované částky budeodmítnuto. Splatnost upsaných akcií:30% jmenovité hodnoty do 40dnů od upsání, zbytek do 80 dnů od upsání. zobrazit více skrýt více
 • 29. listopadu 1996 - 23. dubna 1997 : Zapisuje se usnesení mimořádné valné hromady ze dne 19.8.1996 ozáměru zvýšit základní jmění z dosavadních 752,717.000,- Kčo 15,000.000,- Kč, maximálně o 29,412.000,- Kč. Základníjm... ění se zvýší upsáním nových akcií. Zvýšení základního jměníse mohou účastnit pouze dosavadní akcionáři s předkupním právemv poměru v jakém se jejich akcie podílejí na základním jmění.Výzva k úpisu bude zveřejněna v Obchodním věstníku. Akcionářimohou využít svého práva k upisování akcií nejpozději do 15tidnů ode dne zveřejnění výzvy k upisování. Jednat se bude okmenové (veřejně obchodovatelné) zaknihované akcie na majitelev počtu 15.000 ks až 29.412 ks o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč/l akcie. Splatnost upsaných akcií minimálně 30 % jmenovitéhodnoty upsaných akcií do 40 dnů od zveřejnění výzvy k úpisu,zbývající část nejpozději do 31.12.1996, v hotovosti v sídlespolečnosti nebo převodem na bankovní účet č. 65050-658/0800 upobočky České spořitelny a.s. Břeclav. zobrazit více skrýt více
 • 29. listopadu 1996 - 23. dubna 1997 : Základní jmění: 752,717.000,- Kč, splaceno.
 • 30. března 1994 - 23. dubna 1997 : Akcie:- 741.957 akcií jmenovité hodnoty 1.000 Kč, na majitele, s charakterem veřejně obchodovatelných cenných papírů,- 10.760 zaměstnaneckých akcií jmenovité hodnoty 1.000 Kč, na... jméno.Akcie budou emitovány v zaknihované podobě. zobrazit více skrýt více
 • 29. listopadu 1996 - 29. listopadu 1996 : Zapisuje se změna stanov čl. V. odst. 2, čl. V. odst. 4, čl.V. odst. 5, 6, čl. VII písm. A a odst. 5, čl. IX, XII, čl. IV,VI odst. 2, čl. VII písm. B, odst. 3, čl. XII odst. 2 valn... ouhromadou 19.8.1996. zobrazit více skrýt více
 • 26. března 1992 - 30. března 1994 : Základní jmění: 652,651.254,72 Kčsa jeho rozdělení na: 6 520 akcií v nominální hodnotě po100.000,-- Kčs na jméno.
 • 31. prosince 1990 - 26. března 1992 : Základní kapitál: 602 680 tis. KčsBude vydáno 6 027 akcií. Jmenovitá hodnota jedné akcie je100.000,-- Kčs.Akcie zní na jméno.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů