Trendy

999 593 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

16 947 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

916 837 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

750

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 8.11.2013 Ruská 1162/60, Vítkovice, 703 00 Ostrava

Historické adresy

9.11.2005 - 8.11.2013 Ostrava - Vítkovice, Ruská 1162/60, PSČ 70383
7.9.2000 - 9.11.2005 Ostrava-Moravská Ostrava, Hrušovská 2678/20, PSČ 70228
5.12.1995 - 7.9.2000 Ostrava 1, Hrušovská 20, PSČ 70228
19.3.1991 - 5.12.1995 Ostrava, okres Ostrava-město

15504140

DIČ

od 1.1.1993

CZ15504140

Datum vzniku

19. března 1991

Datová schránka

wfhce3a

Historické názvy

19.3.1991 - 1.11.2005

Hutní montáže Ostrava, a.s.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 143

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 12.12.2017

220 000 000 Kč

Historické jmění

3.4.2017 - 12.12.2017

279 809 100 Kč

1.12.2006 - 3.4.2017

139 809 100 Kč

28.6.2003 - 1.12.2006

99 189 240 Kč

17.3.2003 - 28.6.2003

99 189 240 Kč

8.2.2002 - 17.3.2003

6 119 330 Kč

24.11.1993 - 8.2.2002

611 933 000 Kč

29.3.1991 - 24.11.1993

738 650 000 Kč

19.3.1991 - 29.3.1991

100 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Ostravy

Bankovní účty

zvěřejněno 10.6.2017

CZ0701000001151408040297

... více účtů (celkem 12) najdete zde

Historické provozovny

1.11.2005 - 30.6.2008

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Ruská 1162/60, 703 83, Ostrava - Vítkovice

... více provozoven (celkem 4) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 12. prosince 2017 : Na základě Projektu rozdělení odštěpením sloučením ze dne 10.11.2017 došlo k odštěpení části jmění obchodní společnosti Hutní montáže, a.s., jako Rozdělované společnosti, a toto Na základě Projektu rozdělení odštěpením sloučením ze dne 10.11.2017 došlo k odštěpení části jmění obchodní společnosti Hutní montáže, a.s., jako Rozdělované společnosti, a toto ...jmění přešlo sloučením na obchodní společnost WITKOWITZ GW, a.s., se sídlem Václavské náměstí 772/2, Nové Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo 056 63 938, jako Nástupnickou společnost. zobrazit více skrýt více
 • 3. dubna 2017 : Valná hromada konaná dne 31.3.2017 schválila zvýšení základního kapitálu upisováním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen peněžitým vkladem takto: 1. Základní kapitál spol Valná hromada konaná dne 31.3.2017 schválila zvýšení základního kapitálu upisováním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen peněžitým vkladem takto: 1. Základní kapitál spol...ečnosti se zvyšuje ze stávajících 139.809.100,- Kč, slovy sto třicet devět miliónů osm set devět tisíc sto korun českých, o částku 140.000.000,- Kč, slovy: sto čtyřicet miliónů korun českých, na částku 279.809.100,- Kč, slovy dvě stě sedmdesát devět miliónů osm set devět tisíc sto korun českých. Upisování akcií nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Základní kapitál bude zvýšen upisováním 14 000 000 ks nových kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno ve jmenovité hodnotě po 10,- Kč (slovy: deset korun českých) každá. 3. Všechny nově emitované akcie, tj. akcie v počtu 14 000 000 ks nových kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno ve jmenovité hodnotě po 10,- Kč (slovy: deset korun českých) budou upsány peněžitým vkladem. 4. Nově upisované akcie uvedené v odst. 3 budou nabídnuty k úpisu určitému zájemci, a to společnosti E-INVEST, a.s., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí čp. 773/4, PSČ 11000, IČ 454 74 559, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka 4428 v rozsahu 14 000 000 ks nových kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno ve jmenovité hodnotě po 10,- Kč. Akcie tedy nebudou upisovány na základě veřejné nabídky podle § 480 až 483, zákona č. 90/2012 Sb. Všichni akcionáři se vzdali svého přednostního práva na upisování akcií prohlášením ze dne 31.3.2017. 5. Veškeré nové akcie je určený zájemce oprávněn upisovat v sídle společnosti VÍTKOVICE, a. s., Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava ve lhůtě 30 dnů ode dne přijetí rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií bude provedeno ve smlouvě o upsání akcií, kterou určený zájemce uzavře se společností Hutní montáže, a.s. Emisní kurs takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. 6. Celá výše emisního kursu upsaných akcií musí být splacena ve lhůtě do 15 dnů ode dne úpisu. Upisovatel, předem určený zájemce - společnost E-INVEST, a.s., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí čp. 773/4, PSČ 11000, IČ 454 74 559, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka 4428, je povinen splatit 100 % emisního kursu upsaných akcií v penězích tak, aby platba byla nejpozději v poslední den lhůty připsána na účty na jméno společnosti Hutní montáže, a.s., a to tak, že částka ve výši 90.000.000,- Kč bude připsána na účet číslo účtu 5206761/0100, vedený u Komerční banky a.s. a částka ve výši 50.000.000,- Kč bude připsána na účet číslo účtu 994404-440026001/0800, vedený u České spořitelny a.s. Možnost započtení pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu se nepřipouští. 7. Schvaluje se upisování všech nově emitovaných akcií peněžitým vkladem. 8. Nově emitované akcie nebudou kótované a poukázky na nově upisované akcie nebudou vydávány. zobrazit více skrýt více
 • 26. května 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 19. března 1991 : Způsob založení:Akciová společnost byla založena jednorázově dle ustanovení § 25zák. č. 104/90 Sb. na základě zakladatelského plánu ze dne 11.března 1991 a přijatých stanov.

Historické ostatní skutečnosti

 • 3. července 2014 - 26. května 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 3. července 2014 - 26. května 2015 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 3. července 2014 - 26. května 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 24. listopadu 2006 - 1. prosince 2006 : 4. Místem upisování nových akcií je sídlo Společnosti - Ostrava, Vítkovice, Ruská 1162/60, PSČ 703 83. Lhůta pro upsání akcií činí tři týdny a počne běžet ode dne podání návrhu na ... zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií oznámí společnost jedinému akcionáři písemně, dopisem doručeným jedinému akcionáři první den běhu této lhůty. Nové akcie Společnosti budou předem určeným zájemcem upsány na základě smlouvy o upsání akcií, uzavřené mezi předem určeným zájemcem a Společností, přičemž upsání akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc usnesení o zamítnutí návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Podpisy osob jednajících za Společnost a za upisovatele musí být úředně ověřeny podle §204 odst. 5 obch. zák.Výše emisního kursu činí 41.- Kč za akcii, jmenovitá hodnota nových akcií činí 10,- Kč za jednu novou akcii Společnosti a rozdíl mezi emisním kurzem a nominální hodnotou nově upisované akcie odpovídající 31.- Kč za 1 akcii bude tvořit emisní ážio.Návrh smlouvy o upsání akcií bude obsahovat náležitosti podle §205 odst. 3 obchodního zákoníku a údaj o maximálním počtu akcií, které lze na základě této smlouvy upsat. Počátek běhu upisovací lhůty podle §203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku bude VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY, a.s. oznámen dopisem nebo osobně předán současně s doručením návrhu smlouvy o upsání akcií, nejpozději první den lhůty pro upisování akcií.5. Dne 4.10.2006 uzavřela VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY, a.s. smlouvu o postoupení pohledávky jejímž předmětem bylo mimo jiné postoupení pohledávky:(i) ze Smlouvy o úvěru reg.č. 714099200230, uzavřené dne 24.6.1999 mezi Společností jako dlužníkem a Komerční bankou, a.s. jako věřitelem,(ii) ze smlouvy o úvěru reg.č. 107640296017, uzavřené dne 13.6.1996 mezi Společností jako dlužníkem a Komerční bankou, a.s. jako věřitelem,(iii) ze smlouvy o revolvingovém úvěru reg.č. 208297071, uzavřené dne 7.11.1997 mezi Společností jako dlužníkem a Investiční a poštovní bankou, a.s. jako věřitelem,(iiii) ze smlouvy o revolvingovém úvěru reg. č. 208296028 uzavřené dne 23.5.1996 mezi Společností jako dlužníkem a Investiční a poštovní bankou, a.s. jako věřitelem.Všechny výše zmíněné pohledávky byly upraveny "dohodou dle § 516 občanského zákoníku" uzavřenou dne 20.12.2002 mezi dlužníkem a společností Superfektus, a.s. IČ: 47675721, se sídlem Hudcova 78, č.p. 367, Brno, PSČ: 621 00, která byla v té době věřitelem pohledávky.Nominální hodnota pohledávek byla vyčíslena na 166,541.456,30 Kč, (slovy: jednostošedesátšestmilionůpětsetčtyřicetjednatisícčtyřistapadesátšestkoruntřicethaléřů)Jediný akcionář, společnost VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY, a.s. tak vstoupila do práv a povinností na straně věřitele a má za Společností pohledávku ve výši specifikované v předchozí větě. (dále též jen "Specifikovaná pohledávka").6. Emisní kurz všech upsaných akcií bude splacen výhradně započtením Specifikované pohledávky, v její části, činící 166,541.426,- Kč proti emisnímu kurzu tak, že nominální hodnota všech nově emitovaných akcií bude činit 40,619.860,- Kč a zbytek emisního kurzu tj. 125,921.566,- Kč bude tvořit emisní ážio. Lhůta pro splacení peněžitého vkladu činí tři týdny a počne běžet ode dne podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. V této lhůtě musí být splaceno 100% jmenovité hodnoty akcií.Dohoda o započtení Specifikované pohledávky musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Započtení se stane účinné vůči Společnosti dnem, kdy návrh dohody o započtení bude doručen Společnosti na adresu jejího sídla. zobrazit více skrýt více
 • 24. listopadu 2006 - 1. prosince 2006 : 2. Základní kapitál Společnosti bude zvýšen upsáním nových kmenových akcií v počtu celkem 4,061.986 ks, v listinné podobě, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10... ,-Kč, které nebudou kótované (dále též jen "nové akcie").3. Všechny nové akcie budou upsány předem určeným zájemcem jediným akcionářem Společnosti , kterým je společnost VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY, a.s. IČ: 25877950 se sídlem Ostrava, Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, vedená u rejstříkového soudu v Ostravě oddíl B vložka č. 2486, bez veřejné nabídky. zobrazit více skrýt více
 • 24. listopadu 2006 - 1. prosince 2006 : Rozhodnutí jediného akcionáře:Společnost VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. jako jediný akcionář, který vykonává působnost valné hromady společnosti Hutní montáže, a.s, prohlašuje, že ... se vzdává svého přednostního práva na upisování akcií.Společnost VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY, a.s. rozhodla jako jediný akcionář, který vykonává působnost valné hromady společnosti Hutní montáže, a.s. takto:1. Základní kapitál Společnosti se zvyšuje upisováním nových akcií ze současné výše 99,189.240,-Kč na novou výši 139,809.100,-Kč. Základní kapitál se tedy zvyšuje o částku 40,619.860,-Kč.Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 6. září 2005 - 31. ledna 2006 : Rozhodnutí mimořádné valné hromady ze dne 30. 8. 2005:1. Mimořádná valná hromada Společnosti určuje, že spol. Rex Invest, s.r.o., se sídlem na adrese: Praha 1, Národní 6, PSČ 110 0... 0, IČ: 25786385, zapsaná v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 70135, je hlavním akcionářem Společnosti, neboť je vlastníkem 9 557 142 ks kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě Kč 10,-- v zaknihované podobě, vydaných spol., což představuje 96,35% podíl na základním kapitálu společnosti a hlasovacích právech společnosti. Tato skutečnost byla osvědčena výpisem z registru emitenta vydaným Střediskem cenných papírů a dále z čestného prohlášení společnosti Rex Invest, s.r.o., se sídlem na adrese: Praha 1, Národní 6, PSČ 110 00, IČ:25786385, dále jen "hlavní akcionář".2. Mimořádná valná hromada Společnosti rozhoduje v souladu s ustanovením § 183i odst. 1 obchodního zákoníku o přechodu vlastnického práva ke všem akciím vydaným Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od hlavního akcionáře na hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady Společnosti do obchodního rejstříku. Na hlavního akcionáře ke dni účinnosti přechodu akcií přejde vlastnické právo ke všm akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od hlavního akcionáře.3. Hlavní akcionář poskytne za vykupované akcie Společnosti peněžité protiplnění ve výši 1,10 Kč za 1 akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 10 kč.4. Přiměřenost protiplnění za jednu akcii Společnosti je doložena znaleckým posudkem č. 23/2005 vypracovaným Znaleckým ústavem TOP AUDITING s.r.o., Brno, Kotlářská 53, IČ: 45477639.5. Hlavní akcionář poskytne protiplnění vlastníkům vykoupených akcií Společnosti či oprávněným zástavním věřielům bez zbytečného odkladu ve lhůtě 60ti dnů po zápisu vlastnického práva na majetkovém účtu společnosti Rex Invest, s.r.o., v p říslušné evidenci cenných papírů v souladu s ustanovením § 183m obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
 • 27. ledna 2004 - 2. září 2004 : Přednostní právo akcionářů na upisování nových akcií, které budou vydávány ke zvýšení základního kapitálu, ve smyslu § 204a odst. 5 obchodního zákoníku, se vylučuje pro všechny ak... cionáře. zobrazit více skrýt více
 • 27. ledna 2004 - 2. září 2004 : 5. Proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií emitovaných v procesu zvyšování základního kapitálu, tj. 22 mil. kusů kmenových zaknihovaných akcií na majitele o j... menovité hodnotě 10,-Kč se schvaluje započtení peněžité pohledávky společnosti Centex a.s., se sídlem v Brně, Kobližná č.p. 53. č.or. 24, IČ: 49970321, ve výši 220,000.000,-Kč. Návrh Smlouvy o započtení doručí společnost předem určenému zájemci, tj. společnosti Centex a.s. bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy o upsání akcií. Akceptaci návrhu Smlouvy o započtení zašle předem určený zájemce, tj. společnost Centex a.s. zpět společnosti nejpozději do 60 kalendářních dnů od jeho obdržení. Smlouva o započtení bude obsahovat specifikaci shora uvedených započítavaných pohledávek a podpisy smluvních stran budou úředně ověřeny. zobrazit více skrýt více
 • 27. ledna 2004 - 2. září 2004 : 4. Předem určený zájemce upíše akcie podpisem Smlouvy o upsání akcií ve lhůtě 60 kalendářních dnů od doručení návrhu na uzavření Smlouvy o upsání akcií. Za oznámení počátku běhu lh... ůty pro upisování akcií se považuje zaslání návrhu Smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci. Společnost je povinna doručit zájemci návrh Smlouvy o upsání akcií nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy usnesení Krajského soudu v Ostravě o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nabude právní moci. Místem upsání akcií je místo, kde bude uzavřena Smlouva o upsání akcií, a sice notářská kancelář JUDr. Michala Voříška, se sídlem v Brně, Jezuitská 13. zobrazit více skrýt více
 • 27. ledna 2004 - 2. září 2004 : 3. V procesu zvyšování základního kapitálu bude emitováno 22 000 000 kusů (slovy: dvacetdvamilionů) kmenových, zaknihovaných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 10,-Kč. Emisní ku... rs činí 10,-Kč za jednu akcii. zobrazit více skrýt více
 • 27. ledna 2004 - 2. září 2004 : 2. Všechny akcie upisované v procesu zvyšování základního kapitálu (žádné akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva) budou upsány předem určeným zájemcem - společností ... Centex a.s., se sídlem v Brně, Kobližná č.p. 53, č.or. 24, IČ: 49970321. zobrazit více skrýt více
 • 27. ledna 2004 - 2. září 2004 : 1. Základní kapitál bude zvýšen o částku 220,000.000,-Kč (slovy: dvěstědvacetmilionůkorunčeských). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, tj. nad 220... ,000.000,-Kč se nepřipouští . zobrazit více skrýt více
 • 27. ledna 2004 - 2. září 2004 : Usnesení mimořádné valné hromady konané dne 19.12.2003 o zvýšení základní kapitálu :
 • 4. prosince 2002 - 17. března 2003 : Mimořádná valná hromada rozhodla o vyloučení přednostního právavšech akcionářů na úpis nových akcií společnosti a vyslovilasouhlas aby proti pohledávce na splacení emisního kurzu b... ylazapočtena pohledávka společnosti Superfektus, a.s, se sídlemBrno, Hudcova 78, IČ: 47675721 ve výši 93,069.910,-Kč. zobrazit více skrýt více
 • 4. prosince 2002 - 17. března 2003 : Valná hromada rozhodla o tom, že zvýšení základního kapitáluproběhne upsáním nových akcií předem určenému zájemci,společnosti Superfektus, a.s. se sídlem Brno, Hudcova 78, IČ:47675... 721. V procesu zvýšení základního kapitálu bude emitováno9,306.991 ks kmenových, zaknihovaných akcií na majitele, vnominální hodnotě 10,-Kč, emisní kurz činí 10,-Kč za 1 akcii.Nové akcie budou předem určeným zájemcem upsány smlouvou oupsání akcií, která bude písemná a podpisy na ní budou úředněověřeny. Smlouva o upsání akcií bude podepsána v sídlespolečnosti. Lhůta pro úpis nových akcií činí 14 dnů od doručenínávrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh na uzavřenísmlouvy o upsání akcií je povinna podat společnost. Společnostje povinna doručit předem určenému zájemci návrh na uzavřenísmlouvy nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy usneseníKrajského soudu v Ostravě o zápisu usnesení valné hromady ozvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nabudeprávní moci. zobrazit více skrýt více
 • 4. prosince 2002 - 17. března 2003 : Mimořádná valná hromada schválila rozhodnutí o zvýšenízákladního kapitálu společnosti o částku 93,069.910,-Kč (slovy:devadesáttřimiliony šedesátdevěttisíc devětsetdesetkorunčeských... ), tedy na celkovou výši základního kapitálu99,189.240,-Kč (slovy: devadesátdevětmilionůstoosmdesátdevěttisíc dvěstěčtyřicet korunčeských). zobrazit více skrýt více
 • 8. února 2002 - 4. prosince 2002 : Emisní kurs je roven jmenovité hodnotě akcií. Upisovatel jepovinen splatit část emisního kursu ve výši 30 % ve lhůtě 15 dnůna účet č. 25005-479313024/0400, který je k tomuto účelus... polečností otevřen u Živnostenské banky, a.s.. zobrazit více skrýt více
 • 8. února 2002 - 4. prosince 2002 : Lhůta k úpisu je stanovena na 60 dnů, počátek běhu této lhůtyzveřejní představenstvo v Obchodním věstníku a v deníku ZNZemské noviny.
 • 8. února 2002 - 4. prosince 2002 : Ve druhém kole budou nabídnuty neupsané akcie k upsání nazákladě veřejné nabídky. Místo úpisu je v sídle společnosti proobě kola.
 • 8. února 2002 - 4. prosince 2002 : V prvním kole upisují akcie akcionáři s využitím přednostníhopráva za emisní kurs, rovnající se jmenovité hodnotě novýchakcií. Na každou akcii po snížení jmenovité hodnoty na 10,--... Kčmají akcionáři právo upsat 99 nových kmenových akcií ve lhůtědva týdny, rozhodným dnem je den počátku této lhůty. Informace opřednostním právu zveřejní představenstvo 30 dnů před jehovykonáním v Obchodním věstníku a v deníku ZN Zemské noviny. zobrazit více skrýt více
 • 8. února 2002 - 4. prosince 2002 : Bude upisováno 60,581.367 kmenových akcií ve formě na majitele,v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě jednotlivé akcie10,-Kč, neregistrované.
 • 8. února 2002 - 4. prosince 2002 : Částka, o kterou se základní kapitál zvyšuje: o částku605,813.670,-Kč slovy o šestsetpět milionů osmsettřináct tisícšestsetsedmdesát korun českých na celkovou výši 611,933.000,-Kčs... lovy šestsetjedenáct milionů devětsettřicettři tisíc korunčeských. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 8. února 2002 - 4. prosince 2002 : Důvodem zvýšení základního kapitálu je získání vlastníchprovozních zdrojů. Valná hromada společnosti rozhodla o sníženízákladního kapitálu na částku 6,119.300,-Kč. Společnost nutně... potřebuje k zachování podnikání v rozsahu posledních letprovozní zdroje ve výši 330 milionů korun českých. Upisovánínových akcií je možné až po účinném snížení základního kapitálu.Společnost je zařazena do programu revitalizace rozhodnutímhodnotitelské komise ze dne 16.3.2000 a snížení základníhokapitálu je nutným předpokladem jeho realizace. zobrazit více skrýt více
 • 8. února 2002 - 4. prosince 2002 : Valná hromada rozhodla takto:zvyšuje základní kapitál s odkládací podmínkou nabytí účinnostizápisem do obchodního rejstříku podle § 211 odst. 4 a § 216odst. 3 obchodního zákoníku r... ozhodnutí o snížení základníhokapitálu na základě usnesení valné hromady. zobrazit více skrýt více
 • 12. července 2001 - 4. prosince 2002 : Důvod snížení: úhrada celkové ztráty z hospodaření společnosti.V současnosti jsou před ukončením práce na účetní závěrce za rok2000. S ohledem na stav prací lze důvodně předpokláda... t ztrátu vevýši 324 milionů korun českých. Účetní závěrkou za měsíc leden2001 byla vykázána souhrnná ztráta ve výši 615 milionů korunčeských. K postupu prací na účetní závěrce za rok 2000 a kúčetní závěrce za leden 2001 a k očekávané souhrnné ztrátě sevyjádřil auditor společnost BDO CS s.r.o., IČ 45314381 dne23.3.2001. Společnost je zařazena do programu revitalizacerozhodnutím hodnotitelské komise ze dne 16.3.2001 a sníženízákladního kapitálu je nutným předpokladem jeho realizace.Částka, odpovídající snížení základního kapitálu bude použitapodle ust. § 211 odst. 1 písm. a) obchodního zákoníku k úhraděztráty z hospodaření společnosti.Rozsah snížení: o částku 605,813.670,-Kč slovy o šestsepětmilionů osmsettřináct tisíc šestsetsedmdesát korun českých nanovou výši základního kapitálu 6,119.330,-Kč slovy šest milionůstodevatenáct tisíc třistatřicet korun českých.Způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedeno:snížením jmenovité hodnoty každé akcie z 1.000,-Kč na 10,-Kč,slovy na deset korun českých. Snížení jmenovité hodnoty seprovede změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty akcií vzákonem stanovené evidenci registrovaných cenných papírů nazákladě příkazu společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 12. července 2001 - 4. prosince 2002 : Valná hromada rozhodla takto:snižuje základní kapitál o částku 605,813.670,-Kč slovyšestsetpět milionů osmsettřináct tisíc šestsetsedmdesát korunčeských na novou výši základního ka... pitálu 6,119.330,-Kčslovy šest milionů stodevatenáct tisíc třistatřicet korunčeských. zobrazit více skrýt více
 • 26. srpna 1991 - 4. prosince 2002 : Podle Rozhodnutí Valné hromady a.s. č.j. 200/368/91 je zapsáno vpodnikovém rejstříku snížení základního kapitálu společnosti vhodnotě 32 870 000,-Kč.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů